Hvordan fungerer CFD-trading?

Contracts for difference (CFDer) er en type derivat som lar deg åpne en kontrakt på forskjellen i kursen til et aktivum fra det tidspunktet du åpner posisjonen til du lukker den. Her er en guide til de fire nøkkelkonseptene innen CFD-trading: spreader, kontraktstørrelse, varighet og gevinst/tap.

1. Spread og kurtasje

CFDer kvoteres i to prisklasser: kjøpspris og salgspris.

  • Kjøpskursen er prisen markedet er villig til å kjøpe til når du skal åpne en short posisjon
  • Salgskursen er prisen markedet er villig til å selge til når du skal åpne en long posisjon

Kjøpspriser vil alltid være litt lavere enn den nåværende markedsprisen, mens salgspriser alltid vil være litt høyere. Forskjellen mellom disse prisene er kjent som spread.

Kostnadene for å åpne en CFD-posisjon dekkes vanligvis i spreaden – noe som betyr at kjøps- og salgsprisen vil bli justert for å reflektere kostnaden av å gjøre traden.

Unntaket for dette er aksje-CFDer, der kostnaden ikke dekkes i spreaden. Kjøps- og salgsprisen reflekterer prisen i det underliggende markedet og kostnaden for å åpne en aksje-CFD kommer i form av kurtasje. Ved å bruke kurtasje er det å spekulere i aksjepriser med en CFD nærmere det å kjøpe og selge aksjer på børsen.

Les mer om spreader

2. Kontraktstørrelse

CFDer trades i standardiserte kontrakter ( lots). Størrelsen på en individuell kontrakt varierer alt avhengig av det underliggende aktivum som blir tradet, og etterligner ofte hvordan dette aktivumet trades på børsen.

For eksempel, sølv trades på råvarebørser i kontrakter på 5 000 troy ounces, og en tilsvarende CFD-kontrakt har også en verdi på 5 000 troy ounces. I aksje-CFDer er kontrakten som regel representativ for en aksje i selskapet du trader. For å åpne en posisjon som tilsvarer 500 aksjer i HSBC må du kjøpe 500 CFD-kontrakter i HSBC.

Dette er en av flere måter CFD-trading er nærmere markedstrading enn andre derivater.

3. Varighet

De fleste CFDer har ingen fast utløpsdato. Posisjoner blir i stedet stengt ved å åpne en ny posisjon i motsatt retning enn da den ble åpnet. En kjøpsposisjon på 500 kontrakter på gull vil kunne lukkes ved å selge 500 kontrakter på gull.

Dersom du holder en CFD-posisjon åpen etter børsens stengetid vil du måtte betale en avgift for å holde posisjonen åpen over natten. Avgiften dekker kostnaden vi har lagt ut for deg slik at du kan åpne en posisjon med giring.

Som med alle regler finnes det unntak, og hovedunntaket her er forwardkontrakter. En forwardkontrakt har en utløpsdato satt en gang i fremtiden og har alle avgifter, som avgift for å holde posisjonen åpen over natten, inkludert.

4. Gevinst og tap

For å beregne en CFD-trades gevinst eller tap multipliserer du kontraktstørrelsen (antall kontrakter) med verdien for hver kontrakt (per punkts bevegelse). Deretter multipliserer du summen med forskjellen i punkter mellom prisen da du åpnet kontrakten og når du lukket den.

Gevinst/tap = (antall kontrakter x verdi per kontrakt)
x (pris for lukking - pris for åpning)

For en fullstendig beregning av gevinst eller tap fra en trade må du også subtrahere alle avgifter som kan ha forekommet. Dette kan være avgift for å holde en posisjon åpen over natten, kurtasje eller garanterte stop-premier.

La oss si at du kjøper 500 kontrakter i HSBC da disse ble tradet til 500 pence per aksje. En enkel HSBC-kontrakt tilsvarer en enkel aksje i HSBC, eller et pence per punkts bevegelse i aksjeprisen. For hvert punkt aksjen beveger seg oppover tjener du 5 £ (500 x et pence per punkt).

Dersom du selger HSBC-aksjene når de er verdt 525 pence per aksje tjener du 125 £.

125 = (500 x 0,1) x (525 - 500)

CFD-trading – illustrert eksempel

Ta teorien din ut i praksis

Nå som du vet hvordan CFD-trading fungerer kan du sette dine teorier til verks i IGs plattform. For mer informasjon om hvordan legge til en konto, finne en trade og åpne din første posisjon, les mer om  hvordan trade CFDer med IG.

Åpne en konto nå

Det er gratis å åpne en konto, søknadsprosessen tar mindre enn fem minutter, og det er ingen forpliktelse til å sette inn midler eller handle.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.