null

Hävstångsprodukter och risk

Är hävstångsprodukter farliga?

Kom alltid ihåg att hävstångsprodukter kan åstadkomma såväl större vinster som större förluster. Visst kan det hända att du får en imponerande avkastning, men dina potentiella förluster stannar inte vid den säkerhet du deponerat.

Största möjliga förlust, uttryckt som andel av din investering, är större då du handlar med hävstångsprodukter. Men observera att den totala risken – den förlust du kan råka ut för i allra värsta fall – är lika hög oavsett om du köper tillgångar till deras fulla värde, eller genom en hävstångsaffär med säkerhetskrav.

Därför kan det vara klokt att se din position till dess fulla värde, och inte enbart i termer av den säkerhet du deponerat. Du ska aldrig göra hävstångsaffärer om du inte förmår att till fullo täcka största möjliga förlust.
 

leverage_is-leverage-risky

Exempel på hur hävstångsprodukter fungerar

Säg att Ericsson står i 64,00 SEK per aktie. Du bestämmer dig för att köpa 100 Ericsson-aktier till detta pris.

Största möjliga förlust är alltså lika stor oavsett om du köper tillgången på normalt sätt eller genom att utnyttja hävstångsprodukter. Du beräknar den genom att multiplicera kursförändringen (64,00 SEK – 0 SEK = 64,00 SEK) med antalet aktier (100) = 6 400 SEK. Men uttryckt som andel av din initialinvestering motsvarar denna summa en förlust på 2 000% – vilket beror på att du har gjort en hävstångsaffär.

De säkerhetskrav och slippagefaktorer som gäller för ditt konto beror på i vilket land ditt konto är baseratbased.

Verktyg för riskhantering

Hävstångsprodukter för med sig ofrånkomliga risker. Det finns dock ett antal metoder för att hantera dessa risker och begränsa dina potentiella förluster.

Under Riskhantering beskriver vi en rad verktyg som kan användas för att begränsa potentiella förluster. En del av dessa är specialanpassade för affärer med hävstångsprodukter.
 

leverage_risk-management-tools

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.