Hva er turbowarranter og hvordan fungerer de?

Lær deg det grunnleggende ved turbotrading. Lær om de forskjellige typene av turbowarranter, hvordan de prissettes og hvordan de gjør deg i stand til å begrense risikoen din samt ta kontroll over giringen din. Du kan også se eksempler på turbotrades.

Interessert i å handle turbowarranter hos IG?

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er turbowarranter?

Turbowarranter, også kjent som turbosertifikat eller bare turbo, er noterte, overførbare verdipapirer. De tillater deg å ta en posisjon på underliggende finansielle aktiva ettersom kursen stiger eller faller – uten å måtte eie det underliggende aktivumet. Du kan trade på aksjeindeks, valutakryss og råvarer.

Kostnaden av å trade turbowarranter er lav i forhold til det underliggende aktivumet siden utlegget ditt er basert på forskjellen mellom den underliggende kursen og knock-out-nivået du velger. Det betyr at for hver økning i den underliggende markedsverdien vil du oppleve at gevinsten eller tapet ditt blir proporsjonalt høyere. Dette vil si at du bruker giring når du trader turbowarranter. I tillegg kan du kontrollere størrelsen på giringen du bruker og samtidig begrense risikoen din. Nedenfor vil vi forklare hvordan dette fungerer.

Hos IG kan du trade en ny type turbowarrant som heter turbo24. Dette er den første turboen i verden som er tilgjengelig hele døgnet, fem dager i uken. Nedenfor vil du finne en forklaring på disse warrantene.

Hvordan fungerer turbowarranter?

Turboer gir deg en måte å trade på med strengt begrenset risiko. Hver trade har et forhåndsbestemt knock-out-nivå og hvis turboen skulle nå dette nivået vil den automatisk lukkes - altså, turbowarranten vil avslutte og du vil tape det opprinnelige utlegget for å åpne den. Det vil også si at du aldri vil tape mer enn dette opprinnelige utlegg.

Du velger selv knock-out-nivået, eller strike-prisen, før du åpner posisjonen. Denne bestemmer åpningsprisen for turboen, som er forskjellen mellom den underliggende markedskursen og ditt valgte knock-out-nivå. Den inkluderer market makers spread, pluss en avgift for å garantere knock-out-nivået.

Det er ingen kurtasje på IGs turbotrades. Det opprinnelige utlegget er alt du trenger å betale fordi alle potensielle avgifter er innebygd i turboen.1 Kostnaden for å holde posisjonen over natten er gjort rede for ved en liten daglig justering til knock-out-nivået ditt - en fast avgift på 2,5 % per år. Les mer på vår side for produktinformasjon.

Hvordan kan du kontrollere giringen din med turbowarranter?

Åpningsprisen på en turbo definerer giringen din på tidspunktet du gjør traden. En lavere pris gir deg høyere giring i forhold til hva traden koster og motsatt. Så ved å velge knock-out-nivået kan du også kontrollere giringen din.

Når du trader turbo24 hos IG kan du se nivået av giring for hvert knock-out-nivå.

Hva er en long-turbo og en short-turbo?

Turboer kan kun åpnes ved å kjøpe, ikke selge. Men du kan bruke turboer til å ta en posisjon på både stigende og fallende markeder og på den måten kan du trade på underliggende aktiva ved både å kjøpe og å selge gjennom to forskjellige typer turboer:

  • Long-turboer gir deg mulighet til å få gevinst fra stigende priser. Tilgjengelige nivåer for knock-out vil være under den underliggende markedskursen.
  • Short-turboer gir deg mulighet til å få gevinst fra fallende priser. Tilgjengelige nivåer for knock-out vil være over den underliggende markedskursen

Long-turboer er noen ganger kjent som «turbo-bull-warrant» mens short-turboer kan være kjent som «turbo-bear-warrant».

Hvis du kjøper en long-turbo og markedet faller og treffer knock-out-nivået vil turboen lukkes og du vil tape kjøpesummen. Det samme gjelder dersom du kjøpte en short-turbo og markedet stiger og treffer knock-out-nivået.

Du vil aldri tape mer enn ditt opprinnelige innskudd, selv når markedet beveger seg raskt forbi knock-out-nivået ditt eller det forekommer gap forbi nivået.

Hvis markedet beveger seg mot deg trenger du ikke vente til turboen når knock-out-nivået. Du kan lukke posisjonen din når du måtte ønske.

Eksempel på turbotrading

Vi vil se nærmere på et detaljert eksempel for å vise hvordan en turbowarrant fungerer.

For enkelthetsskyld har vi ignorert effekten av innebygde avgifter og enhver justering i utregningene nedenfor.

La oss si at Germany 30 handles til 12 000 og du tror den kommer til å stige. Du bestemmer deg for å kjøpe 100 long-turboer med knock-out-nivå 120 punkter unna, til 11 880.

Vi bruker en multiplikator på turbopriser (se vår side for produktinformasjon for mer informasjon) og i dette eksemplet er multiplikatoren 0,01. Verdien på posisjonen din er: 100 x (120 x 0,01) = 120 €.

Når du har kjøpt turboene vil åpningskursen og knock-out-nivået være satt. Du trenger ikke gjøre ytterligere innskudd på kontoen din for å opprettholde posisjonen. Du kan heller ikke justere knock-out-nivået.

Turboeksempel 1

Du hadde rett og Germany 30 stiger. Når turboen når 12 150 bestemmer du deg for å selge turboene dine og gå ut av posisjonen.

Det underliggende markedet er på 150 punkter høyere og turboens verdi har steget. Verdipapiret ditt er nå verdt 270 €. Du mottar denne verdien når du selger turboen, noe som gir deg en gevinst på 150 € i tillegg til ditt opprinnelige utlegg.

Turboeksempel 2

Du tar feil og Germany 30 faller. Du holder turboen dine åpen, men når kursen når knock-out-nivået ditt på 11 880, ett fall på 120 punkter, blir posisjonen knocked-out og den mister all verdi.

Du har tapt ditt opprinnelige utlegg på 120 €, men du er beskyttet mot ytterligere fall i det underliggende markedet.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på turbowarranter og CFDer?

  • Begge produktene tillater deg å ta en posisjon på et underliggende finansielt marked med giring, men turbowarranter tillater deg å ta kontroll over nivået på giringen og risikoen din på hver enkelt trade.
  • Turbowarranter har begrenset risiko på grunn av deres innebygde knock-out-nivå. Ditt maksimale tap er det opprinnelige utlegget ditt. For å trade CFDer med begrenset risiko må du legge til en garantert stopp for hver posisjon. Dette kan du endre senere, det du ikke kan endre er knock-out-nivået på turbowarranten som er satt.
  • Knock-out-nivået på turbowarranter er basert på den underliggende markedskursen. Det betyr at du ikke kan bli knocked-out mens det underliggende markedet er stengt, men merk at du kan fortsette å trade på disse tidspunktene.
  • Mens CFDer handles over-the-counter (OTC) handles turbowarranter på en MTF og kan generelt kun kjøpes via en megler eller en bank. Som noterte verdipapirer har turbowarranter en ikke-vilkårlig prissetting og det er fullt synlige før man handler. De kan også tilby muligheter for bedre priser ved å trade mot andre kunder eller innenfor market makers spread.

Hva er forskjellen på turbowarranter og mini futures?

En mini future er en form for turbowarrant med spesifikke funksjoner. For eksempel har den ikke en utløpsdato og knock-out-nivået er forskjellig fra strike-prisen. IG tilbyr ikke mini futures.

Er det en forskjell mellom turbowarranter og turboer uten tidsbegrensning?

Turbowarranter kan tilbys med og uten forfallsdato. Turboer uten tidsbegrensning er en type av turbowarrant som ikke har en forfallsdato. Vi tilbyr turboer uten forfallsdato hos IG.

Hva er forskjellen mellom turbowarranter og barriers?

De to produktene gir veldig like tradingopplevelser. Hovedforskjellen er at du kan velge turboer fra et utvalg av forhåndsbestemte knock-out-nivåer (strike-priser). Med barriers kan du selv sette knock-out-nivå.

Er turbowarranter forskjellig fra turboopsjoner?

Turbowarranter er overførbare verdipapirer som utstedes under et basisprospekt og handles på en MTF eller annen markedsplass, det er ikke turboopsjoner. Det betyr at turbowarranter tilbyr større transparens for traders. IG tilbyr ikke turboopsjoner.

Kanskje du også er interessert i...

Vi er tydelige når det gjelder kostnadene våre slik at du alltid vet hva avgiftene dine innebærer

Sammenlign fordelene ved barriers, CFDer og turbo24

Utforsk vår nettbaserte plattform og utvalg av apper for alle enheter

1 For turbowarranter på indeksen Italy 40 gjelder den italienske transaksjonskatten (IFTT). Les mer.

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 76 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.