Gå direkte til innhold

Stopp klimaendringer med Glac-UP

Verden står overfor en rekke utfordringer i dag, og en av de største er klimaendringer. Hos IG mener vi at alle bør ta steg for å løse disse utfordringene. Vi tar vår forpliktelse til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) på alvor, og er stolte av å kunne gripe muligheten til å bidra i meningsfulle tiltak.

Vi har derfor bestemt oss for å inngå et partnerskap med Glac-UP, en italiensk nyetablert samfunnsøkonomisk bedrift som har som mål å skape bevissthet om global oppvarming. Denne typen viktige samarbeid lar oss utnytte den positive innvirkningen vi kan ha til størst mulig grad.

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Smeltende isbreer: en stor miljøutfordring

Isbreene smelter i et tempo vi ikke har sett tidligere, og dette er på grunn av temperaturendringene som følge av utslipp av CO2 og andre klimagasser som er koblet til menneskelig aktivitet.

Fra år 1900 og frem til i dag har halvparten av alle fjellbreer smeltet1, og det spås at opptil 90 % vil være borte innen slutten av dette århundret.2

Forskerne mener at selv om vi klarte å oppnå null netto CO2-utslipp i dag, ville vi ikke se de positive virkningene på globale temperaturer før i 2050. Ifølge resultatene av FNs klimapanels (IPCC) femte hovedrapport (AR5) og Parisavtalen fra 2015 er dette en forsinkelse som fjellbreene ikke tåler.

Hvorfor skal vi bry oss om fjellbreer?

Fjellbreene er en kilde for ferskvann, og de sørger for avrenning (som er en del av den naturlige vannsyklusen). De spiller også en rolle i elveløp, irrigasjon og energiforsyning, og de bidrar til å redusere risikoen og skade på infrastruktur fra naturlige farer.

Hva er Glac-UPs misjon?

Glac-UPs misjon er beundringsverdig ambisiøs: å beskytte og bevare fjellbreene. Organisasjonen håper å oppnå dette ved å øke bevisstheten rundt klimaendringer og tilhørende innvirkninger ved å sette søkelys på viktigheten av å gjøre bærekraft til en forpliktelse i hverdagen.

For å ytterligere øke den offentlige bevisstheten og sørge for maksimal påvirkning har Glac-UP også prosjekter som omhandler spesifikke breer – dette oppnår de særlig gjennom engasjementet til enkeltpersoner, selskaper, lokalsamfunn og -myndigheter samt forskere.

Den første isbreen som Glac-UP prøver å verne, er Presena-isbreen i de italienske alpene.

Dette vil organisasjonen oppnå ved å bidra til montering, vedlikehold og fjerning av beskyttende presenninger på overflaten av isbreen i løpet av sommermånedene for å begrense tempoet på issmeltingen. Denne kortsiktige beskyttelsesmetoden vil bidra til å bevare omtrent to til tre meter med is- og snødybde hver sommer. Metoden ble først brukt i 2008 av Pontedilegno-Tonale Consortium, og uten disse tiltakene hadde ikke isbreen eksistert i dag.

Hvordan vil IG støtte Glac-UP?

Vi forstår de potensielt ødeleggende innvirkningene av klimaendringer, og vi er opptatt av å gjøre det vi kan for å beskytte miljøet. Et partnerskap med Glac-UP er en måte vi kan gjøre dette på.

  1. Vi kommer til å speile Glac-UPs initiativer med å øke bevissthet rundt isbreesmelting blant kunder, ansatte og andre partnere.
  2. Vi har adoptert 10 000 kvadratmeter av Presena-isbreen for å støtte beskyttelsestiltakene under sommermånedene og for å bidra til å bevare denne internasjonale turistattraksjonen.