Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er CFD-trading og hvordan fungerer det?

Oppdag alt du trenger å vite om CFDer, og les om hvordan du kan trade en rekke aktivaklasser ved hjelp av dette derivatproduktet.

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er CFD-trading?

CFD-trading er en metode for å spekulere på den underliggende prisen på et aktivum – for eksempel aksjer, indekser, kryptoer, råvarer, valuta og annet – på en tradingplattform som vår. En CFD – en «differansekontrakt» – er en type derivat som gjør det mulig for deg å trade prisbevegelsene til disse finansielle markedene hos oss.

Ved denne formen for trading eier du ikke det underliggende aktivumet – du får bare eksponering mot dets prisbevegelser.

Vi tilbyr over 17 000 markeder der du kan spekulere på CFDer, inkludert aksjer, indekser, valuta, kryptoer, råvarer og annet. Du kan også velge å trade børshandlede produkter, for eksempel Turbo24 eller opsjoner hos oss.

Noen av de viktigste kjennetegnene ved CFDer og CFD-trading er nærmere forklart nedenfor.

Video poster image

Tre viktige ting om trading

Du kan gå long eller short med CFDer

Når du trader med CFDer, spår du om en pris for et aktivum vil stige eller falle. Dersom du tror prisen for aktivumet vil gå opp, kjøper du (går long). Dersom du tror prisen vil falle, selger du (går short). Resultatet av antagelsen vil avgjøre om du får gevinst eller går med tap.

Det er viktig å vite at både kjøp og salg kan resultere i tap, og du bør sørge for at du forstår hvordan CFDer fungerer før du åpner en posisjon. Du bør også lese mer om hvordan du kan håndtere risikoen din.

For å åpne en long-CFD-posisjon på vår plattform velger du «kjøp» i ordrevinduet. For å åpne en short-posisjon velger du «selg».

To diagrammer som viser gevinst og tap ved kjøp og salg.

CFD-trading er giret

Giring i CFD-trading gjør det mulig for deg å få full markedseksponering for et mindre innledende innskudd, kjent som marginkrav. Med andre ord trenger du bare å investere en prosentandel av kostnadene for posisjonen som et marginkrav for å få eksponering mot den fulle verdien av traden.

Det er viktig å huske at potensielle gevinster og tap vil bli forsterket, da de vil bli beregnet på grunnlag av den fulle posisjonsstørrelsen – ikke bare marginkravet.

Dersom du for eksempel vil åpne en CFD-trade av 50 Tesla-aksjer til en aksjepris på 800 euro per aksje, trenger du bare 8000 euro for å få eksponering for en posisjon på 40 000 euro. Dette er fordi din innskuddsmargin bare vil være 20 % av den totale verdien av posisjonen på 40 000 euro (8000 euro). Men husk at gevinster eller tap vil bli beregnet på grunnlag av den fulle posisjonsverdien på 40 000euro, ikke marginen på 8000 euro.

Du vil åpne en giret posisjon med marginkrav

Kravene til CFD-margin kan variere avhengig av hvilket marked du søker å ta posisjon i – og ikke alle våre markeder vil ha samme marginkrav. For eksempel krever vi et innskudd tilsvarende 5 % av den totale posisjonsstørrelsen for populære indekser som Germany 40, eller 20 % på f.eks. Tesla-aksjer.

CFDer oppfører seg på lignende måte som de underliggende markedene

CFD-trading er designet for å etterligne trading av hvert underliggende marked. Våre CFD-priser drives kun av bevegelsene til det underliggende markedet. Noen aktivapriser har en spread lagt til, mens andre CFD-trades vil medføre kurtasje – alt avhenger av hvilket marked du trader i.

Er CFD-trading det rette for meg?

Trading av CFDer kan være det rette for deg dersom du ser etter en måte å trade stigende eller fallende markeder på, og dersom du vil åpne en posisjon ved hjelp av marginkrav. Imidlertid er CFD-trading risikofylt og kan medføre tap som overskrider ditt opprinnelige innskuddsbeløp.

Vi tilbyr en gratis demokonto til alle tradere som ønsker å øve på å ta posisjoner før de åpner en tradingkonto. Vi gir deg også tilgang til IG Academy – vårt utdanningsverktøy for tradere.

Hvorfor trades CFDer?

  • Giring: Da CFDer er girede produkter, er ditt opprinnelige innskudd bare en prosentandel av verdien av posisjonen.
  • Fleksibilitet: Ettersom du kan gå long eller short med CFDer, kan du trade uansett hvilken retning markedene går i.
  • Lengre tradingtider: Du kan trade på noen markeder utenfor vanlige tradingtider. Husk at markedets åpningskurs kan være forskjellig avhengig av om markedet er åpent eller stengt.
  • Hedging: Her kan du utligne noen av dine tap med gevinster.

Dersom du ikke vil trade CFDer, har vi andre måter å få eksponering på finansielle markeder, nemlig børshandlede produkter og opsjoner. Vårt mest populære børshandlet produkt Turbo24, gir deg 24 timers tilgang1 til markedene. I tillegg er posisjoner med en nominell verdi på 300 euro og over kurtasjefrie.2

Fem skritt mot å bli en CFD-trader

Les om hvordan CFDer fungerer

CFDer imiterer det underliggende markedet. Så du kan imitere en tradisjonell trade som gir gevinst når prisen for et marked stiger, men du kan også åpne en CFD-posisjon som vil gi gevinst når prisen for det underliggende markedet faller.

La oss for eksempel si at du kjøper 5 kontrakter når aktivumets kjøpspris er 7500. En enkeltkontrakt tilsvarer 10 euro per punkt. Det betyr at for hvert punkt med bevegelse oppover vil du tjene 50 euro. Tilsvarende vil du for hvert punkt med bevegelse nedover tape 50 euro (5 kontrakter multiplisert med 10 euro).

Som alltid vil mulige gevinster og tap bli forsterket da disse vil være basert på den fullstendige 7500-posisjonen, ikke på marginbeløpet.

Dersom du selger når aktivumet trades til 7505, vil din gevinst være på 250 euro

250 € = (5 x 10) x (7505 - 7500)

Dersom du selger når aktivumet trades til 7497, vil tapet ditt være på 150 euro

-150 = (5 x 10) x (7497,0 − 7500,0)

Disse gevinstene og tapene ekskluderer avgifter. Dette kan være daglige finansieringskostnader, kurtasje eller garantert stop-avgifter.

Les hvordan CFD-gevinster og -tap fungerer

For å beregne om CFD-traden går med gevinst eller tap, skal du multiplisere tradingstørrelsen på posisjonen (totalt antall kontrakter) med verdien av hver enkelt kontrakt. Deretter multipliserer du summen med forskjellen i punkter mellom prisen da du åpnet traden, og prisen da du stengte den.

Les om hvordan du plasserer en CFD-trade

Du er klar til å trade når du har bestemt deg for hvilket marked du ønsker å trade i. Du selger (tar en short posisjon) om du tror at aktivumets pris vil falle, og kjøper (tar en long posisjon) om du tror den vil stige.

Du kan overvåke alle de åpne posisjonene på tradingplattformen, og stenge dem med «lukk»-knappen. Så hvis du åpner posisjonen ved å kjøpe, kan du stenge den ved å selge det samme antallet kontrakter til salgsprisen, og motsatt.

To skjermdumper av IG-plattformens ordrevindu som viser hvordan man plasserer en ordre og hvordan det ser ut når ordren er bekreftet.
To skjermdumper av IG-plattformens ordrevindu som viser hvordan man plasserer en ordre og hvordan det ser ut når ordren er bekreftet.
To skjermdumper av IG-plattformens ordrevindu som viser hvordan man plasserer en ordre og hvordan det ser ut når ordren er bekreftet.
To skjermdumper av IG-plattformens ordrevindu som viser hvordan man plasserer en ordre og hvordan det ser ut når ordren er bekreftet.

Les om CFD-tidshorisonter

Med CFDer kan du enten trade på spotmarkedet eller med CFD-futures – avhengig av hvilket marked du søker å ta posisjon i.

  • Spottrading er best for kortsiktig trading da spotprisen er den umiddelbare sanntidsprisen for aktivumet. Vi ilegger et gebyr for å holde en posisjon åpen over natten for spotposisjoner som holdes åpne frem til neste dag.
  • CFD-futures er best for trades på mellomlang til lang sikt da de gjør det mulig for deg å spekulere på prisen det underliggende aktivumet vil ha på en spesifikk dato. Vi ilegger ikke gebyrer for å holde CFD-futures over natten – og derfor er dette et populært valg for dem som planlegger å holde posisjonene åpne i mer enn en dag eller to.
En skjermdump av IG-tradingplattformen som viser hvor man kan bytte mellom Spot eller spotmarkedet og futures-markedet.
En skjermdump av IG-tradingplattformen som viser hvor man kan bytte mellom Spot eller spotmarkedet og futures-markedet.

Kjenn til kostnadene ved trading av CFDer

Kostnadene for å åpne en CFD-posisjon dekkes vanligvis i spreaden. Det vil si at kjøps- og salgsprisene vil bli justert for å reflektere kostnaden av å gjøre traden.

Unntaket fra dette er aksje-CFDer, som ikke dekkes av spreaden. Vår kjøps- og salgspris reflekterer isteden prisen i det underliggende markedet, og gebyret for å åpne en aksje-CFD-posisjon kommer i form av kurtasje. Ved bruk av kurtasje blir det å spekulere på aksjekurser med en CFD veldig likt å kjøpe og selge aksjer i markedet.

Dersom du holder en daglig CFD-posisjon åpen etter daglig stengetid (typisk kl. 23 norsk tid, selv om dette kan variere for internasjonale markeder), vil du bli ilagt et gebyr for å holde posisjonen åpen over natten. Dette er for å dekke kostnaden med å opprettholde posisjonen på lang sikt – da du trader med giring.

Gratiskurs og -ressurser for CFD-trading

Det å bli en suksessfull CFD-trader krever ferdigheter, kunnskap og øving. Vi tilbyr alt du trenger i så henseende: et vell av gratis tradingkurs og webinarer ved IG Academy samt en gratis demokonto fylt av virtuelle midler for å bygge din selvtillit i et risikofritt miljø.

Vi tilbyr også tradingstrategi og nyhetsartikler for alle erfaringsnivåer – så enten du er fullstendig nybegynner eller veteran, har vi noe for deg.

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr CFD?

CFD står for «contracts for difference», altså differansekontrakter, en type derivatprodukt som du kan bruke til å spekulere på den fremtidige utviklingen til en markedspris. Når du trader via CFDer, tar du ikke eierskap i det underliggende aktivumet. Dette betyr at du kan dra nytte av stigende og fallende markeder ved å gå long eller short.

Les mer om hva CFD-trading er.

Hvordan kan jeg komme i gang med å trade CFDer?

Først bør du lese mer om CFD-trading via IG Academy eller vår demokonto: Så snart du føler deg sikker nok og er kjent med risikoene, kan du åpne og gjøre innskudd til en CFD-konto, velge hvilket marked du vil trade på, og gjøre en grundig analyse av aktivumet. Når du er klar til å trade CDFer, trenger du bare å velge posisjonsstørrelse og implementere en risikohåndteringsstrategi.

Les mer om hvordan du kan begynne å trade CFDer.

Hvordan tjener IG og andre CFD-leverandører penger?

Den viktigste måten vi tjener penger på, er via spreaden som vi legger til den underliggende markedsprisen. Kostnadene i tilknytning til enhver trade tas med i betraktning i disse to prisene (kjent som kjøp og salg), så du vil alltid kjøpe til litt høyere enn markedsprisen, og selge til litt lavere.

Aksje-CDFer er normalt litt annerledes priset enn andre CFD-markeder. Til forskjell fra mange andre CFD-leverandører legger vi ikke vår egen spread til markedsspreaden. I stedet må du betale en liten kurtasjeavgift når du åpner og stenger traden igjen.

Les mer om våre kostnader.

Vi søker ikke å oppnå gevinst dersom en kunde går med tap, og vår forretningsmodell søker å gi alle tradere en god opplevelse.

Les mer om hvordan vi tjener penger.

Hvordan kan jeg bruke CFDer for hedging?

Du kan åpne en posisjon som kommer til å bli lønnsom, hvis en av dine andre posisjoner begynner å pådra seg tap. Du kan for eksempel ta en short-posisjon på et marked som følger kursen på et aktivum du eier. Hvis verdien av aktivumet ditt går ned, vil den bli utlignet med gevinsten fra CFD-traden.

For å lære hvordan du bruker CFDer for hedging, kan du lese vår veiledning om hedging her.

Hva er forskjellen på CFDer og futures?

Når du trader CFDer, kjøper du et visst antall kontakter i et marked hvis du forventer at kursen vil stige, og selger hvis du forventer at den skal synke. Forandringen av verdien i posisjonen reflekterer bevegelser i det underliggende markedet. Du kan stenge posisjonen så lenge markedet er åpent.

Futures, derimot, er kontrakter som forutsetter at du trader til den forventede future-prisen på et finansielt instrument. I motsetning til CFDer spesifiserer de en dato for denne transaksjonen. Det kan bety at du tar fysisk eierskap i det underliggende aktivumet, og aktivumet må kjøpes via en børs. Verdien av en futureskontrakt avhenger like mye av markedssentimentet rundt fremtidige kurser for et aktivum som av nåværende bevegelser i det underliggende markedet.

Det er verdt å legge merke til at hos oss kan du spekulere på kurser på futureskontrakter uten å måtte kjøpe selve kontraktene.

Utløper en CFD?

CFD-posisjoner har ingen utløpsdato i de fleste markedene, så de kan holdes åpne så lenge du vil for å opprettholde posisjonen. De mest betydningsfulle CFD-markedene som har utløpsdato, er futures, forwards og opsjoner. Imidlertid vil det påløpe avgifter for å holde posisjonen over natten dersom spot-posisjoner fortsatt er åpne etter kl. 23 norsk tid.

Gå videre til ...

Oppdag fordelene og risikoene ved å trade våre 24-timers turbowarranter.

Les mer om våre mer enn 17 000 markeder, og begynn å trade online.

Utforsk en webbasert tradingplattform og skreddersydde apper for ulike mobile enheter.

1 Alle turboer kan trades fem dager i uken, 24 timer i døgnet, bortsett fra egenkapital i aksje og noen indekser.
2 Alle posisjoner med Turbo24 som har en nominell verdi på 300 € og over er kurtasjefrie. Øvrige kostnader tilkommer.