CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

How to trade and invest in shares
How to trade and invest in shares

Hva er aksjer?

Aksjer er et av de mest kjente finansielle instrumentene. Oppdag hva de er og hvordan de fungerer, før vi tar en titt på fordelene og ulempene ved å trade aksjer.

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er aksjer?

Aksjer er et uttrykk brukt til å beskrive enheter av eierskap i et eller flere selskaper. Eieren – kjent som en aksjonær – vil også motta utbyttebetalinger, i tillegg til stemmerettigheter, dersom selskapet gir dette.

Hva er aksjer?

Hvordan fungerer aksjer?

Aksjer fungerer ved at de gir deg direkte eksponering til et selskaps ytelse. Aksjer vil stige i verdi når selskapet gjør det bra, og falle i verdi når selskapet gjør det dårlig.

Aksjebørser legger til rette for utveksling av aksjer i børsnoterte selskaper. Det finnes et par måter for et selskap å gå offentlig på, men den mer tradisjonelle og mest vanlige måten er at selskapet børsnoteres (initial public offering, IPO).

Hvordan kjøpe aksjer: investering eller trading

Det finnes to måter å få eksponering til aksjer på – gjennom investering eller aksjetrading. De to er ikke de samme, og nedenfor vil vi gå gjennom begge i detalj. Det er viktig å huske på at når du trader hos oss, vil du trade på aksjer (ikke investere) – noe som vil si at du vil spekulere på aksjens prisbevegelser uten å måtte eie noen faktiske aksjer. Dette kan gjøres med CFDer og barrier-opsjoner.

Investere i aksjer

Den mer kjente metoden av de to, er investering. Når du investerer i aksjer, vil du ta direkte eierskap over aktivumet. Investering foretrekkes av de som ønsker å ta en langsiktig posisjon, og forventer at selskapets aksjer vil øke i verdi. Dette er fordi dersom et selskap vokser og blir mer verdifullt, er det sannsynlig at aksjeverdien også vil stige.

Å være en aksjonær i dette tilfellet vil si at du kan gå i gevinst dersom du selger aksjene dine for mer enn du betalte for dem. Fordi investeringer kan stige og falle i verdi, kan du få tilbake mindre enn du opprinnelig investerte dersom aksjeprisen har falt innen du rekker å lukke posisjonen din

Aksjetrading

Aksjetrading vil si at du spekulerer på aksjens prisbevegelser uten å ta direkte eierskap over aktivumet. Trading foretrekkes vanligvis av folk som ønsker å ta en kortsiktig posisjon på et selskaps aksjepris – kanskje i perioder med økt volatilitet eller markedsaktivitet.

Dersom du bestemmer deg for å trade, vil du kunne kjøpe (gå long) for å spekulere på stigende priser, i tillegg til å selge (gå short) for å spekulere på fallende priser. Du kan trade aksjer med derivater som CFDer og barriers – begge er produkter med giring.

Når du trader aksjer via girede derivater, som for eksempel CFDer eller barriers, vil du kun måtte ut med en brøkdel av den fulle markedseksponeringen for å åpne en posisjon. Når det gjelder CFDer, kommer dette i form av et innskudd som kalles «marginkrav»; og når det gjelder barriers, er det en del av premien.

Vær oppmerksom på at giring kan forstørre både gevinstene og tapene dine, som kan påløpe raskt dersom du ikke har en passende strategi for risikohåndtering på plass.

Hvorfor noteres selskaper på aksjemarkedet?

Selskaper noteres på aksjemarkedet for å øke kapitalen ved å selge aksjene sine til institusjonelle eller ikke-profesjonelle investorer. Institusjonelle investorer er enheter som for eksempel investeringsfond eller banker, mens ikke-profesjonelle investorer er vanlige folk.

De fleste selskaper vil noteres på en innenlandsk børs. I Norge, for eksempel, er et stort utvalg aksjer notert på Oslo Børs (OBX). Når det er sagt, har det blitt mer og mer vanlig for selskap å ha flere noteringer for å dra nytte av utenlandske direkteinvesteringer.

For å noteres på en børs, må selskaper ofte gjennom en «børsnotering» (IPO), som også kan trades med CFDer og barriers.

Hvor mye er en aksje verdt?

Forskjellige aksjer er verdt forskjellige mengder penger. En aksjes verdi vil variere avhengig av om du ser på dens «virkelige verdi» eller «markedsverdien». Den virkelige verdien er realverdien til en aksje basert på selskapets fundamentale verdi, mens markedsverdien er det beløpet individer akkurat nå er villige til å betale for aksjen.

Den virkelige verdien er ofte mye lavere enn markedsverdien, da markedsprisen påvirkes av etterspørsel, som ikke alltid reflekterer det fundamentale i en aksje. Dersom etterspørselen for en aksje stiger, mens tilbudet forblir konstant, vil aksjeprisen stige da folk er villige til å betale mer.

Hvorfor trade på aksjer?

Det finnes flere grunner til hvorfor folk ofte velger aksjetrading fremfor tradisjonell investering. En av de viktigste grunnene er at aksjetrading med derivatprodukter lar deg gå «short» så vel som «long» – noe som gir deg muligheten til å gå i gevinst på markeder som både faller eller stiger i pris.

Dette er fordi du ikke eier de underliggende aksjene når du trader CFDer eller barriers. Det må imidlertid bemerkes at å gå short er en metode med høy risiko som man burde ha grundig forståelse for, før man gir det et forsøk.

Investering gir deg kun muligheten til å gå long på et selskaps aksjer – noe som vil si at du vanligvis kun vil gå i gevinst dersom aksjene stiger i verdi.

Det er imidlertid mulig å motta utbyttebetalinger selv om selskapets aksjepris faller – du kan også velge mellom å motta avkastningen for utbyttet som inntekt, eller å reinvestere avkastningen for å dra nytte av sammenfallende renter.

Din avgjørelse om du skal investere i aksjer eller trade på prisen deres avhenger til slutt av om du ønsker langsiktig eller kortsiktig eksponering.

En annen grunn til hvorfor folk velger å trade, er tilgjengeligheten til giring. Dette er en fordel ved aksjetrading, da det vil si at mindre penger kreves på forhånd. Selv om giring har betydelige fordeler, kommer det også med betydelige risikoer, fordi både gevinsten og tap kalkuleres basert på den fulle eksponeringen til posisjonen, ikke bare beløpet som kreves for å åpne den.

Hva er risikoene ved aksjetrading?

Det finnes flere risikoer forbundet med aksjetrading, inkludert: systematisk risiko, den unike risikoen hvert individuelle selskap møter, risikoen for forstørret tap på grunn av giring, og risikoen for potensielt ubegrensede tap når du short-selger en aksje.

Systematisk risiko og selskapsrisiko

Disse to risikoene påløper både investorer og traders som går long på en aksje. Systematisk risiko er risikoen et selskap møter fordi de er en del av et større økonomisk system. Når økonomien for eksempel er i nedgang, vil et selskap mest sannsynlig møte redusert etterspørsel for varene eller tjeneste sine, uansett hvor godt de styres. Selskapsrisiko er kjent som «idiosynkratisk risiko», og dette er risikoen hvert enkelt selskap møter på grunn av sine unike omstendigheter og utfordringer.

Giring

Giring lar traders åpne en posisjon ved å betale en brøkdel av mengden for deres totale eksponering. Dette vil si at det opprinnelige innskuddet ditt er mindre enn det ville vært når du investerer – hvor du vil måtte betale det fulle beløpet for eksponeringen din på forhånd – men, det betyr også at dine potensielle gevinster og tap vil forstørres.

Før du trader med derivater med giring, er det viktig å forstå hvordan giring fungerer, og vurdere om du har råd til å påta deg risikoen for tap.

Short-salg

Når du «går short», vil du åpne en trade ved å selge instrumentet til den nåværende salgsprisen. Du kan deretter lukke traden ved å kjøpe derivatet tilbake. Dersom forutsigelsen din stemmer, og markedsprisen synker – som vil si at du kjøper derivatet tilbake til et lavere beløp – vil du gå i gevinst. Stiger prisen, derimot, og du kjøper den tilbake for mer enn du opprinnelig solgte den for, går du i tap.

Å shorte med derivater kan være en effektiv måte å generere gevinster på fra aksjer som faller i verdi. Det er dog en metode med høy risiko, fordi aksjeprisene kan fortsette å stige – kanskje til og med uten grenser. Dette vil si at når du tar en short-posisjon, kan du påløpe potensielt ubegrenset tap dersom markedet snur seg imot deg.

Risikohåndtering

Det finnes verktøy traders kan ta i bruk for å håndtere risikoen sin. Stop-loss kan for eksempel la deg definere utgangspunktene dine for trades som beveger seg imot deg, mens limit-ordre vil lukke en trade etter markedet beveger seg så og så langt i din favør.

Hvordan trade på aksjer?

Slik kan du gå long eller short på aksjer med CFDer eller barriers:

Gå long (kjøpe) på aksjer

  1. Åpne eller logg inn på tradingkontoen din for CFDer eller barriers, og gå til tradingplattformen vår
  2. Søk etter selskapets navn
  3. Velg kjøp i ordrevinduet
  4. Angi posisjonsstørrelse og ta steg for å håndtere risikoen din
  5. Åpne og overvåk traden din

Gå short (selge) på aksjer

  1. Åpne eller logg inn på tradingkontoen din for CFDer eller barriers, og gå til tradingplattformen vår
  2. Søk etter selskapets navn
  3. Velg selg i ordrevinduet
  4. Angi posisjonsstørrelse og ta steg for å håndtere risikoen din
  5. Åpne og overvåk traden din

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg begynne å trade på aksjer?

Du kan begynne å trade aksjer på få minutter når du åpner en tradingkonto for CFDer eller barrier-opsjoner hos oss. Dersom du ikke er klar for å trave på de ekte markedene enda, kan du alltids øve deg i et risikofritt miljø med vår demokonto. Du vil få 100 000 kr i virtuelle midler, helt kostnadsfritt, for å hjelpe deg med å øke selvtilliten din.

Hvor mange aksjer utsteder et selskap?

Det minste antall aksjer et selskap kan utstede er én – dette kan være tilfellet når det bare er én eier av hele selskapet. Det finnes derimot ingen maksimal grense for hvor mange aksjer et selskap kan utstede, så dette kan variere fra selskap til selskap.

Antall tilgjengelige aksjer kan også endre seg over tid, da selskap kan utstede flere aksjer eller kjøpe tilbake aksjer fra investorer.

Hvilke typer aksjer finnes det?

Det finnes to typer aksjer som kan noteres på en børs: vanlige og foretrukne. Vanlige aksjer gir utbyttebetalinger og stemmerettigheter. Foretrukne aksjer kommer vanligvis ikke med stemmerettigheter, men aksjonærer vil ha et sterkere krav til inntekt enn vanlige aksjonærer.

Utvikle kunnskapen din om de finansielle markedene

Les mer om en rekke markeder og test kunnskapene dine med våre nettbaserte kurs i IG Academy.

Lær mer i IG Academy

Gå videre til ...

Begynn å trade over 70 amerikanske markeder utenfor åpningstidene.

Lær hvordan du kan få det meste ut av børsnoteringer, før, under og eller noteringen.

Oppdag hvordan du kan kjøpe og trade aksjer hos oss.