CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er CFD-trading og hvordan fungerer det?

Å trade contract for difference (CFDer) er en måte å spekulere på det finansielle markedet som ikke krever at du kjøper eller selger underliggende aktiva. Finn ut alt du trenger for å forstå CFD-trading, fra hva det er og hvordan det fungerer, til short-posisjoner, giring og hedging.

Interessert i CFD-trading hos IG?

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er CFD-trading?

CFD-trading, eller CFD-handel, blir definert som «kjøp og salg av CFDer» hvor «CFD» står for contract for difference. CFDer er derivative produkter fordi de tillater deg å spekulere på de finansielle markedene som aksjer, valuta, indekser og råvarer, uten å eie det underliggende aktivumet.

Når du trader CFDer samtykker du til transaksjonen i kursen til et aktivum fra øyeblikket kontrakten er åpnet til den er lukket. En av hovedfordelene ved CFD-trading er at du kan spekulere i prisbevegelsen i begge retninger, om du står igjen med gevinst eller tap avhenger om forutsigelsene dine var korrekte.

Seksjonene under forteller mer om hovedfunksjonene og bruken av contract for difference:

Short og long CFD-trading forklart

CFD-trading gjør det mulig for deg å spekulere på kursbevegelser i begge retninger. Så mens du kan etterligne en standard trade som oppnår gevinst når kursen på markedet stiger, kan du også åpne en CFD-posisjon som vil skape gevinst i det underliggende markedet når kursen synker. Det vil si å selge eller «gå short», i motsetning til å kjøpe eller «gå long».

For eksempel hvis du tror kursen på Apple-aksjer vil falle kan du selge selskapets aksjer som CFDer. Du vil fortsatt utveksle forskjellen i kurs fra da posisjonen din ble åpnet til den lukkes, men du vil få en gevinst hvis aksjekursen faller og et tap hvis kursen øker.

Med både long og short trading vil gevinst og tap kan bli realisert når du lukker posisjonen din.

Giring innen CFD-trading forklart

CFD-trading er giring som betyr at du kan få eksponeringen til en stor posisjon uten å måtte legge ut hele beløpet fra start. Si du vil åpne en posisjon til en verdi av 500 Apple-aksjer. Med en standard trade måtte du betalt for alle aksjene med en gang. Med en contract for difference må du bare legge ut for 20 % av kostnaden. Les mer om CFDer

Mens giring tillater deg å spre kapitalen din er det viktig å huske på at dine gevinster eller tap vil bli regnet ut fra posisjonens totale størrelse. I vårt tidligere eksempel er dette forskjellen i prisen på 500 Apple-aksjer fra øyeblikket du åpnet posisjonen din til du lukker den. Det betyr at både gevinster og tap kan bli forstørret i forhold til det opprinnelige innskuddet, og tap kan overstige innskudd på en gitt posisjon. Av denne grunn er det viktig å holde øye med giringsforholdet og være sikker på at du trader innenfor det du har råd til.

Marginkrav forklart

Giret trading blir referert til som «trading med margin» fordi midlene som kreves for å åpne og holde en posisjon, «marginkravet», representerer bare en del av den totale størrelsen.

Når man trader med CFDer finnes det to typer marginer. Det kreves innskuddsmargin for å åpne posisjonen, men det kan kreves vedlikeholdsmarginkrav hvis traden din holder på å tape mer enn innskuddsmarginen, og andre ytterligere innskudd på kontoen, ikke vil kunne dekke. Hvis dette skjer kan det hende du vil få en margin call hvor megleren din kan be deg om å innbetale ytterligere midler til kontoen din. Hvis du ikke har nok midler kan posisjonen din lukkes og tap vil bli realisert.

Hedging med CFDer forklart

CFDer kan også bli brukt til å hedge mot tap i en eksisterende portifolio.

For eksempel, hvis du tror at aksjene til ABC Limited i portfolioen din kan lide et midlertidig tap i verdi som resultat av en skuffende inntektsrapport kan du utligne et potensielt tap ved å gå short på markedet ved å bruke en CFD-trade. Hvis du bestemmer deg for å hedge risikoen din vil et fall i verdien av aksjene til ABC Limited i portfolioen din blir utlignet med en gevinst i CFD-traden din hvor du har gått short.

Hvordan fungerer CFDer

Nå som du forstår hva contract for difference er, kan vi se hvordan de fungerer. Her forklarer vi fire hovedkonsepter bak CFD trading: spreads, tradestørrelse, varighet, gevinst/tap.

Spread og kurtasje

CFDer kvoteres i to kursklasser: kjøpskurser og salgskurser.

  • Salgskursen er kursen hvor du kan åpne en short CFD.
  • Kjøpskursen er kursen hvor du kan åpne en long CFD.

Salgskursen vil alltid være litt lavere enn den gjeldende markedskursen, og kjøpskursen vil alltid være litt høyere. Forskjellen mellom de to kursene er kjent som spread.

Kostnadene av å åpne en CFD posisjon dekkes vanligvis i spreaden. Det vil si at kjøps- og salgskursene vil bli justert for å reflektere kostnaden av å gjøre traden.

Unntaket for dette er aksje-CFDer, som ikke dekkes av spreaden. Kjøps- og salgskursen reflekterer prisen i det underliggende markedet og kostnaden for å åpne en aksje-CFD kommer i form av kurtasje. Ved bruk av kurtasje blir det å spekulere på aksjekurser med en CFD veldig likt å kjøpe og selge aksjer på markedet.

Kontraktstørrelse

CFDer trades i standardiserte kontraktstørrelser (lots). Størrelsen på en individuell kontrakt varierer alt avhengig av det underliggende aktivumet som blir traded og etterligner ofte hvordan dette aktivumet trades på markedet.

For eksempel trades sølv på råvarebørsen i kontraktstørrelser på 5 000 troy ounces, og en tilsvarende CFD-kontrakt har en verdi på 5 000 troy ounces. I aksje-CFDer er kontraktstørrelsen som regel representativt for en aksje i selskapet du trader. For å åpne en posisjon som tilsvarer 500 aksjer i HSBC må du kjøpe 500 CFD-kontrakter i HSBC.

Dette er en annen måte CFD-trading er nærmere tradisjonell trading enn andre derivater som opsjoner.

Varighet

De fleste CFDer har ingen fast utløpsdato. Posisjoner blir i stedet lukket ved å åpne en ny posisjon i motsatt retning enn da den ble åpnet. En kjøpsposisjon på 500 kontrakter på gull vil kunne lukkes ved å selge 500 kontrakter på gull.

Dersom du holder en CFD-kontrakt åpen etter børsens stengetid vil du måtte betale en avgift for å holde posisjonen åpne over natten. Avgiften dekker kostnaden vi har lagt ut for deg slik at du kan åpne en posisjon med giring.

Som med alle regler finnes det unntak, og hoved unntaket her er forwardkontrakter. En forwardkontrakt har en utløpsdato satt en gang i fremtiden og har alle avgifter inkludert, som avgiften om en daglig finansieringskostnad.

Gevinst og tap

For å beregne om CFD-traden går med gevinst eller tap multipliserer du kontraktstørrelsen (antall kontrakter) med verdien av hver enkelt kontrakt (per punkts bevegelse). Deretter multipliserer du summen med forskjellen i punkter mellom kursen da du åpnet posisjonen og når du lukket den.

Gevinst eller tap
=
(antall kontrakter x verdi per kontrakt)
x (lukkekurs - åpningskurs)

For en fullstendig beregning av gevinst eller tap fra en trade må du også trekke fra alle avgifter som kan ha forekommet. Dette kan være avgift for å holde en posisjon åpen over natten, kurtasje eller garantert stopp-premium.

La oss si at du kjøper 50 Norway 25 kontrakter når kjøpskursen er 800. Én enkelt Norway 25 kontrakt er verdt 100 NOK per punkt. For hvert punkt aksjen beveger seg oppover vil du ha en gevinst på 5 000 NOK og for hvert punkt aksjen beveger seg nedover vil du tape 5 000 NOK (50 kontrakter ganget med 100 NOK).

Hvis du selger når Norway 25 ligger på 805 vil du ha en gevinst på 25 000 NOK.

25 000 = (50 x 100) x (805 - 800)

Hvis du selger når Norway 25 ligger på 797 vil du ha en tap på 15 000 NOK.

-15 000 = (50 x 100) x (797 - 800)

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg trade CFDer uten giring?

Noen leverandører vil la deg trade CFDer uten giring. Hos IG trades alle CFDer med giring. Nivået av giring som tilbys er avhengig av en rekke faktorer som volatiliteten og likviditeten til det underliggende markedet, så vel som lover i det gjeldende landet hvor du trader.

Hvordan kan jeg bruke CFDer for hedging?

Måten å bruke CFDer for hedging er å åpne en posisjon som kommer til å bli lønnsom hvis en av dine andre posisjoner begynner å pådra seg tap. For eksempel, å ta en short-posisjon på et marked som følger kursen på et aktivum du eier. Hvis verdien av aktivumet ditt går ned vil den bli utlignet med gevinsten fra CFD-traden.

Et annet eksempel er hvis du holder et antall aksjer i Apple, men tror disse aksjene vil falle i verdi. Da går du short på Apple gjennom en aksje-CFD. Hvis du har rett og Apple-aksjene faller i verdi så vil gevinsten fra short CFD-traden utligne dette tapet.

Hva er forskjellen på CFDer og futures?

Når du trader CFDer (contract for difference) kjøper du et visst antall kontakter på et marked hvis du forventer at kursen vil stige, og selger hvis du forventer at de skal synke. Forandringen av verdien i posisjonen din reflekterer bevegelser i det underliggende markedet. Med CFDer kan du lukke posisjonene dine så lenge markedet er åpent.

Futures på den annen siden er kontrakter som krever at du trader et finansielt instrument i fremtiden. I motsetning til CFDer spesifiserer de en dato for denne transaksjonen, som kan bety at du tar fysisk eierskap av det underliggende aktivumet, og må kjøpes via en børs. Verdien av en futureskontrakt avhenger like mye av markedssentimentet rundt fremtidige kurser av et aktivum som av nåværende bevegelser i det underliggende markedet.

Det er verdt å legge merke til at med en CFD-konto hos IG kan du spekulere på kurser og futureskontrakter uten å måtte kjøpe selve kontrakten.

Oppdag CFD-trading med IG

Les mer om fordeler ved CFD-trading og se hvordan du kan starte å trade med IG.

Kanskje du også er interessert i...

Oppdag forskjellene mellom turbo24, opsjoner og CFDer.

Les mer om risikohåndteringsverktøy som stops og limits.

Webbasert handelsplattform og skreddersydde apper for ulike mobile enheter.