Råvarer

Få fleksibel tilgang til et unikt utvalg av globale råvarer

Live råvarekurser

Instrumenter Selg Kjøp Oppdatert %-Endring
Spot Gold
liveprices.javascriptrequired
-
-
-
Spot Silver (5000oz)
-
-
-
-
Oil - Brent Crude
-
-
-
-
Oil - US Crude
-
-
-
-
Natural Gas
-
-
-
-

Kursene ovenfor er underlagt nettstedets vilkår og betingelser. Kursene er kun veiledende. 

Finn en råvare å trade

Bruk vår søkefunksjon for å finne nyheter, videoer, analyser og data på råvarene du ønsker å trade. 

Denne funksjonen krever JavaScript

Søk etter aksjer

Den nye måten å trade råvarer på

Våre nye råvareprodukter lar deg ta kostnadseffektive, kortsiktige posisjoner på 47 populære råvarer.

De nye instrumentene fungerer på samme måte som en indeks-CFD. Og akkurat som andre indeksposisjoner vil du betale en finansieringskostnad for å holde råvareposisjonene over natten.

Siden det ikke er noen faste utløpsdatoer har vi også muligheten til å tilby kontinuerlige charts på disse markedene. Dette betyr at din tekniske analyse vil være tilgjengelig så lenge du selv ønsker. Vi har brukt historiske data til å tilbakestille chartsene våre for de siste tre til fem årene, slik at du kan få et nøyaktig historisk tilbakeblikk.

I fraværet av et kontinuerlig handlet underliggende marked har vi lagd en algoritme som henter en pris fra «forward kurven» på hvert instrument. Den vil kalkulere automatisk og bruke dag-til-dag finansieringskrav.

Lavere spreader

Dra nytte av de beste råvarespreadene på markedet uten forsikringskostnader, inkludert gull og olje.

Mer transparent

Som en kontinuerlig strøm vil fortjeneste/tap bli mer tydelig så lenge du holder en posisjon åpen, og med en daglig finansieringskostnad for å holde posisjonen over natten, vil det ikke være nødvendig å stenge posisjonen ved utløp og åpne en ny posisjon.

Kontinuerlige charts

Dra nytte av teknisk analyse som er tilgjengelig så lenge du selv ønsker og tilbakedaterte prisdiagrammer for de siste tre til fem årene.

Hvordan vi setter kursene våre

IGs udaterte råvarer er priset ved å bruke to futureskontrakter på underliggende råvare. For hvert instrument ser vi på kontraktene som har tilstrekkelig likviditet og bruker deretter de to med nærmeste utløpsdato.

Den med nærmeste utløpsdato kalles ‘front month contract’ og heter ‘A’ i våre charts. Den med nest nærmeste utløpsdato kalles ‘back month contract’ og heter ‘B’.

Så snart den forrige kontrakten utløper er prisen vi tilbyr lik prisen på ‘A’. Når ‘A’ utløper blir ‘B’ ‘front month contract’, og vår pris er lik prisen på ‘B’.

Mellom disse to utløpstidene beveger vår pris seg gradvis fra ‘A’-prisen til ‘B’-prisen. Avhengig av råvaren, kan ‘B’-prisen være høyere eller lavere enn ‘A’-prisen. 

Finansieringskostnaden for å holde en posisjon over natten i disse instrumentene reflekterer en dagsbevegelse langs kurven fra ‘A’-prisen til ‘B’-prisen.

Justeringer og kostnader for posisjoner åpne over natten

Klikk nedenfor for et eksempel på basejustering og kostnader for å holde en CFD-posisjon åpen over natten.

CFD-eksempel

Hvorfor trade råvarer med IG?

 • Unikt utvalg av intrumenter

  Trade CFDer på et bredt utvalg av populære metaller, energier og myke råvarer

 • Avansert risikostyring

  Bruk våre risikostyringsverktøy for å administrere dine posisjoner selv i volatile tider

 • Trade råvarer på margin

  Trade CFDer for å få full eksponering med bare et lite depositum, men husk at giring gir økt risiko

 • Lave spreader på populære markeder

  Trade på Spot Gold fra 0,3 punkter, Spot Silver fra 2,5 punkter og US Crude fra 2,8 punkter

Råvarer

Råvarer

Trade på CFD-råvarer. 

 

CFDer

MT4

Spot Gold 0,3 0,3
Spot Silver (5000oz) 2 2
Oil - US Crude 2,8 n/a
Oil - Brent Crude 2,8 n/a
Chicago wheat 0,6 n/a
London sugar 0,6 n/a
  Fullstendig CFD produktinformasjon Fullstendig MT4 produktinformasjon

 

Vår spread er basert på spreaden til det underliggende markedet. Dersom spreaden til det underliggende instrumentet øker, kan vår spread øke. 

Råvare futures

Råvare futures

Trade på CFD-råvarer. Last ned MT4 å få raskere execution og bedre automatisert trading (kun tilgjengelig for gull og sølv). 

 

CFDer

Gold 0,6
Silver 3
Oil - US Crude 4
Oil - Brent Crude 4
Chicago wheat 1
London sugar 0,8
  Fullstendig CFD produktinformasjon

Åpne en konto nå

Det er gratis å åpne en konto, søknadsprosessen tar mindre enn fem minutter, og det er ingen forpliktelse til å sette inn midler eller handle.

Informasjon om råvaremarkedet

Råvarer er de grunnleggende byggesteinene i den globale økonomien. De er naturressurser som omsettes på dedikerte børser rundt om i verden.

Det er to typer råvarer – myke og harde. Myke råvarer er typiske landbruksprodukter som hvete eller sukker, mens harde råvarer som er metaller eller energier som sølv og gass.

Produksjon og forbruk av varer avhenger av mange faktorer, inkludert:

 • Tilbud og etterspørsel
 • Været
 • Økonomiske og politiske hendelser
 • Den amerikanske dollaren (handelsvarer er normalt priset i den amerikanske valutaen)

Som et resultat av alle disse faktorene kan råvareprisene svinge betydelig.

Hvordan og hvor handles råvarer

Råvarer handles på en rekke børser som spesialiserer seg på bestemte markeder, inkludert:

 • LIFFE - landbruksprodukter
 • London Metal Exchange - ikke-edle metaller
 • Chicago Mercantile Exchange - energi og metaller
 • ICE Futures US - landbruksprodukter
 • Chicago Board of Trade - landbruksprodukter
 • ICE Futures Exchange – energi

Råvarer er også generelt handlet som futurekontrakter. Dette er rett og slett avtaler om å handle underliggende til en avtalt pris og dato i fremtiden. Dette gjør at du kan handle kontraktene selv uten noen gang å måtte eie det underliggende aktiva.

Relaterte linker

Se Sara (engelsktalende) forklare det grunnleggende om råvarehandel på mindre enn to minutter

Kanskje du også er interessert i...

 • Execution og prising

  Vår teknologi er laget for hastighet, stabilitet og bedre priser

 • Lave marginer

  Våre marginer er blant de laveste i CFD-industrien

 • MetaTrader 4

  Fullt integrert MT4-funksjonalitet for rask, pålitelig trading

CFD-eksempel

CFD-eksempel

Regnestykket for beregning av justeringen over natten består av to deler; den daglige bevegelsen langs futureskurven (basen) og IGs avgift. Denne brukes for posisjoner som er åpne kl. 23 norsk tid.

Justering over natten = antall kontrakter x kontraktstørrelse x (basen + IGs avgift)

Formel for IGs avgift = pris x 2, 5 % / 365

Formel for basen = (P3 – P2) / (T2 – T1) 

T1 = utløpsdato for foregående futureskontrakt
T2 = utløpsdato for futureskontrakt i nåværende periode
P2 = Pris på futureskontrakt i nåværende periode
P3 = Pris på futureskontrakt i kommende periode

Basen tilsvarer den daglige bevegelsen for vår udaterte pris langs futureskurven og kan være enten kreditt eller debet. Dette vil enten være et positivt eller negativt tall avhengig av retningen på din handel og hellingen av forwardkurven.

Tenk deg at du for eksempel har kjøpt en futureskontrakt på US Oil verdt 10 $. La oss si at tidsperioden mellom T1 og T2 er 31 dager og at frontfuture (P2) er 4700 og den neste future (P3) er 4770. Justering over natten beregnes da som følger:

Justering over natten = 1 x 10 $ x ((4770 – 4700 / 31) + (4700 x 2,5 % / 365))

                                     = 22,58 $ + 3,22 $

I dette eksempelet er kostnaden for å holde posisjonen åpen over natten 3,22 $. Vi ser også en cashnøytral justering av futureskurven. Basejusteringen på 22,58 $ kompenseres for i posisjonens løpende gevinst eller tap.

Om du i stedet hadde solgt en kontrakt på US Oil i eksempelet ovenfor hadde du fått 22,58 $, og betalt 3,22 $, hvilket tilsvarer en nettogevinst på 19,36 $.

For posisjoner åpnet før kl. 23 og som fortsatt er åpne etter kl. 23 på fredag skjer basejusteringen for tre dager i stedet for én dag. Tredagersjusteringen gjøres søndags kveld eller mandags morgen. 

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra mandag til fredag samt kl. 10-18 lør-søn.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

Siste råvarenyheter