Råvaror

Handelsplatser och prissättning

Var handlas råvaror?

Råvaruhandeln bedrivs på ett antal reglerade futuresbörser som är specialiserade på vissa marknader. Hit hör bland annat:

 

LIFFE

Europas största handelsplats för råvaror och andra produkter.

Specialitet: Jordbruksprodukter.

Erbjuder handel med: Kakao, vete, kaffe, socker, majs.

London Metal Exchange

Den ledande handelsplatsen i världen för icke järnhaltiga metaller.

Specialitet: Icke järnhaltiga metaller.

Erbjuder handel med: Aluminium, koppar, tenn, nickel, zink, bly, aluminiumlegeringar, kobolt.

New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Världens största handelsplats för handel med råvarufutures. Ägare: CME Group.

Specialitet: Energikontrakt och metaller.

Erbjuder handel med: Råolja, naturgas, eldningsolja, blyfri bensin, guld, silver, koppar, platina, palladium.

ICE Futures US (ICE)

En världsledande handelsplats för råvarufutures och -optioner.

Specialitet: Mjuka råvaror.

Erbjuder handel med: Socker, bomull, kakao, kaffe, apelsinjuice.

Chicago Board of Trade (CBOT)

Världens äldsta futures- och optionsbörs. Ägare: CME Group.

Specialitet: Spannmål.

Erbjuder handel med: Majs, sojabönor, sojaolja, sojamjöl, vete, havre, råris.

 

Kontraktsstorlek

Råvarufutures handlas i förutbestämda kontraktsstorlekar. För varje produkt finns en standardstorlek som fastställs av respektive handelsplats.

Ett exempel är guld. Kontraktsstorleken för guldfutures är 100 troy ounces (3 110 g). Om du köper ett guldkontrakt får du en exponering som motsvarar 100 troy ounces guld. Om guldpriset stiger med 1 USD per troy ounce ökar värdet på det guld du köpt med 100 USD (1 USD x 100 troy ounces).

Ta reda på vilken kontraktsstorlek som gäller för den råvara du vill handla i. Standardstorleken varierar för de flesta råvaror. Vi erbjuder också minikontrakt som komplement till standardstorlekarna.


Säkerhetskrav

När du handlar med råvarukontrakt utnyttjar du hävstångseffekter. Därför är din kapitalinsats mindre än positionens hela värde. För varje råvara gäller ett visst säkerhetskrav per kontrakt.

Mer information hittar du under hävstångseffekter.

Contango och backwardation

Contango och backwardation är termer som beskriver hur priskurvan för en råvarutermin utvecklas fram till förfallodatumet. 

Contango inträffar när futurespriset överstiger det aktuella spotpriset. Kurvan kommer då att luta uppåt. I takt med att återstående löptid avtar minskar avståndet mellan spotpris och futurespris, tills priserna sammanstrålar där löptiden är noll.

Backwardation innebär att futurespriset understiger det aktuella spotpriset, så att kurvan lutar nedåt. I takt med att återstående löptid avtar minskar avståndet mellan spotpris och futurespris, tills priserna sammanstrålar där löptiden är noll.

metal_abstract_02

Under normala förhållanden kan man förvänta sig att råvarufutures handlas med contango. Det beror på att futurespriset inkluderar kostnaderna för att hålla positionen öppen, som i teorin blir högre ju mer löptid som återstår. När det gäller vissa råvaror spelar dock geopolitiska faktorer en mycket större roll för att avgöra om de handlas med contango eller med backwardation.

Futureskurvans utseende är intressant oavsett om man handlar i säkrings- eller spekulationssyfte. Den ger en uppfattning om både den nuvarande och den framtida situationen på råvarumarknaden. Backwardation kan till exempel ge en fingervisning om utbudsproblem som får spotpriset att stiga, eller om att utbudet väntas öka de närmaste månaderna med sjunkande futurespris som följd.

En råoljemarknad där futures handlas med contango indikerar exempelvis att det finns gott om olja. Å andra sidan kan backwardation tyda på att det mycket snart blir ont om olja. Krig och andra ekonomiska händelser som hotar den globala oljeförsörjningen ger ofta upphov till backwardation.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.