Beste execution

Beste execution tar sikte på at vi tar alle nødvendige tiltak for å konsekvent oppnå beste mulig resultat når vi utfører ordrene dine.

Hva er beste execution?

Beste execution refererer til vårt ansvar til å ta alle tilstrekkelige steg for å konsekvent oppnå det beste mulige resultatet på våre kunders vegne.

Beste execution refererer til vårt ansvar til å ta alle tilstrekkelige steg for å konsekvent oppnå det beste mulige resultatet på våre kunders vegne.

 • Prisrettferdighet
 • Hurtighet og sannsynlighet for execution
 • Størrelsen og typen av ordre

Vår intelligente execution-teknologi har blitt designet ut fra vår policy for execution av ordre å ta med i betraktningen disse og andre relevante faktorer som typen av de underliggende markedene og spesifikke instruksjoner du gir oss, slik at vi konsekvent kan levere hva vi mener er de beste mulige resultatene.

Det er viktig for dere som ønsker å trade hos oss å forstå hvordan vi behandler ordrene dine og utfører dem for deg. Du vil finne viktig informasjon i kundeavtalen vår, i sammendrag av policy for execution av ordre og om kvaliteten av vår execution på denne siden.

Hvordan er dette forskjellig fra profesjonelle kunder?

For våre ikke-profesjonelle kunder strever vi alltid etter å oppnå den beste prisen og samtidig minimere kostnadene ved transaksjonen før vi ser på andre faktorer. For våre profesjonelle kunder strever vi alltid etter å oppnå den beste prisen og samtidig minimere kostnadene ved transaksjonen før vi ser på andre faktorer.

Kurs

Kursen er den viktigste faktoren for våre ikke-profesjonelle kunder med tanke på execution, og vi mottar våre kurser fra flere steder. Disse stedene blir konstant revidert og vi vil alltid prøve å legge til likviditetskilder som forbedrer integriteten til kursen vår og reduserer transaksjonsgebyrene til kundene våre.

Markedsbevegelser kan skje på noen millisekunder som betyr at kursen du klikket på for å trade har endret seg innen ordren din når oss. Vårt ordrehåndteringssystem vil aldri fylle ordren din til en verre nivå enn den du ba om, men ordren din kan bli kansellert.

Et symmetrisk toleransenivå er satt på hver side av kursen du ønsker – dersom markedet holder seg innenfor disse nivåene frem til vi mottar ordren din, vil execution av ordren din utføres til den ønskede kursen.

Dersom kursen beveger seg utenfor dette området kommer vi til å gjøre én av to ting:

 • Hvis markedet beveger seg til et bedre nivå for deg vil vår kursforbedringsteknologi sørge for at du mottar den.
 • Hvis kursen beveger seg utenfor vår toleransenivå i den andre retningen, kommer vi til å avvise ordren og be deg om å legge inn ordren på nytt til det nåværende nivået.

Disse sjekkene gjennomføres for å forsikre deg om at når din ordre fylles ut stemmer den overens med prisene vi tilbyr våre kunder.

Dersom du leverer inn en markedsordre vil den bli fylt etter tilgjengelig størrelse og kurs når vi mottar den.

Spreader

Siden vår første prioritet er å få den beste kursen for kundene våre er redusering av spreader og transaksjonsavgifter for kundene våre en prioritet.

Vi er transparente og åpne om spreadene og kurtasjene våre for alle aktivaklasser, og du vil kunne lese fullstendige produktdetaljer til enhver tid, inkludert minimumspreader, tidsvektet gjennomsnittspreader og spreader for handel utenfor ordinære handelstider (der det er aktuelt). Følg linkene nedenfor for mer informasjon:

Over de siste årene har vi senket avgiftene for å trade med oss. Vi har, for eksempel, reduserte våre minste EUR/USD spreader til 0,6 punkter og våre spreader på olje til bare 2,8 punkter.

Vi har også introdusert en mer kostnadseffektiv måte å garantere stops på posisjoner, slik at du bare betaler en premie dersom stoppet ditt utløses.

Andelen nektende ordre

Hos IG følger vi kontinuerlig andelen nektende kundeordre for å sikre at execution er så høy som mulig. Nedenfor finner du vår andel nektende ordre for alle aktivaklasser innen CFDer, per kvartal, over de siste to årene.

Hvorfor blir kundeordre avvist?

Hovedårsaken for hvorfor kunder blir avvist er kursendringer og problemer med likviditeten. Vi har to ordretyper som tillater at du kan ta større kontroll over andelen din av nektende ordre, og hjelper deg øke sjansene for at ordren din blir godkjent:

Finn ut hvordan du kan bruke disse funksjonene og hvordan du kan redusere andelen din med nektende ordre og forbedre sannsynligheten for at ordrene dine blir akseptert innenfor kursparameterne du definerer.

Slippage

Slippage er begrepet som brukes når kursen hvor ordren din blir utført ikke samsvarer med kursen da ordren ble plassert.

 • Slippage på stop-ordre har en negativ verdi for kunden.
 • Slippage på limit-ordre har en positiv verdi for kunden.

Derfor burde sammenligning av slippagesatser på stops og limits være en avgjørende faktor å se på ved sammenligning av leverandører. Kunder bør være på utkikk etter lavere slippage for stoppordre og høyere slippage for limitordre. For å oppnå dette har IG en asymmetrisk executionlogikk.

Nedenfor kan du lese mer om slippageutviklingen til IG det siste kvartalet:

Oppsummering

Markeder Stop-ordre - Null slippage1 Negative slippage Limit-ordre - Positive slippage
Valuta 89 % 11 % 38 %
Indekser 68 % 32 % 71 %

Populære valutapar

Valutapar Stop-ordre - Null slippage1 Stop-ordre - Negativ slippage Limit-ordre - Positive slippage Gjennomsnittlig negativ slippage (i pips) Gjennomsnittlig positiv slippage (i pips)
AUD/USD 96% 4 % 22 % 0,061 0,078
EUR/USD 91 % 9 % 25 % 0,136 0,119
GBP/USD 83 % 17 % 44 % 0,490 0,474
USD/CAD 88 % 12 % 19 % 0,315 0,301
USD/JPY 95 % 5 % 14 % 0,081 0,072

Populære indekser

Indekser Stop-ordre - Null slippage1 Stop-ordre - Negativ slippage Limit-ordre - Positive slippage Gjennomsnittlig negativ slippage (i pips) Gjennomsnittlig positiv slippage (i pips)
Australia 200 78 % 22 % 47 % 0,167 0,181
FTSE 100 93 % 7 % 55 % 0,088 0,195
Germany 30 78 % 22 % 58 % 0,240 0,351
US 500 74 % 26 % 92 % 0,108 0,166
Wall Street 55 % 45 % 92 % 0,674 0,871

1 Dette er basert på global data fra hele IG Group (gjelder kun ikke-garantert stop-ordre).

Maksimal automatisk størrelse

En annen viktig faktor å ta med i betraktningen er den maksimale automatiske størrelsen som sikrer at en kundes ordre blir utført automatisk uten å bli avvist på grunn av at størrelsen på ordren er for stor. Dersom ordren blir avvist vil det resultere i at den forsinkede utførelsen blir en type slippage.

Nedenfor kan du lese mer om IGs maksimale automatiske størrelser:

Populære valutapar

Valutapar Maksimal automatiske størrelse (GBP, nominell verdi)1
AUD/USD 5 744 000
EUR/USD 5 750 000
GBP/USD 6 390 000
USD/CAD 5 288 000
USD/JPY 5 420 000

Populære indekser

Indekser Maksimal automatiske størrelse (GBP, nominell verdi)1
Australia 200 2 784 000
FTSE 100 3 460 000
Germany 30 5 460 000
US 500 13 000 000
Wall Street 7 194 000

1 Dette er den laveste likviditet som en kunde normalt skal motta per trade under normale handelstider. Kunden kan eventuelt motta mer avhengig av meglerens eksponering.

Aktive ordre som håndteres manuelt

Fravær av manuelle ordre øker hastigheten til ordreutførelsen du mottar og øker sannsynligheten for oss å kunne utføre ordrene dine til den spesifiserte kursen.

Jo lengre tid som går mellom ordren blir plassert til den blir fylt, jo større sannsynlighet er det for at kursen har endret seg fra hva du ba om da du plasserte ordren.

Marginkrav

Hvis du ikke har nok midler på kontoen din for å holde posisjonene dine åpne, vil du få en margin call.

Dette skjer når den totale saldoen på kontoen din, pluss eller minus gevinster eller tap, faller under marginkravet ditt.

Når dette skjer vil posisjonene dine risikere å lukkes automatisk.

Policy for execution av ordre

Når vi utfører ordre på dine vegne vil vi handle på en rettferdig og konsekvent måte i henhold til vår policy for execution av ordre.

I denne policyen gir vi en oversikt over faktorene vi tar hensyn til og stegene vi tar for å håndtere og utføre ordrene dine. Du kan lese denne policyen nedenfor, og du vil finne en oversikt over steder for execution, børser, likviditetsleverandører eller meglere som vi stoler på for execution eller prissetting av ordrene dine.

PDF-filer krever Adobe Reader, som er tilgjengelig fra Adobe.

Markeder utenfor åpningstider

Vi tilbyr kjøps- og salgskurser på et stort utvalg markeder utenfor deres normale åpningstider. Dette gjør at vi kan tilby kontinuerlige og rettferdige tradingmuligheter, selv når det underliggende markedet er stengt. I disse omstendighetene kan vi ikke tilby nåværende markedskurser som referanse, i stedet vil vi sette våre egne kurser for å reflektere vårt syn på markedets utsikter.

For eksempel, vi kan kvotere en indeks utenfor normale åpningstider ved å ta hensyn til andre indekser som er åpne rundt om i verden. Vi kan også ta med i beregningen alle våre kunders tradingaktiviteter på markedet det gjelder, eller ta med i vurderingen aktuelle nyheter som skjer utenfor normale åpningstider. Siden kurskvoteringene våre utenfor ordinære åpningstider skjer gjennom market makers, og disse kursene justeres automatisk for bevegelser i relaterte markeder, vil du finne at spreadene våre generelt sett er bredere enn normalt utenfor ordinære åpningstider. Dette er gjort med våre kunders beste interesse i tankene.

Husk at kursene utenfor ordinære åpningstider kan variere fra de som er tilgjengelige når markedet åpner igjen. Å trade på dem kan føre til gevinst eller tap som ikke ville skjedd dersom du hadde ventet.

Digital100

For å kunne trade Digital100 må du møte kravene til en profesjonell konto.

Digital100 gjør det mulig for deg å spekulere på hendelser om fremtidig bevegelser til et marked er sant eller usant. For eksempel: «EUR/USD vil ligge over 11 446,1 kl. 17» eller «Sølv vil være under 14,00 $ per ounce ved slutten av tradingdagen».

Hver Digital100 prissettes mellom 0 og 100. Jo nærmere prisen er til 100, jo større sannsynlighet er det at hendelsen vil inntreffe. Hvis prisen er nærmere null vil det være mest sannsynlig at den er usann.

Våre Digital100-priser er basert på bevegelsene til det underliggende markedet, men blir satt av meglerbordet vårt etter fire faktorer:

 • tiden frem til utløp;
 • det underliggende markedets nåværende verdi;
 • vår forventning på den fremtidige volatiliteten;
 • kundenes tradingaktivitet.

Dersom hendelsen du trader etter viser seg å være sann vil Digital100-posisjonen fastsettes til 100. På den andre siden, dersom hendelsen ikke inntreffer vil Digital100-posisjonen fastsettes til 0. Dersom markedet avsluttes til den eksakt samme verdien ved forfallsdato vil Digital100-posisjonen fastsettes til 100. Størrelsen på gevinsten eller tapet ditt avhenger av hvor stort beløp per punkt du har satset samt forskjellen mellom åpningskursen og lukkingskursen for Digital100-posisjonen.

Ofte stilte spørsmål

Hva er beste execution?

I bunn og grunn refererer beste execution til vår forpliktelse i å ta alle nødvendige steg for å gi en konsistent beste mulige resultat når vi utfører ordre på kunders vegne.

Beste execution er et krav under EU-direktivet for markeder for finansielle instrument (MiFiD) og Financial Conduct Autority (FCA) og gjelder for alle selskaper regulert i Europa som utfører ordre på vegne av ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder.

Hva tar dere hensyn til når dere utfører en ordre?

Ved execution av ordrene dine vil vår intelligente execution teknologi automatisk ta hensyn til din individuelle forespørsel og det underliggende markedets egenskaper, inkludert kursrettferdighet og sannsynlighet for execution.

Vi tilbyr 16 000 finansielle instrument til 178 500 kunder (mai 2017) over hele verden. Med over 40 års erfaring med å samhandle med og lære fra markedene har vi lagt ned stor omsorg for å finne den beste strategien ved utførelse av ordre for hvert produkt vi tilbyr.

Hva er Policy for execution av ordre (OEP)?

En OEP, eller Policy for execution av ordre, er et dokument som er produsert av hvert regulerte selskap innen EU som tilbyr finansielle tjenester. Dokumentet redegjør for alle faktorer som selskapet mener er viktige for å oppnå beste mulige execution for deres kunder.

Disse inkluderer stegene som tas for å oppnå beste execution, og tar med i betraktningen ordretype, kundenes prioritet ved ordrefylling og det aktuelle markedet.

Hvordan påvirker beste execution meg?

Alle finansielle selskapet innen EU som utfører ordre på vegne av ikke-profesjonelle kunder krever å tilby beste execution. Det er imidlertid opp til det enkelte selskapet å installere systemer og prosedyrer som leverer, reviderer og følger opp dette. Beste execution vil derfor variere fra hvert selskap, og en ordre som blir utført av en kan oppnå forskjellig resultat fra et annet selskap.

Vi tar sikte på å være så transparente som mulig i vår fremgang, og gi deg informasjonen som gjør det mulig for deg å vurdere både vår utførelsespraksis og resultatene av disse. Du vil finne denne informasjonen i vår kundeavtale og policy for execution av ordre. Du vil også kunne se detaljer av vår utførelseskvalitet over tidsperioder, og forstå hvordan våre praksiser kan påvirke deg.

For fullstendig informasjon om alle våre produkter kan du besøke våre individuelle nettsider om produktinformasjon.

Har beste execution alltid vært viktig?

Å tilby beste execution har alltid vært viktig, vi følger med på vår execution-statistikk hver måned for å forsikre oss om at vi gjør alt vi kan for å oppnå beste mulig resultat for våre kunder. Ved å publisere denne statistikken er vi transparente om vår utførelse.

Hvordan overvåker vi beste execution?

Vi overvåker en rekke ulike beregninger for execution gjennom en månedlig rapport. I denne rapporten fokuserer vi på å overvåke faktorene innen execution som virker å være viktigst for å oppnå det beste resultatet for kundene våre. Du vil finne disse faktorene innen execution på vår Policy for execution av ordre. En gang i året publiserer vi også informasjon om kvaliteten på vår execution (RTS 28).

Mer informasjon om beste execution finnes i våre lovbestemte rapporter. De blir oppdatert regelmessig i henhold til rapporteringskravene til MiFiD II.

1En «aktiv» ordre er når kunden vår gir en instruksjon om å execute en ordre umiddelbart gjennom plattformen vår. Dette er motsatt fra en «passiv» ordre der du gir oss en instruksjon om å execute en ordre senere, med tanke på kursbevegelse og bestemte nivåer.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.