Valutor

Valutahandelns ABC

Vad är en valuta?

Valutamarknaden är den decentraliserade internationella marknaden för valutahandel.

Valutamarknaden är världens största finansmarknad. Den kallas också "forex" eller "FX" (för "foreign exchange").

Med valutamarknadens hjälp kan företag och enskilda personer växla en valuta mot en annan. Vi använder oss alla av valutamarknaden när vi reser utomlands och säljer vårt hemlands valuta för att köpa lokal valuta att betala i butiken med.

Och inte nog med att privatpersoner och företag handlar med valutor: Valutahandel är också betydelsefullt för finansinstitut, centralbanker och regeringar. Valutahandeln är ett smörjmedel för världshandeln och för internationella investerare, genom att företag kan tjäna pengar i en valuta och betala för varor och tjänster med en annan valuta.

Varför handla med valutor?

När du bedriver valutahandel spekulerar du i hur en valutas värde utvecklas jämfört med en annans.

Hur går en valutatransaktion till?

Valutor prissätts alltid i form av valutapar. Det beror på att du i princip alltid köper en valuta genom att sälja en annan.

Den första av valutorna i paret kallas basvaluta. Ibland kan den också kallas primärvaluta. Den andra valutan i paret kallas motvaluta.

Valutakurser anger hur många enheter av den ena valutan som krävs för att köpa en enhet av den andra valutan. GBP/USD = 1,63792 innebär exempelvis att man får betala 1,63792 amerikanska dollar för 1 brittiskt pund. För att köpa 1 brittiskt pund måste du således sälja 1,63792 dollar. Om du säljer 1 brittiskt pund erhåller du 1,63792 dollar.

Valutatransaktion: Exempel

Säg att du läser något i tidningen som får dig att tro att brittiska pund (GBP) kommer att öka i värde jämfört med australiska dollar (AUD). Du bestämmer dig för att köpa 10 000 GBP till kursen 1,41703 AUD. Kostnaden blir 14 170,3 AUD. Några veckor senare är kursen 1,52703. De 10 000 GBP du köpt är nu värda mer, i AUD räknat. Du tar hem vinsten genom att växla tillbaka dina GBP till AUD. På denna affär har du tjänat 1 100 AUD (15 270,3 – 14 170,3). Hela transaktionen visas i tabellen till höger.


GBP AUD
Du köper 10 000 x 1,41703 10 000 14 170,3
GBP/AUD stiger
Du säljer 10 000 x 1,52703 10 000 15 270,3
Vinst + 1 100

Gå lång och gå kort

Beroende på vilken marknadssyn du har kan du antingen sälja ("gå kort") eller köpa ("gå lång") på valutamarknaden.

Säg att du har hållit koll på euron och tror att dess värde kommer att stiga. I det läget vill du gå lång i EUR/USD. Du vill med andra ord köpa euro och betala med dollar.

Om du bedömde att euron var på väg ned, skulle du gå kort i EUR/USD. Då skulle du köpa dollar och betala med euro.

Valutaprissättning

Ett valutapris uttrycks alltid som säljkurs (det köppris som motparten erbjuder) och köpkurs (det säljpris som motparten erbjuder). Mellanskillnaden kallas spread. Det är mäklarens sätt att inkludera en avgift i priset.

Köppriset är det pris du får för att sälja en enhet av basvalutan.

Säljpriset är det pris du betalar för att köpa en enhet av basvalutan.

Titta på priset för GBP/EUR till höger.

Köppriset är den kurs du får i euro (1,25201) per pund som du säljer. Mer än så får du inte av en mäklare som vill sälja euro och köpa pund.

Säljpriset 1,25261 är det antal euro du får betala för att köpa 1 pund.

Punkter och "pips"

Kursrörelser på valutamarknaden mäts oftast i punkter (kallas även "pips"). En punkt motsvarar i de flesta fall den fjärde decimalen efter decimalkommat. I valutaparet EUR/USD är således en kursrörelse från 1,43551 till 1,43561 en punkt.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.