CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Gjelder kun profesjonelle kunder. Tap kan overstige innskudd.

Få tilgang til våre PRO-tjenester

Utvalgte profesjonelle traders kan åpne en PRO-konto hos IG, og vil ikke være underlagt nylige regulatoriske produktendringer. Dersom du svarer «ja» på to eller flere av følgende spørsmål, kan du være kvalifisert:

 1. Har du tradet derivater med giring i betydelige størrelser de siste fire kvartalene?
 2. Har du en portefølje for finansielle instrumenter En «portefølje for finansielle instrumenter» inkluderer:
  • Likvide midler
  • Aksjeporteføljer
  • Sparekontoer
  • Tradingkontoer
  • Aksje-, rente- og hedgefond
  Den inkluderer ikke:
  • Bedriftspensjoner
  • Ikke-omsettelige aktiva
  • Eiendom
  på mer enn 500 000 €?
 3. Har du jobbet i den finansielle sektoren i en profesjonell rolle
  som krever kunnskap om trading av derivater, i minst ett år?

Få tilgang til våre PRO-tjenester

Unngå regulatoriske begrensninger med en PRO-konto hos IG. Svar "ja" på to eller flere av følgende spørsmål for å bekrefte at du møter kravene:

 1. Har du tradet derivater med giring i betydelige størrelser de siste fire kvartalene?
 2. Har du en portefølje for finansielle instrumenter på mer enn 500 000 €?
 3. Har du jobbet i den finansielle sektoren i en profesjonell rolle som krever kunnskap om trading av derivater, i minst ett år?