Aktier

Så fungerar aktier

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag. Aktier kan säljas till investerare.

Det totala företagsvärdet delas upp i ett antal lika stora enheter. Varje sådan enhet kallas aktie. Säg exempelvis att ett företag som är värt 200 miljoner kronor emitterar 10 miljoner aktier. Då är varje aktie värd 20 kronor.

Aktiekursens utveckling är ett uttryck för att företaget bedöms vara värt mer eller mindre pengar. Investerare som köper aktier i ett företag hoppas att företagets värde stiger, så att de kan avyttra aktierna till ett högre pris.

Aktier är en form av tillgång eller ägarandel.

Varför emitterar företag aktier?

När företag börsnoterar sig blir det möjligt för investerare att genom aktieköp erhålla ägarandelar i dem. På så vis kan ledningen skaffa fram nytt kapital till företaget.

Om detta kapital används klokt för att få företaget att växa och utvecklas, blir följden sannolikt att aktiekursen stiger. Det visar att företaget och dess investerare är beroende av varandra.

En börsnotering är också ett sätt för företagsägare att ta hem vinsten av sitt arbete, särskilt om de har byggt upp bolaget från grunden. Nackdelen är att de inte längre är ensamma om att bestämma över företaget. I stället blir de ansvariga inför sina aktieägare.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.