Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hvordan skattelegges italienske CFDer, opsjoner og turbowarranter?

Italienske derivater er underlagt den italienske transaksjonsskatten (IFTT) – noen ganger kjent som Tobin-skatten – som trådte i kraft 3. september 2013.

Denne skatten gjelder uavhengig av hvor du bor eller hvor transaksjonene dine er avsluttet.

For å overholde italiensk lov bruker vi skatten på alle Turbo24-, opsjons- og CFD-handel som har en italiensk indeks eller en italiensk aksje som underliggende marked.

Hvordan er skatten gjeldende for CFDer?

Tabellene nedenfor viser hvor mye skatt du belastes når du trader med hvert CFD-produkt. Eventuell skyldig skatt vil kun belastes kontoen din når du åpner traden.

Vær oppmerksom på at disse beløpene kun er veiledende og kan endres. Kontakt kundeservice for den nyeste informasjonen om skattekostnader.

Indekser

Hvis du trader CFDer på Italy 40 belastes du IFTT i henhold til tabellen nedenfor. Som et resultat av de økte kostnadene ved å skaffe CFDer på Italy 40, øker vi i tillegg vår spread på dette markedet.

Tabellen nedenfor viser kostnadene per kontrakt i tilfelle indeksen er tilbudt under nivået på 20,000 punkter.

Marked Skatt per kontrakt
Italy 40 cash 10 €
Italy 40 future OTC 0,75
Italy 40 cash MINI 5
Italy 40 future OTC MINI 0,38

Gebyrene for IFTT endres i henhold til tabellen nedenfor, dersom den underliggende italienske indekskursen kvoteres på over 20,000:

Marked

Skatt per kontrakt

Italy 40 cash 50
Italy 40 future 3,75
Italy 40 cash MINI 5
Italy 40 future OTC MINI 0,38

Aksjer

For tiden er det kun CFDer basert på italienske aksjer med en markedsverdi på over 500 millioner € som fastsatt av Finansdepartementet i desember 2012, som er i omfang og vil bli skattepliktig. Dette kan endres av den italienske regjeringen. Skattekostnaden vil være basert på den nominelle verdien av traden. Klikk her for å se den fullstendige listen over skattepliktige aksjer.

Nominell verdi på traden (€) Skatt
0 - 2 500 0,25 €
2 500 - 5 000 0,50
5 000 - 10 000 1
10 000 - 50 000 5
50 000 - 100 000 10
100 000 - 500 000 50
500 000 - 1 000 000 100
>1 000 000 200

Digital100 og CFD-opsjoner

Alle call, put og Digital100 CFD-opsjoner på Italy 40 vil skattlegges 0,02 € per kontrakt dersom opsjonspremien er mindre enn 500 € - noe den nesten alltid vil være for Digital100. Hvis premien er større enn 500 € vil avgiften være høyere – kontakt kundeservice for detaljer.

Digital100 og CFD-opsjoner er kun tilgjengelige for profesjonelle kunder.

Hvordan er skatten gjeldende for barriers og vanilla-opsjoner?

For barriers og vanilla-opsjoner som har Italy 40, eller italienske selskaper verdt mer 500 millioner euro, som deres underliggende beregner vi skatten basert på den nominelle verdien av kontrakten x antallet kontrakter. Skatten er basert på en glidende skala som vist i tabellen nedenfor. Nominell verdi av kontrakten er premien betalt x kontraktstørrelsen.

Nominell verdi Verdi på skatt (Italy 40 som underliggende) Verdi på skatt (italienske aksjer som underliggende)
0 € - 2 499,99 0,01875 € 0,125 €
2 500 - 4 999,99 0,0375 0,25 €
5 000 - 9 999,99 0,075 0,5 €
10 000 - 49 999,99 0,0375 2,5 €
50 000 - 99 999,99 0,75 5 €
100 000 - 499 999,99 3,75 25 €
500 000 - 999 999,99 7,50 50 €
1 000 000+ 15,00 100 €

Hvordan er skatten gjeldende for Turbo24?

Du belastes med IFTT hvis du trader Turbo24 på Italy 40 eller på italienske aksjer.

Skatten er basert på den nominelle verdien av posisjonen din, beregnet som:

Antall kjøpte turboer x pris

Betalbar verdi er som vist i følgende tabell:

Nominell verdi Verdi på skatt
0 € - 2 499,99 0,01 €
2 500 - 4 999,99 0,01
5 000 - 9 999,99 0,02
10 000 - 49 999,99 0,08
50 000 - 99 999,99 0,15
100 000 - 499 999,99 0,75
500 000 - 999 999,99 1,50
1 000 000+ 3,00

Avgiften gjelder for hver berørte transaksjon du gjør og trekkes fra kontoen din når du kjøper eller selger Turbo24 på Italy 40 eller italienske aksjer. Du vil kunne se beløpet som skal betales på forhåndsvisningsskjermen i forkant av hver transaksjon.

Hvordan er skatten gjeldende for turbo24?

Etterpå vil du se den under kolonnen «kostnader» når du ser på trade-historikken. Den vil også fremkomme på kontoutskriften din.

Relaterte spørsmål

Forbedre dine ferdigheter

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta en engasjerende trinnvis kurs og delta på webinarer og seminarer ledet av eksperter.