CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 71 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hva er valuta og hvordan fungerer det?

Valutamarkedet og valutatrading henviser til konverteringen av en valuta til en annen. Det er en av de mest aktive markedene i verden, med et gjennomsnittlig daglig tradingvolum på 5 billioner dollar. Se nærmere på alt du trenger å vite om valuta, inkludert hva det er, hvordan du kan trade valuta og hvordan giring fungerer på valuta.

Interessert i valutatrading hos IG?

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er valutatrading?

Valutamarkedet kan forklares som et nettverk av kjøpere og selgere som overfører valuta mellom hverandre til en bestemt pris. Dette er hvordan individer, selskaper og sentralbanker konverterer en valuta til en annen. Dersom du har reist til utlandet har du gjort en valutatransaksjon.

Selv om mye av valutakonvertering gjøres av praktiske årsaker, blir mesteparten av valutakonvertering gjort med tanke på å sitte igjen med en gevinst. Antallet valuta som blir konvertert av valutatraders hver dag kan gjøre kursbevegelsene på noen valutaer ekstremt volatile. Det er denne volatiliteten som gjør valuta så attraktivt for valutatraders. Den kommer med en større sjanse for høy gevinst, men samtidig øker den også risikoen.

Hvordan fungerer valutamarkedet?

Til forskjell fra aksjer og råvarer, tar ikke valutatrading sted på børser, men direkte mellom to parter på et over-the-counter (OTC) marked. Dette vil i prinsippet si at valutamarkedet styres over et globalt nettverk av banker, spredt over fire store tradingsentre i forskjellige tidssoner: London, New York, Sydney og Tokyo. Fordi det ikke finnes noen sentral plassering kan du trade valuta 24 timer i døgnet.

Det finnes tre forskjellige valutamarkeder:

  • Spot-valutamarkedet: den fysiske utvekslingen av et valutapar som finner sted akkurat der traden gjøres – «on the spot» – eller innen kort tid.
  • Forward-valutamarkedet: en kontrakt avtales for å kjøpe eller selge en bestemt mengde valuta til en bestemt kurs, som skal gjøres opp på en bestemt tid i fremtiden eller innenfor en rekke fremtidige datoer.
  • Futures-valutamarkedet: en kontrakt bestemmes om skal kjøpes eller selges til et bestemt beløp av en bestemt valuta til en forhåndsbestemt pris og dato. Til forskjell fra forwardskontrakt er en futureskontrakt juridisk bindende.

Traders som spekulerer på valutakurser har ingen planer om å ta imot selve valutaen, i stedet drar de nytte av prisbevegelser i markedet gjennom forutsigelser på børsrenter.

Hva er en basisvaluta?

En basisvaluta er den første valutaen som listes opp i et valutapar, mens den andre valutaen blir kalt motvaluta. Valutatrading involverer alltid salg av en valuta for å kunne kjøpe en annen. Derfor kvoteres valuta i par eller kryss, prisen på valutakrysset er hvor mye én enhet av basisvalutaen koster i motvalutaen.

Hver valuta i krysset vises som en kode på tre bokstaver. Disse kodene har en tendens til å bestå av to bokstaver som refererer til landet og en bokstav for selve valutaen. Ta for eksempel GBP/USD. Dette er et valutakryss som inneholder britiske pund (Great British pound) og amerikanske dollar (US dollar).

For å holde orden deler de fleste leverandørene opp valutakryssene i følgende kategorier:

  • Større valutakryss: syv valutaer som tar opp 80 % av internasjonal valutatrading. Inkluderer: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD og USD/CHF
  • Mindre valutakryss: trades mindre hyppig, dette er gjerne større valuater som trades mot hverandre i stedet for den amerikanske dollaren. Inkluderer: EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/JPY
  • Eksotiske valutakryss: en større valuta mot en liten eller en valuta i en voksende økonomi. Inkluderer: USD/PLN, GBP/MXN, EUR/CZK
  • Regionale valutakryss: valutakryss delt opp etter regioner, som Skandinavia eller Australasia. Inkluderer: EUR/NOK, AUD/NZD, AUD/SGD

Hva beveger valutamarkedet?

Valutamarkedet er satt sammen av valutaer fra hele verden, noe som kan gjøre det vanskelig å forutsi børsrenter siden det er så mange faktorer som kan bidra til kursbevegelser. Allikevel, som de fleste finansielle markedene, er valutamarkedet drevet av tilbud og etterspørsel og det er viktig å ha en forståelse for hvordan dette er med på å drive kurssvingningene.

Sentralbanker

Tilbud kontrolleres av sentrale banker som kan kunngjøre tiltak som vil ha betydelig effekt på kursen til deres valuta. Kvantitativ lettelse, for eksempel, involverer å skyte inn mer penger i en økonomi og kan forårsake at kursen til valutaen synker.

Nyheter

Kommersielle banker og andre investorer har en tendens til å sette kapitalen sin i økonomier med sterke utsikter. Dersom en positiv nyhet treffer markedet angående en spesifikk region, kan dette oppmuntre investorer til å øke etterspørselen for den regionens valuta.

Med mindre det er en parallell økning i tilbud av valutaen, vil denne forskjellen mellom tilbud og etterspørsel gjøre at prisen øker. På samme måte kan negative nyheter få investeringen til å falle, og dermed få valutakursen til å synke. Av denne grunn har valutaer en tendens til å reflektere den rapporterte økonomiske helsen til regionen de representerer.

Markedssentiment

Markedssentiment, som ofte er en reaksjon på nyheter, kan også spille en stor rolle i å drive valutakurser. Dersom traders tror at en valuta er på vei i en viss retning vil de trade tilsvarende og kan overbevise andre til å følge etter og samtidig øke eller redusere etterspørselen.

Hvordan fungerer valutatrading?

Det finnes en variasjon av forskjellige måter du kan trade valuta, men de fungerer alle på samme måte: ved å kjøpe én valuta samtidig som du selger én annen. Tradisjonelt ble valutatrading gjennomført gjennom en valutamegler, men med fremveksten av onlinetrading kan du dra nytte av prisbevegelser på valuta gjennom trading av derivater som Turbo24, barriers og vanilla-opsjoner eller CFDer.

Turbo24, barriers, vanilla-opsjoner og CFDer er produkter med giring som lar deg åpne en posisjon med en brøkdel av den totale verdien av transaksjonen. Til forskjell fra produkter uten giring eier du ikke det underliggende aktivumet, men tar en posisjon på om du tror markedet vil stige eller falle i verdi.

Selv om giring kan øke lønnsomheten din kan den også forstørre tapene dine hvis markedet beveger seg mot deg.

Hva er en spread innen valutatrading?

Spreaden er forskjellen mellom kjøps- og salgskursene kvotert fra et valutakryss. Som med andre finansielle markeder vil du bli presentert med to kurser når du åpner en valutaposisjon. Dersom du ønsker å åpne en long-posisjon, trader du til kjøpskursen som er rett over markedskursen. Skulle du derimot ønske å åpne en short-posisjon, trader du til salgskursen som er rett under markedskursen.

Hva er en kontrakt innen valutatrading?

Valuta trades etter kontraktstørrelser som er et antall valuta eller «batches» for å standardisere valutatrade. Siden valuta normalt beveger seg i små beløp, pleier kontrakter å ha en betydelig størrelse der en standardisert kontraktstørrelse er på 100 000 enheter av basisvalutaen. Siden individuelle traders ikke nødvendigvis har 100 000 euro (eller annen valuta alt etter hva de trader) for å plassere på hver trade er nesten all valutatrading giret.

Hva er giring innen valuta?

Giring vil si å få eksponeringen til store beløp av valuta uten å måtte betale verdien av den fulle posisjonen.

Hvordan giring fungerer ved trading av valuta avhenger av hvilke derivat du handler. Når du kjøper Turbo24, barriers eller vanilla-opsjoner betaler du den fulle risikoen på forhånd - turboprisen eller opsjonspremien. På grunn av tilgangen til giring vil dette normalt koste mindre enn å kjøpe det underliggende aktivumet direkte.

For CFDer betaler du i stedet et depositum kjent som marginkrav. Når du lukker en posisjon med giring, vil gevinsten eller tapet baseres på posisjonens fulle verdi. Selv om dette åpner for større gevinster bringer det også med seg risikoen for større tap - inkludert tap som kan overstige marginkravet. Derfor er det veldig viktig at du lærer risikohåndtering når du trader med giring.

Hva er marginkrav innen valuta?

Marginkrav er begrepet som brukes til å beskrive det opprinnelige innskuddet du ga for å åpne og vedlikeholde en giret posisjon. Når du trader valuta med marginkrav, som f.eks. CFDer, må du huske at marginkravet som kreves vil variere avhengig av megleren og størrelsen på traden din.

Marginkrav uttrykkes vanligvis som en prosentandel av den fulle posisjonen. En posisjon på EUR/GBP for eksempel, kan kun kreve betaling for 3,33 % av den totale verdien for å åpne en posisjon. Så, i stedet for å måtte legge ut 100 000 £, trenger du kun legge ut 3 300 £.

Hva er et punkt innen valutatrading?

Punkter, eller pips, er enheter som brukes til å måle bevegelser i et valutakryss. Ett valutapunkt tilsvarer vanligvis en sifferbevegelse i den fjerde desimalen i et valutakryss. Derfor, om et kryss som GBP/USD beveger seg fra 1,35361 $ til 1,35371 $ har krysset beveget seg med et punkt. Desimalplassen etter punktet kalles brøkdelspip, eller noen ganger pipette.

Unntaket for denne regelen er når motvalutaen er notert med svært lav verdi, der det mest kjente eksemplet er japanske yen. Her tilsvarer én bevegelse i det andre desimal ett enkelt punkt. Dersom EUR/JPY beveger seg fra 106,452 ¥ til 106,462 ¥ har det bevegd seg et enkelt punkt.

Ofte stilte spørsmål

Til tross for valutamarkedets enorme størrelse finnes det få reguleringer fordi det ikke er noe styrende organ til å regulere det 24/7. Istedet er det flere nasjonale handelsorganer i verden som fører tilsyn ved nasjonal valutatrading, så vel som andre markeder, for å sørge for at alle valutaleverandører følger visse standarder. For eksempel, Storbritannia blir regulert av Financial Conduct Authority (FCA), i Norge er det Finanstilsynet.

Daglig foregår det valutatransaksjoner til en verdi i nærheten av 5 billioner dollar, som er gjennomsnittlig 220 milliarder dollar i timen. Markedet består hovedsakelig av institusjoner, bedrifter, styresmakter og valutaspekulanter der spekulantene utgjør omtrent 90 % av tradingvolumet og en stor andel av dette er konsentrert rundt amerikanske dollar, euro og japanske yen.

Gap er tidspunkter i markedet der det har skjedd en skarp bevegelse opp eller ned med liten eller ingen trading i mellomtiden, som resulterer i et «gap» i et normalt kursmønster. Gap forekommer i valutamarkedet, men er desidert mindre normalt enn i andre markeder fordi det trades 24 timer om dagen, fem dager i uka.

Det kan forekomme «gapping» i tilfeller der økonomiske data blir offentliggjort og kommer overraskende på markedene eller når tradingen fortsetter etter helgen eller helligdager. Selv om valutamarkedet er stengt for spekulativ trading over helgen er markedet fortsatt åpent for sentralbanker og relaterte organisasjoner. Derfor er det mulig at en åpningskurs på søndag kveld er annerledes fra lukkingskursen på fredagskveld. Resultatet blir da kalt et gap.

Skatt på valutaprodukter avhenger av hvilke finaniselle produkter du trader.

Gevinst på handel av valuta er skattepliktig, om det er via en valutamegler, eller via turbowarranter, barriers, vanilla-opsjoner eller CFDer.

Utvikle din valutakunnskap hos IG

Les mer om valutatrading og test deg selv på IG Academys utvalg av onlinekurs.

Kanskje du også er interessert i...

Les gjennom ordlista vår av finansielle termer som kan hjelpe deg forstå trading og markedene

Vær oppmerksom på risikoene assosiert med valutatrading, og forstå hvordan IG støtter deg i å håndtere dem

Oppdag de forskjellige plattformene hvor du kan trade valuta hos IG