CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er indekser og hvordan kan de trades?

Indekser måler ytelsen til en gruppe aksjer. Oppdag alt du trenger å vite om aksjeindekser, inkludert
hvordan trade dem, og hvilke markeder som er tilgjengelige for deg.

Interessert i å trade indekser hos oss?

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er indekser?

Indekser måler hvordan prisen til en gruppe aksjer på en børs yter. Norway 25, for eksempel, sporer de 25 største selskapene på Oslobørs. Å trade på indekser gir deg eksponering til en hel økonomi eller sektor samtidig, og du trenger kun åpne en enkelt posisjon.

Du kan spekulere på om prisen til indekser stiger eller faller uten å ta eierskap over det underliggende aktivumet med våre Turbo24, CFDer, vanilla-opsjoner og barriers. Indekser er et svært likvid marked, og med lengre åpningstider enn de fleste andre markeder, kan du motta lengre eksponering til potensielle muligheter.

Se eksempel på indekstrading med Turbo24

Tradeksempel på indekser med Turbo24

Etter å ha mottatt positive økonomiske nyheter, er du sikker på at Germany 30 vil stige fra sitt nåværende nivå på 14 500. Du bestemmer deg derfor for å ta i bruk Turbo24 for å ta en long-posisjon på indeksen. Din subjektive risikoappetitt gjør en turbo med et automatisk avslutningsnivå på 14 200 til et tiltalende valg. Etter ditt syn åpner dette nivået for markedsvolatilitet, men begrenser fortsatt det maksimale tapet ditt til et akseptabelt nivå, dersom det automatiske avslutningsnivået nås og posisjonen din lukkes.

Når du velger en turbowarrant, vil en samling av automatisk knock-out-nivåer være tilgjengelige, noe som gir deg kontroll over din maksimale risiko og foretrukne giringsnivå. Potensielle tap begrenses til et maksimalt nivå når du trader Turbo24, men vær oppmerksom på at giring kan forstørre både gevinster og tap.

I dette eksempelet med prisen til en Germany 30 long-turbowarrant ekskluderes alle andre kostnader og spreaden. Eksemplet utgår utelukkende fra forskjellen mellom det nåværende markedsnivået og det automatiske knock-out-nivået, justert av en multiplikator.

Fordi multiplikatoren for Turbo24 er 0,01 for indekser, blir prisen for turbowarranten være (14 500 - 14 200) x multiplikatoren på 0,01 = 3 €.

Du tar en posisjon ved å kjøpe 1 000 turbowarranter til 3 € per stykk, noe som bringer din totale «posisjonsverdi» opp til 3 000 € for traden. Dette beløpet er det totale du kan tape, skulle markedet falle under det automatiske knock-out-nivået ditt på 14 200.

Din tolkning av markedsbevegelsene viser seg å stemme, og Germany 30 stiger til et nivå på 14 750. Du bestemmer deg nå for å gå ut av posisjonen din, og ta gevinsten. I dette eksempelet kalkuleres den nye verdien til hver turbowarrant med den samme formelen som tidligere: (14 750 - 14 200) x 0,01 = 5,50 €.

Gevinsten din per turbo er 5,50 € - 3 € = 2,50 €. Med alle andre kostnader ekskludert, vil din totale gevinst for 1 000 warranter være 2 500 €. Gevinsten din er lik 83,3 % av din totale posisjonsverdi eller forhåndsbetaling.

Vær oppmerksom på at tapene dine kan være lik din totale posisjonsverdi dersom det automatiske knock-out-nivået nås, og posisjonen din lukkes automatisk. Skulle dette skjedd i vårt eksempel, ville du tapt 100 % av forhåndsbetalingen din.

Germany 30 - graphic

Hvordan kalkuleres aksjemarkedindekser?

De fleste aksjemarkedindekser kalkuleres i henhold til markedsverdien til delselskapene sine. Denne metoden gir større vekt til selskaper med større markedsverdier, noe som vil si at ytelsen deres vil påvirke verdien til en indeks mer enn selskaper med lavere markedsverdi.

Noen populære indekser – inkludert Dow Jones Industrial Average (DJIA) – er prisvektet. Denne metoden legger større vekt på selskaper med høyere aksjepriser, noe som vil si at endringer i verdien deres vil ha større effekt på den nåværende prisen til en indeks.

Hvilke indekser trades mest?

 • DJIA (Wall Street) – måler verdien til 30 av de største blue chip-aksjene i USA
 • DAX (Germany 30) – sporer ytelsen til 30 av de største selskapene notert på Frankfurt Stock Exchange
 • NASDAQ 100 (US Tech 100) – rapporterer markedsverdien til de 100 største ikke-finansielle selskapene i USA
 • FTSE 100 – måler ytelsen til 100 blue chip-selskaper notert på London Stock Exchange
 • S&P 500 (US 500) – sporer verdien til 500 selskaper med høy markedsverdi i USA

Land - Hvilke indekser trades mest

Hvordan identifisere hva som beveger prisene til en indeks

Prisen til en indeks kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert:

 • Økonomiske nyheter – investor sentiment, kunngjøringer fra sentralbanker, lønnsrapporter eller andre økonomiske hendelser kan påvirke underliggende volatilitet, noe som kan føre til bevegelser i prisen til en indeks
 • Finansielle resultater – individuelle selskapers gevinster og tap vil føre til at aksjeprisene stiger eller synker, noe som kan påvirke prisen til en indeks
 • Selskapskunngjøringer – endringer i selskapsledelse eller mulige sammenslåinger, vil sannsynligvis påvirke aksjepriser, som igjen kan ha enten en negativ eller positiv effekt på prisen til en indeks
 • Endringer i sammensetningen av en indeks – vektindekser kan se endringer i pris når selskaper legges til eller fjernes, da traders justerer posisjonene sine for å ta hensyn til den nye sammensetningen
 • Råvarepriser – forskjellige råvarer vil påvirke forskjellige indeksers pris. 15 % av aksjene under FTSE 100 er råvareaksjer, noe som vil si at svingninger i råvaremarkedet kan påvirke en indeks' pris

Hvorfor trade på indekser?

Ved å bruke indekser som et tradingkjøretøy, kan du:

 1. Få umiddelbar eksponering til hele markedet
 2. Gå long eller short på en indeks
 3. Trade med giring
 4. Hedge dine eksisterende posisjoner

Få umiddelbar eksponering til hele markedet

En hovedfordel ved å trade på indekser ved bruk av derivativer slik som turbowarranter, CFDer, vanilla-opsjoner og barriers, er den store bredden av markedseksponering som kan oppnås med én posisjon.

Indekser, som en representant av et helt aksjemarked eller industri, måler den totale ytelsen til alle aksjer som er inkludert i indeksen. La oss for eksempel si at det oppstår en global hendelse som påvirker markedet som en helhet, i stedet for bare noen få, spesifikke selskaper. Ved å ta en posisjon på en indeks, trader du på om hendelsen vil påvirke et bredt utvalg av de viktigste aksjene i en økonomi eller sektor.

For å få mindre eksponering gjennom tradisjonell investering, vil du måtte sette av tid og kostnader for å kjøpe de individuelle aksjene som gjør opp indeksen, eller investere i et børshandlet fond (ETF). Enkelt forklart, en indeks er en umiddelbar og direkte måte å trade på bevegelsene til det totale markedet.

Gå long eller short på en indeks

Når man trader indekser med Turbo24, CFDer, vanilla-opsjoner og barriers, kan man gå long eller short. Å gå long vil si at du kjøper et marked fordi du forventer at prisen vil stige. Å gå short vil si at du selger et marked fordi du forventer at prisen vil falle.

Med alle disse måtene å trade på, vil dine gevinster eller tap avgjøres av nøyaktigheten av forutsigelsene dine, og den totale størrelsen på markedsbevegelsen.

Å gå long eller short med indekstrading

Trading med giring

Turbo24, CFDer, vanilla-opsjoner og barriers er alle produkter med giring. Dette vil si at du kun behøver å betale for en opprinnelig premie – innskudd kjent som marginkrav når det gjelder CFDer – for å åpne en posisjon som gir deg en mye større markedseksponering.

Mens det maksimale tapet på Turbo24 og barriers er begrensen til den opprinnelige premien, kan tapene dine raskt overstige marginkravet når du trader CFDer med giring. Dette vil si at selv om giring kan forstørre gevinster, kan det også forstørre tap.
Før du trader, burde du alltid vurdere om du forstår hvordan instrumenter med giring fungerer, og om du har råd til å påta deg den høye risikoen for å tape penger.

Trading med et giringsforhold på 25:1

Hedge dine eksisterende posisjoner

En investor med en samling forskjellige aksjer kan gå short på en indeks for å beskytte seg selv mot tap i porteføljen sin. Dersom markedet synker, og aksjene begynner å miste verdi, vil short-posisjonen på indeksen øke i verdi – og utligne tap på aksjene.

Dersom aksjen øker i verdi, vil short-posisjonen på indeksen utligne en andel av gevinsten som oppnås.
Dersom du har en short-posisjon på flere individuelle aksjer som er med i en indeks, kan du, hvis det er en risiko for at prisen skulle øke, hedge posisjonen ved å åpne en long-posisjon på den relevante indeksen. Stiger indeksen, vil posisjonen din på indeksen gå i gevinst, og motvirker en andel av tapene på short-posisjonene på aksjene.

Velg hvordan du ønsker å trade indekser

Hos oss kan du bruke Turbo24, cash-CFDer, CFD-futures, vanilla-opsjoner og barriers til å trade indekser. Alle disse produktene er finansielle derivater, noe som vil si at du kan bruke dem til å spekulere på indekser som enten stiger eller faller i verdi.

Turbo24

Turbo24 består av markedsnoterte turbowarranter som kan trades 24/5.1 Når du tar en posisjon, velger du din maksimale risiko og giringsnivå. Turbo24 trades på flere store, globale indekser.

CFDer

CFDer er en kontrakt mellom to parter om å utveksle forskjellen i pris fra det tidspunktet kontrakten åpnes til, til det tidspunktet den lukkes. Vi tilbyr udaterte cash-CFDer for kortsiktige posisjoner, og CFD-futures, som er mer langsiktige.2

Vanilla-opsjoner

Vanilla-opsjoner er oppbygget på samme måte som tradisjonelle opsjoner, og du kan kjøpe og selge både call- og put-opsjoner, avhengig av om du tror markedet vil stige eller falle. Alle våre vanilla-opsjoner gjøres opp i kontanter.

Barriers

Når du trader våre barriers, eller barrier-opsjoner, setter du inn en grense, en «barriere», eller et markedsnivå hvor posisjonen din automatisk vil lukkes – det vil si at du har kontroll over dine maksimale tap, skulle markedet gå imot deg. 3 Våre barriers beveger seg en-for-en med det underliggende markedet.

Turbo24 CFDer Barriers Vanilla-opsjoner
Hovedfordeler Et unikt markedsnotert verdipapir som kan traders 24/5 1 med justerbare knock-out-nivåer, fleksibel giring og null kurtasje. Gå long eller short. Cash-CFDer har smale spreader, mens CFD-futures ikke påløper en daglig finansieringskostnad.2 I likhet med Turbo24 så har barriers justerbare knock-out-nivåer og fleksibel giringen, men de handles over-the-counter hos oss.3 Tradisjonelle call- og put-opsjoner tilbyr erfarne traders en mulighet til å spekulere på, og hedge posisjoner, i volatile markeder.
Trades som Turbowarranter Kontrakter Kontrakter Kontrakter
Risikoer All trading og investering setter kapitalen din i risiko. Du burde tenke etter om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. Markeder kan være volatile, noe som vil si at tap kan forekomme raskt. Tidligere prestasjon gir ingen garanti for fremtidige resultater. Når du kjøper en opsjon, er det maksimale tapet begrenset til
premien. Når du selger opsjoner, kan risikoen være ubegrenset.
Risikohåndtering Et knock-out-nivå garanterer at din maksimale risiko er begrenset til forhåndsbetalingen. Velg et automatisk stop-loss-nivå for å begrense potensielle tap. Negativ saldo-beskyttelse begrenser ytterligere potensielle tap. * Ditt valgte barrier-nivå sikrer at maksimal risiko er begrenset til den forhåndsbetalte premien. På grunn av potensialet for store tap når du selger opsjoner, er disse instrumentene bedre egnet for erfarne traders.
Utløpsdatoer Udaterte, markedsnoterte turbowarranter Udaterte og CFD-futures Daterte, men passer til kortsiktige posisjoner, da barriers påløper en daglig finansieringskostnad Daglige, ukentlige og månedlige opsjoner
Tilgjengelig for Alle kunder Alle kunder Alle kunder Alle kunder
Kurtasje Ingen kurtasje Ingen kurtasje 0,1 enheter per kontrakt 0,1 enheter per kontrakt
Plattformer Nettplattform og mobilapp Nettplattform, mobilapp og MT4 Nettplattform og mobilapp

Nettplattform og mobilapp

Les mer Les mer Les mer Les mer

*Negativ saldo-beskyttelse gjelder kun ikke-profesjonelle kunder

Åpne en konto og logg inn

For å begynne å trade på indekser med Turbo24, CFDer, vanilla-opsjoner eller barriers, må du åpne en konto. Vi er et FTSE 250-selskap med over 45 års erfaring. Få tilgang til verdens første døgnåpne turbowarrant, få eksponering til unike tradingmuligheter på flere døgnåpne indekser, og dra nytte av vår gode likviditet og våre lave spreader.

Velg indeksen du ønsker å trade

Det er viktig å velge en indeks som passer til din tradingstil. Dette vil avhenge at din individuelle risikoappetitt, tilgjengelig kapital, og om du foretrekker å ta kortsiktige eller langsiktige posisjoner.

Germany 30 er for eksempel vanligvis en volatil indeks, som favoriseres av traders med høy risikoappetitt og som foretrekker kortsiktig trading. US 500, derimot, er kjent for sin stabile avkastning over tid, noe som gjør den til en favoritt blant traders med lavere risikoappetitt, og som tenker litt mer langsiktig.

Vi tilbyr et stort utvalg indeksmarkeder på både større og mindre globale indekser,4 noe som vil si at du mest sannsynlig vil finne et marked som passer din individuelle tradingstil.

Les mer om våre markeder

Bestem deg for om du ønsker å gå long eller short

Å gå long vil si at du spekulerer på om verdien til en indeks vil stige, og å gå short vil si at du spekulerer på om verdien vil synke.

Dersom utsikten til en økonomi eller sektor ser bra ut basert på ytelsen til selskapene i en indeks, kan en long-posisjon bidra til å realisere gevinst dersom indeksen øker i verdi.

Ser det derimot dårlig ut – muligens fordi større selskaper på en verdivektet indeks yter dårlig – kan du gå short fordi du forventer at indeksen vil falle i verdi.

Vær oppmerksom på at all trading innebærer risiko, og at tidligere resultater aldri er en garanti for fremtidige resultater.

Angi dine stops og limits

Stops og limits er viktige verktøy for å håndtere risikoen din når du trader indekser. En stoppordre vil lukke posisjonen din automatisk dersom den beveger seg til et mindre gunstig nivå enn den nåværende markedsprisen, mens en limit-ordre vil lukke posisjonen din automatisk dersom den beveger seg til en mer gunstig markedspris.

Normale stops er kostnadsfrie, men er ingen garantert beskyttelse mot slippage – posisjonen din kan dermed lukkes til et verre nivå dersom markedet gaper. En garantert stop vil alltid lukke posisjonen din til nøyaktig den prisen du har spesifisert, men de påløper en premie dersom de utløses.

Les mer om hvordan håndtere risikoen din

Åpne og overvåk traden din

Når du tenker at du er klar til å begynne å trade indekser, er det på tide å åpne traden din. Logg inn på tradingplattformen, velg hvordan du ønsker å trade – Turbo24, CFDer eller opsjoner – og gå til markedet du ønsker å ta en posisjon på. Åpne en long-posisjon («kjøp») dersom du tror indeksen vil stige, eller gå short («selg») dersom du tror den vil falle.

Turbo24

For Turbo24 velger du en turbowarrant med ditt foretrukne automatisk knock-out-nivå, angir størrelsen på traden og bekrefter ordren din.

Cash-CFDer og CFD-futures

Når det gjelder CFDer, kan du velge mellom cash og futures. Velg ditt foretrukne kontraktbeløp – for eksempel 1 €, 5 € eller 25 € per punkt – og velg «kjøp» dersom du går long, eller «selg» dersom du går short. Angi antall kontrakter du ønsker å trade, oppgi stop-loss og limit, og åpne posisjonen din.

Vanilla-opsjoner og barriers

For vanilla-opsjoner må du bestemme deg for om du kjøper eller selger en call eller put, velge utløpsdato og strike-pris, angi størrelse på traden og åpne posisjonen din. For barriers må du bestemme deg for om du skal gå long eller short, angi barrier-nivået, velge antall barriers du ønsker å trade, og åpne traden din.

Indekstrading med Turbo24 – åpne din første posisjon

Overvåk posisjonen din, og lukk traden din når du ønsker å ta gevinster eller kutte tap.

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr indekstrading?

Indekstrading vil si at du tar en posisjon på en aksjeindeks – som måler ytelsen til flere forskjellige selskaper. Indekstrading kan være en måte å få eksponering til en hel sektor eller økonomi på samtidig, uten å måtte åpne posisjoner på mange forskjellige aksjer.

Kan jeg tjene penger på indekstrading, og hva er risikoene?

Du kan tjene penger på indekstrading ved å forutse korrekte prisbevegelser til en indeks. Dersom du for eksempel tror at Germany 30 vil stige, ville du åpnet en long-posisjon. Tror du derimot at den vil falle, ville du åpnet en short-posisjon. Dine gevinster eller tap avgjøres av i hvor stor grad forutsigelsen din var korrekt.

Dersom du bestemmer deg for å trade indekser med våre produkter, vær oppmerksom på at alle derivativer med giring er komplekse instrumenter som innebærer høy risiko for å tape penger raskt.

Når du for eksempel selger vanilla-opsjoner, kan du risikere ubegrensede tap dersom markedet beveger seg imot posisjonen din, fordi det er ingen grense for hvor høyt en pris teoretisk sett kan stige. Før du trader, burde du alltid vurdere om du forstår hvordan instrumenter med giring fungerer, og om du har råd til å påta deg den høye risikoen for å tape penger.

Hva vil det si å kjøpe indeksfutures?

Å kjøpe indeksfutures vil si at du åpner en long-posisjon på en indeks fordi du tror prisen vil stige. Dersom forutsigelsen din stemmer, vil du gå i gevinst, og tar du feil vil du gå i tap.

Er indeksfutures derivativer?

Indeksfutures er et finansielt derivat. Prisen deres baseres på prisen til et underliggende marked, som påvirkes av tilbud, etterspørsel og volatilitet. Hos oss kan du spekulere på indeksfutures med CFD-futures. Disse vil trades til futures-pris – noe som vil si at det ikke vil påløpe daglige finansieringskostnader. Du kan også trade langsiktige posisjoner med våre vanilla-opsjoner.

Hvordan kan risiko hedges med indeksfutures?

Du kan hedge risiko med indeksfutures ved å ta en posisjon som vil gå i gevinst dersom en eller flere av dine eksisterende posisjoner begynner å gå i tap. Holdt du for eksempel long-posisjoner på et utvalg av amerikanske teknologiaksjer, kunne du åpnet en short-posisjon på US Tech 100 for å utligne eventuelle tap du kan pådra deg skulle aksjene falle i verdi.
Dersom du derimot har en short-posisjon på en samling norske aksjer med høy markedsverdi, kunne du åpnet en long-posisjon på en Norway 25 indeksfutures for å beskytte deg selv mot mulige stigninger i pris på den underliggende aksjen.

Kan jeg selge futures før utløpsdatoen?

Du kan selge futures før utløpsdatoen, og mange traders vil gå ut av posisjonene sine før utløpsdatoen melder sin ankomst. For å gjøre dette, kan du selge kontrakten din direkte, eller kjøpe en motstridende kontrakt som kansellerer din nåværende posisjon.

Utvikle kunnskapen din om finansielle markeder

Les mer om en rekke markeder og test deg selv med et kostnadsfritt kurs hos IG Academy.

Les mer

Utvikle kunnskapen din om finansielle markeder

Les mer om en rekke markeder og test deg selv med et kostnadsfritt kurs hos IG Academy.

IG Academy

Gå videre til ...

Les mer om hvordan du kan trade på VIX, og spekulere på stigende eller fallende volatilitet

Oppdag vårt tilbud med over 14 500 globale aksjer og ETFer

Les mer om hvordan kjøpe og selge aksjer – inkludert forskjellen mellom hver

1 Tradinguken for Turbo24 starter søndag kveld kl. 23, og tilbyr kontinuerlig trading (med 2-minutters lukking for sikkerhetsvedlikehold fra kl. 23 til kl. 23.02 frem til stenging kl. 23 fredags kveld (norsk tid)

2 En daglig finansieringskostnad skal betales dersom Turbo24, barrierkontrakter og spot-CFD-kontrakter forblir åpne etter kl. 23.00 norsk tid. Med Turbo24 reflekteres dette som en liten bevegelse i knock-out-nivået – du betaler ikke mer, men det påvirker avkastningen din. For barriers og CFDer vil vi justere innskuddet ditt for å ta hensyn til kostnaden for å finansiere posisjonen din. Se hvordan du beregner den daglige finansieringskostnaden.

3 Det påløper en premie dersom det garanterte stoppet utløses. Den potensielle premien vises i ordrevinduet og kan være en del av marginkravet ditt når du legger inn stoppordren. Merk at premiene kan endres, spesielt ved inngangen til helgene eller i løpet av volatile markedsforhold.

4 Vi tilbyr 81 indeksmarkeder for CFD-trading, flere indekser for trading på opsjoner og Turbo24.