CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Råvarer

Vi tilbyr nå 27 store råvaremarkeder uten bestemte utløpsdatoer i tillegg til vårt enorme utvalg av råvare-futures.

Realtidskurser for råvarer

Instrumenter Selg Kjøp Oppdatert %-Endring
Spot Gold
liveprices.javascriptrequired
-
-
-
Spot Silver (5000oz)
-
-
-
-
Oil - Brent Crude
-
-
-
-
Oil - US Crude
-
-
-
-
Natural Gas
-
-
-
-

Kursene ovenfor er underlagt nettstedets vilkår og betingelser. Kursene er kun veiledende.

Finn en råvare å trade

Bruk vår søkefunksjon for å finne nyheter, videoer, analyser og data på råvarene du ønsker å trade.

Denne funksjonen krever JavaScript

Søk etter aksjer

Hvorfor trade råvarer med IG?

 • Unikt utvalg av intrumenter

  Trade CFDer, barriers og Turbo24 på populære metaller, energier og myke råvarer

 • Avansert risikostyring

  Bruk våre risikostyringsverktøy for å administrere dine posisjoner selv i volatile tider

 • Trade råvarer på margin

  Trade CFDer for å få full eksponering med bare et lite depositum, men husk at giring gir økt risiko

 • Analyser tradingresultatene dine

  Evaluer tradingresultatene dine med vårt analyseverktøy Trade analytics - identifiser feil og bygg videre på dine vellykkede strategier.

Råvarer

Råvarespreader

Trade CFDer på råvarer.

CFDer

MT4

Spot Gold 0,3 0,3
Spot Silver (5000oz) 2 2
Oil - US Crude 2,8 n/a
Oil - Brent Crude 2,8 n/a
Chicago wheat 0,6 n/a
London sugar 0,6 n/a
Fullstendig CFD produktinformasjon Fullstendig MT4 produktinformasjon

Vår spread er basert på spreaden til det underliggende markedet. Dersom spreaden til det underliggende instrumentet øker, kan vår spread øke.

Råvare-futures

Råvare-futures

Trade CFDer på råvarer. Last ned MT4 å få raskere execution og bedre automatisert trading (kun tilgjengelig for gull og sølv).

CFDer

Gold 0,6
Silver 3
Oil - US Crude 4
Oil - Brent Crude 4
Chicago wheat 1
London sugar 0,8

Trade råvarer uten fast utløpsdato

Våre råvareprodukter lar deg ta kostnadseffektive, kortsiktige posisjoner på 38 populære råvarer.

Instrumentene fungerer på samme måte som en indeks-CFD og barrier. Og akkurat som andre indeksposisjoner vil du betale en finansieringskostnad for å holde råvareposisjonene over natten.

Siden det ikke er noen faste utløpsdatoer har vi også muligheten til å tilby kontinuerlige charts på disse markedene. Dette betyr at din tekniske analyse vil være tilgjengelig så lenge du selv ønsker. Vi har brukt historiske data til å tilbakestille chartsene våre for de siste tre til fem årene, slik at du kan få et nøyaktig historisk tilbakeblikk.

I fraværet av et kontinuerlig handlet underliggende marked har vi lagd en algoritme som henter en pris fra «forward kurven» på hvert instrument. Den vil kalkulere automatisk og bruke dag-til-dag finansieringskrav.

Hvordan vi setter kursene våre

IGs udaterte råvarer er priset ved å bruke to futureskontrakter på underliggende råvare. For hvert instrument ser vi på kontraktene som har tilstrekkelig likviditet og bruker deretter de to med nærmeste utløpsdato.

Den med nærmeste utløpsdato kalles ‘front month contract’ og heter ‘A’ i våre charts. Den med nest nærmeste utløpsdato kalles ‘back month contract’ og heter ‘B’.

Så snart den forrige kontrakten utløper er prisen vi tilbyr lik prisen på ‘A’. Når ‘A’ utløper blir ‘B’ ‘front month contract’, og vår pris er lik prisen på ‘B’.

Mellom disse to utløpstidene beveger vår pris seg gradvis fra ‘A’-prisen til ‘B’-prisen. Avhengig av råvaren, kan ‘B’-prisen være høyere eller lavere enn ‘A’-prisen.

Finansieringskostnaden for å holde en posisjon over natten i disse instrumentene reflekterer en dagsbevegelse langs kurven fra ‘A’-prisen til ‘B’-prisen.

Klikk nedenfor for et eksempel på basejustering og kostnader for å holde en CFD-posisjon åpen over natten.

CFD-eksempel

Åpne en konto nå

Rask execution på et stort antall marked

Handle smidig, uansett hvor du befinner deg

Åpne en konto og kom i gang med tradingen din - det er kostnadsfritt, enkelt å åpne og du kan starte tradingen innen kort tid. Eller hvorfor ikke prøv ut en risikofri demkonto?

Du er i sikre hender hos en pålitelig leverandør

Hva er råvaretrading?

Råvarer er de grunnleggende byggesteinene i den globale økonomien. De er naturressurser som omsettes på dedikerte børser rundt om i verden.

Det er to typer råvarer – myke og harde. Myke råvarer er typiske landbruksprodukter som hvete eller sukker, mens harde råvarer som er metaller eller energier som sølv og gass.

Se Sara (engelsktalende) forklare det grunnleggende om råvarehandel på mindre enn to minutter

Produksjon og forbruk av varer avhenger av mange faktorer, inkludert:

 • Tilbud og etterspørsel
 • Været
 • Økonomiske og politiske hendelser
 • Den amerikanske dollaren (handelsvarer er normalt priset i den amerikanske valutaen)

Som et resultat av alle disse faktorene kan råvareprisene svinge betydelig.

Hvordan og hvor handles råvarer

Råvarer handles på en rekke børser som spesialiserer seg på bestemte markeder, inkludert:

 • LIFFE - landbruksprodukter
 • London Metal Exchange - ikke-edle metaller
 • Chicago Mercantile Exchange - energi og metaller
 • ICE Futures US - landbruksprodukter
 • Chicago Board of Trade - landbruksprodukter
 • ICE Futures Exchange – energi

Råvarer er også generelt handlet som futurekontrakter. Dette er rett og slett avtaler om å handle underliggende til en avtalt pris og dato i fremtiden. Dette gjør at du kan handle kontraktene selv uten noen gang å måtte eie det underliggende aktiva.

Relaterte linker

Kanskje du også er interessert i...

 • Execution og prising

  Vår teknologi er laget for hastighet, stabilitet og bedre priser

 • Lave marginer

  Våre marginer er blant de laveste i bransjen

 • MetaTrader 4

  Fullt integrert MT4-funksjonalitet for rask, pålitelig trading

CFD-eksempel

CFD-eksempel

Formelen for å kalkulere den daglige finansieringsjusteringen for råvarer består av to deler: den daglige bevegelsen langs futures-kurven (basen) og IGs kostnad. Denne brukes for posisjoner som er åpne kl. 23 norsk tid.

Daglig finansieringsjustering = antall kontrakter x kontraktstørrelse x (basen + IGs avgift)

Formel for IGs avgift = pris x 2, 5 % / 365

Formel for basen = (P3 – P2) / (T2 – T1)

T1 = utløpsdato for forrige «front future»
T2 = utløpsdato for «front future»
P2 = pris på «front future»
P3 = pris på «next future»

Basen tilsvarer den daglige bevegelsen for vår udaterte pris langs futureskurven og kan være enten kreditt eller debet. Dette vil enten være et positivt eller negativt tall avhengig av retningen på din handel og hellingen av forward-kurven.

Tenk deg at du for eksempel har kjøpt en futureskontrakt på US Oil verdt 10 $. La oss si at tidsperioden mellom T1 og T2 er 31 dager og at frontfuture (P2) er 4 700 og den neste future (P3) er 4 770. Justering over natten beregnes da som følger:

Daglig finansieringsjustering = 1 x 10 $ x (((4770 – 4700) / 31) + (4700 x 2,5 % / 365))

= 22,58 $ + 3,22 $

I dette eksempelet er kostnaden for å holde posisjonen åpen over natten 3,22 $. Vi ser også en cashnøytral justering av futureskurven. Basejusteringen på 22,58 $ kompenseres for i posisjonens løpende gevinst eller tap.

Om du i stedet hadde solgt en kontrakt på US Oil i eksempelet ovenfor hadde du fått 22,58 $, og betalt 3,22 $, hvilket tilsvarer en nettogevinst på 19,36 $.

For posisjoner åpnet før kl. 23 og som fortsatt er åpne etter kl. 23 på fredag skjer basejusteringen for tre dager i stedet for én dag. Tredagersjusteringen gjøres søndags kveld eller mandags morgen.

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.

Siste råvarenyheter