Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er vanilla-opsjoner og hvordan trade dem?

Å trade vanilla-opsjoner er en måte å spekulere på det finansielle markedet som ikke krever at du kjøper eller selger underliggende aktiva. Oppdag alt du trenger å vite om å trade vanilla-opsjoner – hva de er, hvordan de fungerer og hvordan du kan trade dem med vår Barriers og opsjonskonto. Se også eksempler på vanilla-opsjoner.

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Klar for å trade barriers? Følg disse 3 enkle stegene

Fyll inn et enkelt skjema

Vi kommer til å spørre deg om din erfaring innen trading

Få bekreftelse online

Vi kan vanligvis bekrefte IDen din raskt

Gjør et innskudd og begynn å trade

Du kan enkelt gjøre uttak når som helst

Alternativt, hvis du ønsker å lære mer om hva barriers er og hvordan du kan trade dem kan du lese denne grundige guiden.

Hva er vanilla-opsjoner?

Vanilla-opsjoner er kontrakter som tillater deg å se bevegelsene i underliggende aktiva. Dersom du kjøper en opsjon har du retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge et spesifisert antall av et finansielt instrument til en bestemt kurs på en forhåndsbestemt dato.

Vanilla-opsjoner ligner på futures-kontrakter, men til forskjell fra futures har du ingen plikt til å trade dersom du ikke vil. De kalles vanilla-opsjoner fordi, i motsetning til eksotiske opsjoner, har de ingen uvanlige eller ytterligere funksjoner. Begrepene opsjoner og vanilla-opsjoner brukes om hverandre.

Video poster image

Hvordan fungerer vanilla-opsjoner?

Vanilla-opsjoner kan deles inn i to typer: calls og puts. Begge kan kjøpes og selges.

 • Kjøp av en call gir deg retten, men ikke plikten, til å kjøpe et underliggende aktivum til en bestemt kurs, på en bestemt dato. Det gir deg en long-posisjon i markedet. Du kjøper en call hvis du tror kursen på markedet vil stige.
 • Kjøp av en put gir deg retten, men ikke plikten, til å selge et underliggende aktivum til en bestemt kurs, på en bestemt dato. Det gir deg en short-posisjon i markedet. Du kjøper en call hvis du tror kursen på markedet vil synke.
 • Salg av en call gjør deg pliktig til å selge et underliggende aktivum på et visst kursnivå, på en bestemt dato. Du selger en call hvis du tror markedet ikke vil endre seg eller synke i verdi.
 • Salg av en put gjør deg pliktig til å kjøpe et underliggende aktivum på et visst kursnivå, på en bestemt dato. Du selger en put hvis du tror markedet ikke vil endre seg eller øke i verdi.

Kursen hvor du kan kjøpe eller selge kalles strike-prisen, og datoen den forfaller kalles forfallsdatoen. Opsjonskjøpere kalles gjerne «innehaver» og selgere «utstedere».

Hvordan fungerer gevinster og tap for vanilla-opsjoner?

Beløpet du betaler for å motta rettigheten til å kjøpe eller selge en vanilla-opsjon kalles en premie. Når du kjøper en vanilla-opsjon hos oss vil din totale risiko bli regnet ut fra premien ganget med tradestørrelsen din. Du vil også betale en liten kurtasje ved åpning og lukking av traden.

Ved kjøp av vanilla-opsjoner vil utleggene dine gjøre det mulig for deg å dra nytte av en potensiell ubegrenset gevinst.

Ved salg av vanilla-opsjoner vil du motta premien på forhånd og betale marginkravet og kurtasjen. Premien du mottar er din totale mulige gevinst, mens velger du å selge en call utsetter du deg selv for ubegrenset risiko for tap om det underliggende markedet passerer strike-prisen før forfall.

Før du selger vanilla-opsjoner burde du tenke etter om du forstår hvordan de fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Er vanilla-opsjoner girede produkter?

Vanilla-opsjoner tilbyr deg giret tilgang til markedene. Konseptet giring er annerledes for opsjoner enn andre girede instrumenter som CFDer. Ved kjøp av vanilla-opsjoner er premien du betaler mindre enn hva det koster å investere i det underliggende aktivumet, dette gjelder uansett om du kjøper en råvare som olje eller gull, eller eksponerer deg selv mot bevegelsene i en aksjeindeks gjennom en stor aksjeportefølje.

Det er viktig å merke seg at all trading setter kapitalen din i risiko, at tap kan påløpe raskt og at giring kan forstørre tap.

In the money, out of the money og at the money

Når strike-prisen til en call-opsjon er under kursen til det underliggende markedet, eller når strike-prisen til en put-opsjon er over kursen til det underliggende er opsjonen in the money.

Opsjonene er out of the money dersom det er motsatt. Når strike-prisen er det samme som det underliggende er opsjonen at the money . Premien på en vanilla-opsjon vil reflektere hver av disse stadiene, premier for in the money er mye høyere enn out of the money for vanilla-opsjoner.

Hvordan prises vanilla-opsjoner

Det er en rekke faktorer som påvirker prisen til vanilla-opsjonene i motsetning til barriers som beveger seg punkt-for-punkt med det underliggende markedet.

De tre viktigste faktorene som påvirker prisen til vanilla-opsjoner er:

 1. Nivået på det underliggende markedet
 2. Tiden frem til opsjonens forfallsdato
 3. Volatiliteten på det underliggende markedet

Nivået på det underliggende markedet

Sannsynligheten for at opsjonen har verdi når den utløper øker mens den underliggende prisen går dypere in the money (utover strike-prisen i retning av lønnsomhet). Jo mer opsjonen blir in the money, jo høyere pleier premien å bli.

Tiden frem til opsjonens forfallsdato

Opsjoner med lengre utløpstider har mer tid til å bli in the money. Si at du kjøper to out-of-the-money opsjoner med samme strike-pris samtidig, men de har forskjellige utløpsdatoer – den med lengst til frem til utløp vil mest sannsynlig ha en høyere premie.

Volatiliteten på det underliggende markedet

Jo mer volatilt det underliggende marked er, jo større er sannsynligheten for at opsjonen endres fra out-of-the-money til in-the-money. Den økte risikoen for opsjonsselgeren vil si at dersom markedets volatilitet øker vil opsjonsprisen på det underliggende markedet normalt også øke.

For opsjonskjøpere vil volatilitet si at en opsjon som er in the money raskt kan endres til out of the money – noe som vil si at tap kan påløpe raskt. Dette forholdet mellom pris og volatilitet er spesielt fremtredende ved opsjoner som er at the money og beveger seg lengre vekk fra opsjoner som er out of the money.

Hva er «the Greeks» innen opsjonsprising?

Målenhetene ved faktorene som brukes innen opsjonsprisen blir referert til som «the Greeks» og kan hjelpe deg å regne ut risikoene involvert ved hver av disse. De tre sentrale Greeks er:

Delta

Delta måler vanilla-opsjonens prisfølsomhet for bevegelsene i det underliggende markedet. Delta hjelper deg å regne ut hvor mange punkter verdien på opsjonen din vil bevege seg for hvert en-for-en bevegelse i det underliggende, forutsatt at alle andre faktorer forblir de samme.

Theta

Theta måler tidsverdien til en vanilla-opsjon, som vil si hvor mye en opsjon taper i verdi jo nærmere forfallsdatoen den kommer, forutsatt at alle andre faktorer forblir like. Jo høyere Thetaen til opsjonen er, jo større sannsynlighet er det for at den vil tape verdi etter hvert som tiden går.

Vega

Vega måler en opsjons følsomhet for volatiliteten i det underliggende markedet, eller hvor mye en opsjon vil bevege seg for hvert 1 % endring i volatiliteten. Dette vil vanligvis være høyere jo lengre tid det er til forfallsdatoen, og høyere volatilitet vil vanligvis presse verdien til opsjonen opp.


Slik trader du vanilla opsjoner

Steg for å trade vanilla-opsjoner

Du kan bruke vanilla-opsjoner for å utnytte muligheter i både stigende og fallende markeder, og prisingen deres betyr at de er ideelle for en rekke unike strategier innen trading.

Følg disse fire stegene for å komme i gang med vanilla-opsjoner:

 1. Forstå forskjellene mellom kjøp og salg
 2. Velg en tradingstrategi for vanilla-opsjoner
 3. Åpne en opsjonskonto og gjør et innskudd
 4. Åpne din første posisjon

Forstå forskjellene mellom kjøp og salg

Kompleksiteten ved prising betyr at vanilla-opsjoner det kan være et vanskelig produkt å forutse og forstå. Før du trader vanilla-opsjoner er det viktig å forstå disse faktorene, derfor er det viktig å finne ut hvordan prisingen på vanilla-opsjoner fungerer.

Ved kjøp av en vanilla-opsjon betaler du en opsjonspremie for å åpne posisjonen. Dette er maksimumsbeløpet du kan tape. Du vil også betale en kurtasje ved åpning og lukking av traden din. Det vil si at du kan beregne din fulle risiko når du kjøper en vanilla-opsjon.

Når du selger en opsjon betaler du kurtasje, på samme måte som når du kjøper en opsjon. Men i stedet for å betale premien mottar du den. Når du trader tradisjonelle opsjoner gir dette deg retten til å kjøpe eller selge det underliggende markedet til strike-pris hvis opsjonsholderen bestemmer seg for å løse inn opsjonen. Hos oss vil opsjonen kun gjøres opp med en kontantbetaling – du trenger aldri å levere, eller motta, underliggende aktiva.

Det er ikke mulig å vite hvor langt forbi strike-prisen det underliggende kan være ved utløp, noe som vil si at salg av vanilla-opsjoner har en mye større risikoprofil enn hvis du kjøper dem.

 • Ved salg av put-opsjoner kan markedet potensielt bevege seg helt ned til null
 • Ved salg av call-opsjoner kan risikoen være ubegrenset siden det ikke finnes noen grense for hvor langt forbi strike-prisen det underliggende kan bevege seg

Denne høye risikoprofilen betyr at vanilla-opsjoner er bedre egnet for erfarne traders som er kjent med hvordan opsjonstrading fungerer.

Velg en tradingstrategi for vanilla-opsjoner

Vanilla-opsjoner er unike i måten de fungerer på som gjør at de er ideelle for en rekke strategier som ikke vil fungere for andre instrumenter. Disse strategiene lar deg hedge dine nåværende investeringer, trade på markedsvolatilitet og begrense det opprinnelige utlegget når du åpner en posisjon.

Nedenfor kan du lære hvordan du utfører trades:

 • Married put
 • Long straddle
 • Bull call spread

Married put

Kjøp av en put-opsjon på aktiva som du allerede eier kalles en married put. Du vil bruke den til å hedge investeringene dine mot potensielle nedadgående trender, om kursen på aktivumet faller vil fortjenesten din på en put hjelpe deg å begrense tapet ditt. Skulle markedet skifte retning taper du kun premien du betalte for å åpne opsjonsposisjonen din.

Hedge investeringen din

Long straddle

Kjøp en identisk call- og put-opsjon (samme marked, strike-pris og forfallsdato) og du har skapt en long straddle. Du gjør dette om du forventer høy volatilitet, men er usikker på hvilken vei markedet vil bevege seg. Du får gevinst når det underliggende har beveget seg nok til å dekke kostnadene av begge premiene dine.

Long straddle eksempel

Bull call spread

Hvis du er moderat bullish på et marked så kan du redusere premien du betalte på en trade med en bull-call-spread. Dette vil si å kjøpe en call på et marked for så å selge denne på det samme markedet til en høyere strike. Premien mottatt fra den solgte call-opsjonen reduserer dine begynnende utlegg, men begrenser også dine potensielle gevinster hvis markedet beveger seg forbi den høyere strike-prisen.

Åpne en opsjonskonto og gjør et innskudd

Du kan enkelt og smart søke om en tradingkonto for opsjoner hos oss. Å registrere seg tar ikke mer enn et par minutter, den tillater deg å trade både vanilla- og barrier-opsjoner.

Etter du har svart på noen spørsmål angående erfaringen din og vi har verifisert identiteten din vil du kunne logge inn og gjøre innskudd med midlene du ønsker å trade for. Det finnes en rekke finansieringsalternativer for deg – inkludert kredittkort, debetkort eller PayPal.

Gjennom en risikofri demokonto kan du gjøre deg kjent med hvordan vanilla-opsjoner fungerer. Med 100 000 kr i virtuelle midler kan du øve deg på å trade vanilla- og barrier-opsjoner, uten forpliktelsen om å måtte åpne en livekonto.

Åpne din første posisjon

Du vet nå hvordan vanilla-opsjoner fungerer, har valgt ut strategien din og gjort et innskudd på en opsjons-tradingkonto. Du er nå klar for å plassere din første trade. Vår plattform gjør det mulig for deg å spekulere på markeder som stiger og faller gjennom kjøp og salg av både calls og puts innen vanilla-opsjoner. Det er en av hovedfordelene ved å trade opsjoner.

Se et tradingeksempel nedenfor på vanilla-opsjoner hos oss.

Eksempel på en vanilla-opsjon

La oss si at Germany 40 trades til 14 720 og du tror den kommer til å stige. Du kjøper en Ukentlig Germany 40 kontrakt til 14 650 CALL priset til 82/88. Kostnaden av å åpne traden din ved kjøp er opsjonpremien ganget med tradestørrelsen.

En kontrakt er i dette tilfellet verdt 1 € per punkt av markedsbevegelsene, så du betaler 88 € i premie og 0,10 € i kurtasje ved åpningen av en trade.

(88 punkt premie x 1 kontrakt x 1 € per punkt ) + 0,1 € per kontrakt = 88,1 €

Hvis Germany 40 beveger seg over 14 650 er kontrakten din in the money. Opsjonen må utløpe over 14 738,1 før du har gevinst, siden du trenger å tjene inn premien din.

14 650 strike-pris + 88,1 premie = 14 738,1

Long straddle eksempel

Takket være de forskjellige faktorene som påvirker premien til vanilla-opsjoner kan du oppnå gevinst på Germany 40 selv før opsjonen er på et nivå med gevinst.

For eksempel kan opsjonsprisen din bevege seg over hva du betalte for den dersom Germany 40 beveger seg i din favør med tilstrekkelig tidsverdi igjen, eller dersom volatiliteten øker tilstrekkelig. I begge scenariene kan du lukke posisjonen din før forfall for å realisere gevinsten, samtidig betaler du 0,10 € i kurtasje.

Hvis Germany 40 er under strike-prisen 14 650 ved utløp, utløper opsjon din verdiløs. Det spiller ingen rolle hvor langt Germany 40-kursen faller. Alt du taper er opsjonspremien din. Du kan også lukke posisjonen din tidlig dersom du endrer mening om hvordan markedet kommer til å bevege seg og du tror det vil begrense tapene dine.

Hvis du tror at kursen til Germany 40 vil synke i dette scenariet kan du kjøpe en Germany 40 14750 put-opsjon. Dersom det underliggende var under strike-prisen til 14 750 ved forfall kan du bruke retten din til å selge. Dersom det underliggende er over kursen, er det kun premien du taper.

Du kan også selge en put i det første scenariet og selge en call i det andre. Du vil imidlertid begrense gevinsten til premien som du mottok da du åpnet posisjonen. Når du åpner ved å selge en vanilla-opsjon kommer vi til å gi deg premien på forhånd ved å overføre midlene inn på kontoen din. Dette er din maksimale gevinst når du selger en vanilla-opsjon.

Det er viktig å merke seg at salg av opsjoner innebærer potensielt ubegrenset risiko. For eksempel, hvis markedet passerte strike-prisen til en call-opsjon som du har solgt er det ingen grense for hvor mye du kan tape før den utløper.

I vår webplattform kan du lett overvåke alle posisjonene dine. Alle våre vanilla-opsjoner blir gjort opp kontant når de forfaller.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en vanlig vanilla-opsjon?

En vanlig vanilla-opsjon er en opsjon som beskrevet på denne nettsiden. Ordet «vanlig» henviser bare til at opsjonen ikke har noen ytterligere eller uvanlige funksjoner som en eksotisk opsjon kan ha.En vanlig vanilla-opsjon er en opsjon som beskrevet på denne nettsiden. Ordet «vanlig» henviser bare til at opsjonen ikke har noen ytterligere eller uvanlige funksjoner som en eksotisk opsjon kan ha.

Er vanilla-opsjoner derivater?

Ja, vanilla-opsjoner er en type finansielle derivater. Dette betyr at når du trader vanilla-opsjoner trader du et produkt som er basert på et underliggende marked, heller enn å eie aktiva som er assosiert med det markedet. Det gir deg muligheten til å få fordeler av giring og markeder som stiger og faller.

På hvilke markeder kan jeg trade vanilla-opsjoner?

Hos oss kan du bruke vanilla-opsjoner til å ta posisjoner på et utvalg av valutapar, globale indekser og råvarer.

Hvilken plattform kan jeg bruke for å trade vanilla-opsjoner?

Du kan trade våre vanilla-opsjoner i vår webplattform og app.

Hva slags typer av opsjonskontrakter finnes det?

Opsjonskontrakter kan deles inn i to typer: calls og puts. Når du trader våre vanilla-opsjoner kan du kjøpe og selge begge typene.

 • Kjøp av en call gir deg retten, men ikke plikten, til å kjøpe det underliggende aktivumet på et visst prisnivå før en viss dato
 • Kjøp av en put gir deg retten, men ikke plikten, til å selge det underliggende aktivumet på et visst prisnivå før en viss dato
 • Å selge call-opsjoner gir deg plikten til å selge det underliggende marked til strike-pris ved utløp dersom opsjonsholderen løser inn opsjonen
 • Å selge put-opsjoner gir deg plikten til å kjøpe det underliggende markedet til strike-prisen ved utløp dersom opsjonsholderen løser inn opsjonen

Hva er strike-prisen innenfor opsjonstrading med vanilla-opsjoner?

Innenfor opsjonstrading med vanilla-opsjoner er strike-prisen den prisen som er forhåndsdefinert og hvor opsjonen kan innløses. Ved kjøp av en vanilla-opsjon er det ved dette nivået du får rett til å kjøpe eller selge det underliggende markedet. Ved salg så blir dette nivået hvor du har en plikt til å kjøpe eller selge det underliggende.

La oss si at du har kjøpt en Germany 40 call kontrakt som utløper om en måned med en strike-pris til 14 400. Hvis prisen til Germany 40 er over 14 400 ved utløp, og deg dekker premien du betalte for å åpne posisjonen, kan du løse inn retten din til å kjøpe den underliggende markedsprisen og ta gevinsten.

Om Germany 40 kursen ikke overstiger strike-prisen ved forfall taper du premien du betalte for å kjøpe opsjonen.

Kan du bruke vanilla-opsjoner til å trade valuta?

Ja, du kan trade vanilla-opsjoner på en rekke valutapar. La oss si at EUR/USD handles til 1,10. Du tror at paret kommer til stige i verdi over den neste uken så du kjøper en EUR/USD call med en strike til 1,15.

Markedet beveger seg i retningen du ønsker og forfaller in the money. Når du har tjent inn premien din vil du få en fortjeneste. Dersom markedet beveger seg i motsatt retning, vil du kun tape premien din.

Hvordan beveger vanilla-opsjoner seg sammenlignet med eksotiske opsjoner?

Eksotiske opsjoner kan dele karakteristikker med vanilla-opsjoner, men vil ha ytterligere funksjoner som passer behovene til spesifikke tradingstrategier eller markeder. For eksempel kan utbetalingsprofilen og prissettingen til en eksotisk opsjon være annerledes enn en vanilla-opsjon. Det betyr at komplekse, eksotiske opsjoner noen ganger har større mulighet til å tilpasse seg enn vanilla-opsjoner.

Kan jeg hedge med vanilla-opsjoner?

Ja, måten vanilla-opsjoner prissettes gjør dem veldig populære for hedging.

Oppdag nye måter å trade på

Lær mer om hvordan du kan bruke våre unike barriers2 for å handle på markedene og få større kontroll over giringen og risikoen din.

Develop your spread betting knowledge

Oppdag nye måter å trade på

Lær mer om hvordan du kan bruke våre unike barriers2 for å handle på markedene og få større kontroll over giringen og risikoen din.

Kanskje du også er interessert i...

Sammenlign fordelene og funksjonene ved disse to måtene å trade på, for deretter å bestemme hvilken som passer deg best.

Oppdag alt du trenger å vite om barriers, som du kan trade hos oss.

Les mer om å trade markedsnoterte turbowarranter 24/5 med begrenset risiko.