Hva er vanilla-opsjoner og hvordan fungerer de?

Å trade vanilla-opsjoner er en måte å spekulere på det finansielle markedet som ikke krever at du kjøper eller selger underliggende aktiva. Oppdag alt du trenger å vite om vanilla-opsjoner, fra hva de er og hvordan de fungerer, til hvordan du kan åpne en tradingkonto for opsjoner og se eksempler på opsjonshandel.

Opsjoner er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. Tap kan forekomme ekstremt raskt.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er vanilla-opsjoner?

Vanilla-opsjoner er kontrakter som tillater deg å se bevegelsene i underliggende aktiva. Dersom du kjøper en opsjon har du retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge et spesifisert antall av et finansielt instrument til en bestemt kurs på en forhåndsbestemt dato.

Vanilla-opsjoner ligner på futures-kontrakter, men til forskjell fra futures har du ingen plikt til å trade dersom du ikke vil. De kalles vanilla-opsjoner fordi, i motsetning til eksotiske opsjoner har de ingen uvanlige eller ytterligere funksjoner. Noen ganger brukes ordene opsjoner og vanilla-opsjoner om hverandre.

Hvordan fungerer vanilla-opsjoner?

Vanilla-opsjoner kan deles inn i to typer: calls og puts. Begge kan kjøpes og selges.

Kjøp av en call gir deg retten, men ikke plikten, til å kjøpe et underliggende aktivum til en bestemt kurs, på en bestemt dato. Det gir deg en long-posisjon i markedet. Du kjøper en call hvis du tror kursen på markedet vil stige.

Kjøp av en put gir deg retten, men ikke plikten, til å selge et underliggende aktivum til en bestemt kurs, på en bestemt dato. Det gir deg en short-posisjon i markedet. Du kjøper en call hvis du tror kursen på markedet vil synke.

Salg av en call gjør deg pliktig til å selge et underliggende aktivum på et visst kursnivå, på en bestemt dato. Du selger en call hvis du tror markedet ikke vil endre seg eller synke i verdi.

Salg av en put gjør deg pliktig til å kjøpe et underliggende aktivum på et visst kursnivå, på en bestemt dato. Du selger en put hvis du tror markedet ikke vil endre seg eller øke i verdi.

Kursen hvor du kan kjøpe eller selge kalles strike-prisen, og datoen den forfaller kalles forfallsdatoen. Opsjonskjøpere kalles gjerne «innehaver» og selgere «utstedere».

Hvordan fungerer gevinster og tap for vanilla-opsjoner?

Beløpet du betaler for å motta rettigheten til å kjøpe eller selge en vanilla-opsjon kalles en premie. Når du kjøper en vanilla-opsjon hos IG vil din totale risiko bli regnet ut fra premien ganget med tradestørrelsen din. Du vil også betale en liten kurtasje ved åpning og lukking av traden av din.

Ved kjøp av vanilla-opsjoner vil utleggene dine gjøre det mulig for deg å dra nytte av en potensiell ubegrenset gevinst. Ved salg av vanilla-opsjoner vil du motta premien på forhånd og betale marginkravet og kurtasjen. Premien du mottar er din totale mulige gevinst, mens velger du å selge en call utsetter du deg selv for ubegrenset risiko for tap om det underliggende markedet passerer striken før forfall.

Er vanilla-opsjoner girede produkter?

I likhet med CFDer tilbyr vanilla-opsjoner giret tilgang til markedene. Konseptet giring fungerer annerledes for vanilla-opsjoner enn CFDer. Ved kjøp av vanilla-opsjoner er premien du betaler mindre enn hva det koster å investere i det underliggende aktivumet, dette gjelder uansett om du kjøper en råvare som olje eller gull, eller eksponerer deg selv mot bevegelsene i en aksjeindeks gjennom en stor aksjeportefølje.

Giring er kun en av fordelene ved opsjoner.

In-the-money, out-of-the-money og at-the-money

Når strike-prisen til en call-opsjon er under kursen til det underliggende markedet, eller når strike-prisen til en put-opsjon er over kursen til det underliggende er opsjonen in-the-money.

Opsjonene er out-of-the-money dersom det er motsatt. Når strike-prisen er det samme som det underliggende er opsjonen at-the-money. Premien på en vanilla-opsjon vil reflektere hver av disse stadiene, premier for in-the-money er mye høyere enn out-of-the-money for vanilla-opsjoner.

Hvordan prises vanilla-opsjoner?

I motsetning til CFDer eller IGs barriers, som beveger seg en-for-en med det underliggende markedet, er det en rekke faktorer som påvirker kursen til en vanilla-opsjon. Premier hentes ut fra Black-Scholes formelen, en etablert modell som regner ut kurser basert på disse faktorene. Hver av dem tar utgangspunkt i det samme prinsippet: jo høyere sannsynlighet det er for at opsjonen vil forfalle med verdi, jo høyere vil opsjonspremien være.

Tre av de viktigste faktorene er nivået på det underliggende markedet, tiden frem til opsjonen forfaller og volatiliteten på det underliggende.

Sannsynligheten for at en opsjon har noe verdi når den forfaller øker dersom den underliggende kursen presser den videre into-the-money. Jo mer opsjonen blir in-the-money, jo høyere pleier premien å bli.

Opsjoner som har lang tid igjen før den forfaller har også lengre tid til å bli enten in-the-money eller out-of-the-money. Si at du har to out-of-the-money opsjoner med den samme strike-prisen, men forskjellige forfallsdatoer. Opsjonen med forfall lengst frem i tid vil antageligvis ha en høyere premie.

Jo mer det underliggende markedet beveger seg, jo større sannsynlighet er det at en opsjon endrer seg fra å være out-of-the-money til å bli in-the-money, og motsatt. Dersom markedet øker i volatilitet vil opsjonen på det markedet som regel øke i pris. Dette er spesielt fremtredende ved opsjoner som er at-the-money og beveger seg lengre vekk fra å være in-the-money eller out-of-the-money.

Eksempel på en vanilla-opsjon

La oss si at FTSE ligger på 7 400 og du tror den kommer til å stige. Du bestemmer deg for å kjøpe en December 7 500 call til kursen 82/88. En kontrakt er i dette tilfellet verdt 1 £ per punkt av markedsbevegelsene, så du betaler 88 £ i premie og 10 p i kurtasje ved åpningen av en trade.

Om FTSE beveger seg over 7 500 blir kontrakten din in-the-money. Men den må utløpe over 7 588,1 før du får en gevinst, siden du må tjene inn premien din.

Takket være de forskjellige faktorene som påvirker premien til vanilla-opsjoner kan du oppnå gevinst på posisjonen selv før opsjonen når strike-kursen. For eksempel kan opsjonspremien din bevege seg over hva du betalte for den dersom markedet beveger seg i din favør med tilstrekkelig tidsverdi igjen, eller dersom volatiliteten øker tilstrekkelig. I begge scenariene kan du lukke posisjonen din før forfall for å realisere gevinsten, samtidig betaler du 10 p i kurtasje.

Hvis FTSE holder seg lavere enn striken på 7 500 ved forfall kommer opsjonen din til å forfalle uten verdi. Det spiller ingen rolle hvor langt FTSE-kursen faller. Alt du taper er opsjonspremien din. Du kan også lukke posisjonen din tidlig dersom du endrer mening om hvordan markedet kommer til å bevege seg og du tror det vil begrense tapene dine.

Hvis du tror at kursen til FTSE vil synke i dette scenariet kan du kjøpe en December 7 300 put-opsjon. Dersom det underliggende var under 7 300 ved forfall kan du bruke retten din til å selge. Dersom det underliggende er over kursen er det kun premien du taper.

Du kan også selge en put i det første scenariet og selge en call i det andre. Du vil imidlertid begrense gevinsten til premien som du mottok da du åpnet posisjonen. Dersom markedet passerer striken finnes det ingen grenser for hvor mye du kan tape før forfall.

Tradingstrategier for vanilla-opsjoner

Vanilla-opsjoner er unike i måten de fungerer på som gjør at de er ideelle for en rekke strategier som ikke vil fungere med CFDer. Disse strategiene vil noen ganger være å kjøpe mer enn en vanilla-opsjon på det samme markedet gjennom forskjellige kombinasjoner av calls og puts med forskjellige striker og forfallsdatoer.

Strategier for vanilla-opsjoner blir ofte brukt av traders for å hedge posisjonen de allerede har, for å kjøpe tid eller for å spekulere på forskjellige markedsforhold. Finn ut mer om tradingstrategiene til vanilla-opsjoner.

Tre enkle trinn for å handle vanilla-opsjoner

Fyll inn et enkelt skjema

Vi kommer til å spørre deg om din erfaring innen trading

Få bekreftelse online

Vi kan vanligvis bekrefte identiteten din umiddelbart

Gjør et innskudd og begynn å trade

Du kan enkelt gjøre uttak når som helst

Ofte stilte spørsmål

Kan du bruke vanilla-opsjoner til å trade valuta?

Ja, du kan handle vanilla-opsjoner på en rekke valutapar. La oss si at GBP/USD trades til 1,10. Du tror at paret kommer til stige i verdi over den neste uken så du kjøper en EUR/USD call med en strike til 1,15. Markedet beveger seg i retningen du ønsker og forfaller in-the-money. Når du har tjent inn premien din vil du få en gevinst. Dersom markedet beveger seg i motsatt retning vil du kun tape premien din.

Hvordan beveger vanilla-opsjoner seg sammenlignet med eksotiske opsjoner?

Eksotiske opsjoner kan dele karakteristikker med vanilla-opsjoner, men vil ha ytterligere funksjoner som passer behovene til spesifikke handelsstrategier eller markeder. For eksempel kan utbetalingsprofilen og prissettingen til en eksotisk opsjon være annerledes enn en vanilla-opsjon. Det betyr at komplekse, eksotiske opsjoner noen ganger har større mulighet til å tilpasse seg enn vanilla-opsjoner.

Hva er en vanlig vanilla-opsjon?

En vanlig vanilla-opsjon er en opsjon som beskrevet på denne nettsiden. Ordet «vanlig» henviser bare til at opsjonen ikke har noen ytterligere eller uvanlige funksjoner som en eksotisk opsjon kan ha.

Kan jeg hedge med vanilla-opsjoner?

Ja, måten vanilla-opsjoner prises gjør dem veldig populære for hedging. Du kan lese mer om hvordan du kan bruke vanilla-opsjoner til å hedge her.

Oppdag opsjonstrading hos IG

Les mer om fordelene ved opsjonstrading (også kalt opsjonshandel eller optionstrading) og se hvordan du kan starte å trade hos IG.

Kanskje du også er interessert i...

Sammenlign fordelene og funksjonene ved disse to måtene å trade på, for deretter å bestemme hvilken som passer deg best.

Oppdag alt du trenger å vite om barriers, som du kan trade samtidig som vanilla-opsjoner gjennom IGs tradingkonto for opsjoner.

Lær deg trinnene til hvordan du kan trade barriers, fra hvordan de fungerer til å plassere din første posisjon.

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 76 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.