Börshandlade produkter

Fördelar och handelsmetoder

Fördelar med börshandlade produkter

Börshandlade produkter passar inte för alla traders eller investeringsstrategier. Däremot kan de vara ett attraktivt alternativ till en rad mer etablerade investeringsobjekt.

Här är några av fördelarna med börshandlade produkter:

 

En enda transaktion

För att skaffa dig samma exponering som en börshandlad produkt ger skulle du behöva köpa ett flertal olika tillgångar var för sig.

När du slipper detta blir det enklare att ha ett riktpris för den tillgångskorg som intresserar dig. Samtidigt minskar dina courtagekostnader: Avgifter utgår ju bara på en enda transaktion, snarare än på var och en av tillgångarna i korgen.

Kontinuerlig prissättning

En av de viktigaste skillnaderna mellan börshandlade produkter och fonder är att de sistnämnda endast prissätts en gång om dagen, till sitt nettotillgångsvärde (NAV).

Att kunna handla när som helst under handelsdagen underlättar om du ska försöka få ett visst pris. För populära börshandlade produkter är avvikelsen mellan den dagliga slutkursen och totalt NAV för de tillgångar som ingår i produkten mindre än 2%.

Handla med exotiska instrument

I vissa fall är börshandlade produkter enda sättet att få exponering mot de underliggande marknaderna. 

Det kan exempelvis röra sig om exotiska aktier eller index som är så smala att de inte går att handla med på vanligt sätt.

Billigare

Inte nog med att courtagekostnaden för börshandlade produkter är lägre än för andra instrument: Du sparar också pengar i några andra avseenden.

De flesta bedömare anser att förvaltningskostnaderna är lägre än för fonder.

Flexiblare

Börshandlade produkter handlas på börser ungefär som aktier.

Precis som fallet är med aktier kan investerare således blanka, köpa med hävstångseffekt och använda stopp och limit.

Det finns inte heller något minimikrav på hur stor investeringen ska vara.

Större öppenhet

För det första förbättras transparensen genom den kontinuerliga dagliga prissättningen. För det andra offentliggör leverantörer av börshandlade produkter varje dag hur dessa är sammansatta.

Riskspridning

Börshandlade produkter passar utmärkt som hjälpmedel för riskspridning, genom att du kan skaffa dig exponering mot en hel korg av tillgångar i en enda transaktion.

Korgen kan innehålla likartade produkter i exempelvis energibranschen, eller mer heterogena produkter som tillväxtmarknadsindex.

 

Så handlas börshandlade produkter

Genom att handla börshandlade fonder i form av CFDs hos IG erhåller du samma exponering som om du hade köpt de underliggande tillgångarna, men till en bråkdel av kostnaden. Affären innebär att du ingår ett avtal om att utbyta värdet av den prisförändring för en börshandlad fond som uppstår från det att du öppnar din position, och fram till att du stänger den.

Du kan i regel använda ditt CFD-konto för att handla en lång rad instrument, bland annat valutor, index, råvaror och börshandlade fonder.

Mer information hittar du under CFDs.

Aktiemäklare

Om du vill köpa eller sälja börshandlade produkter behöver du anlita en mäklare som mellanhand mellan dig och handelsplatsen.

Mer information om de tjänster som en mäklare kan erbjuda hittar du under Aktier.

 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.