Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 73 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 73 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Personvern

HVORDAN BRUKER VI DISSE OPPLYSNINGENE?

Vi kan bruke personopplysninger til følgende formål:

For å bekrefte identiteten din samt opprette og administrere kontoen din

Som en del av å tilby tjenester, eller informasjon om våre tjenester, til deg må vi bekrefte identiteten din for å sette deg opp som kunde, og vi bruker disse opplysningene for å administrere kontoen din hos oss, for å sikre at vi kan gi deg best mulig service. Dette kan inkludere tredjeparter som utfører kreditt- eller identitetssjekk på våre vegne. Det er ikke bare i vår rettmessige interesse å gjøre dette, men denne bruken av dine personopplysninger er nødvendig for oss for å vite hvem du er, da vi har en juridisk plikt til å oppfylle visse forskriftsmessige forpliktelser mht. KYC (Know Your Customer – kjenn din kunde).

• For å kunne levere produkter og tjenester til deg, eller for å levere informasjon om våre produkter og tjenester samt for å gjennomgå dine løpende behov

Når du åpner en konto hos oss, eller abonnerer på en oppdatering eller et webinar, bruker vi dine personopplysninger til å utføre våre tjenester og overholde våre forpliktelser overfor deg. Det er også i vår rettmessige interesse å sikre at vi leverer de beste produktene og tjenestene, slik at vi fra tid til annen kan gjennomgå dine behov for å sikre at du drar nytte av best mulige produkter og tjenester fra oss.

• For å hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester, inkludert kundeservice, samt utvikle og markedsføre nye produkter og tjenester

Vi kan fra tid til annen bruke personopplysninger gitt av deg gjennom din bruk av tjenestene og/eller gjennom kundeundersøkelser, til å hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester. Det er i vår legitime interesse å bruke dine personopplysninger på denne måten for å sikre at vi gir deg de beste mulige produktene og tjenestene, og for å fortsette å være markedsledende innen vår bransje.

• For å danne en profil om deg

Vi kan fra tid til annen bruke dine personopplysninger for å danne profiler om deg, slik at vi kan forstå deg og levere de best mulige produktene og tjenestene. Vi kan også treffe beslutninger om deg gjennom automatisert profilering eller automatiserte kredittkontroller, som kan påvirke din mulighet til å bruke tjenestene våre. Vi kan være nødt til å gjøre dette, enten for å utføre våre lovmessige forpliktelser, eller fordi det er i vår rettmessige interesse å bruke dine personopplysninger på en slik måte.

• For å undersøke eller avgjøre undersøkelser eller tvister

Vi kan være nødt til å bruke personopplysninger samlet inn fra deg for å undersøke problemer og/eller avgjøre tvister med deg når det er i vår rettmessige interesse, for å sikre at problemer og/eller tvister blir undersøkt og løst så raskt og effektivt som mulig.

• For å overholde gjeldende lovgivning, rettskjennelser, andre rettslige tiltak, eller krav fra gjeldende myndigheter

Vi kan være nødt til å bruke dine personopplysninger for å overholde gjeldende lovgivning, rettskjennelser, andre rettslige tiltak, eller krav fra en gjeldende regulerende myndighet. Vi gjør ikke dette bare for å overholde våre juridiske forpliktelser, men fordi det også kan være i vår rettmessige interesse å gjøre det.

• For å gi referanser om deg

Fra tid til annen kan vi bli kontaktet av tredjeparter, for eksempel et kredittopplysningsbyrå, som ber oss om en kredittreferanse om deg ifm. kreditt- og identitetssjekker. Det kan være i vår rettmessige interesse å overholde våre juridiske forpliktelser, eller vi kan være pliktig til å oppgi en slik referanse for å overholde en lovbestemt forpliktelse. Hvis vi imidlertid ikke er sikre, vil vi snakke med deg før vi oppgir noen referanse.

• For å sende deg spørreundersøkelser

Fra tid til annen kan vi sende deg spørreundersøkelser som en del av vår tilbakemeldingsprosess for kunder, og det er i vår rettmessig interesse å be om tilbakemelding for å sikre at vi yter best mulig service til deg. Fra tid til annen kan vi imidlertid også be deg om å delta i andre undersøkelser, og hvis du gir ditt samtykke til å delta i slike undersøkelser, er vi avhengige av du gir ditt samtykke til bruk av personopplysningene vi samler inn som en del av en slik undersøkelse. Alle besvarelser på enhver undersøkelse vi sender ut, uansett om det gjelder kundetilbakemelding eller annet, skal slås sammen og anonymiseres før undersøkelsesresultatene deles med eventuelle tredjeparter.

• Dataanalyse

Våre nettsider, apper og e-poster kan inneholde websignaler, punkttagger eller lignende typer dataanalyseverktøy, som gjør det mulig for oss å spore mottak av korrespondanse og telle hvor mange brukere som besøker nettsiden eller åpner korrespondansen vår. Der dine personopplysninger er fullstendig anonymiserte, krever vi intet rettsgrunnlag, da informasjonen ikke lenger er å anse som personopplysninger. I tilfeller der dine personopplysninger ikke er i en anonymisert form, er det i vår rettmessige interesse å kontinuerlig evaluere slike personopplysninger for å sikre at produktene og tjenestene vi leverer, er relevante for markedet.

• Markedsføring av oss

Vi kan bruke dine personopplysninger til å sende deg markedsføringkommunikasjon via e-post, per telefon eller et annet avtalt medium (inkludert kampanjer på sosiale medier), for å sikre at du alltid er oppdatert med de nyeste produktene og tjenestene. I tilfeller der vi sender deg markedsføringkommunikasjon, vil vi enten gjøre det da det er i vår rettmessige interesse, eller med ditt samtykke.

• Interne virksomhetsformål og bokføring

Vi kan være nødt til å behandle dine personopplysninger for interne virksomhets- og forskningsformål samt bokføringsformål. Slik behandling er i vår rettmessige interesse, og er påkrevd for å overholde våre lovmessige forpliktelser. Dette kan omfatte enhver kommunikasjon som vi har med deg i forbindelse med tjenestene vi leverer til deg, og vårt samarbeid med deg. Vi fører også oppføringer for å sikre at du overholder dine plikter i henhold til kontrakten du har inngått med oss.

• Virksomhetsomlegging

Hvis vi gjennomfører en virksomhetsomlegging, eller hvis deler av eller hele virksomheten kjøpes opp av en tredjepart, kan vi være nødt til å bruke dine personopplysninger i sammenheng med angjeldende omlegging eller oppkjøp. Slik bruk kan involvere avsløring av dine detaljer som en del av en aktsomhetsforpliktelse. Det er i vår rettmessig interesse å bruke dine opplysninger på denne måten, gitt at vi overholder enhver lovbestemt forpliktelse vi har overfor deg.

• Sikkerhet

Hvis du besøker noen av våre lokaler, kan vi av sikkerhetsgrunner ta bilde av deg med våre overvåkningskameraer. Vi kan også innhente opplysningene dine til å holde rede på hvem som har besøkt våre lokaler på en gitt dag. Det er i vår rettmessige interesse å gjøre dette, for å opprettholde et sikkert arbeidsmiljø.

PERSONOPPLYSNINGER VI HAR OM DEG

Hvis du ønsker mer informasjon om rettigheter som kan være tilgjengelige for deg i forbindelse med personopplysningene vi har om deg, angis nedenfor.

• Tilgang

Hvis du spør oss, vil vi bekrefte hvorvidt vi behandler dine personopplysninger og – i så tilfelle – gi deg en kopi av disse personopplysningene (sammen med visse andre detaljer). Hvis du trenger ytterligere kopier, vil vi belaste deg et rimelig administrasjonsgebyr.

• Rektifisering

Hvis personopplysningene vi har om deg, er feilaktige eller ufullstendige, har du rett til å få disse korrigert. Hvis vi har delt dine personopplysninger med andre, vil vi underrette dem om korrigeringen der dette er mulig. Hvis du spør oss, vil vi også – hvor det er mulig og lovlig å gjøre det – opplyse om hvem vi har delt dine personopplysninger med, slik at du kan kontakte dem direkte.

• Sletting

Under visse omstendigheter kan du be oss om å slette eller fjerne dine personopplysninger, for eksempel hvis vi ikke lenger trenger dem, eller hvis du trekker ditt samtykke (der aktuelt), forutsatt at vi ikke har noen rettslig forpliktelse til å beholde disse dataene. En slik forespørsel vil være underlagt oppbevaringsgrenser som vi er forpliktet til å overholde i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt avsnittet «HVORDAN OPPBEVARER VI PERSONOPPLYSNINGER, OG HVOR LENGE». Hvis vi har delt dine personopplysninger med andre, vil vi underrette dem om slettingen der dette er mulig. Hvis du spør oss, vil vi også – hvor det er mulig og lovlig å gjøre det – opplyse om hvem vi har delt dine personopplysninger med, slik at du kan kontakte dem direkte.

• Behandlingsbegrensninger

Under visse omstendigheter kan du be oss om å begrense eller stanse behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel hvis du bestrider nøyaktighet av personopplysningene, eller hvis du har innvendinger mot at vi behandler dem. Det vil imidlertid ikke hindre oss i å oppbevare dine personopplysninger. Vi vil underrette deg før vi opphever noen begrensning. Hvis vi har delt dine personopplysninger med andre, vil vi underrette dem om begrensningen der dette er mulig. Hvis du spør oss, vil vi også – hvor det er mulig og lovlig å gjøre det – opplyse om hvem vi har delt dine personopplysninger med, slik at du kan kontakte dem direkte.

• Dataportabilitet

I henhold til EUs Personvernforordning (679/2016) har du under visse omstendigheter rett til å innhente personopplysninger som du har gitt oss (i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format), og bruke disse om igjen et annet sted, eller be oss om å overføre disse til en tredjepart.

• Innsigelse

Du kan be oss om å slutte å behandle dine personopplysninger, og vi vil gjøre dette, gitt at vi:

• baserer oss på våre egne eller noen andres rettmessige interesse av å behandle dine personopplysninger, unntatt hvis vi kan vi utvise et overbevisende juridiske grunnlag for behandling,

• behandler dine personopplysninger for direkte markedsføring, eller

• behandler dine personopplysninger til forskning, med mindre slik behandling er nødvendig for utførelsen av en oppgave som utføres av allmenn interesse.

Automatisert beslutningstaking og profilering

Hvis vi har truffet en avgjørelse om deg som utelukkende er basert på en automatisert prosess (f.eks. gjennom automatisk profilering), som påvirker din evne til å bruke tjenestene eller har en annen betydelig innvirkning, kan du be om ikke å være underlagt en slik avgjørelse, med mindre vi kan demonstrere for deg at en slik avgjørelse er nødvendig for inngåelse eller utførelse av en avtale mellom deg og oss. Selv der en avgjørelse er nødvendig for inngåelse eller utførelse av en kontrakt, kan du bestride avgjørelsen og kreve menneskelig inngripen.

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.