CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Så handlar du på olja

Ta reda på hur du handlar på olja med vår steg-för-steg-guide. Läs mer om vad spotpriser och oljeterminer är, vad som påverkar priset på olja och hur du kan handla på olja med oss.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Redo att börja handla på olja? Följ dessa tre steg:

Bestäm vilken oljemarknad du vill fokusera på

Handla på populära oljemarknader – som US Crude och Brent Crude – och olje-ETFs.

Välj den produkt som passar dig

Ta kortsiktiga och långsiktiga positioner med en rad avancerade tradingverktyg.

Öppna ett konto


Var redo att handla inom ett par minuter. Fyll bara i vårt ansökningsformulär online.

Alternatively if you'd like to learn more about how to buy and sell oil read our in-depth guide below:

Vad är oljehandel?

Oljehandel går ut på att köpa och sälja olika typer av olja och oljerelaterade tillgångar i syfte att göra en vinst. Eftersom olja är en begränsad resurs kan det förekomma enorma prisvariationer på grund av förändringar i tillgång och efterfrågan. Volatiliteten innebär att olja är en extremt populär marknad bland traders.

Istället för att handla olja direkt kan du använda Turbo24, spotpris-CFDs eller barriers för att ta en kortsiktig position, eller ta en långsiktig position med termins-CFDs och vanilla-optioner – utan att behöva äga någon faktisk olja.

1. Vad är turbowarranter på olja?

Turbowarranter är värdepapper som handlas med hävstång. Priset på en turbowarrant följer den underliggande marknaden punkt för punkt, och du kan använda en turbowarrant för att gå både lång och kort. Din risk är begränsad eftersom varje turbowarrant har en inbyggd knock-out-nivå där den automatiskt stängs om marknaden rör sig mot dig. Du väljer själv knock-out-nivå när du tar en position med våra Turbo24.

Turbo24-warranter på olja har terminsmarknaden för olja som underliggande tillgång. Men till skillnad från terminer är de inte tidsbegränsade och har inget förfallodatum. Därmed liknar de odaterade instrument som spotpris-CFDs och kan användas för att ta kortsiktiga positioner.1

Spectrum, den multilaterala handelsplattformen (MTF) där Turbo24 handlas, gör det möjligt att handla direkt från börsens orderbok. Och med hävstången som visas tydligt kan du snabbt hitta den trade du vill ha.

Turbo24 är världens första turbowarrant som kan handlas utan avbrott från måndag till fredag, även när den underliggande marknaden är stängd.

När du handlar turbowarranter hos oss betalar du inget courtage. All handel innebär dock att du riskerar ditt kapital. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.

2. Vad är spotpriset på olja?

Spotpriset, eller avistakursen, på olja motsvarar kostnaden för att köpa eller sälja olja direkt, istället för vid ett fastställt datum i framtiden. Terminspriset anger hur mycket marknaderna tror att olja kommer att kosta när terminskontraktet löper ut, medan spotpriset anger hur mycket oljan är värd i dagsläget.

För våra odaterade spotprismarknader använder vi de två närmaste terminerna för att beräkna priset. Du kan handla på spotpriset på olja med spotpris-CFDs och våra Turbo24. Eftersom spotpris-CFDs har snäva spreadar och medför en daglig finansieringskostnad kan de användas för kortsiktiga positioner.1

3. Vad är oljeterminer?

Oljeterminer är kontrakt som går ut på att utbyta en viss mängd olja till ett fastställt pris på ett bestämt datum. De handlas på terminsbörser och är det vanligaste sättet att köpa och sälja olja. Priset på oljeterminer förändras när värdet på olja stiger eller faller.

Företag använder terminer för att låsa in ett fördelaktigt pris på olja och hedga mot negativa prisrörelser. Terminer är även populära bland spekulativa traders eftersom de inte innebär någon fysisk leverans av oljefat. En trader måste dock uppfylla sin del av kontraktet, men detta kan göras via en kontant avräkning.

De två populäraste oljetyperna är Brent Crude och West Texas Intermediate (WTI) som handlas på börserna ICE (Intercontinental Exchange) och NYMEX (New York Mercantile Exchange) respektive. De används som jämförelseindex för globala oljepriser samt för ekonomisk hälsa.

När du handlar termins-CFDs med oss blir du aldrig ägare till någon fysisk olja när kontraktet löper ut. Istället handlar du enbart på prisrörelserna på den underliggande terminsmarknaden, vilket innebär att alla vinster eller förluster avräknas kontant.

Observera dock att alla CFDs är komplexa instrument som medför en hög risk för snabb förlust av pengar på grund av hävstångseffekten.

4. Vad är oljeoptioner?

En oljeoption liknar ett terminskontrakt, men du har ingen skyldighet att handla om du inte vill. De ger dig rätten att köpa eller sälja en viss mängd olja till ett bestämt pris på ett förutbestämt förfallodatum, men du behöver inte lösa in din option.

Vi erbjuder två olika typer av optioner – barriers och vanilla-optioner – på en rad underliggande tillgångar, däribland olja. Det finns några viktiga skillnader mellan de två optionstyperna.

Vad är barriers?

Barriers rör sig punkt för punkt med den underliggande marknaden och ger dig möjlighet att ta en lång eller kort position. För att begränsa risk har barriers automatiska knock-out-nivåer. De ser till att om en marknad rör sig emot din position, förbi en viss gräns, stängs positionen automatiskt. Tänk dock på att marknader kan vara volatila och att förluster därför kan ske snabbt.

Vad är vanilla-optioner?

Vanilla-optioner har samma upplägg som traditionella optioner. Du kan köpa och sälja köp- och säljoptioner och välja att stänga din position på eller före förfallodatumet. Vanilla-optioner är komplexa instrument och är i allmänhet bättre lämpade för erfarna traders. Att köpa optioner medför en begränsad risk – att sälja en säljoption medför däremot en risk för potentiellt obegränsade förluster.

Läs mer om vad som påverkar priset på olja

Priset på olja påverkas främst av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Om efterfrågan på olja överstiger utbudet, kommer priset på olja att stiga. Men om efterfrågan sjunker och utbudet stiger på marknaden, kommer priset på olja att falla.

Det finns ett stort antal faktorer som kan påverka utbudet och efterfrågan på olja. Nedan tar vi en titt på de fyra vanligaste faktorerna.

Faktorer som påverkar utbudet och efterfrågan på olja

 • Opecs påverkan
 • Den globala ekonomiska utvecklingen
 • Oljelager
 • Påtryckningar för alternativa energikällor

Länder inom Organisation of Petroleum Exporting Countries (Opec) producerar en stor andel av den tillgängliga oljan i världen. Gruppen fastställer produktionsnivåer för att tillgodose den globala efterfrågan och kan påverka priset på olja genom att öka och minska produktionen.

Under coronapandemin kom Opec och dess allierade överens om att sänka produktionsnivåerna för att stabilisera priserna. Men oenigheter med Ryssland – som inte ingår i Opec, men som är en stor exportör – orsakade en betydande nedgång i priset på olja.

Under perioder av ekonomisk tillväxt ökar efterfrågan på olja för att tillgodose behoven hos industrier som energi, transport, tillverkning och läkemedel. Om efterfrågan överstiger utbudet kommer priset på olja att drivas upp.

Om ekonomin däremot är inne i en lågkonjunktur, kommer efterfrågan på olja att sjunka och leda till lägre oljepriser om produktionen fortsätter.

Oljetraders använder ofta ekonomiska data för att analysera en ekonomis hälsa – som BNP och sysselsättningsstatistik.

När efterfrågan på olja tryter men produktionen håller igång uppstår ett överskott på olja som lagras i tankar. Men det finns gränser för hur stor mängd olja som kan lagras. I takt med att tankarna fylls kommer oron för att ett överskott av olja kan påverka marknadspriserna.

I samband med coronapandemin i april 2020 sjönk exempelvis oljeterminspriserna drastiskt på grund av oron bland traders över åtstramningar i lagringskapaciteten för olja. Det gick så långt att priset på olja hamnade på minus för första gången någonsin.

Allt eftersom klimatförändringarna tar allt större plats i globala diskussioner ökar pressen på energibolagen att hitta nya sätt att generera kraft. Steget mot alternativa resurser – som sol-, vind- och vattenkraft – skulle kunna leda till en minskad efterfrågan på olja.

Bestäm hur du vill handla olja med oss

Spotpris för olja Oljeterminer Oljeoptioner Turbowarranter på olja
Vilka sätt kan jag handla på? CFD-trading CFD-trading CFD-trading, men endast om du är professionell kund Turbo24
Kan jag blanka olja? Ja Ja Ja Ja, genom att köpa en kort turbowarrant
Kan jag spekulera på negativa oljepriser?
Läs mer
Ja, om terminerna vi använder för att prissätta den underliggande marknaden är negativa Ja, om priset på en oljetermin är negativt skulle vårt pris också vara negativt Ja, om priset på de underliggande terminerna var negativt Ja, genom att köpa en kort turbowarrant
Kommer min position att förfalla? Nej, det finns inga fasta förfallodatum Ja, på förfallodatumet Ja, på förfallodatumet Nej, du kan hålla din position så länge du vill så länge inte knock-out-nivån nås
Hur beskattas det? Vanlig beskattning Vanlig beskattning Vanlig beskattning Enligt reglerna för investeringssparkonto

Trading vs. investering i olja

Att handla på olja genom trading är ett sätt att handla på förändringar i oljepriser utan att behöva äga den fysiska tillgången. Hos oss handlar du på olja via trading istället för att investera i tillgången.

Trading ger dig möjlighet att göra en vinst på både stigande och fallande marknader eftersom du enbart handlar på prisrörelser genom derivatkontrakt på oljemarknaden. Du kan därför ”gå lång” om du tror att marknaden kommer att stiga eller ”gå kort” (dvs. blanka) om du tror att marknaden kommer att falla. Dock är alla derivatprodukter som handlas med hävstång komplexa instrument som medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Du kan handla på spotpriset på olja med spotpris-CFDs och Turbo24 och du kan ta en långsiktig position med daterade termins-CFDs och vanilla-optioner1. Även om våra barrier-optioner är daterade instrument med bestämda förfallodatum, kan de användas för kortsiktiga positioner1. Du kan också handla på priset på oljerelaterade ETFs och företagsaktier för att få indirekt exponering mot oljemarknaden.

Målet med investering är att äga en tillgång och att ”köpa lågt, sälja högt” – och därmed göra en vinst när oljepriset, eller priset på aktier som utfärdas av oljerelaterade företag och ETFs, stiger.

Både trading och investering innebär att du riskerar ditt kapital. Överväg alltid noga om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.

 • Handla på olja med Turbo24
 • Handla på olja med spotpris-CFDs
 • Trading med oljeterminer
 • Handla olja med optioner
 • Handla vanilla-optioner
 • Handla barriers
 • Handla på olja med aktier och ETFs

En turbowarrant (även kallad turbo) är ett marknadsnoterat värdepapper som handlas på en börs eller en annan marknadsplats. Priset baseras på värdet på en underliggande finansiell tillgång, till exempel ett aktieindex eller ett valutapar. För varje trade väljer du en automatisk stängningsnivå och din position stängs direkt om priset når den.

Med våra Turbo24 kan du handla turbowarranter dygnet runt, fem dagar i veckan.

Turbo24 på olja har terminsmarknaden för olja som underliggande tillgång. Men till skillnad från terminer är de inte tidsbegränsade och har inget förfallodatum. Därmed liknar de odaterade instrument som spotpris-CFDs och kan användas för att ta kortsiktiga positioner.1

Priset baseras främst på skillnaden mellan det aktuella spotpriset på olja och turbowarrantens automatiska stängningsnivå.

Stängningsnivån kan ligga över eller under det aktuella marknadspriset beroende på om du tror att marknadspriset kommer att stiga eller falla. Du betalar det totala priset för turbowarranten direkt och den totala maximala risken på din position utgörs av premien som du sätter in på ditt konto och som är ditt säkerhetskrav.

Du kan aldrig förlora mer än premiens belopp.

När du stänger din position kommer turbowarrantens pris återigen att baseras på skillnaden mellan det aktuella spotpriset på olja och den automatiska stängningsnivån, utöver andra avgifter. Din vinst eller förlust bestäms därför av skillnaden mellan det ursprungliga spotpriset och priset när du stänger din position.

Våra turbowarranter handlas på Spectrum, en multilateral handelsplattform (MTF).

När du har öppnat ett konto och loggat in på vår plattform kan du handla Turbo24 på följande sätt:

 1. Öppna ditt Turbo24-konto
 2. Välj ”råvaror” från menyn till vänster
 3. Välj oljemarknaden som du vill handla – till exempel ”Brent Crude”
 4. Välj din automatiska stängningsnivå/turbowarrant
 5. Välj din handelsstorlek och ta din första position

Se ett exempel på oljetrading med Turbo24

Våra spotpriser på olja baseras på de två närmaste terminerna på den relevanta marknaden. Det innebär att du får kontinuerlig prissättning – och kan se grafer över marknadens hela historik, inte bara för en termins löptid – och att det inte finns några fasta förfallodatum.1

Våra odaterade kontrakt är användbara för att ta kortsiktiga positioner.

När du har öppnat ett konto och loggat in på vår plattform kan du handla på spotpriset på olja på följande sätt:

 1. Sök efter oljemarknaden som du vill handla – till exempel ”Brent Crude”
 2. Välj ”Spot” i panelen till höger
 3. Välj din handelsstorlek och öppna din första position

Se ett exempel på oljetrading med spotpris-CFDs

När du handlar på oljeterminer med oss handlar du CFDs på det underliggande priset. Istället för att ingå ett terminskontrakt kommer du att använda ett derivat för att handla på om det underliggande marknadspriset kommer att stiga eller falla före förfallodagen.

När du har öppnat ett konto och loggat in på vår plattform behöver du bara:

 1. Söka efter oljemarknaden som du vill handla – till exempel ”US Crude”
 2. Välja ”terminer” i panelen till höger
 3. Välja det förfallodatum som du är intresserad av
 4. Välja din handelsstorlek och öppna din första position

På förfallodagen kommer vi att automatiskt rulla över din termins-CFD till nästa månad om du inte manuellt stänger din position. Observera att det kan finnas en skillnad i priset för nästa månads kontrakt.

Se ett exempel på oljetrading med termins-CFDs

Optioner gör det möjligt för dig att handla på det framtida värdet på en marknad. De ger dig rätten, men inte skyldigheten, att handla marknaden till ett visst pris på eller före ett visst datum.

Vi erbjuder två typer av optioner – vanilla-optioner och barriers.

Våra vanilla-optioner liknar traditionella optioner. En ”köpoption” ger dig rätten att köpa olja till ett bestämt lösenpris och en ”säljoption” ger dig rätten att sälja olja till ett bestämt lösenpris.

Beloppet som du betalar för rätten att köpa eller sälja en vanilla-option kallas för premie. Premien för vanilla-optioner är komplex eftersom den baseras på flera variabler, inklusive tid till förfall, volatiliteten på marknaden och det aktuella underliggande priset.

Den maximala vinsten du kan tjäna genom att sälja en köp- eller säljoption på olja är premien du får i utbyte mot optionen. För att tjäna på en köp- eller säljoption måste beloppet som skiljer mellan lösenpriset och det faktiska framtida spotpriset på olja vara större än premien du betalade för optionen.

Eftersom du betalar en premie när du köper en köp- eller säljoption känner du till din maximala risk på förhand. Denna risk är begränsad till premien som du betalade – det här är det högsta beloppet du kan förlora om marknaden vänder sig mot dig.

Om du däremot säljer säljoptioner ökar din risk avsevärt eftersom den utgörs av det totala marknadsvärdet på spotpriset på olja multiplicerat med antalet säljoptioner du säljer. Om du säljer en köpoption kan dina förluster vara obegränsade. Det är viktigt att förstå riskerna som är förknippade med att handla vanilla-optioner och instrumentet är bättre lämpat för erfarna traders.

När du har öppnat ett konto och loggat in på vår plattform behöver du bara att:

 1. Öppna ditt konto för handel med barriers och optioner i den övre högra menyn
 2. Välja ”Vanilla-optioner” från menyn till vänster
 3. Klicka på ”Råvaror” och välj mellan Olja - US Crude Dagligen, Veckovis eller för en specifik månad
 4. Välj optionstyp, lösenpris och handelsstorlek
 5. Öppna din första position

Se ett exempel på oljetrading med vanilla-optioner

Prissättningen för vanilla-optioner är komplex. För barriers däremot baseras den i huvudsak på skillnaden mellan de rådande oljepriserna och din valda ”knock-out”-nivå. Knock-out-nivån fastställs antingen över eller under marknadspriset och är den nivå på vilken din position stängs automatiskt.

Andra kostnader för att handla barriers är knock-out-premien och ett courtage på varje barrier-position som öppnas.1

Du väljer själv knock-out-nivå när du öppnar en position och den återspeglar din önskade risknivå. Om du väljer en knock-out-nivå längre från det rådande marknadspriset på olja ökar både priset på barriern och det maximala beloppet som du kan förlora om marknaden rör sig mot dig.

Men ett längre avstånd till knock-out-nivån ger även utrymme för större volatilitet i prisvariationerna.

När du handlar barriers öppnar du en position genom att köpa en köpoption eller en säljoption. Om du tror att oljemarknaden är på väg uppåt går du ”lång” med en köpoption. Om du tror att marknaden kommer att falla går du ”kort” med en säljoption.

Oljebarriers rör sig punkt för punkt med det underliggande priset på olja.

När du har öppnat ett konto och loggat in på vår plattform behöver du bara att:

 1. Öppna ditt konto för handel med barriers och optioner i den övre högra menyn
 2. Välja ”Barrier-optioner” från menyn till vänster
 3. Klicka på fliken ”Råvaror” i den nya menyn
 4. Välj optionstyp, lösenpris och handelsstorlek
 5. Öppna din första position

Se ett exempel på oljetrading med barriers

För att ta en långsiktig position på priset på olja kan du överväga att investera i ETFs eller oljeproduktionsbolag. Vissa ETFs följer det underliggande oljepriset, medan andra följer en grupp aktier från oljebolag.

Om du väljer att köpa och inneha aktier innebär det att du tror att de kommer att öka i pris när oljans värde stiger och bolagens intäkter därmed också stiger. Genom att bli ägare till aktier i ett bolag får du rösträtt och eventuell utdelning.

Hos oss blir du aldrig ägare till aktier i bolag eller ETFs – istället köper och säljer du CFDs som har företagsaktier och ETFs som underliggande tillgångar.

Det är viktigt att tänka på att trading och investering innebär att du riskerar ditt kapital. Överväg alltid noga om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.

Öppna konto

Vare sig du vill handla olja med våra Turbo24, CFDs, vanilla-optioner eller barriers kan du vara redo att ta din första position inom några minuter.

Fyll i vårt onlineformulär för kontoöppning – du behöver inte sätta in några pengar förrän du vill börja handla.

Alternativt kan du först öva på att handla med vårt riskfria demokonto.

Hitta en möjlighet att handla på olja

Du kan handla en rad olika oljemarknader med oss, inklusive populära råoljor som WTI eller Brent Crude och blyfri bensin och eldningsolja. Det bästa sättet att hitta en möjlighet är genom att hålla ett öga på senaste nyheter och viktiga prisnivåer med vårt utbud av verktyg och resurser:

Expertanalyser

Få teknisk och fundamental analys direkt från vårt eget team

Tradinglarm

Håll fingret på pulsen med unika larm för priser och ekonomiska data

Tradingsignaler

Få ”köp”- och ”sälj”-förslag baserade på teknisk analys

Tekniska indikatorer

Upptäck pristrender med hjälp av populära indikatorer som MACD eller Bollinger-band

Öppna din första position på olja

Nu när du vet hur du handlar och vad du vill fokusera på är det dags att öppna din första position. Du måste välja om du vill köpa eller sälja marknaden – beroende på om du tror att oljepriset kommer att stiga eller falla – och bestämma din positionsstorlek, som avgör ditt säkerhetskrav eller premien som du får betala.

Detta är också ett bra tillfälle att tänka på hur du kan minimera din risk. Vi erbjuder flera olika lösningar för riskhantering, såsom stopp-loss- och limit-ordrar. De används för att stänga positioner på förutbestämda nivåer av förlust respektive vinst.

Redo att öppna din första position? Öppna ett konto nu.

Bevaka och stäng din oljeposition

När du har öppnat en position kan du bevaka vinsten eller förlusten på den i avsnittet ”Positioner” i vår plattform.

Under tiden som din position är öppen bör du fortsätta att utföra teknisk analys och identifiera viktiga vändpunkter i marknaden. Det är också viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuella nyheter eller rapporter som rör oljepriset.

När det är dags att stänga din position kan du antingen klicka på ”Stäng” eller vända din ursprungliga position.

Vanliga frågor

Hur fungerar trading på olja?

Oljetrading gör det möjligt för dig att ta en position på om underliggande oljemarknader kommer att öka eller sjunka i värde. Oljeterminer är kontrakt som går ut på att utbyta en viss mängd olja till ett fastställt pris på ett bestämt datum. De är den vanligaste metoden för att köpa och sälja olja.

Observera att när du handlar olja hos oss kommer du att använda derivat som handlas med hävstång. Alla derivatprodukter som handlas med hävstång är komplexa instrument som medför en hög risk för snabb förlust av pengar. Innan du handlar bör du tänka efter om du förstår hur de fungerar och om du har råd med den stora risken att förlora dina pengar.

På vilka olika sätt kan jag handla på olja?

Det finns flera sätt att handla på olja med oss:

 1. Turbo24
 2. Spotpris-CFDs
 3. Termins-CFDs
 4. Vanilla-optioner och barriers
 5. CFDs på oljerelaterade tillgångar som ETFs och företagsaktier

När är den bästa tidpunkten att handla råolja?

Den bästa tidpunkten på dagen att handla på olja är när marknaderna är som mest aktiva. Det sker ganska regelbundet eftersom olja är en så populär och volatil marknad. Det förekommer ofta en heldel aktivitet när de underliggande börserna först öppnar och under den sista halvtimmen eller så innan de stänger.

Om du till exempel vill handla WTI, måste du titta på handelstiderna för New York Mercantile Exchange (NYMEX) – som är från kl. 15.00 till 20.30 (svensk tid).

Kan jag handla på olja dygnet runt?

Du kan handla olja nästan 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan, beroende på vilken marknad du väljer. Välj fliken ”Information” i valfritt orderfönster för att se relevanta handelstider.

Marknad Spot (odaterade kontrakt) Terminer Optioner
US Crude 23.00 söndag – 22.00 fredag Dygnet runt (förutom 22.00–23.00) 07.30–19.27
Brent Crude 23.00 söndag – 22.00 fredag 01.00–23.00 N/A
Eldningsolja 23.00 söndag – 22.00 fredag 01.00–23.00 N/A
Blyfri Bensin 23.00 söndag – 22.00 fredag Dygnet runt (förutom 22.00–23.00) N/A

Vad är skillnaden mellan Brent, WTI och andra typer av olja?

Brent Crude och WTI är de två mest kända typerna av råolja. Faktum är att Brent Crude används som världens jämförelseindex för oljepriser – nästan två tredjedelar av alla terminer som handlas är på Brent-olja. Den kommer från oljefält i Nordsjön.

West Texas Intermediary är USA:s referensolja – WTI är något sötare och lättare än Brent.

En annan viktig oljetyp är Dubai eller Oman Crude, som är Mellanösterns referensolja. Den är typisk sett en tyngre olja och används i flera asiatiska marknader.

Utveckla din kunskap om valutahandel IG

Ta reda på mer om valutahandel och testa dina kunskaper med IG Academys onlinekurser.

Du kanske är intresserad av...

Upptäck allt du behöver veta om råvaruhandel

Läs mer om vad valutahandel är och hur den fungerar

Lär dig om vad aktiehandel är och hur den fungerar

1En daglig finansieringskostnad debiteras för Turbo24, barriers och spotpris-CFDs som hålls öppna efter kl. 23.00 svensk tid. För Turbo24 motsvaras detta av en liten justering av knock-out-nivån – du betalar inte längre, men det påverkar din avkastning. För barriers och CFDs gör vi en räntejustering på ditt konto som återspeglar kostnaden för att finansiera din position. Se hur du beräknar den dagliga finansieringskostnaden.