Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er forex og hvordan trader man det?

Se nærmere på alt du trenger å vite om valuta, inkludert hva det er, hvordan du kan trade det og hvordan giring fungerer på valuta.

Er du interessert i valutatrading hos oss?

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er valutahandel?

Valutahandel, også kjent som «foreign exchange»- eller «FX»-trading, er vekslingen fra én valuta til en annen. Valuta er et av de mest aktive markedene i verden, der enkeltpersoner, selskaper og banker utfører valutatransaksjoner verdt rundt $ 6,6 billioner hver eneste dag.

valutahandel

Selv om mye av valutakonvertering gjøres av praktiske årsaker, blir mesteparten gjort av tradere med hensikt å sitte igjen med en gevinst. Mengden valuta som konverteres daglig kan gjøre prisbevegelsene til noen valutaer ekstremt volatile – noe du bør være oppmerksom på før du begynner med valutatrading.

Hos oss vil du ha en rekke store, mindre og eksotiske valutapar å gå long eller short på. Du vil også kunne trade verdens første døgnåpne turboer helt kurtasjefritt.

Er du klar til å begynne å trade valuta? Åpne en konto for å komme i gang.

Video poster image

Hva er et valutakryss?

Et valutakryss er en kombinasjon av to valutaer som trades mot hverandre. Det er hundrevis av forskjellige kombinasjoner å velge mellom, men noen av de mest populære er euro mot den amerikanske dollaren (EUR/USD), amerikanske dollar mot japanske yen (USD/JPY) og britiske pund mot amerikanske dollar (GBP/USD).

Forex trading is always with a currency pair

Hva er base- og prisvalutaer?

Basevaluta er alltid til venstre i et valutapar, og kursen er alltid til høyre. Basevaluta er alltid lik én, og motvalutaen er lik den gjeldende prisen på motvaluta – som viser hvor mange av prisvalutaen det vil koste å kjøpe én av basevalutaen. Når du trader valuta, selger du alltid én og kjøper en annen.

FX pairs include a base and a quote currency

Hva er et pip innen valutatrading?

Et pip i valuta tilsvarer vanligvis en ensifret bevegelse i den fjerde desimalen i et valutakryss. Dersom EUR/USD beveger seg fra $ 1,35361 til $ 1,35371, har den beveget seg med et pip. Men dersom du trader JPY-«kryss» – dvs. valutaer som er krysset eller paret med yen, er et pip en endring i andre desimal. En prisbevegelse på femte desimal i valuta er kjent som en pipette.

A pip in FX trading is a one-digit movement in the fourth decimal place of the pair

Hva er en «lot» i valutatrading?

Valutaer trades etter kontraktstørrelser («lots») som er et antall valuta eller «batches» for å standardisere valutahandler. Kontraktstørrelser har en tendens til å være svært store, ettersom valutaprisbevegelser vanligvis er små. En standard kontraktstørrelse er f.eks. 100 000 enheter i basevalutaen.

Currency trading: a standard lot is 100,000 units of the base currency

Hvordan fungerer FX-trading?

Valutahandel fungerer som alle andre transaksjoner der du kjøper et aktivum ved å bruke en valuta. Når det gjelder valuta, forteller markedsprisen en trader hvor mye av en valuta som kreves for å kjøpe en annen. Den gjeldende markedskursen på EUR/USD-valutakryss viser for eksempel hvor mange amerikanske dollar man trenger for å kjøpe én euro.

Hver valuta har sin egen kode – som raskt lar deg identifisere den som en del av et par. Vi har inkludert koder for noen av de mest populære valutaene nedenfor.

Forex trading: how does it work?
 • Hva betyr det å kjøpe eller selge et valutapar?

  Å kjøpe et valutapar vil si at du forventer at prisen vil stige, noe som indikerer at basevalutaen styrker seg i forhold til motvalutaen. Å selge et valutapar vil si at du forventer at prisen faller, som skjer dersom basevalutaen svekkes i forhold til kursen.

  Du kjøper for eksempel EUR/USD-paret dersom du tror at euroen vil styrke seg mot dollaren – som vil si at du trenger flere dollar for å kjøpe en enkelt euro. Eller så selger du det samme paret dersom du tror at euroen vil svekke seg mot dollaren – som vil si at du trenger færre dollar for å kjøpe et enkelt pund.

 • Hva er en spread innen valutatrading?

  Spreaden i valutatrading er forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen. Kjøpsprisen kan for eksempel være 1,3428, og salgsprisen kan være 1,3424. For at posisjonen din skal være lønnsom, trenger du at markedskursen enten stiger over kjøpsprisen eller faller under salgsprisen – avhengig av om du har gått long eller short.

 • Hva er margin og giring i valutatrading?

  Margin refererer til det opprinnelige innskuddet du må sette av for å åpne og opprettholde en giret posisjon. En handel på EUR/USD krever kanskje bare en margin på 3,33 % for å åpnes. Dermed trenger du kanskje bare å sette inn € 3330, kontra € 100 000, for å åpne en posisjon.

Spekulasjon på om valutaer styrker eller svekker seg

Tradere spekulerer på valutapar for å tjene penger på at en av valutaene styrker seg mot den andre. Når prisen på et par stiger betyr det at basen styrker seg mot motkursen, og når den faller svekkes basen mot motkursen.

Det er fordi en prisøkning betyr at en større del av prisen trengs for å kjøpe en enkelt enhet av basen, og en fallende pris betyr at en mindre del av prisen trengs for å kjøpe en enkelt enhet av basen. Tradere vil sannsynligvis gå long dersom basen styrker seg i forhold til motvaluta, eller short dersom basen svekkes.

Noen av de mest populære valutatradingstilene er scalping, dag-trading, swing-trading og position-trading. Du kan velge en annen stil avhengig av om du har en kort- eller langsiktig utsikt.

Forex trading styles

Hedging med valuta

Hedging er en måte å redusere risikoen din på. Det oppnås ved å åpne posisjoner som går i fortjeneste dersom noen av dine andre posisjoner faller i verdi – der gevinsten forhåpentligvis utligner en del av tapene. Valutakorrelasjoner er effektive måter å hedge valutarisiko på. Et eksempel kan være EUR/USD og GBP/USD, som er positivt korrelert fordi de har en tendens til å bevege seg i samme retning. Du kan dermed gå short på GBP/USD dersom du har en long EUR/USD-posisjon slik at du hedger mot potensielle markedsnedganger.

Grip muligheter døgnet rundt

Valutamarkedet er åpent hele døgnet takket være det globale nettverket av banker og prisstiller som stadig utveksler valutaer. Hovedøktene befinner seg i USA, Europa og Asia, og det er tidsforskjellen mellom disse stedene som muliggjør at valutamarkedet er åpent hele døgnet.

FX trading is 24 hours a day

Vi er også de eneste som tilbyr trading i helgene på visse valutapar, blant annet GBP/USD, EUR/USD og USD/JPY. Det betyr at du kan trade disse kombinasjonene når andre ikke kan det.

Lær hvordan valutamarkedene fungerer

Hvordan beveger valutamarkedet seg?

Valutamarkedet er satt sammen av valutaer fra hele verden, noe som kan gjøre det vanskelig å forutsi valutakursene siden det er så mange faktorer som bidrar til kursbevegelser. Når det er sagt, kan følgende faktorer ha en effekt på valutamarkedet.

Sentralbanker

Tilbudet til en valuta kontrolleres av sentralbanker som kan kunngjøre tiltak som kan ha betydelig effekt på kursen til den tilknyttede valutaen. Kvantitative lettelser innebærer å injisere mer penger i økonomien og kan gjøre at prisen på en valuta faller i takt med det økte tilbudet.

Nyhetsrapporter

Kommersielle banker og andre investorer har en tendens til å sette kapitalen sin i økonomier med sterke utsikter. Dersom en positiv nyhet treffer markedet angående en spesifikk region, kan dette oppmuntre investorer til å øke etterspørselen for den regionens valuta. Dersom negative nyheter inntreffer, kan etterspørselen forventes å falle. Av denne grunn har valutaer en tendens til å reflektere den rapporterte økonomiske helsen til regionen de representerer.

Markedssentiment

Markedssentiment, som ofte reagerer på nyheter, kan også spille en stor rolle i å drive valutakurser. Dersom traders tror at en valuta er på vei i en viss retning vil de trade tilsvarende, og kan overbevise andre til å følge etter og samtidig øke eller redusere etterspørselen.

Oppdag hvordan man trader valuta

Tradisjonelt vil en valutamegler kjøpe og selge valuta på vegne av klientene sine. Dersom du derimot har tilgang til tradingplattformer som våre, kan du ta en posisjon på valutamarkedene på egenhånd ved å bruke finansielle derivater som turbowarranter, CFD-er, vanilla-opsjoner og barriers.

Når du trader med disse instrumentene tar du aldri eierskap av faktisk valuta. I stedet bruker du derivatene til å spekulere på kursbevegelser. Dette betyr at du kan ta en posisjon på et par uten å holde noen av valutaene.

Du kan for eksempel bruke Turbo24 til å ta en posisjon på USD/JPY-kursen uten å måtte kjøpe eller selge amerikanske dollar eller japanske yen.

Slik kan du trade valuta hos oss:

Velg et valutakryss

Vi tilbyr mer enn 80 valutapar – fra større par som EUR/USD, til mer eksotiske som HUF/EUR. Før du velger et valutapar å trade, bør du utføre fundamental analyse og teknisk analyse på begge valutaene.

Bestem deg for om du vil kjøpe eller selge

Så snart du har valgt et valutapar å trade, må du bestemme deg for om du ønsker å kjøpe (gå long) eller selge (gå short), basert på analysen din.

Du går long på valutaparet dersom du forventer at basevaluta vil stige i verdi mot motvalutaen. Tilsvarende vil du gå short hvis du forventer at den vil gjøre det motsatte.

Velg hvordan du ønsker å trade

Du kan ta en posisjon med Turbo24 , CFD-er, vanilla-opsjoner eller barriers.

 • Turbo24
 • CFD-er
 • Vanilla-opsjoner
 • Barriers

Turboer – også kjent som turbowarranter eller turbosertifikater – er verdipapirer med giring. Prisen på en turbo i valutahandel vil spore kursen på det underliggende valutakrysset én-for-én, og du kan bruke turbowarranter til å gå både long og short.

Risikoen din er begrenset fordi hver turbowarrant har et innebygget knock-out-nivå hvor posisjonen automatisk lukkes dersom markedet beveger seg mot deg. Du velger selv dette knock-out-nivået når du tar en posisjon. Turbo24 tilbyr flere par basert på større valuta.

Selv om risikoen din er begrenset med Turbo24, bør du huske at all trading utgjør en risiko for din kapital. Du burde tenke etter om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Se et eksempel på å gå long med Turbo24
Se et eksempel på å gå short med Turbo24

Når du trader CFDer, godtar du å veksle forskjellen i pris på en posisjon fra øyeblikket den åpnes frem til den er lukket. For å åpne en trade, må du betale et lite marginkrav i forkant for å få eksponering til den større posisjonen. Dette betyr imidlertid at både eventuelle tap og gevinster kan overgå innskuddsbeløpet ditt. CFD-priser vises på samme måte som kursen til et vanlig valutapar – for eksempel 1,31425.

Du vil i tillegg kunne spekulere på om priser stiger ved å gå long, eller faller ved å gå short. Vanlige valuta-CFDer er verdt 100 000 enheter av den første valutaen i paret, mens minivaluta-CFDer kun er verdt 10 000 enheter.

Se et eksempel på hvordan man kjøper CFDer på valuta
Se et eksempel på hvordan man selger CFDer på valuta

Opsjoner gir deg retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge et valutapar til en spesifisert pris på en fastsatt utløpsdato.

Våre vanilla-opsjoner er strukturert som tradisjonelle opsjoner, og du kan kjøpe og selge calls og puts med muligheten til å gå ut av posisjonen din på eller før utløpsdatoen.

Vanilla-opsjoner er sofistikerte instrumenter og passer vanligvis bedre for erfarne tradere. Selv om kjøp av opsjoner innebærer begrenset risiko, vil risikoen for tap ved å selge en put potensielt være ubegrenset.

Se et eksempel på kjøp av en call-opsjon
Se et eksempel på salg av en put-opsjon

I likhet med Turbo24 vil barriers bevege seg én-for-én med prisen på det underliggende valutakrysset. For å begrense risiko, kommer barriers også med automatiske knock-out-nivåer.

Disse sikrer at posisjonen lukkes automatisk dersom et marked beveger seg mot posisjonen din forbi en viss grense. Husk likevel på at markeder kan være volatile, noe som vil si at tap kan påløpe raskt.

For å gå long på et valutapar ved å bruke barriers, må du kjøpe en barrier call-opsjon. For å gå short, må du kjøpe en barrier put-opsjon.

Se et eksempel på hvordan man kjøper en barrier-call for valuta
Se et eksempel på hvordan man kjøper en barrier-put for valuta

Åpne din første trade

Dersom du ønsker å spekulere på verdien av valutapar kan du åpne en konto hos oss. Deretter kan du følge stegene som er forklart på denne siden for å ta en posisjon. Vi har en prisvinnende3 tradingplattform, og du er ikke forpliktet til å sette inn midler før du ønsker å plassere en trade.

Alternativt kan du også laste ned og bruke vår MT4, som inkluderer en rekke gratis indikatorer og add-ons.

Før du trader må du imidlertid alltid huske at girede derivater er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt – spesielt i volatile markeder, som valutamarkeder.

Lær mer om giring og hvordan du kan håndtere egen risiko.

Overvåk posisjonen din

Så snart du har åpnet posisjonen din, kan du overvåke valutatraden din under «åpne posisjoner»-seksjonen i plattformen. Du kan også aktivere prisvarsler for å motta e-post-, SMS- eller push-varsler når et forhåndsdefinert nivå er nådd.

På tross av aktive varsler og verktøy er det fortsatt viktig å holde seg oppdatert på de siste nyhetene og politiske hendelsene som kan påvirke markedsbevegsler.

Lukk handelen din og ta din fortjeneste eller tap

Når du har bestemt deg for at det er på tide å lukke posisjonen din, går du til «posisjoner»-fanen, trykker på posisjonen din og trykker på «selg» for Turbo24 eller «lukk» for CFD-er, vanilla-opsjoner og barriers. Alternativt kan du bare bruke ordrevinduet til å foreta den motsatte handelen til den du åpnet.

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr valuta (FX)-trading?

Valutatrading betyr å bytte en valuta for en annen. Valuta trades alltid i par, noe som vil si at du selger én for å kjøpe en annen.

Er det en forskjell mellom valutatrading og forex-trading?

Det er ingen forskjell på valutatrading og forex-trading. Begge betyr å veksle én valuta mot en annen. Når du trader valuta prøver du å tjene profitt ved å spekulere på om prisen på et valutakryss stiger eller faller.

Kan alle trade valuta?

Hvem som helst kan trade valuta dersom de utvikler sine tradingegenskaper, legger en strategi for å trade valuta og får erfaring med å trade i markedene. Merk deg at volatiliteten til valutamarkedet er et unikt miljø som tar tid å forstå.

Hvordan kan jeg tjene penger på valutatrading?

Du kan tjene penger på FX-trading ved å forutsi bevegelsene til en valutakurs og åpne en posisjon på den som gir fortjeneste. Dersom du for eksempel tror at et par vil falle i verdi, kan du gå short og tjene penger på et markedsfall.

Alternativt, hvis du tror at et par vil øke i verdi, kan du gå long og tjene penger på en stigning i markedet.

Valutamarkedene er imidlertid kjent for sin volatilitet – noe som vil si at de innebærer høy risiko. Din eksponering til denne risikoen forsterkes når du trader med girede derivater. Det er viktig å forstå instrumentene og effektene av giring på tradingen din før du bruker dem til å åpne en posisjon.

Hvordan kan jeg komme i gang med å trade valuta?

Du kan komme i gang med å trade valuta ved å åpne en konto hos oss. Du må også være kjent med hva som beveger valutamarkedet – som kunngjøringer fra sentralbanker, nyhetsrapporter og markedssentiment – og ta forhåndsregler for å håndtere risikoen din.

Hvilke kostnader og kurtasjer må man betale når man trader valuta?

Kostnadene og kurtasjen du betaler når du trader valuta vil avhenge av megleren. Du bør huske på at du ofte vil trade valuta med giring, noe som vil redusere det opprinnelige innskuddet du trenger for å åpne en posisjon. Vær oppmerksom på at giringen kan forstørre både gevinsten og tapene dine.

Hvilke valutakryss beveger seg mest?

Valutamarkedet er ekstremt volatilt, så et valutakryss som beveger seg opp én uke kan gå ned neste uke. Men, majoriteten av valutatrading er konsentrert i en håndfull valutapar som EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD og USD/CHF.

Det er fordi disse parene representerer noen av valutaene som er mest i omløp, så de tiltrekker flest tradere. Dette resulterer i en større mengde prisbevegelser ettersom balansen mellom kjøpere og selgere kontinuerlig forflytter seg.

Finnes det noen gratis valutatradingkurs og -webinarer?

For å lykkes i valutatrading må du dra nytte av opplysende ressurser og plattformer for å bygge selvtilliten. Vi tilbyr begge deler: IG Academy og vår demokonto.

Vi anbefaler IG Academy for å bli bedre kjent med markedene og lære ferdighetene som trengs for å øke sjansene dine til å lykkes med valutatrading. Alternativt kan du bruke en IG-demokonto til å øve på tradingen din i et risikofri miljø, komplett med 100 000 NOK i virtuelle midler slik at du kan planlegge, plassere og overvåke tradingen din.

Vi uyvikler også tradingstrategier og nyhetsartikler for alle erfaringsnivåer. Dette inkluderer «nybegynner», med innhold rundt hvordan du kan være en vellykket dagtrader, opptil «ekspert» – der du kan se på tekniske indikatorer du kanskje aldri har hørt om.

Les mer om tradingstrategier

Så snart du har bygget selvtilliten din og føler at du er klar til å trade i valutamarkedene, kan du åpne en konto hos oss på fem minutter eller mindre. Du vil få tilgang til prisvinnende plattformer3 ekspertstøtte døgnet rundt og lave spreads.

Åpne en tradingkonto

Hva er gaps i valutatrading?

Gaps er tidspunkter i markedet der det har skjedd en brå bevegelse opp eller ned med liten eller ingen trading i mellomtiden, som resulterer i et «gap» i et normalt mønster. Gaps forekommer i valutamarkedet, men er desidert mindre normalt enn i andre markeder fordi det trades døgnet rundt, fem dager i uka.

Det kan forekomme «gapping» i tilfeller der økonomiske data blir offentliggjort og kommer overraskende på markedene, eller når tradingen fortsetter etter helgen eller helligdager. Selv om valutamarkedet er stengt for spekulativ trading over helgen er markedet fortsatt åpent for sentralbanker og relaterte organisasjoner. Derfor er det mulig at en åpningskurs på søndag kveld er en annen enn lukkingskursen på fredag kveld. Resultatet blir da kalt et gap.

Hvordan reguleres valutmarkedet?

Til tross for valutamarkedets enorme størrelse finnes det få reguleringer fordi det ikke er noe styrende organ til å regulere det 24/7. Istedet er det flere nasjonale handelsorganer i verden som fører tilsyn ved nasjonal valutatrading, så vel som andre markeder, for å sørge for at alle valutaleverandører følger visse standarder.

Når det kommer til EU og EØS reguleres valuta under markedene i Financial Instruments Directive (MiFID II).

Start å trade nå

Logg inn på kontoen din nå og få tilgang til muligheter på et stort utvalg av markeder.

Start å trade nå

Logg inn på kontoen din nå og få tilgang til muligheter på et stort utvalg av markeder.

Gå videre til

Lær mer om å trade verdens første døgnåpne turbowarrant

Vær oppmerksom på risikoene assosiert med valutatrading, og forstå hvordan IG støtter deg i å håndtere dem

Les hvordan teknologien vår kan hjelpe deg trade

1Bank of International Settlements Triannual Survey, 2019
2Beregnet med tall fra IMF, 2021
3Tildelt pris for beste tradingplattform på ADVFN International Financial Awards 2020 og Professional Trader Awards 2019