CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hva er aksjer?

Aksjer er et av de mest velkjente finansielle instrumentene. Oppdag hva de er og hvordan de fungerer, før vi ser nærmere på fordelene og risikoene ved å kjøpe og trade disse populære aktivaene.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er aksjer?

Aksjer er uttrykk som brukes for å beskrive andeler av eierskap i ett eller flere selskaper. Eieren, kjent som en aksjonær, vil også ha rett til deler av selskapets inntekter dersom en utbyttebetaling gjøres, i tillegg til stemmerettigheter.

Vekten av en aksjonærs stemme og størrelsen på utbyttet de mottar, vil avhenge av antall aksjer som selskapet utsteder og hvor mange aksjer de eier. Hvis et selskap for eksempel har 10 000 aksjer i sirkulasjon og én person eier 1 000 aksjer, da eier denne personen 10 % av selskapet.

Hvordan fungerer aksjer?

Kjøp og salg av aksjer fungerer på lignende måte som en markedsplass, hvor parter forhandler seg frem til en pris de vil veksle et aktivum til. Institusjoner kjent som aksjebørser legger til rette for handel av aksjer — det krever at et selskap har gått gjennom en børsnotering (IPO).

Når du kjøper eller investerer i aksjer, kjøper du den underliggende aksjen direkte og ønsker å holde den over lenger tid. Dersom et selskap vokser og verdien øker, vil verdien på aksjene også øke og du kan selge aksjene du har for å få gevinst. I mellomtiden vil du motta utbyttebetalinger og stemmerettigheter. Skulle selskapet derimot synke i verdi, vil aksjeprisen også falle og posisjonene kan resultere i tap.

Hadde du i stedet tradet aksjer, ville du spekulert på den fremtidige verdien til en aksje uten å ta faktisk eierskap over aksjen. Dette brukes vanligvis for mer kortsiktige strategier.

Selv om du ikke vil eie de underliggende aksjene vil det være mye enklere å gå short på en aksje enn hvis du shorter aksjene på den tradisjonelle måten. Du kan dermed dra nytte av en nedgang i aksjeprisene og ikke bare oppgang.

Hvorfor noteres selskaper på aksjemarkedet?

Hovedgrunnen til at selskaper noterer aksjene sine er for å øke kapital ved å bli en del av det offentlige aksjemarkedet slik at de kan å selge aksjene sine til individuelle investorer og institusjoner. Dette er en alternativ måte å få inn mer privat kapitalen via venturekapitalister.

De fleste selskaper vil noteres på en innenlands børs. I Norge for eksempel, noteres de fleste aksjer på Oslo Børs (OBX). Det blir derimot mer og mer vanlig for selskaper å noteres flere steder for å dra nytte av utenlandske investeringer.

Hvor mange aksjer er det i et selskap?

Det minste antallet aksjer et selskap kan utstede er én — dette kan være tilfellet når det bare er én eier av hele selskapet. Det finnes derimot ingen universell maksgrense for hvor mange aksjer et selskap kan utstede, så dette varierer fra selskap til selskap.

Antall tilgjengelige aksjer kan også endre seg over tid siden et selskap kan utstede flere aksjer eller kjøper tilbake aksjer fra investorer.

Hvor mye er en aksje verdt?

Verdien til en aksje vil variere avhengig om du ønsker dens rettferdige verdi eller markedsverdien. Den rettferdige verdien er realverdien til en aksje basert på selskapets grunnleggende forhold, mens markedsverdien er beløpet individer er villige til å betale for aksjen akkurat nå.

Realverdien til en aksje er ofte mye lavere enn markedsverdien, da sistnevnte påvirkes kraftig av etterspørsel, som ikke alltid reflekterer aksjens grunnleggende forhold. Dersom etterspørselen til en aksje øker mens tilbudet holder seg konstant vil aksjeprisen stige da folk er villige til å betale mer.

Hvorfor kjøpe eller trade aksjer?

Folk kjøper og trader aksjer for å få eksponering til globale økonomier og vekst, i tillegg til de individuelle selskapene. Din avgjørelse om å investere i aksjer eller trade på prisen deres, avhenger av om du er interessert i noe langsiktig eller kortsiktig.

Hvorfor kjøpe aksjer direkte?

Investorer kjøper aksjer da de anses som en mer vellykket — om enn mer risikabelt — måte å generere langsiktig avkastning enn kontanteierskap. I løpet av de siste 100 årene har britiske aksjer generert en gjennomsnittlig avkastning på 4,99 % i året, utover inflasjonen, noe som vil si at den reale verdien til en investering ville blitt doblet hvert 13. år.1 Dersom du forventet at inflasjonen ville være 2,5 % fortløpende, kunne du forventet at avkastningen din var 4,99 % mer enn dette — rundt 7,5 %.

Å investere i aksjer gir investorer kun muligheten til å gå long på et selskaps aksjer — det betyr at du stort sett kun vil gå i profitt dersom aksjen stiger i verdi og at de vil gå i tap dersom aksjen synker i verdi. Det er derimot mulig å motta utbyttebetalinger selv om selskapets aksjepris synker.

Utbytte kan enten mottas som en ekstrainntekt, eller investeres på ny i flere aksjer eller fond for å skape et sammensatt utbytte.

Hvorfor trade på aksjer?

Å trade på aksjer via derivatprodukter blir mer og mer populært fordi det lar individer gå short så vel som long — som gir deg muligheten til å få gevinst fra markeder som faller i pris, ikke bare de som stiger. Dette er fordi det ikke er noe krav om å eie det underliggende aktivumet.

Når du trader aksjer gjennom produkter med giring, som barriers og CFDer, vil du kun måtte ut med en brøkdel av kapitalen som kreves, kjent som et marginkrav. Dette er et stort trekkplaster for å trade aksjer, da det betyr at det kreves mindre penger for å få full markedseksponering. Mens giring har betraktelige fordeler, kommer det også med risikoer.

Klar for å begynne å trade aksjer?

Hva er risikoene ved å kjøpe eller trade aksjer?

Risikoer ved å kjøpe aksjer direkte

Hovedrisikoen involvert i å kjøpe aksjer er at selskapet havner i vansker og går konkurs, eller at aksjeprisen faller til null. Skulle dette skje vil du tape det opprinnelige innskuddet ditt som alltid er det meste du kan tape ved investeringer. La oss si at hvis du for eksempel investerte 1 000 €, vil det meste du kan tape dersom aksjeprisen falt til 0 €, være 1 000 €.

For investorer kan risikoen ved en kortsiktig nedgang i aksjeprisen utlignes med den populære hedgingstrategien. Investorer kan også diversifisere beholdningen sin ved å investere i, eller spekulere på priser med børshandlede fond (ETFer) — dette er en gruppe med aksjer som sporer bevegelsene til de underliggende markedsprisene.

Risikoer ved aksjetrading

Risikoene ved å trade aksjer er svært forskjellige på grunn av giring. Når du trader med marginkrav vil både gevinster og tap beregnes basert på posisjonens fulle verdi, i stedet for dette opprinnelige innskuddet. Det vil si at du har muligheten til å forstørre gevinstene dine, men også tapene — spesielt når det gjelder CFDer. Med barriers, derimot, vil den totale risikoen din begrenses til premien du betaler for å åpne posisjonen din.

Det finnes heldigvis verktøy traders kan ta i bruk for å håndtere risikoen sin. Stop-loss, for eksempel, lar traders definere utgangspunktet sitt for trades som beveger seg mot dem, mens limit-ordre vil lukke en trade etter at markedet beveger seg en viss mengde i en traders’ favør.

Hos IG vil du også ha negativ saldobeskyttelse. Noen ganger kan posisjonene dine lukkes med en negativ saldobalanse på kontoen din. Vi vil føre den negative saldobalansen din tilbake til null, uten ekstra kostnad for deg.1

Skulle du bestemme deg for å gå short på en aksje — enten tradisjonelt via en megler eller med derivatprodukter — vil du risikere et potensielt ubegrenset tap. Det er i teorien ingen grenser for hvor mye en aksjepris kan stige.

Hvordan trade aksjer?

Hvordan kjøpe aksjer direkte?

For å investere i aksjer må du åpne en konto hos en leverandør som tilbyr aksjer. Du kan velge å enten kjøpe bestemte antall aksjer (f.eks. 100 aksjer) eller til en bestemt verdi (kanskje aksjer til en verdi av 1 000 €). Når du har kjøpt disse aksjene eier du dem og vil profittere fra eventuelle utbyttebetalinger. Så snart du er klar kan du selge dem ved en senere anledning.

Hvordan trade på aksjer

For å spekulere på prisen til en underliggende aksje, kan du bruke derivatprodukter som for eksempel barriers og CFDer. Før du begynner å trade aksjer er det viktig å forstå både fordelene ved å bruke disse produktene og risikoene forbundet med dem.

Så snart du føler at du har kontroll på hvordan barriers og CFDer fungerer kan du begynne å trade aksjer ved å åpne en tradingkonto hos IG. Du kan også åpne en demokonto først, for å øve deg på å trade i et risikofritt miljø.

Ofte stilte spørsmål

Følg disse stegene for å begynne å trade aksjer:

  1. Les mer om finansielle markeder med IG Academys utvalg av kurs
  2. Åpne en tradingkonto og gjør et innskudd
  3. Velg om du ønsker å gå long eller short
  4. Plasser din første trade og overvåk posisjonen din

Du kan også øve deg på å trade i et risikofritt miljø ved å bruke en demokonto hos IG. Her kan du trade med 100 000 kr i virtuelle midler og bygge opp en tradingstrategi uten å måtte bruke din egen kapital.

Ja, men det er ikke en garantert inntekt. Det finnes to metoder en aksjonær kan bli betalt på: Utbyttebetaling og økning av aksjeprisen.

Utbyttebetalinger er kontantfordeling av eventuelle selskapsinntekter, gitt til aksjonærer med jevne mellomrom avhengig av hvor mange aksjer de eier akkurat da.

Inntekten mottatt fra økning av aksjeprisen kan kun hentes ut når en posisjon har blitt lukket. Beløpet mottatt avhenger av hvor mye prisen har endret seg i tiden fra posisjonen ble åpnet til den ble lukket.

Det finnes to typer aksjer som kan noteres på en børs: Vanlig og preferanseaksje. Vanlige aksjer er varianten som gir stemmerettigheter på aksjonærmøter og utbyttebetalinger.

Preferanseaksjer kommer vanligvis ikke med stemmerettigheter, men aksjonærene vil ha bedre krav på inntekt enn vanlige aksjonærer.

Utvikle kunnskapen din om de finansielle markedene

Les mer om en rekke markeder og test kunnskapene dine med våre nettbaserte kurs i IG Academy.

Gå videre til ...

Begynn å trade over 70 amerikanske markeder utenfor åpningstidene hos IG

Les mer om hvordan du kan få det meste ut av børsnoteringer og gråmarkeder hos IG

Oppdag hvordan du kan kjøpe og selge aksjer hos IG

1 Negativ saldobeskyttelse gjelder kun for tradingrelatert gjeld og er ikke tilgjengelig for profesjonelle kunder.