null

Prissättning och viktning

Hur prissätts index?

Index kan delas in i olika kategorier beroende på vilken prisberäkningsmetod som används. Dessa metoder beskrivs nedan:

 

Prisviktade index

Indexets värde avgörs helt av kurserna för de ingående aktierna. Indexvärdet är summan av aktiekurserna för de aktier som ingår delat med totala antalet aktier. Dyra aktier får därmed störst betydelse och påverkar indexet mer.

Dow Jones Industrial Average är ett prisviktat index.

Börsvärdeviktade index

Kursen för varje aktie som ingår viktas utifrån bolagets börsvärde. Bolag med större börsvärde kommer att utgöra en större indexandel. Indexvärdet är börsvärdet för de bolag som ingår delat med antalet aktier. Nationella aktieindex av denna typ påverkas starkt av branscher med mycket stora företag, exempelvis gruv- och banksektorerna.

FTSE 100 är ett börsvärdeviktat index.

Kompositindex

Här slås ett antal aktier, index eller andra variabler ihop och standardiseras, vilket ger ett statistiskt mått på hur en marknad eller bransch utvecklas över tid. Detta kan vara ett användbart jämförelsetal när investerare ska mäta sin portföljavkastning. Kompositindex är antingen pris- eller börsvärdeviktade. "Komposit-" syftar endast på indexets uppbyggnad.

NASDAQ Composite är ett kompositindex.

 

Hur påverkas index av utdelningar?

Utdelningar från företag vars aktier ingår i ett index pressar i regel indexpriset. Orsaken är att aktiekurser på utdelningsdagen ofta sjunker med ett belopp som motsvarar utdelningen.

Om du har tagit en position i en indexfuture så är planerade utdelningar inräknade i kontraktspriset. Du påverkas inte av motsvarande indexnedgång.

Om du har en lång CFD-position i ett index där ett företag som planerar en utdelning ingår, erhåller du denna utdelning precis som om du var en av företagets ordinarie aktieägare. Så länge du har tagit din långa position senast handelsdagen före utdelningsdagen, bör detta inte påverka dig alls. Med all sannolikhet kommer den utdelning du erhåller att uppväga nedgången för indexet. Om du i samma läge i stället har en kort position, blir utdelningen en kostnad för dig.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.