CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 78 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 78 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Fordeler ved kryptovalutatrading

Hvis du ønsker å bli involvert i kryptovaluta er en av de første tiltakene å vurdere om du vil kjøpe digitale aktivum eller spekulere på prisene. Se nærmere på noen av fordelene med å trade på kryptovalutaer, og oppdag hvorfor det har blitt et populært alternativ til å kjøpe mynter direkte.

Interessert i kryptovalutatrading hos IG?

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hvorfor trade kryptovaluta?

Når du trader kryptovalutaer hos IG spekulerer du på om ditt valgte marked vil stige eller falle i verdi uten å ha tatt eierskap av det digitale aktivumet. Dette gjøres ved å bruke derivatprodukter som CFDer.

Fordelene ved kryptovalutatrading inkluderer:

Volatiliteten til kryptovaluta

Selv om kryptovalutamarkedet er relativt nytt, har det opplevd betydelig volatilitet på grunn av store mengder kortsiktig, spekulativ interesse. For eksempel steg prisen på bitcoin så høyt som til 19 378 $, og falt ned til 5 851 $, mellom oktober 2017 og oktober 2018. Andre kryptovalutaer har vært relativt sett mer stabile, men ny teknologi tiltrekker seg ofte spekulativ interesse.

Volatiliteten til kryptovalutaer er en del av det som gjør dette markedet så spennende. Raske prisbevegelser på samme dag kan gi en rekke muligheter for traders til å gå long og short, men kan også øke risikoen. Hvis du bestemmer deg for å utforske kryptovalutamarkedet så sørg for at du har gjort forberedelsene dine og utviklet en risikostyringsstrategi.

Åpningstider på kryptovalutamarkedet

Kryptovalutamarkedet er vanligvis tilgjengelig for handel 24 timer i døgnet, syv dager i uken fordi det ikke er noen sentralisert styring av markedet. Kryptovalutatransaksjoner finner sted direkte mellom enkeltpersoner, på kryptobørser over hele verden. Det kan imidlertid være perioder med nedetid når markedet tilpasser seg infrastrukturoppdateringer, eller «splittelser».

Hos IG kan du trade kryptovalutaer mot fiat-valutaer – for eksempel amerikanske dollar – fra kl. 05:00 lørdag til kl. 23:00 på fredag (norsk tid).

Forbedret likviditet

Likviditet er målet for hvor raskt og enkelt en kryptovaluta kan konverteres til kontanter uten å påvirke markedsprisen. Likviditet er viktig fordi det gir bedre priser, raskere transaksjonstid og økt nøyaktighet for teknisk analyse.

Generelt anses kryptovalutamarkedet å være illikvid, fordi transaksjonene er spredt over flere børser, noe som betyr at relativt små trades kan få stor innvirkning på markedsprisene. Dette er en del av grunnen til at kryptovalutamarkedene er så volatile.

Når du handler kryptovalutaer hos IG kan du få bedre likviditet fordi vi finner priser fra flere arenaer på dine vegne. Dette betyr at tradene dine sannsynlig blir utført raskt, og til en lavere pris.

Mulighet til å gå long eller short

Når du kjøper en kryptovaluta, kjøper du aktivumet på forhånd i det håpet at det øker i verdi. Men når du trader på prisen til en kryptovaluta, kan du dra nytte av markeder som faller i pris, samt er økende. Vi sier da at du går short.

Shortsalg

Fordeler ved kryptovalutatrading - shortslag

Gå long

Fordeler ved kryptovalutatrading - Gå long

La oss for eksempel si at du har bestemt deg for å åpne en short CFD-posisjon på prisen på ether, fordi du tror at markedet kommer til å falle. Hvis du hadde rett, og verdien av ether falt mot amerikanske dollar, ville traden din gi gevinst. Men hvis verdien av ether hadde steget mot amerikanske dollar, ville posisjonen din gi et tap.

Giret eksponering

Siden CFD-trading er et giret produkt som lar deg åpne en posisjon gjennom «marginkrav» – med et innskudd som bare er en brøkdel av den totale verdien av traden. Du kan med andre ord oppnå stor eksponering i et kryptomarked mens du bare binder opp et relativt lite beløp av kapitalen din.

Gevinst eller tap som du oppnår fra kryptovalutatrading reflekterer den fulle verdien av posisjonen på tidspunktet den stenges, som vil si at trading på marginkrav gir deg muligheten til å oppnå store gevinster fra en relativt liten investering. Marginkrav påvirker også tap, inkludert tap som kan overstige ditt opprinnelige innskudd for en individuell trade. Det er derfor det er så viktig å ta i betraktning den total verdien til den girede posisjonen før du trader CFDer.

Det er også viktig å sørge for at du har en hensiktsmessig risikostyringsstrategi på plass, som bør inkludere passende stoppordre og limit-ordre.

Raskere å åpne konto

Når du kjøper kryptovaluta må du kjøpe og selge via en børs, noe som krever at du oppretter en børskonto og oppbevarer kryptovalutaen i din egen digitale lommebok (wallet). Denne prosessen kan være begrensende og tidkrevende.

Men når du trader kryptovaluta hos IG får du ikke direkte tilgang til den underliggende børsen, siden vi er eksponert til det underliggende markedet på dine vegne. Du trenger ikke å konfigurere og administrere en børskonto, slik at du kan opprette og være klar til å trade mye raskere. Du kan faktisk være i gang med å trade på under fem minutter med vårt enkle søknadsskjema og vår øyeblikkelige verifisering på nettet.

Skal jeg kjøpe eller trade kryptovalutaer?

Video poster image

Før du tar en beslutning om å kjøpe eller trade på kryptovalutaer, er det viktig å vurdere de detaljerte forskjellene mellom de to metodene. Se videoen vår og tabellen under for mer informasjon.

Du kan være interessert i å kjøpe kryptovalutaer hvis ...

 • Du ønsker fullt eierskap av kryptovalutaen
 • Du godt kan betale den fulle verdien til aktivumet på forhånd
 • Du ønsker direkte eksponering til en underliggende børs per konto
 • Du godt kan vente på en børskonto før du kan begynne å kjøpe eller selge
 • Du har ikke noe imot innledende grenser eller maksimale innskudd
 • Du har ikke noe imot å betale ekstra avgifter for innskudd eller uttak

Du er kanskje interessert i å trade på kryptovalutaer hvis ...

 • Du ønsker å spekulere på prisen på en kryptovaluta uten å eie det digitale aktivumet
 • Du ønsker å gire posisjonen din, slik at du bare setter inn en brøkdel av kostnaden på forhånd
 • Du ønsker å få eksponering mot flere børser fra én konto
 • Du ønsker begynne å trade med en gang
 • Du vil ikke ha en maksimal innskuddsgrense
 • Du ønsker ikke å betale ekstra avgifter på innskudd eller uttak

Ofte stilte spørsmål

Hva er gode kryptovalutapar som nybegynnere kan trade på?

Det finnes ingen riktig kryptovaluta å trade med for nybegynnere, fordi alle er annerledes, og gir en rekke fordeler og risikoer for traderen. Hva som er den beste kryptovalutaen for deg vil også være avhengig av dine tradingmål, holdningen til risiko og generelle interesser.

Hos IG blir kryptovalutaer tradet mot fiat-valutaer. De viktigste sammenkoblingene er bitcoin/USD, ether/USD, NEO/USD, stellar/USD, EOS/USD og litecoin/USD.

Hvor risikabelt er kryptovalutatrading?

På grunn av de høye volatilitetsnivåene, kan kryptovalutamarkedet betraktes som risikabelt. Før du begynner å trade kryptovalutaer, bør du definere risikoappetitten din, og implementere en passende risikostyringsstrategi.

Hva er fordelene med kryptovalutaer for verdensøkonomien?

Fordelene med kryptovalutaer for den globale økonomien antas å variere fra lavere transaksjonsgebyrer for elektronisk veksling av penger, til økt beskyttelse mot identitetstyveri på grunn av sikkerhetsgraden til kryptovalutaer.

Det er også antatt at kryptovalutaene vil bidra til å bryte ned barrierer for finansiering i utviklingsland. For eksempel kan krypteringsmuligheter enkelt nås via mobiltelefoner i land uten bankinfrastruktur.

Kommer kryptovalutaer til å bli regulert?

Selv om det har vært mye diskusjon om regulering av kryptovalutaer, har løsningen for det meste nettopp vært å advare forbrukerne om farene. Det er imidlertid sannsynlig at det vil bli økt regulering ettersom regjeringer forsøker å reagere på den desentraliserte naturen til kryptovalutamarkedet, og vurdere hvilken innvirkning den kan ha på ulovlige aktiviteter.

Kommer kryptovalutaer til å erstatte fiat-valutaer?

Selv om det er de som spekulerer på at kryptovalutaer etter hvert vil erstatte fiat-valutaer, har det ennå ikke vært en bred nok aksept av kryptovalutaer, og denne endringen skjer sannsynligvis ikke snarlig. Mens enkelte bedrifter har skyndet seg for å ta med kryptovalutaer som betalingsmetode, har det generelt vært skepsis om bruk og gjennomføring – særlig fra sentralbanker og regjeringer, som er ansvarlige for å utstede fiat-valutaer og regulere markedene.

Utvikle din kunnskap om finansielle markeder hos IG

Les mer om en rekke markeder og test deg selv på IG Academys utvalg av onlinekurs.

Kanskje du også er interessert i...

Handle på bitcoins volatilitet uten risikoen for å kjøpe og oppbevare myntene

Bruk IGs diagrammer, pluss avanserte ProRealTime og Autocharist pakker

Håndter risikoen ved å trade kryptovaluta med utvalg av stoppordre og varsler