Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hvordan trade valuta

Når du først lærer deg å trade valuta er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor det er et så populært marked blant traders. Du vil oppdage et stort utvalg valutakryss å velge mellom, alt fra større-, eksotiske- og skandinaviske kryss, som kan trades hele døgnet. Lær hvordan du kan trade valuta via turbowarranter, barriers, CFDer, vanilla-opsjoner eller gjennom en valuta megler, hvordan valutamarkedet fungerer og se et eksempel på en valutatrade.

Er du interessert i valutatrading hos IG?

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Steg for valutatrading

Det kan virke uoverkommelig å lære hvordan man trader et hvilket som helst marked, derfor har vi satt sammen noen enkle steg for å hjelpe deg:

Velg hvordan du vil trade valuta

Størstedelen av all valutatrading finner sted mellom større banker og finansielle institusjoner, som kjøper og selger store mengder valuta hver eneste dag. For individuelle traders som ikke har midlene til å gjøre valutatrades til flere millioner, finnes det tre andre måter å bli involvert på: valutatrading gjennom Turbo24, opsjonstrading på valuta, valuta-CFDer eller valutatrading via en megler.

Hva er opsjonstrading på en valuta?

Opsjonstrading på en valuta er en måte å ta en posisjon på bevegelsen på en valuta uten å måtte eie valutaen. Hos IG kan du trade to typer opsjoner, barrier-opsjoner og vanilla-opsjoner.

Barriers er kun kjøpsopsjoner, og kursene deres beveger seg en-for-en med kursene på det underliggende valutakrysset. De stenges, eller blir «knocked-out», dersom de når det forhåndsbestemte nivået som du har valgt.

Vanilla-opsjoner er kontrakter som gir deg retten til å kjøpe en valuta til en forhåndsbestemt kurs på en forhåndsbestemt dato. Du trenger imidlertid ikke ta eierskap av valutaen på forfallsdatoen, og kan enkelt få en gevinst på kursforskjellen fra da du åpnet kontrakten til du lukket den.

Valuta er bare en av flere markeder hvor du kan trade opsjoner.

Hva er turbotrading på en valuta?

Turbowarranter, også kjent som turboer eller turbosertifikater, er noterte verdipapirer. De tilbyr en transparent måte for traders å gå long eller short på valuta og andre markeder. De har begrenset risiko og fleksibel giring.

Hver turbo har en forhåndsbestemt knock-out-nivå som du selv velger fra tilgjengelige muligheter. Dersom det underliggende markedet treffer dette nivået vil turboen stenges og du vil miste ditt opprinnelige utlegg, men aldri mer enn dette. ditt valg av knock-out-nivå bestemmer prisen på turboen og derfor også giringsforholdet for hele traden.

Hos IG kan du trade valuta med Turbo24, verdens første døgnåpne turbowarrant, helt uten kurtasje.

Hva er en valuta-CFD?

En valuta-CFD er en kontrakt hvor du går med på å veksle forskjellen i kursen i et valutakryss fra når du åpner posisjonen til du lukker den. Åpne en long posisjon, og hvis kurset til valutakrysset øker går du i gevinst. Dersom kursen faller vil du gå i tap. Det motsatte gjelder dersom du åpner en short posisjon.

Hvordan fungerer valutatrading via en megler?

Valutatrading via en megler – eller noen ganger en bank – fungerer stort sett på samme måte som CFD-trading. Du spekulerer i kursbevegelser på valutakryss uten å faktisk eie selve valutaene. Dersom du tror at et valutakryss vil falle i pris, går du short i stedet for long.

Når du trader valuta via en megler vil du derimot ikke ha tilgang til andre markeder.

Les mer om hvordan valutamarkedet fungerer

En av de første tingene man må lære seg når man vil starte med valutatrading er hvordan valutamarkedet fungerer. Dette er vidt forskjellig fra børsbaserte systemer som aksjer eller futures.

I stedet for å kjøpe og selge valutaer på en sentralisert børs, kjøpes og selges valuta via et nettverk av banker. Dette kalles et «over-the-counter-marked» eller OTC-marked. Dette fungerer fordi disse bankene opptrer som market makers – de tilbyr en kjøpskurs for å kjøpe et bestemt valutakryss samt en salgskurs for å selge et valutakryss.

Trading via en valutaleverandører

De fleste ikke-profesjonelle traders vil ikke kjøpe og selge valuta direkte med en av de større bankene – de vil heller bruke en tradingleverandør som tilbyr valuta. Leverandører av valutatrading trader med bankene på dine vegne. De finner de beste tilgjengelige kursene og legger til sin egen markedsspread.

Noen leverandører lar deg gjerne komme i direkte kontakt med ordrebøkene til market makers. Dette kalles direct market access (DMA) og vil si at avanserte tradere kan kjøpe og selge valuta uten spreaden, i stedet trader de til kursene tilbudt av valutaleverandører, tillegg til variabel kurtasje.

Åpne en konto

Dersom du ønsker å trade valuta via turbowarranter, opsjoner eller CFDer må du åpne en konto hos en leverandør som tilbyr giring.

Hos IG kan du åpne en konto på få minutter. Det er ingen forpliktelse til å gjøre innskudd frem til du ønsker å åpne en posisjon.

Lag en tradingplan

Dette er spesielt viktig dersom du er ny i markedene. En tradingplan hjelper deg med å holde følelsene på avstand når du tar beslutninger, i tillegg til å gi deg struktur for når du åpner og lukker posisjoner. Du burde også kanskje vurdere å bygge en strategi for valutatrading. En slik strategi viser hvordan du finner muligheter i markedet.

Etter du har valgt en bestemt strategi for valutatrading er det nå på tide å ta den i bruk. Bruk ditt foretrukne verktøy for teknisk analyse på markedene du ønsker å trade og velg hva din første posisjon skal være.

Selv om du er en selverklært teknisk trader burde du også følge med på alle utviklinger som kan skape volatilitet. Kommende økonomiske kunngjøringer kan for eksempel skape ekko på tvers av markedene – noe din tekniske analyse kanskje ikke alltid regner med.

Velg plattform for din valutatrading

Webbaserte tradingplattformer kan tilby deg en smart og rask måte å trade valuta. Du kan trade via IGs tradingplattform i:

  • Nettleseren din
  • På våre mobile tradingapper
  • Avanserte tredjeparters plalttformer som MT4

Disse kan alle bli skreddersydd til dine preferanser og tradingstil, med personlige varsler, interaktive diagrammer og verktøy for risikohåndtering.

Åpne, overvåk og steng din første posisjon

Du kan starte tradingen etter du har valgt plattformen din. Åpne ordrevinduet for ditt valgte markedet og du vil få opp både kjøps- og salgskursen. Du vil også kunne bestemme posisjonstørrelsen og legge til stops eller limits som vil lukke posisjonen din når den når et visst nivå. Klikk «kjøp» for å åpne en long-posisjon eller «selg» for å åpne en short-posisjon.

Du kan følge med på gevinster og tap på dine åpne posisjoner under seksjonen «posisjoner» i tradingplattformen.

Når du har bestemt deg for at det er på tide å lukke posisjonen din, åpner du helt enkelt en posisjon motsatt av den du opprinnelig åpnet eller trykker på «lukk» knappen under «posisjoner». La oss ta for oss et eksempel på en valutatrade og dens mulige resultater.

Eksempel på valutatrading

Trading av barrier, USD/NOK

Når du trader IGs barriers vil du se fire kurser. Underliggende markedskurser for puts (dersom du tror markedet vil synke) og calls (dersom du tror markedet vil stige), og våre lukkings- og åpningskurser for selve opsjonskontrakten.

Åpningskurser blir kalkulert ut ifra forskjellen mellom det underliggende markedet og ditt valgte knock-out-nivå, nivået hvor posisjonen din automatisk lukkes dersom markedet beveger seg mot deg, pluss knock-out-premien. Denne premien er kostnaden for at knock-out-nivået ditt blir garantert, og trengs kun betales dersom den utløses.

Lukkingskursene blir beregnet på samme måten, og inkluderer markedsspreaden.

La oss si vår underliggende kurs for en USD/NOK barrier-call-opsjon er 86 706,7 og du tror at markedet vil stige. Du bestemmer deg for å kjøpe 10 kontrakter, hver verdt 1 NOK per punkts bevegelse, og du setter derfor knock-out-nivået til 85 610. Beløpet du betaler for å åpne er:

((86 706,7 – 85 610) + 40) = 1136,7

(x 10 kontrakter) = 11 367 NOK for å åpne

Du betaler også en mindre kurtasje på 0,10 NOK per kontrakt, som i dette tilfellet blir 1 NOK. Du har kjøpt 10 kontrakter og vil tjene 10 NOK per punkt markedet beveger seg i din favør. Ved markedets åpningsnivå er lukkekursen på 1 112,0 som også inneholder spreaden på 24,7 punkter.

Hvis forutsigelsen din stemmer

La oss si USD/NOK stiger med 1 000 punkter innen samme dag til 87 706,7. Du stenger posisjonen din ved å selge ved opsjonens nye lukkingskurs på 2 112,0 (som har steget 1 000 punkter med markedet), og betaler 1 NOK i kurtasje ved lukking. Du kan beregne nettogevinsten din slik:

2 112,0 – 1 136,7 = 975,3

(x 10 kontrakter) = 9 753 NOK

(– 2 NOK kurtasje) = 9 751 NOK

I dette scenariet har du en gevinst på 9 751 NOK. Hadde du holdt posisjonen over natten måtte du også ha betalt en daglig finansieringskostnad.

Hvis forutsigelsen din ikke stemmer

Det maksimale du kan tape på en barrier-opsjon hos IG er premien du betalte. La oss si at markedet falt 1 096,7 punkter i dette scenariet, til et punkt hvor knock-out-nivået ditt utløses. Du taper premien på 1 136 NOK som du betalte ved åpning. Du vil også måtte betale 2 NOK kurtasje, og dersom du holdt posisjonen åpen over natten, en daglig finansieringskostnad.

Trade av en EUR/NOK CFD

EUR/NOK ligger på 9,66673 med en kjøpskurs på 9,66808 og en salgskurs på 9,66558, som gir det et spread på 25 punkter. Du tror at euroen kommer til å stige i verdi mot den norske kronen, derfor bestemmer du deg for å kjøpe instrumentet til 9,66808.

Størrelsen på CFD-posisjonen blir målt i kontrakter hvor hver kontrakt er lik en kontrakt av basisvalutaen i valutakrysset. I denne sammenhengen er én enkelt EUR/NOK CFD det samme som å trade 100 000 € til 988 808 NOK. Du bestemmer deg for å kjøpe tre CFDer, noe som gir deg en total posisjonstørrelse på 2 900 424 (300 000 €). Dette betyr at du vil tjene 30 NOK for hver punkts bevegelse.

CFDer er girede produkter som betyr at du ikke trenger betale den totale verdien på posisjonen din med en gang. EUR/NOK har en marginfaktor på 5 %, som vil si du må betale 145 021,20 NOK i marginkrav.

Eksempel_på_valutatrading_trade_av_en_EUR/NOK_CFD

Hvis forutsigelsen din stemmer

Euroen stiger mot kronen og EUR/NOK trader nå til 9,68273, med en kjøpskurs på 9,68398 og en salgskurs til 9,68148. Du reverserer traden din for å lukke posisjonen, dvs. at du selger kontraktene til 9,68148.

Dine 300 000 € er nå verdt 2 904 444 NOK fordi 9,68148 x (100 000 kontraktstørrelse x 3 CFDer) = 2 904 444 NOK. 2 904 444 NOK - 2 900 424 NOK = 4 020 NOK som er gevinsten din fra denne traden. Du kan også regne ut på denne måten: 96814,8 – 96680,8 = 134, som du ganger med 30 NOK per punkt for å få 4 020 NOK.

Som alltid må du betale finansieringskostnader dersom du ønsker å holde posisjonene dine åpne over natten.

Eksempel_på_valutatrading_trade_av_en_EUR/NOK_CFD_hvis_forutsigelsen_din_stemmer

Hvis forutsigelsen din ikke stemmer

Pundet synker mot euroen og EUR/NOK ligger på 9,65308 med en salgskurs til 9,65183 og en kjøpskurs til 9,65433.

9,65183 x (100 000 kontraktstørrelse x 3 CFDer) = 2 895 549 som betyr at dine tre kontrakter nå er verdt 2 895 549 NOK, 4 875 NOK mindre enn da du åpnet posisjonen. En annen måte å regne det ut på er å trekke 96518,3 fra 96680,8 som gir deg et tap på 162,5 punkter. 162,5 x 30 NOK per punkt = 4 875 NOK.

Du vil ha betalt finansieringskostnader dersom du har holdt posisjonen over natten.

Eksempel_på_valutatrading_trade_av_en_EUR/NOK_CFD_hvis_forutsigelsen_din_ikke_stemmer

Hva er forskjellene mellom turbowarranter, opsjoner, CFDer og valutatrading?

Selv om det er noen hovedforskjeller mellom valutatrading med turbowarranter, valuta-CFDer, valutatrading med opsjoner og valutatrading, finnes deg også mange likheter. Uansett hvilken vei du velger vil du alltid spekulere på prisbevegelsene på valutakryssene i stedet for valutaene i isolasjon.

Alle ikke-profesjonelle valutatraders vil dra nytte av giring. Giring tillater ikke-profesjonelle traders å få eksponering på store valutabeløp uten å måtte betale den fulle verdien av traden deres på forhånd. Ved kjøp av opsjoner vil du betale en opsjonspremie for å åpne posisjonen din. Dette er din fulle risiko dersom markedet beveger seg mot deg, og samtidig eksponeres du til en potensiell ubegrenset gevinst. Salg av opsjoner fungerer annerledes. Du mottar premien ved åpning som også er din maksimale gevinst. Du blir også eksponert til en potensiell ubegrenset negativ side dersom markedet beveger seg mot deg.

Turbowarranter fungerer på mange måter likt som kjøpte opsjoner ved at det opprinnelige utlegget representerer din maksimale risikoo og er derfor alt du trenger å betale.1 Prisen inkluderer avgifter og spreader og det er ingen ekstrakostnad for daglig finansieringskostnad - det vil være en daglig justering til knock-out-nivået ditt. For mer informasjon kan du lese på vår produktinformasjonsside.

For CFDer må du kun legge ut for marginkrav når du åpner en posisjon.

Gevinst eller tap vil beregnes ut ifra den fulle størrelsen på posisjonen din. Derfor kan din gevinst eller tap være mye større en det opprinnelige beløpet du betalte for posisjonen, og tapene dine kan noen ganger overstige ditt opprinnelige innskudd.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye midler trenger jeg for å starte å trade valuta?

For å starte å trade valuta må du sørge for at du har nok kapital på tradingkontoen din. Til forskjell fra aksjemarkedet finnes det ingen håndhevet minimum. Det betyr at din nødvendige kapital kan baseres på målene og tradingstilen din, men det blir ofte anbefalt at traders ikke risikerer mer enn 1 % av kontoen deres på hver trade. Dersom kontoen din inneholder 10 000 £ for eksempel, kan du velge å ikke risikere mer enn 100 £ på én enkelt trade.

Hva trenger jeg for å komme i gang med valutatrading?

Når du har etablert hvor mye kapital du har tilgjengelig kan du forberede resten av tradingplanen din. Denne burde inkluderes når du ønsker å slutte å trade valuta, tiden du er villig til å bruke på trading, undersøke hvilke markeder du ønsker å trade, risikostrategi og tradingstrategi.

Kan hvem som helst trade valuta?

Om du er helt ny innen trading eller har tradet andre markeder tidligere, volatiliteten på valutamarkedet er unikt miljø som det tar tid å forstå. Men, hvem som helst kan trade valuta dersom de utvikler sine tradingegenskaper, legger en strategi for å trade valuta og få erfaring med å trade på markedene.

Hva er en god strategi for valutatrading?

En strategi for valutatrading burde ta med i beregningen typen trading som passer dine mål og hvor mye tilgjengelig tid du har til trading. For eksempel, day-trading er en strategi som involverer åpning og lukking av posisjoner innenfor én enkelt tradingdag og drar fordel av små bevegelser i kursen til et valutapar. På den annen side, posisjonstrading er strategier for å holde posisjoner åpne over lengre perioder, for å dra fordel av store prisbevegelser. Begge bruker forskjellige tidsforpliktelser og forskjellige teknikker for å oppnå suksess.

Hvilke valutakryss beveger seg mest?

Valutamarkedet er ekstremt volatilit, som vil si at et valutakryss som beveger seg mye en uke ikke nødvendigvis gjør det uken etter. Det største volumet av valutatrading foregår over en håndfull av valutakryss, inkludert EUR/USD, UDS/JPY, GBP/USD, AUD/USD og USD/CHF, fordi disse valutakryssene tiltrekker seg flest traders og ser derfor gjerne størst bevegelse.

Dersom du ønsker å holde deg oppdatert på de nyeste kursbevegelsene for valuta, besøk våre sider om nyheter og tradingideer.

Hos IG kan du utvikle kunnskapen din om valuta

Les mer om valutatrading og test dine ferdigheter på IG Academys nettbaserte tradingkurs.

Kanskje du også er interessert i…

Les mer om opsjoner hos IG

Vær oppmerksom på risikoene assosiert med valutatrading, og forstå hvordan IG støtter deg i å håndtere dem.

Oppdag de forskjellige plattformene hvor du kan trade valuta hos IG

1For turbowarranter på indeksen Italy 40 vil en italiensk transaksjonsskatt (IFTT) være gjeldende. Les mer her.