Gjelder kun profesjonelle kunder. Tap kan overstige innskudd.

Få tilgang til våre PRO-tjenester

Utvalgte profesjonelle traders kan åpne en PRO-konto hos IG, og vil ikke være underlagt nylige regulatoriske produktendringer. Dersom du svarer "ja" på to eller flere av følgende spørsmål, kan du være kvalifisert:

 1. Har du tradet derivater med giring i betydelige størrelser de siste fire kvartalene?
 2. Har du en portefølje for finansielle instrumenter En “portefølje for finansielle instrumenter” inkluderer:
  • Likvide midler
  • Aksjeporteføljer
  • Aksje-ISA
  • Tradingkontoer
  • Verdipapirfond
  • SIPP (ikke inkludert ikke-finansielle instrumenter)
  Den inkluderer ikke:
  • Bedriftspensjoner
  • Ikke-omsettelige aktiva
  • Eiendom
  på mer enn 500 000 €?
 3. 3. Har du jobbet i den finansielle sektoren i en profesjonell rolle
  som krever kunnskap om trading av derivater, i minst ett år?

Få tilgang til våre PRO-tjenester

Unngå regulatoriske begrensninger med en PRO-konto hos IG. Svar "ja" på to eller flere av følgende spørsmål for å bekrefte at du møter kravene:

 1. Har du tradet derivater med giring i betydelige størrelser de siste fire kvartalene?
 2. Har du en portefølje for finansielle instrumenter på mer enn 500 000 €?
 3. Har du jobbet i den finansielle sektoren i en profesjonell rolle som krever kunnskap om trading av derivater, i minst ett år?

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 81 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Opsjoner er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.