CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er VIX og hvordan trade på den?

Volatilitetsindeksen, eller VIX,1 er en av de mest kjente barometrene for markedssentiment. VIX representerer et viktig verktøy for risikovurdering samt en mulighet for å gjøre gevinst på selve volatiliteten. Oppdag hvordan du kan trade på VIX – se eksempler på volatilitetstrading og hvordan du kan gå short.

Interessert i å trade på VIX hos IG?

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er VIX?

VIX er en volatilitetsindeks i realtid skapt av Chicago Board Options Exchange (CBOE) og var den første referansemålingen som kvantifiserte markedsforventningene til volatilitet. Indeksen ser fremover som vil si at den viser den antatte volatiliteten på S&P 500 (SPX) de neste 30 dagene.

Volatilitetsindeksen regnes ut ved hjelp av prisene på SPX-indeksopsjonene og uttrykkes som prosent. Hvis VIX-verdien går opp er det sannsynlig at S&P 500 faller, dersom verdien går ned er det sannsynlig at S&P 500 holder seg stabil.

Selv om VIX kun måler volatilitet på S&P 500 brukes den vanligvis som en referanse på hele det amerikanske aksjemarkedet. Opsjonsprisene blir sett på som en god målenhet for volatilitet siden traders og investorer pleier å kjøpe opsjoner hvis noe skjer i markedet som fører til at prisene stiger. VIX er kjent som fryktindeksen siden den måler frykt og stress på markedet.

Den nåværende volatiliteten er ikke kjent på forhånd og derfor kan VIX best brukes sammen med historiske analyser av støtte- og motstandsnivåer.

Hvorfor trade på VIX?

Instrumenter knyttet til VIX har en sterk negativ sammenheng med aksjemarkedet, noe som gjør dem svært populære for diversifisering og hedging samt spekulasjon blant traders.

Ved å ta en posisjon på VIX kan du potensielt utligne andre aksjeposisjoner i porteføljen din og hedge markedseksponeringen din.

La oss si at du har en long-posisjon på en amerikansk aksje som er del av S&P 500. Selv om du tror aksjen har langsiktig potensiale ønsker du å redusere eksponeringen din mot kortsiktig volatilitet. Du bestemmer deg for å kjøpe VIX med den forventningen at volatiliteten kommer til å øke. Ved å gjøre det kan du utligne posisjonene.

Hvis du tar feil, og volatiliteten forblir som den er, vil tapene på VIX-posisjonen din bli utlignet med gevinsten på din eksisterende posisjon.

Slik trader du på VIX

  1. Undersøk hvordan VIX fungerer
  2. Velg produkt: CFDer eller barriers
  3. Bestem om du vil gå long eller short
  4. Åpne en tradingkonto nå, eller øv deg på en demokonto først

Undersøk hvordan VIX fungerer

VIX følger det underliggende markedet til S&P 500-opsjoner – ikke selve aksjemarkedet. Her vil du lese mer om hva S&P 500-opsjoner er, hvordan VIX beregnes og hva verdiene til indeksen betyr.

VIX og S&P 500-opsjoner

VIX måler S&P 500-opsjoner, som er opsjonskontrakter som henter prisene sine fra Standard & Poor’s 500 – en kapitalvektet indeks bestående av 500 aksjer i USA. Opsjonene gir traderen retten, men ikke plikten, til å trade S&P 500 til en forhåndsbestemt pris før utløpsdatoen.

En call-opsjon gir deg retten til å kjøpe S&P 500 til en bestemt pris, mens en put-opsjon gir deg retten til å selge S&P 500 til en bestemt pris. Prisen du valgte for å kjøpe eller selge det underliggende markedet er kjent som strike-pris.

Hvordan regnes VIX ut?

VIX regnes ut fra realtid ved bruk av prisene på S&P-500 opsjoner – det inkluderer standard CBOE SPX-opsjoner som utløper den tredje fredagen hver måned, og ukentlige CBOE SPX-opsjoner som utløper hver fredag. For å bli vurdert for volatilitetsindeksen må opsjonen ha en utløpsdato mellom 23 og 37 dager.

Utregning av VIX

Utregningen av VIX involverer ekstremt kompleks matematikk, men det er ikke nødvendig for alle traders å forstå dette for å kunne trade på indeksen. Den grunnleggende teorien til utregningen er en kombinasjon av vektede priser på flere S&P 500 put- og call-opsjoner over et stort antall strike-priser. Slik kan vi få innsikt i hvilke priser traders er villige til å kjøpe og selge S&P 500 til. Disse endelige verdiene vil estimere den fremtidige volatiliteten til S&P 500.

Opsjonene som kvalifiserer seg vil være at-the-money, slik at de kan vise den generelle markedsoppfatningen av hvilke strike-priser som treffes før utløp. Dette indikerer det utbredte markedssentimentet rundt retningen til markedsprisen.

Forståelse av VIX-verdiene

Det er en sterk negativ forbindelse mellom VIX og avkastningen på aksjemarkedet. Beveger volatilitetsindeksen seg opp er det stor sannsynlighet for at prisen på S&P 500 faller pga. økt frykt fra investorer. Hvis volatilitetsindeksen faller er det sannsynlig at S&P 500 opplever stabilitet og investorer er relativt stressfrie. Tradingvolatilitet er ikke det samme som en nedgang i markedet siden markedet kan falle samtidig som volatiliteten er lav.

Volatilitet er å måle bevegelsene til et aktivums pris, og ikke prisen på aktivumet. Det betyr at når du trader på volatilitet så fokuserer du ikke på bevegelsens retning, men heller hvor mye markedet beveger seg og hvor ofte bevegelsene forekommer. Det er derfor VIX-verdier kvoteres som punkter i prosent.

De siste årene har markedet blitt sett på som stabilt når VIX trades til under 20, mens nivåer på 30 eller høyere indikerer høy volatilitet.

Det tenkes at VIX forutser høydepunkter og bunnpunkter i SPX: Når indeksen treffer ekstreme høydepunkter er det et tegn på at S&P 500 kommer til å bli bullish, og når indeksen treffer ekstreme bunnpunkter er det et tegn på at S&P 500 kommer til å bli bearish. Det er til og med et uttrykk som sier: When the VIX is high, it’s time to buy. When the VIX is low, look out below.

Når du trader på VIX, som med alle indekser, trader du ikke direkte på aktivumet siden det ikke er noe fysisk aktivum å kjøpe eller selge. I stedet trader du på VIX ved å bruke derivatprodukter som er designet til å følge prisen til volatilitetsindeksen.

Hos IG kan du bruke CFDer eller barriers for å ta en posisjon på bevegelsene til VIX, så vel om VIX-futures og ETFer. Vi følger den børshandlede prisen til enhver tid. Prisene våre er de samme som i markedet, dvs. at prisen du ser er prosentbevegelsene til VIX.

Velg om du vil bruke CFDer eller barriers

VIX på CFDer

Hvis du trader på VIX med CFDer, godkjenner du å trade på prisforskjellene fra da du åpnet en posisjon til du stenger den. Jo lengre volatilitetsindeksen beveger seg i den retningen du forutså, jo større vil gevinsten din være. Beveger prisen seg i motsatt retning av det du trodde vil du tape.

VIX på barriers

Barriers på VIX beveger seg en-for-en mot den underliggende prisen, noe som gjør prisingen deres mindre komplekse enn vanilla-opsjoner. Posisjonen din blir lukket automatisk når priser på det underliggende markedet når nivået du har valg – kalt knock-out-nivå – som betyr at du risikoen din er begrenset.

Du kan bruke put og call til å spekulere på om prisen til VIX vil stige eller falle. Du kan bare åpne posisjoner ved å kjøpe – dette begrenser risikoen din.

Avgjør om du vil gå long eller short

Det er to typer posisjoner du kan åpne med VIX: long og short. Det er viktig å huske at volatilitetstraders ikke er interessert i om prisen til S&P 500 kommer til å stige eller falle, de tar gevinst på begge. I stedet ser de på om markedet er volatilt.

Gå long på VIX

Posisjonen du velger å åpne vil avhenge av forventningene dine til volatilitetsnivået. Traders som går long på VIX er de som tror at volatiliteten kommer til å øke og derfor at VIX kommer til å gå opp. Det er populært å gå long på VIX når de finansielle markedene er ustabile, når det er mye stress og usikkerhet i markedet.

Hvis du for eksempel tror at S&P 500 etter en politisk kunngjøring kom til å oppleve en rask og betydelig nedgang kan du åpne en long-posisjon på volatilitet. Det gjør du ved å åpne en kjøpsposisjon på VIX.

Hvis det er volatilitet vil forutanelsene dine være korrekte og du går i gevinst. Hvis du på den annen side åpner en long-posisjon og det ikke er noe volatilitet vil du gå med tap.

VIX vil stige hvis S&P 500 faller betydelig

Gå short på VIX

Når du åpner en short-posisjon på VIX forventer du i realiteten at S&P 500 kommer til å stige i verdi. Det er veldig populært å gå short når rentene er lave, det er økonomisk vekst og lav volatilitet på tvers av de finansielle markedene.

La oss si at kombinasjonen av lav volatilitet og høy økonomisk vekst har gitt aksjene som er en del av S&P 500-indeksen jevn vekst. Hvis du forventer at aksjemarkedet fortsetter å stige og volatiliteten forblir lav kan du bestemme deg for å gå short på volatilitet.

Det er sannsynlig at VIX beveger seg til et lavere nivå dersom S&P 500 stiger, noe som vil gi deg en gevinst. Merk at å gå short på volatilitet er risikofylt siden potensialet for tap er ubegrenset dersom volatiliteten stiger raskt.

VIX faller når S&P 500 stiger

Åpne en tradingkonto nå, eller prøv en demokonto først

Å åpne en tradingkonto hos IG er enkelt. Med disse enkle stegene kan du komme raskt i gang med tradingen:

Simple online form to start trading the VIX

Fyll ut et enkelt elektronisk skjema

Vi kommer til å stille deg spørsmål om tradingerfaringen din.

Instant online verification for VIX trading

Rask ID-bekreftelse

Med BankID går det raskt å bekrefte identiteten din.

Three ways to trade the VIX

Velg kontotype

Bestem deg for om du ønsker å handle CFDer eller opsjonskonto.

Fund your account and start trading the VIX

Gjør innskudd og start tradingen

Det er enkelt å gjøre uttak, uansett tidspunkt.

Hvis du ikke føler deg selvsikker nok til å starte å trade på ekte markeder kan du åpne en demokonto. En demokonto hos IG kommer med 100 000 kr i virtuelle midler som du kan bruke på tusenvis av markeder. Du kan åpne en tradingkonto når du er fornøyd med strategien din.

Ofte stilte spørsmål

Hva er det VIX måler?

VIX måler den antatte volatiliteten på S&P 500 (SPX) basert på prisene til SPX-opsjoner. Den blir regnet ut og publisert av Chicago Board Options Exchange (CBOE). Siden S&P 500 er betraktet som et barometer for helsen til det amerikanske aksjemarkedet måler VIX den antatte volatiliteten på tvers av amerikanske aksjeindekser.

Hva betyr det når VIX er lav?

Når VIX er lav betyr det at det er mindre markedsfrykt, mer stabilitet og langsikt vekst. VIX har vanligvis en negativ forbindelse med S&P 500, som vil si at når VIX er lav forventes det normalt at S&P 500 erfarer en prisoppgang.

Hva betyr det når VIX går opp?

Når volatilitetsindeksen går opp betyr det at det er store og raske prisbevegelser på S&P 500. VIX har vanligvis en negativ forbindelse med S&P 500 slik at i perioder med markedsstress stiger volatilitetsindeksen.

Utvikle dine kunnskaper om finansmarkedene

Les mer om vårt store utvalg av markeder og test kunnskapene dine med våre nettbaserte kurs i IG Academy.

Lær mer i IG Academy

Gå videre til ...

Utnytt selskapskunngjøringer med markeder som er åpne utenfor normale åpningstider.

Les mer om trading på børsintroduksjoner og gråmarkeder hos IG.

Oppdag forskjellene og finn produktet som passer din tradingstil.

1 Vi priser våre kontrakter på Volatility Index (VIX) og EU Volatility Index litt forskjellig fra våre andre indeksmarkeder. I stedet for å sikte på å speile den underliggende indeksprisen følger vi metoden brukt til å hente udaterte råvarepriser. Dette vil si at det er en forskjell mellom den udaterte prisen vår og den underliggende indeksprisen på disse markedene. Finansiering blir regnet ut på samme måte som våre udaterte råvarer. Mer informasjon finner du på siden vår for daglig finansieringskostnad.