Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Produktinformation för IG:s Turbo24

Alla turbowarranter som listas nedan är överförbara värdepapper som ger dig exponering mot den underliggande tillgångens pris.

  • Index
  • Valuta och guld
  • Råvaror
  • Aktier

Turbowarranter på index

Alla turbowarranter som listas nedan är överförbara värdepapper som ger dig exponering mot den underliggande tillgångens pris.

Index Valuta [1] Multiplikator [2] Handelstider [3]
CE(S)T
Maximal risk [4]
France 40 EUR 0,01

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
Germany 40 EUR 0,01

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
Wall Street EUR 0,01

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
FTSE 100 EUR 0,01

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
Spain 35 EUR 0,01

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
Italy 40 EUR 0,01

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
US Tech 100 EUR 0.01

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
Sweden 30 EUR 0,01

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
US 500 EUR 0,01

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
Netherlands 25 EUR 0,01

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
Hang Seng EUR 0,01

2:30am - 5am &
6am - 9am (CET)

Initial insats
Nikkei 225 EUR 0,01

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
EuroStoxx50 EUR 0,01

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
Volatility Index (VIX) EUR 1

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats

Noter

1. Alla Turbo24 handlas i EUR oavsett underliggande valuta.

2. Det sammanlagda värdet av en turbotransaktion är samma som priset på turbowarranten (baserat på skillnaden mellan den underliggande marknadspriset och din valda knock-out-nivå, som justeras av marknadens multiplikator och inklusive market makerns avgifter*) multiplicerat med antalet köpta turbokontrakt. Ett köp av 100 Tyskland30-turbos till priset 5,00 ger till exempel ett värde som räknas fram på följande sätt:

5,00 (pris) x 100 (turbos) = 500 EUR

3. Där dygnet runt-handel anges öppnar denna kl. 23.00 (CE(S)T) på söndagar och stänger kl. 23.00 på fredagar (CE(S)T).

Handeln med Turbo24 gör ett två minuters uppehåll för dagligt underhåll mellan kl. 23.00-23.02 (svensk tid) måndag till torsdag.

4. Den initiala insatsen för att köpa en turbowarrant består av öppningspriset multiplicerat med antalet enheter. Det här är den maximala förlusten du kan göra på din position.

5. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer dina eventuella vinster eller förluster att realiseras i den andra valutan. När du stänger din position kommer vi att automatiskt konvertera ett positivt eller negativt saldo på ditt konto till basvalutan på ditt konto.

6. Knock-out-nivåer kommer att bestämmas i förhållande till den underliggande marknaden för en specifik turbowarrant.

Utanför normala handelstider baseras priserna för indexmarknader som handlas dygnet runt på hur market makers uppfattar marknaden. Denna kan baseras på prisrörelser på andra relevanta marknader som är öppna. Under dessa handelstider kan kvotering ske utan att det finns någonting att mäta den emot. En market maker kan kvotera priser när den underliggande marknaden är stängd men en knock-out-nivå kan endast triggas då den underliggande marknaden är öppen. Besök den specifika sidan för indexet för att få mer information eller ring oss.

7. En utdelningsjustering kan göras på en turbowarrants knock-out-nivå när en aktie som är en del av indexet passerar sin sista dag för utdelningsbehörighet. Detta består av antalet punkter som indexet måste justeras för att ta hänsyn till aktier som passerar sin sista dag för utdelningsbehörighet vid stängningen av avistamarknaden. Det tas inte ut separata avgifter på kunders konton utan istället justeras knock-out-nivån. Justeringen tillämpas på turbowarranter i både lång och kort riktning. Alla ordrar att öppna positioner kommer att raderas från orderboken när en justering tillämpas.

8. En daglig justering av knock-out-nivån räknas ut av turbowarrantens utfärdare kl. 23.00 (CE(S)T) och börjar tillämpas när underhållet har avslutats kl. 23.02 (CE(S)T). Observera att saldot på kontot inte kommer att justeras, eftersom justering av knock-out-nivån inkluderar den dagliga finanseringsräntan.

För turbokontrakt med lång riktning resulterar en justering i att knock-out-nivån över tid rör sig uppåt, och för ett turbokontrakt med kort riktning kommer den att röra sig nedåt.

När det gäller långa turbowarranter på index görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(ränta + spreadjustering) / (100 x valutadagar per år)] + (finansieringsränta/ 365)} – utdelningsbelopp2

När det gäller korta turbowarranter på index görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(ränta + spreadjustering) / (100 x valutadagar per år)] – (finansieringsränta/ 365)} – utdelningsbelopp2

Ränta = Alternativ referensränta (ARR), beroende av den valuta som den underliggande marknaden kvoteras i, se tabellen nedan.

Valuta Ränta
GBP 1-månads SONIA-ränta
EUR 1-månads ESTR-ränta
JPY 1-månads TONA-ränta
USD 1-månads SOFR-ränta
SEK 1 månads STIBOR-ränta

n = 1 för måndag till torsdag
n = 3 för fredag
Valutadagar på ett år = 365 dagar för GBP, SGD, CNH och ZAR; 360 dagar för SEK, NOK och alla andra världens valutor

Se Faktabladen och prospektet som gäller för din turbowarrant för mer information.


9. När det gäller Turbo24 på indexet Italien40 tillkommer italiensk transaktionsskatt (IFTT). Denna skatt appliceras på alla köp- och sälj-transaktioner oavsett var du är bosatt eller var din transaktion ägde rum. Läs mer om IFTT.

* Market makern tar normalt sett ut en avgift som återspeglar garantin i knock-out-nivån.
2 Utdelningskostnaden dras endast från knock-out-nivån på ex-dagen.

Turbowarranter på valuta och guld

Alla turbowarranter som listas nedan är överförbara värdepapper som ger dig exponering mot den underliggande tillgångens pris.

Valutapar Valuta [1] Multiplikator [2] Handelstider [3]
CE(S)T
Maximal risk [4]
AUD/USD EUR 100

Dygnet runt


23:00 söndag - 23:00 fredag

Initial insats
EUR/GBP EUR 100

Dygnet runt


23:00 söndag- 23:00 fredag

Initial insats
EUR/JPY EUR 1

Dygnet runt

23:00 söndag - 23:00 fredag

Initial insats
EUR/USD EUR 100

Dygnet runt

23:00 söndag - 23:00 fredag

Initial insats
GBP/JPY EUR 1

Dygnet runt


23:00 söndag - 23:00 fredag

Initial insats
GBP/USD EUR 100

Dygnet runt

23:00 söndag - 23:00 fredag

Initial insats
Avista Guld EUR 0.1

24 hours a day

23:00 söndag - 23:00 fredag

Initial insats
USD/CAD EUR 100

24 hours a day

23:00 söndag- 23:00 fredag

Initial insats
USD/JPY (大口) EUR 1

Dygnet runt

23:00 söndag- 23:00 fredag

Initial insats

Noter

1. Alla Turbo24 handlas i EUR oavsett underliggande valuta.

2. Det sammanlagda värdet av en turbotransaktion är samma som priset på turbowarranten (baserat på skillnaden mellan den underliggande marknadspriset och din valda knock-out-nivå, som justeras av marknadens multiplikator och market makerns avgifter*) multiplicerat med antalet köpta turbokontrakt. Ett köp av 100 turbokontrakt på EUR/USD för priset 5,00 ger till exempel ett värde som räknas fram på följande sätt:

5,00 (pris) x 100 (turbokontrakt) = 500 EUR

3. Där dygnet runt-handel anges öppnar denna kl. 23.00 (CE(S)T) på söndagar och stänger kl. 23.00 på fredagar (CE(S)T). Undantag visas i tabellen.

Handeln med Turbo24 gör ett två minuters uppehåll för dagligt underhåll mellan kl. 23.00-23.02 (CE(S)T) måndag till torsdag.

4. Den initiala insatsen för att köpa en turbowarrant består av öppningspriset multiplicerat med antalet enheter. Det här är den maximala förlusten du kan göra på din position.

5. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer dina eventuella vinster eller förluster att realiseras i den andra valutan. När du stänger din position kommer vi att automatiskt konvertera ett positivt eller negativt saldo på ditt konto till basvalutan på ditt konto.

6. Knock-out-nivåer kommer att bestämmas i förhållande till den underliggande marknaden för en specifik turbowarrant. Avseende valutapar är detta referenspriset på Reuters. Stängning efter knock-out-nivå kan enbart ske när den underliggande marknaden är öppen. Eftersom valutamarknader är öppna dygnet runt kan turbowarranter som handlas på valuta stängas av en knock-out-nivå när som helst inom handelstiderna.

7. En daglig justering av knock-out-nivån räknas ut av turbowarrantens utfärdare kl. 23.00 (CE(S)T) och börjar tillämpas när underhållet har avslutats kl. 23.02 (CE(S)T). Observera att saldot på kontot inte kommer att justeras, eftersom justering av knock-out-nivån inkluderar den dagliga finanseringsräntan.

För turbokontrakt med lång riktning resulterar en justering i att knock-out-nivån över tid rör sig uppåt, och för ett turbokontrakt med kort riktning kommer den att röra sig nedåt.

För långa turbowarranter på valuta gäller följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = (tom-next-ränta /SF) + [knock-out-nivå x (finansieringsränta x (n/365))]

När det gäller korta turbowarranter på valuta görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = (tom-next-ränta / SF) - [knock-out-nivå x (finansieringsränta x (n/365))]

Multiplikationsfaktor (SF) = 1000 (standard) eller 100 (för USD/JPY, GBP/JPY och EUR/JPY)

När det gäller långa turbowarranter på guld görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(ränta + spreadjustering) / (100 x valutadagar per år)] + (finansieringsränta / 365)}

När det gäller korta turbowarranter på guld görs följande uträkning:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(ränta + spreadjustering) / (100 x valutadagar per år)] – (finansieringsränta / 365)}

Ränta för guld = 1 månads SOFR-ränta

n = 1 för måndag till torsdag
n = 3 för fredag
p = 1 för måndag till torsdag
p = 3 för onsdag
Valutadagar på ett år = 365 dagar för GBP, SGD, CNH och ZAR; 360 dagar för SEK, NOK och alla andra världens valutorSe Faktabladen och prospektet som gäller för din turbowarrant för mer information.

* Market makern tar normalt sett ut en avgift som återspeglar garantin i knock-out-nivån.

Turbowarranter på råvaror

Alla turbowarranter som listas nedan är överförbara värdepapper som ger dig exponering mot den underliggande tillgångens pris.

Observera: för mer information, besök sidan med produktinformation för handel med Turbo24 på valuta och guld.

Råvara Valuta [1] Multiplikator [2] Handelstider [3]
CE(S)T
Maximal risk [4]
Olja - Brent Crude EUR 1

Dygnet runt

23.00 söndag- 23.00 fredag

Initial insats
Olja - US Crude EUR 1

Dygnet runt

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats
Natural gas EUR 1

23.00 söndag - 23.00 fredag

Initial insats

Noter

1. Alla Turbo24 handlas i EUR oavsett underliggande valuta.

2. Det sammanlagda värdet av en turbotransaktion är samma som priset på turbowarranten (baserat på skillnaden mellan det underliggande marknadspriset och din valda knock-out-nivå, som justeras av marknadens multiplikator och market makerns avgifter*) multiplicerat med antalet köpta turbokontrakt. Ett köp av ett turbokontrakt på Brent Crude för priset 500 ger till exempel ett värde som räknas fram på följande sätt:

500 (pris) x 1 (turbokontrakt) = 500 EUR

3. Där dygnet runt-handel anges öppnar denna kl. 23.00 (CE(S)T) på söndagar och stänger kl. 23.00 på fredagar (CE(S)T).

Handeln med Turbo24 gör ett två minuters uppehåll för dagligt underhåll mellan kl. 23.00-23.02 (CE(S)T) måndag till torsdag.

4. Den initiala insatsen för att köpa en turbowarrant består av öppningspriset multiplicerat med antalet enheter. Det här är den maximala förlusten du kan göra på din position.

5. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer dina eventuella vinster eller förluster att realiseras i den valutan. När du stänger din position kommer vi att automatiskt konvertera ett positivt eller negativt saldo på ditt konto till basvalutan på ditt konto.

6. Knock-out-nivåer kommer att bestämmas i förhållande till den underliggande marknaden för en specifik turbowarrant.

Utanför normala handelstider baseras priserna för råvaror som handlas dygnet runt på vår hur market makers uppfattar marknaden. Denna kan baseras på prisrörelser på andra relevanta marknader som är öppna. Under dessa handelstider kan kvotering ske utan att det finns någonting att mäta den emot. En market maker kan kvotera priser när den underliggande marknaden är stängd men en knock-out-nivå kan endast triggas då den underliggande marknaden är öppen.

a) Öppettider för den underliggande marknaden för Brent Crude:

01.00 - 23.00 (CE(S)T). Öppnar kl. 00.00 natt mot måndag (CE(S)T).

b) Öppettider för den underliggande marknaden för US Crude:

Midnatt - 23.00 (CE(S)T). Öppnar kl. 00.00 natt mot måndag (CE(S)T).

Detta innebär att market maker kvoterar priser för Brent Crude för 24 timmar varje dag, och att positioner kan stängas via knock-out-nivåer under 22 av dessa timmar.

Nästa samma situation gäller för US Crude med skillnaden att positioner kan stängas via knock-out-nivåer 23 timmar av dygnet.

7. Turbokontrakt som har terminsmarknaden för Brent eller NYMEX (US Crude) som underliggande marknad bör rulla över till nästa månads terminskontrakt näst sista arbetsdagen före den sista handelsdagen för det aktuella kontraktet. Om den 30:e november är den sista kalenderdagen i månaden men den sista handelsdagen för november månads terminskontrakt är den 28:e, kommer utfärdaren att byta till nästa kontrakt den 26:e kl. 23.00 (CE(S)T. Utfärdaren kommer att se till att turbowarrantens nominella värde förblir detsamma när det underliggande terminskontraktet rullas över till nästa kontrakt, genom att göra justeringar.

Låt säga att priset på underliggande November Bent Crude står i 7500 och att utfärdaren har ett långt turbokontrakt med en knock-out-nivå på 7400. Eftersom det tillkommer en finansieringskostnad måste utfärdaren justera knock-out-nivån med en punkt. Premien räknas ut genom att ta skillnaden mellan det underliggande priset och knock-out-nivån, så det nya beloppet för premien, efter justeringen, blir 99. Om terminskontraktet December Brent Crude inte har samma pris kommer det att resultera i en annan premie. För att se till att innehavaren av warranten får behålla det nominella värdet på sin position efter att kontraktet rullats över, kommer utfärdaren att ändra warrantens lösenpris. Om priset för ett terminskontrakt på December Brent Crude står i 8000 kommer den nya knock-out-nivån alltså att räknas om enligt följande: 8000 – 99 = 7901, och därmed ändras lösenpriset från 7400 till 7901. På så sätt behåller innehavaren samma nominella värde på sin position.

Alla ordrar att öppna kommer att raderas från orderboken när ett terminskontrakt på en underliggande marknad rullas över.

8. En daglig justering av lösenpriset räknas ut av turbowarrantens utfärdare kl. 23.00 (CE(S)T) och börjar tillämpas när underhållet har avslutats kl. 23.02 (CE(S)T). Observera att saldot på kontot inte kommer att justeras, eftersom justering av lösenpriset inkluderar den dagliga finanseringsräntan.


För turbokontrakt med lång riktning resulterar en justering i att knock-out-nivån över tid rör sig uppåt, och för ett turbokontrakt med kort riktning kommer den att röra sig nedåt.

När det gäller långa turbowarranter på olja görs följande uträkning:
Daglig finanseringskostnad = knock-out-nivå x (finansieringsränta /365)3

När det gäller korta turbowarranter på olja görs följande uträkning:
Daglig finanseringskostnad = knock-out-nivå x (finansieringsränta / 365)3

Finansieringsränta = 3,5 % för Brent Crude och US Light Crude
n = 1 för måndag till torsdag
n = 3 för fredag

Se Faktabladen och prospektet som gäller för din turbowarrant för mer information.


*Market makern tar normalt sett ut en avgift som återspeglar garantin i knock-out-nivån.
3 Turbowarrantsterminer på olja omfattas av en rollover-justering, som beräknas genom att dra av det nya kontraktspriset från det aktuella kontraktspriset. När den dagliga finansieringskostnaden fastställs dras rollover-justeringen från knock-out-nivån. Men om det nya kontraktspriset är högre än det nuvarande kontraktspriset, läggs rollover-justeringen till på knock-out-nivån.

Turbowarranter på aktier

Alla turbowarranter som listas nedan är överlåtbara värdepapper som ger dig exponering mot förändringar i priset på underliggande index.

Aktie

Valuta [1]

Multiplikator [2] Handelstider (CE(S)T) [3] Maksimal risk [4]

AB Volvo

EUR

1

15:30 - 22:00

Initial insats

Adidas AG

EUR

0,1

09:00 - 17:30

Initial insats

Advanced Micro Devices Inc

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Adyen NV

EUR

0,01

09:00 - 17:30

Initial insats

Air France-KLM SA

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Air Liquide SA

EUR

0,1

09:00 - 17:30

Initial insats

Airbnb Inc

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Airbus Group SE (Airbus SE)

EUR

0,1

09:00 - 17:30

Initial insats

Alibaba Group Holding Limited

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Allianz SE

EUR

0,1

09:00 - 17:30

Initial insats

Alphabet Inc

EUR

0,01

15:30 - 22:00*

Initial insats

Amazon.com Inc

EUR

0,01

15:30 - 22:00*

Initial insats

Apple Inc

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

ArcelorMittal

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

AstraZeneca PLC

EUR

0,01

09:00 - 17:30

Initial insats

Baidu Inc

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

EUR

10

09:00 - 17:30

Initial insats

Banco de Sabadell SA

EUR

100

09:00 - 17:30

Initial insats

Banco Santander SA

EUR

10

09:00 - 17:30

Initial insats

Bayer Aktiengesellschaft

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Beyond Meat Inc

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

BioNTech SE

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Coinbase Global Inc

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Commerzbank AG

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Daimler AG

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Delivery Hero SE

EUR

0,1

09:00 - 17:30

Initial insats

Delta Air Lines Inc

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Deutsche Lufthansa AG

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Deutsche Wohnen SE

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Distribuidora Internacional de Alimentacion SA

EUR

100

09:00 - 17:30

Initial insats

Elekta AB

EUR

0,1

09:00 - 17:25

Initial insats

Evolution Gaming Group AB

EUR

0,01

09:00 - 17:25

Initial insats

Evotec AG

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Facebook Inc

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Fingerprint Cards AB (publ)

EUR

1

09:00 - 17:25

Initial insats

General Electric Company

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

EUR

0,1

09:00 - 17:25

Initial insats

Industria de Diseno Textil SA

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Intel Corporation

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

International Consolidated Airlines Group SA

EUR

10

09:00 - 17:30

Initial insats

Intesa Sanpaolo SpA

EUR

10

09:00 - 17:30

Initial insats

Intrum AB (publ)

EUR

0,1

09:00 - 17:25

Initial insats

Kering SA

EUR

0,1

09:00 - 17:30

Initial insats

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.

EUR

0,1

09:00 - 17:30

Initial insats

Lyft Inc

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

McDonald's Corporation

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

MGM Resorts International

EUR

1

15:30 - 22:00

Initial insats

Micron Technology Inc

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Microsoft Corporation

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Moderna Inc (All Sessions)

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Netflix Inc

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

NIO Inc - ADR

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Novavax, Inc.

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

NVIDIA Corporation

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Obrascon Huarte Lain SA

EUR

100

09:00 - 17:30

Initial insats

Palantir Technologies Inc

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Pfizer Inc (All Sessions)

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Plug Power Inc.

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Renault SA

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Repsol SA

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Royal Dutch Shell PLC

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Sandvik AB

EUR

0,1

09:00 - 17:25

Initial insats

SAP SE

EUR

0,1

09:00 - 17:30

Initial insats

SAS AB

EUR

10

09:00 - 17:25

Initial insats

Siemens Aktiengesellschaft

EUR

0,1

09:00 - 17:30

Initial insats

Snap Inc

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Societe Generale SA

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Stellantis

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Swedbank AB (publ)

EUR

0,1

09:00 - 17:25

Initial insats

Telecom Itali ASA

EUR

100

09:00 - 17:30

Initial insats

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

EUR

0,1

09:00 - 17:25

Initial insats

Telefonica SA

EUR

10

09:00 - 17:30

Initial insats

Tesla Inc

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

The Boeing Company

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

The Coca-Cola Company

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

The Walt Disney Company

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

TOTAL SA

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Twitter Inc

EUR

1

15:30 - 22:00

Initial insats

Uber Technologies Inc

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

UniCredit SpA

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Vallourec SA

EUR

1

09:00 - 17:30

Initial insats

Visa Inc

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Volkswagen AG

EUR

0,1

15:30 - 22:00

Initial insats

Zoom Video Communications Inc

EUR

0,1

15:30 - 22:00*

Initial insats

TUI AG

EUR

1

09:00 - 17:00

Initial insats

BASF SE

EUR

1

09:00 - 17:00

Initial insats

Zalando SE

EUR

1

09:00 - 17:00

Initial insats

Infineon Technologies AG

EUR

1

09:00 - 17:00

Initial insats

Deutsche Telekom AG

EUR

1

09:00 - 17:00

Initial insats

Deutsche Post AG

EUR

1

09:00 - 17:00

Initial insats

RWE AG

EUR

1

09:00 - 17:00

Initial insats

MTU Aero Engines AG

EUR

0.1

09:00 - 17:00

Initial insats

Vonovia SE

EUR

1

09:00 - 17:00

Initial insats

Henkel AG & Co. KGaA

EUR

1

09:00 - 17:00

Initial insats

E.ON SE

EUR

1

09:00 - 17:00

Initial insats

HeidelbergCement AG

EUR

1

09:00 - 17:00

Initial insats

Siemens Energy AG

EUR

1

09:00 - 17:00

Initial insats

Rivian Automotive Inc -A

EUR

1

15:30 - 22:00

Initial insats

Exxon Mobil Corp

EUR

0.1

15:30 - 22:00*

Initial insats

NIKE Inc

EUR

0.1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Chevron Corp

EUR

0.1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Ford Motor Co

EUR

1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Bank of America Corp

EUR

0.1

15:30 - 22:00*

Initial insats

JPMorgan Chase & Co

EUR

0.1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Oracle Corp

EUR

0.1

15:30 - 22:00*

Initial insats

AT&T Inc

EUR

0.1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Caterpillar Inc

EUR

0.1

15:30 - 22:00*

Initial insats

Bed Bath & Beyond Inc

EUR

10

15:30 - 22:00*

Initial insats

PayPal Holdings Inc

EUR

0.1

15:30 - 22:00*

Initial insats

*Utökade handelstider innebär måndagar till torsdagar kl. 10.00 till 02.00 (nästa dag), samt fredagar kl. 10.00 till 23.00. Alla tider anges i svensk tid.

Du betalar inget courtage för ordrar värda 300 € eller mer.

Relaterade frågor

Fördjupa dina kunskaper

Bli en bättre trader med IG Academy. Ta del av intressanta webbaserade kurser, seminarier och webbinarier.