Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva gjør vi med midlene dine?

Når man gjør et innskudd til en ikke-profesjonell konto hos IG, blir midlene beskyttet på flere måter.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Det viktigste

Midlene dine holder i segregerte kundekontoer i regulerte banker

Dine midler eller aktiva (f.eks. aksjer og turbowarranter) slås aldri sammen med IGs egne midler eller aktiva

IG følger strenge regulatoriske regler når vi håndterer kundemidler

Dine aktiva beskyttes på kunderegistrerte kundemiddelkontoer

Dine midler og aktiva er sikret fra kreditorer i det usannsynlige tilfellet at IG går konkurs

IG bruker aldri dine penger til forretningsaktiviteter, som for eksempel til å hedge motparter (eller som marginkrav for å hedge egne posisjoner)

Hva gjør IG med mine midler og aktiva?

I motsetning til banker er investeringsfirmaer som IG forpliktet til å skille kunders midler og aktiva fra sine egne midler. Dette vil si at vi ikke er tillatt å bruke dem i løpet av våre egne forretningsaktiviteter, og at kundemidler og aktiva er totalt sikret og beskyttet i det usannsynlige tilfellet at IG går konkurs.

IG Europe er autorisert og regulert av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin») og av Deutsche Bundesbank. BaFin overser bedrifters overholdelse av de relevante reglene for beskyttelse av kundemidler (§84 WpHG, § MiFID, § 10 WpDVerOV). Mer informasjon om hvordan vi holder kundemidler og kundeaktiva finner du her.

De eneste kundene hvis midler og aktiva ikke behandles på denne måten, er profesjonelle kunder (slik som andre finansselskaper), eller kvalifiserte motparter som har signert et juridisk dokument som forklarer hvordan deres penger og aktiva er oppbevart forskjellig (dette er kjent som «rettighetsoverføring»).

Hva skjer med midlene eller turbowarrantene jeg setter inn eller holder hos IG?

Midlene eller turbowarrantene dine holdes i adskilte kontoer for kundemidler. Dette forsikrer at midlene forblir dine, og ikke IGs. Det betyr også at de er lette å identifisere som kundemidler, slik at IG og dens kreditorer ikke har noen krav eller rettigheter vedrørende dette.

Vi sørger med hensikt for at kundemidler er delt opp mellom ulike banker, og vi er ikke tillatt å oppbevare alle midler på ett sted. Midlene eller turbowarrantene kan bli plassert sammen med midler eller turbowarranter fra andre kunder, men aldri sammen med midler eller turbowarranter som er eid av IG.

Hva skjer med mine midler eller aktiva hvis IG går konkurs?

I det usannsynlige tilfellet at dette skjer vil alle våre kunder få sin del av de adskilte pengene eller adskilte aktiva tilbake, minus de administrative kostnadene for å håndtere og fordele disse midlene.

Kontoene til IG Europe: EdW kompenserer investorer om IG Europe har finansielle vanskeligheter og ikke lenger kan oppfylle sine forpliktelser ved transaksjoner som inneholder verdipapir med sine kunder. Det tyske Financial Supervisory Authority bestemmer når dette finner sted og offentliggjør denne avgjørelsen i Federal Gazette.

Beløpet som hver trader kan kompenseres for er 90 % av kravet mot tradingselskapet (med et maksbeløp på 20 000 €).

Hva skjer hvis en av bankene IG bruker for å oppbevare kundemidler går konkurs?

Kundene til IG Europe: innskuddene til kundene hos IG Europe er dekket av den tyske ordningen for innskuddsgaranti (Einlagensicherungsgesetz) med opp til 100 000 € eller tilsvarende verdi i andre valutaer, avhengig av beskyttelsen som banken gir. Kundemidler blir kun holdt i banker som er dekket av denne ordningen.

Denne siden gir deg nøkkelinformasjon om dette emnet, men hvis du har spørsmål kan du sende e-post til kundeservice@ig.com eller ringe oss på 22 400 240.

Åpne en konto nå

Åpne en konto nå

Rask utførelse, enormt markedsutvalg

Oppdag muligheter på over 17 000 markeder i hele verden

Ta en posisjon hvor enn du er

Trade selv når du er på farten med vår prisvinnende app

Ha tillit til en markedsleder

Dra nytte av vår 45 år lange erfaring innen bransjen

Åpne en konto nå

Åpne en konto nå

Rask utførelse, enormt markedsutvalg

Oppdag muligheter på over 17 000 markeder i hele verden

Ta en posisjon hvor enn du er

Trade selv når du er på farten med vår prisvinnende app

Ha tillit til en markedsleder

Dra nytte av vår 45 år lange erfaring innen bransjen

Start å trade nå

Logg inn på kontoen din nå og få tilgang til muligheter på et stort utvalg av markeder.

Start å trade nå

Logg inn på kontoen din nå og få tilgang til muligheter på et stort utvalg av markeder.

Kanskje du også er interessert i...

Vi er tydelige når det gjelder kostnadene våre sli kat du alltid vet hva avgiftene dine innebærer.

Med nivåinndelte marginkrav kan vi tilby lavere marginkrav for majoriteten av posisjonene.

Se hvordan vi har forandret trading i mer enn 40 år.