Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Psykologi styrer markedet

Som investorer er vi i stor grad styrt av følelser som smerte og glede. Disse følelsene påvirker våre beslutninger. Ved å forstå oss selv og markedspsykologien, kan vi utnytte dette til vår fordel og ta bedre beslutninger.

Kilde: Bloomberg

Av: Espen Grønstad
Konsulent - Investtech.com

Ofte kan vi se små eller store bevegelser i en aksje, valuta eller råvare, selv uten at det foreligger ny fundamental informasjon som kan rettferdiggjøre kursendringen. Dette kommer av at vi som investorer også påvirkes av våre omgivelser og styres av følelser som smerte, glede, optimisme og frykt. Disse følelsene gjør analysearbeid og investeringer ekstremt vanskelig. Markedet går ikke alltid slik vi forventer, men dersom vi forstår den underliggende psykologien, kan vi dra nytte av denne kunnskapen i investeringsstrategien vår.

Ved å studere tid, prisutvikling og volum, kan vi danne oss et bilde av markedsaktørenes oppfatning over tid og deres forventninger fremover. Markedspsykologien speiler en kamp mellom optimister og pessimister. Optimistene forventer prisstigning og er representert på kjøpersiden, mens pessimistene forventer prisfall og er representert på salgssiden. En aksje eller bransje i en stigende trend signaliserer derfor en overvekt av optimisme over tid, og forventninger om fortsatt positiv utvikling. Flere kjøpere presser kursen oppover, og trenden reflekteres i kursgrafene.

En av de store utfordringene knyttet til analyser av markedspsykologi og kursgrafer, er den subjektive tolkningen som ofte benyttes. Dette gjør det vanskelig å gjenskape og dokumentere nøyaktigheten av analysen. Ser vi imidlertid på studiene som Investtech har gjort, hvor man bruker matematiske algoritmer for å gjenkjenne mønstre i kursgrafen, ser vi at det gir gode resultater, og at atferdsanalyse er et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Forskning på trender viser blant annet at aksjer som går inn i en stigende trend, gjør det bedre enn markedet generelt for samme periode.

«I perioden 2008-2020 identifiserte Investtechs algoritmer 35.097 aksjer som gikk inn i en stigende trend på de nordiske markedene. Disse ga en årlig annualisert avkastning på 16,3 %, mens referanseindeksen steg 9,7 %. Det utgjorde en årlig annualisert meravkastning på 6,5 prosentpoeng.» Kilde: Forsking på trender

For mer kortsiktige bevegelser viser brudd på konsolideringsmønstre, slik som rektangelformasjoner, at det også her finnes god meravkastning. Rektangelformasjoner er en kortsiktig formasjon og betegnes som en fortsettelsesformasjon. Disse signaliserer en pause i kursutviklingen, og kan identifiseres alene eller i kombinasjon med trend. I kursbildet er tilbudet og etterspørselen etter aksjen relativt like, i påvente av ny informasjon eller nyheter. Når aksjen bryter gjennom tidligere topper eller bunner, signaliserer det videre retning. Formasjonene gir derfor en konkret handelsmulighet. Høyden av formasjonen representerer usikkerheten i perioden, og lengden hvor lenge dette har pågått. På bakgrunn av dette får man dermed en konkret målkurs og en forventet tidshorisont. Se illustrasjon.

Figur 1

Figur 1. En rektangelformasjon med kjøpssignal. Kursen har i en periode beveget seg mellom to tilnærmet parallelle og horisontale linjer. Den nedre linjen kalles støttelinje og den øvre kalles motstandslinje. Når enten støtte- eller motstandslinjen brytes, sier teorien for teknisk analyse at kursen skal fortsette i samme retning minst like langt som rektangelet er høyt, noe som er illustrert med den grønne pilen. Dette nivået betegnes som formasjonens objektiv (target), og skal helst oppnås i løpet av en periode som er like lang som formasjonen.

«Forskningen på kjøpssignal fra rektangelformasjon har vist solid meravkastning over tid. I perioden 2008 til 2020 identifiserte Investtech 3368 kjøpssignaler fra rektangelformasjoner på nordiske aksjer. Disse ga en årlig annualisert avkastning på 19,8 %, mot referanseindeksen om steg 10,8 % i samme periode.» Kilde: Forsking på kursformasjoner – signalstatistikk Norden 2008-2020.

«Tidligere rapporter fra Investtech har også vist at rektangelformasjon gir pålitelige signaler. Her viste en studie på Oslo Børs at 67 % av aksjene som gav kjøpssignal i perioden 1996-2004, gikk opp til målkurs innenfor tidslengden av formasjonen.» Kilde: 67 % treff på kjøpssignal.

Tilsvarende resultat ble også oppnådd på den nederlandske børsen. Dette styrker påliteligheten av disse signalene og åpner muligheten for å anvende dem på flere markeder.

Disse funnene gir en fascinerende innsikt i psykologi og timing av markedet. I tillegg gir faktorer som volumbalanse, trendretning og kursmønstre, sammen med det fundamentale bildet, verdifull kunnskap for å underbygge en investeringsstrategi basert på sannsynligheten for videre kursretning. Selv om dette er nyttige resultater, er det også viktig å huske at alle investeringer innebærer risiko. Det finnes statistiske avvik innenfor enhver tidsserie. Derfor er det alltid viktig å vurdere egen risiko, tidshorisont og personlige investeringsmål før man velger investeringsstrategi.

For å lære mer om psykologien i aksjemarkedet og ulike investeringsstrategier, anbefaler jeg å delta på ulike kurs. Både Investtech og IG tilbyr blant annet kurs innen teknisk analyse. Inne på IG Academy finner du både kurs for nybegynnere og mer erfarne tradere.

Espen Grønstad

Espen Grønstad - Trader & Konkurranseflyger

Espen Grønstad har spesialisering innen finans og har jobbet med finans i 25 år. Han har blant annet vært daglig leder for Investtech i 10 år, hvor han nå jobber som deltidskonsulent. Til daglig er Espen heltids trader og konkurranseflyger.

Som konkurransepilot er Espen en del av det norske landslaget i presisjonsflyging og kan vise til flere gode plasseringer, blant annet som norgesmester i presisjonslanding. IG er stolt sponsor av Team IG med Espen Grønstad som pilot og Frank Olaf Sem-Joacobsen som navigatør.


Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH og IG Markets Ltd (begge IG). I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Det selvsagte valget for aktive traders

Velg det produktet som passer deg best med vårt innovative utvalg av produkter, våre kraftige plattformer, avanserte diagrammer og døgnåpen kundeservice.

Realtidskurser på våre mest populære markeder

  • Valuta
  • Aksjer
  • Indekser

Kursene ovenfor er underlagt nettstedets vilkår og betingelser. Kursene er kun veiledende. Alle aksjekurser er forsinket med minst 15 minutter.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.