CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

What are commodities? How to trade commodities

Hva er råvarer og hvordan kan du trade på dem?

Les mer om alt du trenger å vite om råvaretrading og hvordan det fungerer – inkludert hva råvarer er, hvordan prisene deres beveger seg og forskjellen mellom spotpris og futurespris.

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Er du klar for å trade råvarer? Ta en posisjon med bare tre steg:

Velg et råvaremarked å trade

Velg et råvaremarked å trade

Fokuser på råvarer som gull eller olje, eller råvarelenkede aksjer og ETFer.

Bestem hvordan du skal trade

Bestem hvordan du skal trade

Spekuler på markedprisene med en rekke produkter som Turbo24, CFDer, barriers og vanilla-opsjoner.

Åpne en tradingkonto

Åpne en tradingkonto

Fyll ut søknadskjemaet vårt og åpne en konto for Turbo24, CFDer eller opsjoner.

Hva er råvarer?

Råvarer er naturlige materialer eller varer som er samlet og bearbeidet for menneklige aktiviteter – som olje, sukker og edelmetaller. De former grunnlaget for vår økonomi siden råmaterialene trengs til produksjon av mat, energi og klær.

Råvarer er ofte masseprodusert og standardisert for kvalitet og kvantitet, som betyr at de prises likt uansett hvem som produserer dem.

Akkurat som aksjer så kjøpes og selges råvarer på en børs. Kjente børser inkluderer Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYMEX) og London Metal Exchange (LME).

Velg hvilken råvare du ønsker å trade

Velg fra over 35 råvarer eller en rekke råvarelenkede aksjer og ETFer hos oss.

Råvarer

Råvarer blir ofte delt inn i to brede kategorier:

1.Harde råvarer

Disse er naturlige ressurser som utvinnes fra jorden – som gull, olje, kobber og naturgass

2.Myke råvarer

Disse råvarene dyrkes og høstes – som kaffe, hvete og tømmer – eller er oppdrett av dyr som svin og storfe

Les mer om oljetrading

Du kan også se råvarer delt inn i spesifikke kategorier som ser på deres forskjellige formål eller prosessene som er involvert i produksjonen deres. Disse kategoriene inkluderer:

 • Energier: tradisjonelle energikilder som råolje, bensin og fyringsolje
 • Metaller: utvinnede metaller inkluderer gull, kobber, sølv og palladium
 • Jordbruk: råvarer som dyrkes for menneskers forbruk – som sukker og kaffe eller klær og byggingsmaterialer
 • Buskap og kjøtt: dyr som oppdras for matforbruk samt produkter som lær og gelatin. De skiller seg ut fran andre landbruksvarer siden de ikke blir høstet

Typer av råvarer

Råvareaksjer og ETFer

Du kan få indirekte eksponering mot råvaremarkedet ved å kjøpe og selge aksjer til selskaper som er involvert i produksjon av råvarer. Forholdet mellom råvaren og aksjen varierer og derfor er det viktig at du gjør undersøkelser før du starter. Noen råvarepriser beveger seg i aksjenes motsatt retning og er derfor populære for å hedge porteføljer.

Børshandlede fond (ETFer) er investeringsinstrumenter som holder en aktivatype eller en gruppe med aktivum, som råvarer eller aksjer. Noen ETFer holder det fysiske aktivumet de har investert i, for eksempel kan en gull-ETF holde et visst antall gullbarrer, mens andre bruker mer kompliserte investeringer til å etterligne det underliggende markedet.

Vårt utvalg av råvaremarkeder

Velg i listen eller søk etter råvarer for å se realtidskurser, diagrammer og mer.

Les mer om hva som beveger råvareprisene

Råvarepriser blir drevet av tilbud og etterspørsel, som betyr at det finnes en rekke faktorer som kan påvirke dem.

 • Konkurrenter
 • Politikk
 • Makroøkonomi
 • Årstider
 • Vær

Innføring av alternative teknologier og varer kan redusere etterspørselen etter eldre råvarer. For eksempel har fornybare energier redusert inversteringer i olje og gass betraktelig.

Nye selskaper kan også ha en utslagseffekt på markedet - spesielt de som har effektive forsyningskjeder og raskere produksjonslinjer. Disse vil ha lavere kostnader og appellere mer til aksjeeiere.

Politiske hendelser og politikk kan føre til prisendringer hvis de påvirker eksport og import. For eksempel kan økning av import kjøre prisene opp.

En svak økonomi reduserer ofte etterspørselen etter råvarer – særlig de som er involvert i bygg og transport. Mens en god økonomi kan resultere i økt etterspørsel som kan føre til høyere priser.

Landbruksråvarer er spesielt avhengig av årstidene som påvirker produksjon og innhøsting. Prisene stiger når innhøstingsprognosene er positive og faller etter innhøstingen når markedet er full av produkter.

Ekstreme værendringer og naturkatastrofer kan påvirke produksjonen av naturlige materialer og transport. For eksempel kan kaldere temperaturer fryse grunnen eller ødelegge varene. Alt som påvirker forsyningen og fallende produksjon kan føre markedsprisene opp.

Bestem deg for hvordan du ønsker å trade råvarer

Vi har en rekke produkter som tillater deg å handle på prisbevegelser på populære råvarer, inkludert gull, sølv og olje.

Turbo24 CFDer Barriers Vanilla-opsjoner
Hovedfordeler Våre unike, markedsnoterte verdipapirer med begrenset risiko og justerbar giring. Trades hele døgnet, fem dager i uken Gå long eller short på råvarer som gull, olje og sølv, med negativ saldobeskyttelse for ikke-profesjonelle traders Ligner på turbowarranter - begrenset risiko og justerbar giring - som du handler over-the-counter hos oss Tradisjonelle call- og put-opsjoner for erfarne traders som vil handle på volatilitet
Risikoer All trading setter kapitalen din i fare. Du burde tenke etter om du har råd til den høye risikoen for å tape penger CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring Markeder kan være volatile, noe som betyr at tak kan skje ekstremt raskt. Tidligere prestasjon gir ingen garanti for fremtidige resutater Ved kjøp av en opsjon er ditt maksimale tap begrenset til premien. Ved salg av en opsjon kan risikoen være ubegrenset
Tilgjengelig for Alle kunder Alle kunder Alle kunder Alle kunder
Trades som Turbo24-sertifikater Kontrakter Kontrakter Kontrakter
Kurtasje Ingen kurtasje1 Ingen kurtasje 0,1 enheter per kontrakt 0,1 enheter per kontrakt
Plattformer Nettplattform og mobilapp Nettplattform, mobilapp og MT4 Nettplattform og mobilapp Nettplattform og mobilapp
Les mer Les mer Les mer Les mer

Trade på råvarer

Hos oss kan du trade på verdien av råvarer som stiger eller faller med derivater som Turbo24, CFDer, barriers eller vanilla-opsjoner.

Kanskje du ønsker å trade råvarer dersom:

 • Du er interessert i å handle på råvarenes underliggende pris
 • Du ønsker å trade på stigende (gå long) og fallende (gå short) markeder
 • Du ønsker giring på eksponeringen din
 • Du ønsker å ta kortsiktige posisjoner
 • Du ønsker å hedge porteføljen din
 • Du ønsker å trade uten å eie det underliggende aktivumet

Åpne tradingkonto

Du kan enkelt åpne en tradingkonto for Turbo24, CFDer, vanilla-opsjoner og barriers – det er ingen plikt til å gjøre innskudd før du ønsker å plassere en trade.

Du kan også prøve å trade i vår risikofrie demokonto.

Oppdag hvordan råvaretrading fungerer

Råvaretrading fungerer på samme måte som på andre markeder, hvor kjøpere og selgere kommer sammen for å utveksle varer. Vi kommer til å gå gjennom hvordan råvaretrading fungerer med våre forskjellige produkter, inkludert Turbo24, CFDer, barriers og vanilla-opsjoner.

 • Trade Turbo24 på råvarer
 • Trade CFDer på råvarer
 • Trade barriers og vanilla-opsjoner på råvarer

Trade Turbo24 på råvarer

Turbo24 er verdens første døgnåpne turbowarrant som tilbyr deg uavbrutt trading fra mandag til fredag, selv når det underliggende markedet er stengt.

Prisen til derivatproduktet Turbo24 følger det underliggende finansielle markedet punkt-for-punkt. Du kan bruke det til å gå både long og short. Du vil ikke ta direkte eierskap av aktivumet du trader – som gull, sølv eller olje – og derfor trenger du ikke vurdere oppbevarings- eller transportkostnader som en del av Turbo24-traden.

Når du trader en Turbo24, finnes det en absolutt grense for risikoen din, fordi hver Turbo24-trade har en innebygd knock-out-nivå hvor posisjonen stenges dersom den nåes. Turbo24 trades på en markedsplass i stedet for over-the-counter (OTC), og har en fullt synlig ordrebok hvor du kan måle sentiment og planlegge strategien din.

Åpne en tradingkonto

Trade CFDer på råvarer

CFDer (contracts for difference) er derivater – de speiler prisen på et underliggende aktivum uten at du får direkte eierskap av råvaren. De lar deg ta en posisjon på råvarer som gull, sølv og olje uten at du må ta eierskap av de fysiske råvarene.

Når du trader med CFDer, tar du en posisjon på hvorvidt prisen til et aktivum vil stige (gå long) eller falle (gå short). Forskjellen mellom prisen du åpner posisjonen til og prisen du stengter den til bestemmer om du står igjen med gevinst eller tap.

Åpne en tradingkonto

Råvareeksempel på CFD

Trade barriers og vanilla-opsjoner på råvarer

Barriers og vanilla-opsjoner er opsjoner med giring og akkurat som med Turbo24 og CFDer er de derivater som lar deg handle på stigende og fallende priser til underliggende aktiva uten å måtte ta eierskap over råvaren.

Selv om de ligner hverandre, finnes det også viktige forskjeller mellom barriers og vanilla-opsjoner.

Barriers beveger seg punkt-for-punkt med den underliggende markedsprisen. De stenges automatisk – eller blir «knocket-out» – dersom den underliggende prisen når et bestemt «knock-out-nivå» som du selv har valgt. Slik kontrollerer du din maksimale risikoeksponering.

Vanilla-opsjoner er kontrakter som gir deg retten til å kjøpe eller selge et aktivum til en fastsatt pris til en bestemt dato. Vanilla-opsjoner er litt mer komplekse enn barriers. Hvis du er en erfaren trader som ser etter muligheter på unike plasser, da kan vanilla-opsjoner være noe for deg.

Åpne tradingkonto

Finn en råvaremulighet

Den beste måten å identifisere en mulighet på er ved å holde øye med nyheter og dine ønskede prisnivåer ved bruk av tekniske og fundamentale analyser. Du kan ta i bruk de eksklusive verktøyene du har til din disposisjon så snart du har åpnet en konto hos oss, inkludert:

Analyser fra eksperter

Analyser fra eksperter

Få tekniske og fundamentale analyser fra våre eksperter

Tekniske indikatorer

Tekniske indikatorer

Oppdag pristrender ved hjelp av plattformverktøyene våre som MACD og Bollinger bands

Tradingvarsler

Tradingvarsler

Få beskjed så snart dine ønskede priser nåes med våre automatiske tradingvarsler

Tekniske indikatorer

Tradingsignaler

Motta konkrete forslag for «kjøp» og «selg» basert på analyser

Åpne din første posisjon

Nå som du vet hvordan råvaretrading fungerer, og du har funnet muligheten din, er det på tide å åpne din første posisjon.

Du må velge om du ønsker å kjøpe eller selge – avhengig av om du tror aktivumet vil stige eller falle i pris – og bestemme posisjonstørrelse som igjen bestemmer marginkravet du betaler.

Dette er også et bra tidspunkt å tenke på hvordan du vil redusere risikoen. Vi tilbyr en rekke løsninger for risikohåndtering, inkludert stopp- og limit-ordre. Disse brukes til å stenge posisjoner til forhåndsbestemte nivåer for tap og gevinst.

Du kan overvåke gevinst og tap under «posisjoner» i plattformen vår så snart du har åpnet en posisjon.

Klar for å åpne din første trade?

Mens posisjonen din er åpen, bør du holde deg oppdatert med nyheter og fortsette med tekniske analyser slik at du kan identifisere viktige vendepunkter i markedet.

Når du ønsker å stenge posisjonen, kan du klikke på «steng».

Ofte stilte spørsmål

Hvilke råvarer trades?

Hos oss kan du ta en posisjon på råvarer som gull, sølv og olje med en Turbo24, eller trade på en rekke andre råvaremarkeder – inkludert både harde og myke råvarer – med våre CFDer, barriers eller vanilla-opsjoner.

Hvordan starter jeg å trade råvarer?

For å begynne å trade råvarer må du bestemme deg for hvordan du ønsker å ta en posisjon. Vi tilbyr Turbo24, CFDer, barriers og vanilla-opsjoner – alle med sine egne fordeler og risikoer.

Hvilke råvarer handles det mest av i verden?

Råvarene som handles mest, etter volum, er gull, sølv, US Crude og Brent Crude, kobber, naturgass og landbruksprodukter – som kaffe, hvete og sukker.2

1 Alle trades med en nominell verdi på over 300 € er kurtasjefrie.
2 DailyFX, 2020