Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Vilkår og betingelser for hjemmeside

Dette nettstedet er eid og operert av IG Europe GmbH. Din tilgang til og bruk av denne nettsiden er underlagt disse vilkårene og betingelsene, vår kundeavtale («Kundeavtale»), og alle merknader, fraskrivelser eller andre vilkår og betingelser som finnes på hjemmesiden (kollektivt referert til som «Vilkår og Betingelser»). Ved å bruke hjemmesiden samtykker du i å være underlagt disse Vilkårene og Betingelsene.

Besøkendes ansvar

Informasjonen på hjemmesiden er ikke rettet mot personer bosatt i USA, Belgia eller Australia og er ikke ment for distribusjon til, eller bruk av, personer i ethvert land eller jurisdiksjon der slik distribusjon eller bruk vil være i strid med lokal lovgivning og regulering. Det er ansvaret til besøkende av denne nettsiden å fastslå vilkårene og overholde eventuell lokal lov og regulering som de er underlagt.

Produkter og tjenester

Ikke alle produkter og tjenester som nevnt på denne nettsiden er nødvendigvis gitt av oss. Identifiseringen eller bruk av en tredjeparts produkter, tjenester, nettsteder eller nettverk er ikke en anbefaling av slike produkter, tjenester, nettsteder eller nettverk. Dette nettstedet kan la deg få tilgang til nettsteder og nettverk som tilbys av andre enn oss via en hypertekst eller annen link. Vi aksepterer ikke ansvar eller forpliktelser av noe slag I forbindelse med alt materiale på ethvert nettsted eller nettverk som ikke er under vår direkte kontroll. Du erkjenner at din tilgang til slike andre nettsteder eller nettverk via en slik kobling kan kreve at vi gir visse opplysninger om deg til innehaveren av dette nettstedet eller nettverket. Intet på dette nettstedet er ment å være, eller bør tas, som investeringsrådgivning fra eller av oss.

Tilbud fra tredjeparter

Dette nettstedet kan inneholde referanser til andre spesielle tilbud eller kampanjer av personer som ikke er en del av vår gruppe selskaper. Med forbehold om gjeldende lovgivning som ikke kan utelukkes, gir vi ingen garantier når det gjelder kvalitet, nøyaktighet, salgbarhet eller egnethet for formålet av de varer eller tjenester som er tilgjengelige fra disse personene. Din tilegnelse av varer eller tjenester fra disse personene skjer på egen risiko. Du holder hvert medlem av vår gruppe av selskaper mot alt ansvar, tap, skader, kostnader og utgifter som skyldes eller er relater til din anskaffelse av varer eller tjenester fra en tredjepart omtalt på denne nettsiden.

Handel

Vår hjemmeside inneholder både offentlige- og kundeområder. Kundeområdet er tilgjengelig for kunder som har åpnet en konto, og inneholder vår internettplattform. Internettplattformen lar deg åpne og stenge posisjoner med oss, og gir deg tilgang til kontoinformasjon samt andre funksjoner. Du kan åpne eller stenge en posisjon på skjermbildet ved å trykke den relevante knappen. En konfirmasjon vil vises på skjermen, og den nye posisjonen bør reflekteres i din kontoinformasjon.

Markedsdata

Med hensyn til enhver form av markedsdata eller annen informasjon som vi eller en tredjeparts tjenesteleverandør viser på hjemmesiden, (a) slike data er kun indikative, og vi og noen slik tjenesteyter er ikke ansvarlig hvis slike data eller informasjon er unøyaktig eller ufullstendig på noen måte; (b) vi og enhver slik leverandør er ikke ansvarlige for enhver handling som du tar eller ikke tar med utgangspunkt i slike data eller informasjon, og (c) slike data eller informasjon som eies av oss og/eller en slik leverandør har du ikke lov til å videresende, distribuere, publisere, offentliggjøre eller vise hele eller deler av slike data eller informasjon til tredjeparter bortsett fra hva som kan kreves av lovgivning eller regulering.

 

Personvern

Vi vil overholde forpliktelser som er pålagt oss av gjeldende personvernlovgivning, inkludert tyske Federal Data Protection Act og Personvernforordningen (679/2016). Vi skal bruke personlig informasjon gitt av deg i samsvar med bestemmelsene i Kundeavtalen.

Konfidensialitet

Når du åpner din konto vil gi deg et kontonummer og passord. Det er ditt ansvar å holde disse detaljene konfidensielle og du bør ikke dele dem med andre. Du erkjenner og samtykker at all instruksjon og kommunikasjon som overføres av deg eller på vegne av deg er gjort på eget ansvar. Du autoriserer oss til å stole og handle på, og behandles som fullt autorisert og bindende av deg, enhver instruks gitt til oss som vi mener å ha fått av deg eller på din vegne av enhver agent eller mellommann som vi i god tro mener å ha vært behørig autorisert av deg. Du erkjenner og samtykker i at vi skal ha rett til å avhenge av ditt kontonummer og/eller passord for å identifisere deg, og du godtar at du ikke vil utlevere denne informasjonen til enhver person som ikke er behørig autorisert av deg.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

I den grad det er tillat ved lov, vil vi ikke på noen måte være ansvarlige for ethvert tap eller skade påført deg gjennom bruk av eller tilgang til dette nettstedet, eller unnlatelse av tilgang til dette nettstedet. Vårt ansvar for uaktsomhet, kontraktsbrudd, eller brudd på enhver lov som ett resultat av vår manglende evne til å levere nettstedet eller noen del av det, eller for eventuelle problemer med denne nettsiden, som ved lov ikke kan ekskluderes, begrenses etter vårt skjønn i den grad loven tillater det, å levere nettstedet på nytt eller noen del av det til deg, eller å betale for gjenlevering av nettstedet eller noen del av det til deg.

Jurisdiksjon

Disse Vilkårene og Betingelsene er underlagt og tolkes i henhold til lovene i Forbundsrepublikken Tyskland.

Partene er ugjenkallelig underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Frankfurt am Main for bestemmelse av eventuelle tvister om Vilkår og Betingelser.

Endringer

Selv om vi har gjort alt for å sikre nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet, kan informasjonen gitt på nettstedet endres, ofte uten forvarsel.

Disse Vilkårene og Betingelsene kan endres når som helst av oss, og du samtykker i å fortsette å være bundet av disse endrede Vilkårene og Betingelsene. Vi vil gi deg varsel om disse endringene ved å publisere reviderte Vilkår og Betingelser på dette nettstedet og vi vil ikke underrette deg om disse endringene på noe annet vis.

Ugyldighet

Dersom hele eller deler av en bestemmelse i disse Vilkårene og Betingelsene er ugyldig, ikke kan håndheves eller ulovlig i en jurisdiksjon skal denne bestemmelsen eller, hvis det tillates, den relevante delen av den, vil ikke bli ansett som gjeldende i forhold til den jurisdiksjonen. Resten av Vilkårene og Betingelsene vil ha full kraft og effekt og gyldigheten eller håndhevelsen av denne bestemmelsen i andre jurisdiksjoner påvirkes ikke. Denne klausulen vil ikke ha noen effekt hvis ugyldigheten av denne endrer vilkårene og bestemmelsenes grunnleggende natur eller er i strid med offentlig politikk.

Intellektuell eiendom

All copyright, databaserettigheter, varemerker og andre immaterielle eiendomsrettigheter i innholdet av dette nettstedet eies av oss eller en tredjepart, inkludert våre lisensgivere. Dette innholdet kan inkludere, navn, vilkår og/eller data som kan eller ikke kan identifiseres med ett symbol som identifiserer det som et navn, begrep eller element der opphavsrett hevdes eller et registrert varemerke holdes. Fravær av et slikt symbol bør ikke, under noen omstendigheter, forstås slik at det navnet, begrepet eller data ikke er intellektuell eiendom av enten oss eller en tredjepart.

Enhver immateriell eiendel som er eid av en tredjepart, og brukt av oss i innholdet på vår hjemmeside, bør ikke tolkes som at tredjepartseieren støtter, bifaller eller på annen mate er tilknyttet oss eller vår virksomhet, heller ikke at de gjør noen påstander vedrørende tilrådelig handel i våre produkter.

Unntatt når dette er nødvendig for å vise informasjon på dette nettstedet i din nettleser, eller som tillatt under Tysk lovgivning eller disse Vilkårene og Betingelsene, ingen informasjon eller innhold på dette nettstedet kan reproduseres, tilpasses, lastet opp til en tredjepart, koblet til, utformet, opptrådt offentlig, distribueres eller overføres i noen form på noen måte uten spesifikt skriftlig samtykke fra oss.

Apple, Apple-logo, iPod, iPad, iPhone, iPod touch og iTunes er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA samt andre land. App Store er en tjeneste som tilhører Apple Inc.

Android og Chrome er varemerker som tilhører Google Inc..

Varemerket BlackBerry® tilhører Research in Motion Limited og er registrert i USA samt andre land.

Windows er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i U.S.A. samt andre land.

Merknader

Vi kan sende meldinger til e-postadressen gitt til oss av deg. Det er ditt ansvar å sikre at du varsler oss om eventuelle endringer i din e-postadresse. Alle meldinger fra oss til din e-postadresse skal anses som å ha blitt levert på tidspunktet for sending.

Avslutte

Vi har rett til å avslutte din bruk av dette nettstedet hvis vi avgjør etter eget skjønn at du har brutt våre Vilkår og Betingelser.

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.