Aksjer

Prising

Hvorfor beveger aksjekursene seg?

Aksjekursene kan holde seg forholdsvis stabile i flere måneder eller svinge raskt. Størrelsen på aksjens svingninger kalles volatilitet.

Det finnes en rekke faktorer som påvirker volatiliteten:

tilbud og etterspørsel
Hvis det finnes flere kjøpere enn selgere, vil kursen stige fordi aksjen blir mer ettertraktet (kort sagt er «etterspørselen» høyere enn «tilbudet»). Hvis derimot tilbudet er større enn etterspørselen, vil kursen falle.

inntjening
Dette er fortjenesten et selskap oppnår. Dersom inntjeningen er bedre enn forventet, vil aksjekursen normalt stige. Dersom inntjeningen er skuffende, vil aksjekursen normalt falle.

forventning
Kanskje den mest kompliserte og viktige faktoren i en aksjekurs. Generelt reagerer aksjekursene sterkest på forventninger om selskapets fremtidige utvikling. Disse forventningene er bygget på en rekke faktorer, for eksempel lovendringer i bransjen, publikums tillit til selskapets ledergruppe eller den generelle økonomien.

Kjøps- og salgskurs

I aksjehandel vil kursen du betaler kalles salgskurs, og kursen du mottar hvis du selger aksjen, kalles kjøpskurs.

Salgskursen er alltid høyere enn kjøpskursen, og aksjebørsen har i oppgave å legge til rette for kjøp og salg ved å samordne disse to kursene.

Differansen mellom kjøps- og salgskurs kalles «spread». Størrelsen på spreaden er en ganske pålitelig indikator på aksjens likviditet: Jo mindre spread, desto mer likvid er sannsynligvis aksjen.

Kursene svinger hele tiden. Når du legger inn en markedsordre, vet du kanskje ikke nøyaktig hvilken kurs du må betale eller motta, med mindre du legger inn en spesifikk stop-eller limitordre.