Börshandlade produkter

Vad är en börshandlad produkt?

Introduktion till börshandlade produkter

Börshandlade produkter ("exchange traded products", ETP) är investeringsobjekt vars värdeutveckling är avsedd att överensstämma med ett urval eller en korg av likartade tillgångar, exempelvis index, råvaror eller valutor.

Börshandlade produkter utvecklades för att förena attraktiva egenskaper hos en rad finansiella instrument, exempelvis aktier och indexfonder. De har blivit en alltmer populär alternativ investering.

Vad kan du göra med börshandlade produkter?

Tanken med börshandlade produkter är att de ska spegla utvecklingen av en befintlig underliggande marknad, exempelvis på index- eller råvaruområdet. Syftet är således att utveckling och avkastning ska följa den underliggande marknadens.

Ingen kräver att börshandlade produkter ska utvecklas bättre än den underliggande marknad de ska följa. Men eftersom börshandlade produkter förenar de bästa egenskaperna hos diverse andra finansiella instrument, blir de ofta mer attraktiva än att handla direkt i den underliggande marknaden.

Hur fungerar börshandlade produkter?

Karaktäristiskt för börshandlade produkter är att de handlas på en reglerad handelsplats, precis som aktier. I likhet med aktier prissätts också börshandlade produkter kontinuerligt under dagen, så att du kan handla med dem när som helst under handelstiden.

Du kan också blanka börshandlade produkter, bifoga en limit eller stopp till dina ordrar, och handla med hävstångseffekt.

Att förstå börshandlade produkter

När du väljer att köpa en börshandlad produkt som följer exempelvis ett index, i stället för att köpa de enskilda aktier som ingår i indexet, så blir du ägare till en portfölj med dessa företag. Du skaffar dig exponering mot den sammanlagda utvecklingen för ett flertal aktörer, och är inte beroende av hur det går för ett enskilt bolag.

Du lägger en enda order till en enda kurs, oavsett om den börshandlade produkten följer ett index med 100 företag, eller en handfull bolag i energisektorn. Denna förenkling kan vara en fördel eller en begränsning. Det beror helt på hur din tradingstrategi är upplagd och hur respektive marknad ser ut.

Om du köper en börshandlad produkt kan du inte ändra på den korg som produkten består av. Du är fastlåst vid den portfölj och de företag som produkten ska följa. 

Exempel på börshandlade produkter

Det finns en börshandlad produkt som låter dig investera i utvecklingen för de 100 största brittiska företagen på Londonbörsen med en enda transaktion. Om du hade köpt var och en av dessa aktier separat hade courtaget blivit dyrt. Transaktionen blir dessutom enklare att genomföra.

På liknande sätt är Dow Jones-AIG Industrial Metals en ETC ("exchange traded commodity", börshandlad råvara) som ska avspegla den totala utvecklingen för aluminium-, koppar-, zink- och nickelföretag på New York-börsen. Det ger dig en bredare exponering mot sektorn än du kan få med en enskild råvarutransaktion, samtidigt som du kan köpa en hel korg med en enda order.

understanding-etps

Börshandlade produkter blir allt populärare

Den första börshandlade produkten lanserades i USA 1989. Till en början var myndighetskraven stränga, men nykomlingen blev snabbt allt populärare. I dag förekommer börshandlade produkter på ett otal marknader och levereras av allt fler aktörer. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.