CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hvordan trade CFDer

CFD-trading lar deg spekulere på fremtidige bevegelser på en markedskurs ved å gå «long» hvis du tror at markedet vil stige og «short» hvis du tror at det vil synke. Denne guiden er en gjennomgang av hvordan du trader CFDer fra du åpner en konto til du lukker en posisjon, og den illustrerer prosessen med eksempler av CFD-trades.

Interessert i CFD-trading hos IG?

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Stegene for CFD-trading

Når du trader CFDer (contracts for difference) kjøper du et antall kontrakter på et marked hvis du forventer at kursen vil stige og selger dem hvis du forventer at kursen vil falle. Detaljene kan ofte bli mer kompliserte, spesielt siden plattformer og funksjonaliteter varierer fra leverandør til leverandør.

Lær mer om hvordan CFDer fungerer

Det første steget mot CFD-trading er å lære hvordan produktet fungerer. Det finnes flere forskjeller mellom CFDer og andre former for trading, og forståelsen av disse forskjellene, kan hjelpe deg å trade mer effektivt.

Til å begynne med kan du ta et kostnadsfritt online-kurs gjennom IG Academy eller lese vår én-sides introduksjon: Hva er CFD-trading og hvordan fungerer det?

Åpne en konto og gjør et innskudd

Søknaden om en CFD-tradingkonto er en enkel prosess og tar vanligvis bare noen minutter å fullføre.

Når detaljene dine er bekreftet trenger du å gjøre et minimumsinnskudd på kontoen din. Hos IG er minimumsbeløpet på 2 500 NOK. Du kan gjøre innskudd via kreditt- eller bankkort, bankoverføring eller PayPal.

Hvis du ønsker å utvikle din selvtillit på markedet i et helt risikofritt miljø kan du åpne en demokonto og øve med 100 000 NOK av virtuelle midler.

Lag en tradingplan

Neste steg er å lage en tradingplan, en omfattende plan for tradingaktiviteten din. Den burde inneholde motivasjonen din, tidsbruk, mål, holdningen din til risiko, tilgjengelig kapital, markeder å trade på og foretrukne strategier.

En tradingplan kan hjelpe deg å ta bedre avgjørelser under press fordi den definerer den ideelle traden din, ønsket gevinst, akseptable tap og strategier for risikohåndtering. Hvordan lage en trading-plan.

Finn en mulighet

Når du har åpnet en konto og gjort innskudd er det på tide å finne din første trade. Hos IG kan du gå long og short på mer enn 17 000 markeder, inkludert:

Med så mange markeder å velge fra kan det virke skremmende å identifisere den første traden din. Derfor tilbyr vi en rekke verktøy og ressurser for å hjelpe deg bestemme hvilken trade som passer deg best:

 • Spotmarkedene beveger seg på et øyeblikk med våre diagrammer og tolker betydningen deres ved å bruke en rekke tekniske analyseverktøy.
 • Oppgrader til vår avanserte diagrampakke, ProRealTime, og få tilgang til automatisert trading og flere indikatorer. Den er kostnadsfri å bruke dersom du utfører minst fire transaksjoner i løpet av en kalendermåned, ellers vil du belastes med 220 NOK i måneden.
 • Med varsler kan du reagere umiddelbart på viktige markedsbevegelser. Varslene kan stilles inn til å bli utløst når markedet når et visst nivå eller beveger seg en viss mengde.
 • Les mer om vårt team av markedseksperter med ferske analyser og live-videoer som gir en innsikt i kommende mønster og trender som er verdt å følge med på.
 • I plattformen får du tilgang til nyheter i realtid fra Reuters hvor du kan filtrere de siste nyhetene gjennom marked, artikkeltype og mer.
 • Få varsler om viktige trender og muligheter, og tilgang til kortfattede og konkrete analyser fra tredjepart.
 • Se vår økonomiske kalender og få en full oversikt over makro- og mikroøkonomiske hendelser som har potensiale å bevege markedene.
 • Se på dedikerte markedsdata for en gjennomgang av tradersentiment, de siste selskapstallene og strømmende realtidskurser.
 • Identifiser aksjer du ønsker å trade med Market Screener og se på et selskaps fundamentale analyse, beliggenhet, sektor og mer.

Velg din CFD-trading plattform

Med IG får du tilgang til flere tradingplattformer

 • Webbasert tradingplattform
 • Mobile tradingapper
 • MetaTrader 4
 • Avanserte plattformer, ProRealTime, L2 dealer, Terminaler og API-er

Disse kan alle bli skreddersydd til dine preferanser og tradingstil, med personlige varsler, inaktive diagrammer og verktøy for risikohåndtering.

Åpne, overvåke og lukk din første posisjon

Du er klar til å trade når du har bestemt hvilket marked du ønsker å trade på. Det første du bestemmer er om du skal gå long eller short. Si at du vil trade på Norway 25. Tror du verdien vil falle selger du («gå short»), tror du verdien vil stige kjøper du («gå long»). Å ha denne muligheten er en av hovedfordelen ved CFD-trading.

Når du har åpnet posisjonen vil gevinsten eller tapet ditt bevege seg på linje med kursen på det underliggende markedet. Du kan overvåke alle de åpne posisjonene dine på tradingplattformen, og lukke dem med «lukk»-knappen. Du kan også gjøre dette manuelt ved å åpne den samme traden i motsatt retning (med mindre du tvinger «åpningen» av en ny posisjon). Så hvis du åpner posisjonen din ved å kjøpe kan du stenge den ved å selge det samme antallet kontrakter med salgskursen, og motsatt.

Gevinsten eller tapet ditt blir regnet ut ved å gange størrelsen på markedsbevegelsen med størrelsen på traden din i kroner-per punkt. Her er et eksempel på hvordan dette fungerer:

Åpne, overvåke og lukk din første posisjon

Når du plasserer en trade er det noen ting du må følge med på:

Kjøps- og salgskursen

Du blir alltid tilbudt to kurser basert på verdien av det underliggende instrumentet du handler med: kjøpskursen (bud), og salgskursen (tilbud).

Kjøpskursen vil alltid være høyere enn det nåværende underliggende verdien og salgskursen vil alltid være lavere. Forskjellen mellom de to kursene er kjent som spread. De fleste CFD-tradene med IG blir betalt gjennom en spread, unntaket er for aksjer hvor avgiften er en kurtasje.

Antall kontrakter

Når du trader CFDer må du bestemme hvor mange kontrakter du ønsker å trade. Hvert marked har kontraktstørrelser med et minimumsantall: For eksempel Norway 25 er 0,25 kontrakt.

I denne sammenhengen er én kontrakt det samme som 20 NOK per punkt, men også dette varierer fra marked til marked. 20 NOK per punkt betyr at du vil tape 20 NOK per punkt bevegelse på verdien av indeksen. Vi tilbyr også minikontrakter på viktige markeder som gir deg mer fleksibilitet på størrelsene du trader.

Tenk på at CFDer er produkter med giring, du trenger bare å reservere en liten kapitalinnsats for å få eksponering mot posisjonens totale verdi. Det vil si at kapitalen din når lengre, men også at du risikerer å tape mer enn din investerte kapital.

Stops og limits

For å hjelpe deg å begrense de potensielle tapene dine kan du velge å legge til en stopp-ordre. Stopp-ordrer lukker automatisk posisjonen din dersom markedet beveger seg en gitt mengde. Du kan velge mellom flere typer stopp-ordre:

 • Grunnleggende stopp: Lukker posisjonen din så nært som mulig ditt valgte kursnivå. En grunnleggende stopp-ordre kan bli påvirket av «gap» over natten eller i perioder med høy volatilitet.
 • Garantert stopp: Lukker posisjonen din på nivået du har angitt, uansett om markedet gaper. Du vil bli belastet med en liten premie, men kun hvis stopp-ordren utløses.
 • Trailing stopp: Beveger seg sammen med posisjonen din når markedet beveger seg i din favør, men låser seg så snart markedet begynner å bevege seg mot deg.

Limits gjør det motsatte. De lukker posisjonen din når markedet beveger seg en spesifikk distanse i din favør. Limits er en god måte å sikre gevinster i et volatilt marked.

Eksempler på CFD-trading

Ved første øyekast kan CFD-trading være mer forvirrende enn vanlig trading. Her er noen eksempler som vil guide deg gjennom åpning og lukking av posisjoner.

Eksempel: kjøp en aksje-CFD

La oss si at Equinor ASA har en salgskursen på 193,65 og kjøpskursen på 193,71. Equinors neste resultatrapport nærmer seg raskt og du forventer gode nyheter. Du tror selskapets aksjekurs vil stige så du kjøper 500 CFD-aksjer til 193,71. Dette blir det samme som å kjøpe 500 Equinor aksjer.

Fordi CFD-trading er girede produkter trenger du ikke legge ut den totale verdien av disse aksjene. Istedenfor trenger du kun å dekke marginkravet som blir regnet ut ved å gange eksponeringen din med marginfaktoren på markedet hvor du trader.

For en posisjon av denne størrelsen av Equinor-aksjer ligger marginkravet på 20 %. Det vil si at marginkravet er 20 % av den totale eksponeringen til traden din (500 aksje-CFDer x 193,71 NOK = 96,855 NOK) som er 19 371 NOK.

Eksempel: kjøp en aksje-CFD

Hvis forutsigelsen din stemmer

Når Equinor kunngjør rapporten sin blir det klart at selskapet har hatt et godt kvartal, og som du forutså stiger aksjekursen. Du velger å stenge posisjonen din når den når 233,24 med en kjøpskurs på 233,27, og en salgskurs på 213,21.

Du reverserer traden din for å lukke en posisjon, dvs. at du selger 500 CFDer til en kurs på 233,21.

For å regne ut gevinsten din ganger du forskjellen mellom lukke- og åpningskursen med posisjonens størrelse. 233,21 - 193,71 = 39,5 punkter som du ganger med 500 CFDer for å sitte igjen med 19 750 NOK i gevinst.

Husk at du også må betale en kurtasje, eventuelle daglige finansieringskostnader og skatte av gevinstene.

Regn ut gevinst fra indeks-CFDer

Regn ut gevinst fra indeks-CFDer

Hvis forutsigelsen din ikke stemmer

BTs resultater er verre enn du trodde og aksjekursen faller umiddelbart. Du bestemmer deg for å redusere tapene dine og selger 2 000 CFDer til 288,7.

Posisjonen din har beveget seg 26 punkter mot deg, som vil si at du har et tap på 520 £ (i tillegg kommer kurtasjen din og eventuelle daglige finansieringskostnader).

Utregning av tap for indeks-CFDen din

Utregning av tap for indeks-CFDen din
Salgs-/kjøpskursen 193,65/193,71
Trading Kjøp til 193,71
Kontraktstørrelse 500 CFDer
Marginkrav 19 341 NOK
Kurtasje 200 NOK
Andre potensielle avgifter På gevinstene du får må du betale skatt, og en daglig finansieringskostnad hvis posisjonene dine holdes åpne etter kl. 23 norsk tid.
Eksempel 1 Lukkekurs = Selg til 233,21
Utregning: 233,21 – 193,71 = 39,5 (500 CFDer x 39,5 = 19 750 NOK
19 750 NOK – 200 NOK i kurtasje = 19 550 NOK
Gevinst/tap = 19 550 NOK i gevinst
Eksempel 2 Lukkekurs = Selg til 167,71
Utregning: 167,71 – 193,71 = -26 (500 CFDer x -26 = -13 000 NOK)
-13 000 NOK - 200 NOK i kurtasje = -13 200 NOK
Gevinst/tap = -13 200 NOK i tap

Exempel: salg av en valuta CFD

EUR/NOK har en kurs på det underliggende markedet på 9,64242 med en salgskurs på 9,64117 og en kjøpskurs på 9,64367. Du tror euroen vil miste verdi mot krona fordi den Europeiske sentralbanken har bestemt at renten skal ned og bestemmer deg for å selge 5 valuta-CFDer til 9,64117. Hver valuta-CFD er én vanlig kontraktstørrelse av basisvalutaen i paret. I dette tilfellet er det å selge én enkelt EUR/NOK kontrakt være det samme som å selge 100 000 EUR for 964 117 NOK, den totale posisjonen er verdt 4 820 585 NOK (500 000 EUR).

CFDer er girede produkter som betyr at du ikke trenger betale den totale verdien for posisjonen din med en gang. En trade av denne størrelsen på EUR/NOK har et marginkrav på 5 %. Marginkravet ditt vil være 5 % av eksponeringen av den totale traden din, som blir 241 029,25 NOK (25 000 EUR).

Hvis forutsigelsen din stemmer

Euroen faller akkurat som du tror. Du velger å stenge posisjonen din når EUR/NOK når 9,63132, med en kjøpskurs på 9,63257 og en salgskurs på 9,63007.

Du reverserer traden din ved å lukke posisjonen. Det vil si du kjøper 5 valuta-CFDer til en kurs på 9,63257.

For å regne ut gevinsten din ganger du forskjellen mellom lukke- og åpningskursen med posisjonens størrelse. 9,64117 - 9,63257 = 82 punkter (10 NOK per punkt) som du ganger med 5 CFDer for å sitte igjen med 4 300 NOK i gevinst (minus eventuelle daglige finansieringskostnader). En annen måte å regne ut på er at dine 4 820 585 NOK nå har en verdi på 500 446,40 EUR (4 820 585 NOK / 9,63257) som vil si at gevinsten din er 359,17446,40 EUR (500 446,40 EUR - 500 000 EUR).

Husk at du også må betale eventuelle daglige finansieringskostnader og skatte av gevinstene.

Regn ut gevinst fra indeks-CFDer

Regn ut gevinst fra indeks-CFDer

Hvis forutsigelsen din ikke stemmer

EUR/NOK stiger istedenfor. Du reduserer tapene dine og reverserer traden når kjøpskursen ligger på 9,65007.

Posisjonen din har beveget seg 89 pip mot deg, som vil si du har et tap på 4 450 NOK (i tillegg kommer eventuelle daglige finansieringskostnader).

Hvis forutsigelsen din ikke stemmer

Eksempel på en CFD-trade

Underliggende kurs 9,64242
Salgs-/kjøpskursen 9,64117 / 9,64367
Trading Selg til 9,64117
Kontraktstørrelse 5 kontrakter (til 100 000 EUR per kontrakt)
Marginkrav 241 029,25 NOK
Kurtasje Ingen
Andre potensielle avgifter På gevinstene du får må du betale skatt, og en daglig finansieringskostnad hvis posisjonene dine holdes åpne etter kl. 23 norsk tid.
Eksempel 1 Lukkekurs: Kjøpt til 9,63257

Utregning: 9,64117 - 9,63257 = 10 (10 x 86 = 4 300 NOK)

Gevinst/tap = 4 300 NOK i gevinst
Eksempel 2 Lukkekurs: Kjøpt til 9,65007

Utregning: 9,64117 - 9,65007 = -89 (16 x -89 = -4 450 NOK)

Gevinst/tap = -4 450 NOK i tap

Ofte stilte spørsmål

På hvilke markeder kan jeg trade CFDer?

Hos IG kan du trade CFDer på over 17 000 markeder, inkludert indekser, aksjer, valuta, råvarer og kryptovaluta.

På noen markeder kan du trade CFDer utenfor åpningstidene som gjør at du vil få mest mulig ut av bedriftskunngjøringer etter markedets stengetid.

Hvem kan trade CFDer?

Om du er ny eller har tidligere erfaring med trading kan CFD-trading gi deg et stort antall fordeler, inkludert muligheten til å trade på tusenvis av markeder uten å trenge store summer kapital.

Det er viktig å være klar over at CFD-trading ikke er for alle. Siden det er et giret produkt kan tap overstige innskudd. Derfor er det veldig viktig å forstå risikoene involvert og at du tar nødvendige forberedelser før du trader CFDer.

Hvor mye koster det å trade CFDer?

Hos IG må du gjøre ett innskudd på minimum 2 500 NOK for å starte.

Kostnaden for selve CFDene avhenger av markedet du velger, som endres ut fra faktorer som markedets likviditet. Vanligvis betaler du en kurtasjeavgift på aksje-CFDer og en spread (forskjellen mellom kjøps- og salgskursen) på alle andre markeder. Hvert marked kommer med et minimumsantall kontrakter som du vil måtte kjøpe eller selge for å åpne posisjonen din.

Det er også en liten avgift for å holde posisjoner over natten og for garanterte stopper (hvis utløst), og det kan forekomme flere avgifter for andre verktøy.

Hvilken plattform kan jeg bruke for å trade CFDer?

Hos IG kan du trade CFDer på vår online tradingplattform og på farten med våre tradingapper for mobilen og nettbrettet. Du kan også bruke våre plattformtjenester fra tredjepartsleverandører som L2 dealer, ProRealTime og MetaTrader 4.

Jeg har allerede en CFD-konto med en annen leverandør, men jeg vurderer å åpne en ny konto hos IG. Hva trenger jeg å være oppmerksom på?

For å åpne en ny CFD-tradingkonto hos IG må du fylle ut et enkelt skjema slik at vi får kunnskap om din tidligere erfaring og tilgjengelig kapital. På denne måten kan vi forsikre oss om at du får den beste mulige tradingopplevelsen.

Våre mobile tradingapper, toppmoderne teknologi og kostnadsfrie utdanningsverktøy gjør det enkelt å bytte til en konto hos oss. Kontoen kan være klar for bruk på få minutter.

Utvikle kunnskapen din om CFD-trading hos IG

Les mer om fordeler ved CFD-trading og se hvordan du kan starte å trade med IG.

Kanskje du også er interessert i...

Oppdag forskjellene mellom opsjonshandel og CFD-trading.

Les mer om risikohåndteringsverktøy som stops og limits.

Webbasert handelsplattform og skreddersydde apper for ulike mobile enheter.