Trading hos IG

Hos IG kan du trade de finansielle markedene på fire måter, gjennom barriers, turbo24, CFDer og vanilla-opsjoner. Hver tilbyr deg unike fordeler.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Turbo24, barriers, CFDer og vanilla-opsjoner

Raskt bevegelige finansielle produkter for de som søker kortsiktige muligheter, fra en megler med 45 års erfaring.

Ingen behov for å eie underliggende aktiva

Barriers, turbo24, CFDer og vanilla-opsjoner er derivatprodukter som tillater deg å ta en posisjon på et aktivum, som Brent Crude, uten å måtte eie de fysiske fatene med olje.

Få mer igjen for kapitalen din

Når du åpner en posisjon behøver du ikke å legge ut for posisjonens fulle verdi, da barriers, turbo24, CFDer og vanilla-opsjoner er produkter med giring. Ved kjøp av disse produktene betaler du den fulle risikoen på forhånd. Ved salg av vanilla-opsjoner eller trading av CFDer betaler du et marginkrav og ved kjøp av turbo24 er kjøpsprisen en brøkdel av den underliggende verdien. Det betyr at tap og gevinster på disse produktene blir forstørret.

Gå long eller short

Til forskjell fra tradisjonell investering, vil barriers, turbo24, CFDer og vanilla-opsjoner tillate deg å dra nytte av både stigende og fallende markedskurser.

Negativ saldo-beskyttelse

Hvis kontoen din blir negativ kommer vi til å føre den tilbake til null igjen. Når du trader barriers, turbo24 eller kjøpte opsjoner er du beskyttet mot negativ saldobalanse.1

Hvilke tradingprodukter er tilgjengelig hos IG?

Med barriers, turbo24 og vanilla-opsjoner kan du finne giringen og risikoen som fungerer for deg, og du kan trade innenfor en rekke markedsforhold.

CFDer tilbyr Direct market access (DMA), noe som øker transparensen og som er nyttig for hedging.

Med turbo24 kan du trade på en MTF, det er innsyn i ordreboken og muligheter til å plassere en ordre innenfor spreaden.

Turbo24

Overførbare verdipapirer som handles på en MTF (multilateral handelsfasilitet). De er tilgjengelige hele døgnet, fem dager i uken og kursene deres korresponderer med endringer i verdien til underliggende aktiva.

Barriers

Barriers er en type opsjon som gir deg full kontroll over giring og risiko. Kursene beveger seg en-for-en med det underliggende markedet.2

Vanilla-opsjoner

Vanilla-opsjoner gir deg retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge underliggende aktiva til en forhåndsbestemt kurs og dato.

CFDer

En avtale om å utveksle forskjellen mellom kursen på et marked mellom åpning og lukking av en trade.

Tilgjengelige markeder

Med CFDer kan du trade med lave spreader på tvers av mer enn 16 000 markeder - noen er tilgjengelige hele døgnet, syv dager i uken. Mange av disse er i tillegg tilgjengelige som turbo24, barriers og vanilla-opsjoner.

Valuta Indeks Aksjer Råvarer3 Kryptovaluta
Turbo24 8 9 - 3 -
Barriers 101 27 - 32 -
CFDer 101 43 12 000 + 60 10
Vanilla-opsjoner 9 13 - 4 -

Kanskje du også er interessert i...

Vi er tydelige når det gjelder kostnadene våre slik at du alltid vet hva avgiftene dine innebærer.

Alle ikke-profesjonelle kundemidler holdes i segregerte banker, i samhold med BaFins regler.

Se hvordan vi har forandret trading i mer enn 45 år.

1 Negativ saldo-beskyttelse gjelder ikke for profesjonelle traders.
2 Dette er ikke tilfellet hvis knock-out-premien endres. Hvis premien for knock-out endres vil kursen til barrier-opsjonen flytte seg like mye som premien endres.
3 Inkluderer også obligasjoner og renter.

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 68 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.