CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er giring?

Giring gir deg muligheten til å oppnå en større eksponering i markedet du handler i forhold til kapitalen du betalte for å åpne posisjonen. Girede produkter, som barriers, turbowarranter, CFDer og vanilla-opsjoner, forstørrer alle dine potensielle gevinster og også potensielle tap.

Interessert i å handle barriers hos IG?

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Giring forklart

Giring er en sentral del av trading med barriers, turbowarranter, CFDer og opsjoner, og kan være ett kraftfullt verktøy for en trader. Med giring kan du dra nytte av forholdsvis små prisbevegelser, du kan gire porteføljen din for å få forstørre eksponeringen og la kapitalen din nå lengre. Dette er en guide om hvordan du kan få mest mulig ut av giringen din, inkludert hvordan giring fungerer, når den brukes og hvordan du kan håndtere risikoene dine.

Hvordan fungerer giring?

Giring fungerer forskjellig avhengig av produktet du trader. For barriers og opsjon betaler du en premie for å åpne posisjonen som utgjør din totale risiko. Turbowarranter fungerer på samme måte: du betaler en premie på forhånd, som er din maksimale risiko. I hvert tilfelle er utlegget ditt mye lavere enn hva det ville koste å kjøpe det underliggende aktivumet direkte. På denne måten får du tilgang til giring ved å få eksponering mot prisbevegelser i det underliggende for en brøkdel av hva det ville koste å eie aktivumet. Med disse produktene får du også en viss kontroll over giringen og risikoen du utsetter deg for ved hver posisjon. Dette vil forklares nedenfor.

Innen CFD-trading bruker du giring ved at du setter inn et mindre beløp, bedre kjent som marginkrav, som gir økt eksponering mot et underliggende aktivum. Du betaler kun en brøkdel av handelens fulle verdi og megleren din låner deg resten. Din totale eksponering sammenlignet med premien din, kjøpsprisen eller marginkravet er kjent som giringsforholdet. La oss for eksempel si at du kjøper 100 aksjer i et selskap til en kurs på 100 kr stykke. For å åpne en vanlig trade hos en aksjemegler vil dette bety at du kjøper 100 stk x 100 kr for å få en eksponering på 10 000 NOK (eksemplet ignorerer kurtasje og andre avgifter). Hvis selskapets aksjekurs stiger med 20 NOK vil dine 100 aksjer nå være verdt 120 kr hver. Stenger du posisjonen vil du få 2 000 NOK i gevinst fra ditt originale utlegg på 10 000 NOK.

Handel uten giring

Spread betting on shares

Hadde markedet beveger seg mot deg og aksjene til selskapet falt med 20 kr vil du tape 2 000 NOK, eller en femtedel av det du betalte for aksjene.

Du kan også åpne en posisjon med et giringsprodukt og eventuelt betale en premie, kjøpspris eller marginkrav på 10 % av aksjenes totale verdi.

Her trenger du kun betale 1 000 NOK for å åpne posisjonen som vil si 10 % av den fulle eksponeringen på 10 000 NOK.

Dersom selskapets aksjekurser stiger til 120 kr vil du fortsatt gjøre en gevinst på 2 000 NOK, men kostnaden for å åpne posisjonen vil være redusert kraftig.

Hvis aksjeverdien falt med 20 kr vil det for en CFD-posisjon innebære et tap på 2 000 NOK, som er det dobbelte av ditt opprinnelige utlegg. På en trade av barriers, turbo24 eller vanilla-opsjoner vil du aldri kunne tape mer enn det opprinnelige utlegget for å åpne posisjonen.

Handel med giring

Spread betting on shares

Forskjellige typer av girede produkter

Trading med giring skjer for det meste gjennom derivatprodukter. Med derivat handler du et instrument som henter verdien sin fra det underliggende aktivumet i stedet for å eie aktivumet direkte.

De vanligste produktene med giring er:

Barriers og vanilla-opsjoner

Med barriers og vanilla-opsjoner kan du finne muligheter i både stigende og fallende markeder. Vanilla-opsjoner er mer komplekse enn barriers, men nyttig for erfarne traders.

Turbowarranter

Turbowarranter er overførbare og noterte verdipapirer som du kan kjøpe for å ta long- eller short-posisjoner, med fleksibel giring og begrenset risiko.

CFDer (Contracts for difference)

CFDer er en avtale med en leverandør om å utveksle forskjellen i prisen til et spesifikt produkt fra posisjonen åpnes til den lukkes.

Besøk nettstedet vårt for å sammenligne og lære mer om forskjellene mellom disse produktene.

Det finnes mange andre girede produkter, slik som futures og ETFer. Selv om alle produktene fungerer på forskjellige måter har de alle potensiale til å øke gevinstene, så vel som tapene.

På hvilke markeder kan du trade med giring?

Noen av markedene du kan trade med giring er:

 • Aksjer
  En aksje er en enhet av eierskap i et spesifikt selskap som vanligvis kjøpes eller selges på en børs. Du kan bruke girede produkter til å åpne posisjoner på tusenvis av aksjer, fra blue-chips som Apple og Facebook til lavverdiaksjer.
 • Indekser
  En indeks er et målt resultat til en gruppe aktiva for en børs, sektor eller innenfor et spesifikt område eller region. Indeks er ikke fysiske aktiva, de kan kun handles via produkter som speiler prisbevegelsene deres - inkludert barriers og opsjoner, turbowarranter, CFDer og ETFer.
 • Valuta
  Valutatrading er kjøp og salg av valuta hvor målet er å sitte igjen med gevinst. Dette er verdens største finansielle marked. Prisendringene i valutamarkedet er relativt små som betyr at mange velger å bruke giring på dette markedet.
 • Kryptovaluta
  Kryptovalutaer er virtuelle valutaer som kan trades på samme måte som vanlig valuta, men de er uavhengige fra sentralbanker. Girede produkter tillater traders å få eksponering mot større kryptovaluta, som bitcoin og ethereum, uten å måtte binde opp store mengder kapital.

Fordeler ved bruk av giring

Forutsatt at du forstår hvordan det fungerer kan det være et kraftfullt verktøy. Her er bare noen av fordelene:

 • Forstørrede gevinster. Du trenger kun legge ut en brøkdel av verdien på traden din for å motta samme gevinst som på en tradisjonell trade. Når du handler med giring kan gevinsten din forstørres siden den regnes ut ifra posisjonen fulle verdi. Ved f.eks. CFD-handel gjelder denne forstørrelsen også for tap. Les eksempel på forstørret gevinst.
 • Giring. Gjennom bruk av giring kan en trader frigjøre kapital og bruke den på andre investeringer. Muligheten til å gjøre en større sum tilgjengelig for investering kalles for giring.
 • Gå short på markedene. Bruk av girede produkter gjør deg i stand til å dra fordeler fra markeder som faller - ikke bare stigende markeder. Dette kalles å gå short.
 • Døgnåpen trading. Åpningstidene varierer fra marked til marked. Enkelte markeder, inkludert større indeks, valutapar og kryptovaluta, er tilgjengelige for trading hele døgnet. IG tilbyr også turbo24 - verdens første døgnåpne turbowarrant, tilgjengelig fem dager i uken.

Ulemper ved bruk av giring

Gjennom barriers, turbowarranter, opsjoner, CFDer og andre girede produkter så tilbys en rekke fordeler, men det er viktig å være klar over de potensielle ulempene ved bruk av disse produktene også. Her er en rekke viktige punkter å være klar over:

 • Forstørrede tap. CFD-handel med marginkrav forstørrer tap, så vel som gevinster. Det er lett å glemme hvor stor kapital du egentlig risikerer ettersom ditt opprinnelig utlegg er forholdsvis mindre enn tradisjonelle trades. Du vil ikke være i stand til å tape mer enn kapitalen på kontoen din, men du burde alltid vurderer traden din i henhold til dens fulle verdi og dens potensielle bakside - ta de nødvendige forholdsreglene for å håndtere risikoen din.
 • Ingen rettigheter som aksjeeier. Når du trader med giring gir du fra deg fordelen av å faktisk eie aktivumet. For eksempel kan bruk av girede produkter ha innvirkning på utbyttebetalinger. I stedet for å motta utbytte vil beløpet gjerne bli lagt til eller trekt fra kontoen din. Dette avhenger av om posisjonen din er long eller short. For turbowarranter vil utbytte resultere i en justering i knock-out-nivået ditt.
 • Margin call. Hvis en CFD-posisjon beveger seg i din disfavør, kan megleren din derfor be deg om å betale inn ytterligere midler for å holde handelen åpen. Dette er kjent som en margin call hvor du enten må legge til ytterligere kapital eller lukke posisjoner for å redusere eksponeringen din.
 • Finansieringsavgifter. Når du handler med giring så låner du penger for å åpne den fulle posisjonen og for dette betaler du et innskudd. Hvis du ønsker å holder posisjonen åpen over natten vil du måtte betale en mindre avgift for å dekke kostnadene. For turbowarranter vil knock-out-nivået ditt justeres.

Giring og risikohåndtering

Giret trading er risikabelt siden tap kan forekomme raskt eller (i tilfeller ved CFDer eller solgte opsjoner) være større enn det opprinnelige innskuddet ditt. Det finnes mange verktøy for risikohåndtering som kan brukes for å redusere det potensielle tapet ditt. Disse inkluderer:

Stoppordre

Ved å knytte en stoppordre til en eksisterende posisjon begrenser du tapene dine hvis markedet beveger seg i din disfavør. Markedene beveger seg imidlertid fort som kan føre til at stoppordren din ikke ble utløst til ønsket nivå.

Garanterte stops

Disse fungerer på samme måte som vanlige stoppordrer, men vil alltid bli utløst til ønsket nivå, selv ved gapping og slippage. For barriers og turbo24 er disse innebygd og er kjent som knock-out-nivå. Du vil måtte betale en liten premie hvis stoppordren eller knock-out-nivået utløses, i tillegg til normale transaksjonsavgifter (gjelder ikke turbo24).

Negativ saldo-beskyttelse

Du kan ikke tape mer enn kapitalen som er tilgjengelig på kontoen din. Dersom saldobalansen din skulle bli negativ kan vi føre den tilbake til null, uten ekstra kostnader.1

Bruk av stoppordre er populære måter å redusere risikoen ved giret trading. Det er mange andre verktøy tilgjengelig - inkludert prisvarseler og limit-ordre.

Bruk av stoppordre er populære måter å redusere risikoen ved giret trading. Det er mange andre verktøy tilgjengelig - inkludert prisvarseler og limit-ordre.

Hva er giringsforhold?

Giringsforhold er å måle dine trades totale eksponering i forhold til premien, åpningsprisen eller marginkravet du betaler for å åpne posisjonen. Giringsforholdet ditt vil variere avhengig av markedet du handler på, hvem du trader med, produktet du bruker og størrelsen på posisjonen din.

Hvis vi går tilbake til eksemplet fra tidligere vil åpningsprisen, marginkravet og premien på 10 % gi den samme eksponeringen som en investering på 10 000 NOK med et opprinnelig utlegg på 1 000 NOK. Det gir et giringsforhold på 10:1.

Normalt sett tilbys underliggende markeder med høy volatilitet og lav likviditet lavere giring for å beskytte posisjonen din mot raske prisbevegelser.

Både barriers og turbowarranter gir deg større kontroll over giringen din. Du velger knock-out-nivå (det er her traden din vil lukkes dersom markedet beveger seg mot deg) og tradestørrelse når du åpner traden din. Disse faktorene, så vel som den underliggende kursen, brukes til å regne ut premien eller åpningsprisen. Skulle du endre disse endrer du også giringsforholdet ditt.

Tabellen under viser hvordan forskjellige giringsforhold påvirker eksponeringen din (og derfor også gevinstpotensialet og maksimalt tap) for en opprinnelig investering på 10 000 NOK.

Trading uten giring Trading med giring Trading med giring Trading med giring Trading med giring
1:1 20:1 50:1 100:1 200:1
Investering 1 000 NOK 1 000 NOK 1 000 NOK 1 000 NOK 1 000 NOK
Eksponering 1 000 NOK 20 000 NOK 50 000 NOK 100 000 NOK 200 000 NOK

Det er mulig at andre tradingleverandører tilbyr høyere giringsforhold, men tenk på at altfor høy giring kan ha negativ påvirkning på posisjonene dine.

Åpne en konto nå

Rask execution på et stort utvalg av markeder

Få tilgang til mer enn 17 000 globale markeder med pålitelig utførelse

Handle uten stopp, uansett hvor du befinner deg

Trade på farten med våre skreddersydde, prisvinnende tradingapper

Føl deg sikker med en pålitelig leverandør

Med 45 års erfaring tilbyr vi en markedsledende tjeneste

Kanskje du også er interessert i...

Bruk en rekke risikohåndteringsverktøy for å ta kontroll over tradingen din.

Handle verdens første døgnåpne turbowarrant, fem dager i uken.

Åpne en CFD-konto hos IG og få tilgang til tusenvis av finansielle markeder.

1 Negativ saldobeskyttelse gjelder ikke for profesjonelle traders.