Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Maksimer tradingsuksessen din

Trading passer ikke for alle. Les mer om hvorfor majoriteten av traders taper og hvordan du kan forbedre sjansene dine for lønnsomhet innen trading.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

De kortsiktige målene ved giret trading

CFDer brukes vanligvis til å ta kortsiktige, spekulative synspunkter på markedsbevegelser. Til forskjell fra å kjøpe og være i besittelse av aktiva som investeringer over måneder eller år, er det ingen betydningsfull renteinntekt eller utbytte å hente fra en CFD-posisjon.

Kortsiktig trading (bruk av CFDer eller andre produkter med giring som futures og opsjoner) er et «zero sum game». I fravær av transaksjonskostnader vil nettogevinst og tap (G&T) for alle kortsiktige spekulative traders være null – med gevinsten til vellykkede traders balansert med tapene av ikke-vellykkede traders.

Hva vil dette si for tradinggevinst?

Distribusjon av tradingutfall, i fravær av transaksjonskostnader, kan visualiseres som en gausskurve sentrert på null. Et relativt stort antall traders vil registrere en lav gevinst eller tap og relativt små antall traders vil registrere store gevinster og tap. Totalt sett, i dette hypotetiske kostnads- og avgiftsfrie scenariet, vil det være et likt antall lønnsomme traders som ikke-lønnsomme traders på hver side av G/T-aksen.

Hva vil dette si for tradinggevinst?

Hvilken påvirkning har transaksjonskostnadene?

Transaksjonskostnader utgjør en uunngåelig del av trading for alle markedsdeltagere, fra private individer til de største bankene og hedgefond. Det faktum at trading ikke er kostnadsfritt flytter kurven til venstre. Dette leder til de typiske resultatene for alle de kortsiktige, spekulative produktene – inkludert CFDer – hvor en gjennomsnittlig traders G&T er et tap tilsvarende summen av betalte transaksjonskostnader, og hvor majoriteten av traders taper.

Resultater for CFD-traders varierer på tvers av bedrifter og foretrukne underliggende aktivaklasser. Rundt 75-80 % av traders har en tendens til å tape og 20-25 % av traders har en tendens til å vinne i løpet av et år:

Hvilken påvirkning har transaksjonskostnadene?

Maksimer sjansene for lønnsomhet

Vellykket trading krever betydelige ferdigheter og skarp markedsinnsikt. Det er derimot visse steg du kan ta for å maksimere sjansene for lønnsomhet. Disse fokuserer alle på å minimere transaksjonskostnadene:

Velg en leverandør med lave uttrykkelige transaksjonskostnader

Du burde vurdere daglige finansieringskostnader og kurtasje i tillegg til spreaden når du velger en leverandør. Noen leverandører skryter av lave kjøps- og salgspreader, men har store daglige finansieringsavgifter. Noen, spesielt i valutaverdenen, tilbyr «ingen meglerbord»-tjenester med minimal kjøps- og salgsspreader – men har betydelige kurtasjer på transaksjoner. IG streber etter å tilby noen av de mest konkurransedyktige og transparente transaksjonskostnadene på markedet.

Se detaljer angående kostnadene våre

Velg en leverandør som tilbyr execution av trades i høy kvalitet

Fra en traders synspunkt er dårlig execution økonomisk tilsvarende en ekstra skjult kostnad. Dersom leverandøren din tilbyr lave transaksjonskostnader, men ikke er pålitelig når det kommer til å fylle inn ordren din, burde du vurdere å velge en leverandør med bedre likviditet og en mer robust executionalgoritme. Hos IG tilbyr vi noen av de dypeste likviditetene i bransjen og vi har en policy for å levere prisforbedringer til kunder der vi har mulighet til det.

Les mer om hvordan vår policy for execution er fordelaktig for våre traders og prisforbedringene du kan motta

Ta i bruk en tradingstil som minimerer kostnadene du betaler

Det er sjelden en god ide å for eksempel ta små gevinster eller tap som kun er bittelitt større enn transaksjonskostnadene. Regelmessig trading på denne måten, ofte kalt scalping, vil ha en tendens til å pushe det totale resultatet ditt mot tap med mindre det rettferdiggjøres av den underliggende dynamikken til et bestemt marked. I andre enden av spekteret er swingtrading. Swingtrading forsøker å fange opp gevinster i et marked mellom en posisjon som holdes åpen over natten og flere uker, noe som minimerer antall ganger du betaler for spreaden.

Les en nybegynnerguide om swingtrading

Vær disiplinert

Du burde ha en klar ide om det følgende før du plasser en trade:

  • Hvorfor åpner du en posisjon
  • Når tar du ut gevinst dersom du har rett
  • Når tar du tapet dersom du har feil

Du burde ha disiplin til å holde deg til planen din etter hvert som hendelser dukker opp. Disiplinert trading maksimerer eksponeringen din til en valgt strategi og marked mens det minimerer antall plasserte trades, og dermed den totale summen av transaksjonskostnader.

Lær mer om hvordan utvikle en tradingplan

Åpne en konto nå

Åpne en konto nå

Rask utførelse, enormt markedsutvalg

Oppdag muligheter på over 17 000 markeder i hele verden

Ta en posisjon hvor enn du er

Trade selv når du er på farten med vår prisvinnende app

Ha tillit til en markedsleder

Dra nytte av vår 45 år lange erfaring innen bransjen

Åpne en konto nå

Åpne en konto nå

Rask utførelse, enormt markedsutvalg

Oppdag muligheter på over 17 000 markeder i hele verden

Ta en posisjon hvor enn du er

Trade selv når du er på farten med vår prisvinnende app

Ha tillit til en markedsleder

Dra nytte av vår 45 år lange erfaring innen bransjen

Start å trade nå

Logg inn på kontoen din nå og få tilgang til muligheter på et stort utvalg av markeder.

Start å trade nå

Logg inn på kontoen din nå og få tilgang til muligheter på et stort utvalg av markeder.

Forskjeller i kunders lønnsomhet mellom leverandører av giret trading

Forskjellige leverandører har forskjellige proporsjoner angående lønnsomme og ikke lønnsomme traders. Disse forskjellene kan gi deg verdifull informasjon om gjennomsnittsnivået på kostnadene til en leverandør, i tillegg til effektiviteten av execution. Du burde derimot ta disse målingene med en klype salt, da andre faktorer kan drive interim-forskjeller. For eksempel:

Forskjellige produkttilbud

Bedrifter som spesialiserer seg på CFDer på individuelle aksjer kan vise til en annerledes lønnsom/ikke-lønnsom kundesplittelse enn bedrifter som spesialiserer seg på valuta-CFDer.

Dette kan være et resultat av et avvik i karakteristiske tradingfrekvenser og gebyrer per trade mellom ulike aktivaklasser i stedet for konkurransemessige forskjeller i transkaksjonsgebyrer eller utførelseseffektivitet.

Antall kunder

Små bedrifter, med et begrenset antall kunder, kan generere en statistikk for kundens lønnsomhet som varierer betydelig fra kvartal til kvartal.

Mest sannsynlig reflekterer dette statistisk støy grunnet en liten utvalgsstørrelse fra bedriften i stedet for kvartal til kvartal-endring i kommersielle termer eller executionkvalitet tilbudt av firmaet.

Større antall trades

Et selskap som tilbyr et bredt spekter av produkter som mange traders bruker som deres hovedleverandør, kan vise et tilsynelatende dårligere forhold mellom lønnsomme og ikke-lønnsomme traders enn et selskap som har samme traders som kun bruker leverandøren sporadisk. Årsaken til dette er at tradens resultater fra det tidligere selskapet, der mesteparten av tradingen utføres, vil bli splittet over et større antall trades enn det sistnevnte selskapets. Jo større antall plasserte trades, desto skarpere blir gausskurven og større andel av tradingresultatene faller mot venstre for null G&T-aksen – selv om de samme tradersene, som betaler samme gebyr per trade kjører begge datasett.

Trustpilot

What is the number one mistake traders make?

  • We reveal the top potential pitfall and how to avoid it
  • Learn from data gleaned from over 100,000 IG accounts
  • Discover how to stick to your plan and increase chances of success