Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Spread definition

Vad är en spread?

Inom trading motsvarar spreaden skillnaden mellan en tillgångs köp- och säljkurs. Spreaden är en viktig faktor inom CFD-handel eftersom den påverkar prissättningen av derivatet.

Många mäklare, market makers och andra leverantörer kvoterar sina priser i form av en spread. Det innebär att priset för att köpa en tillgång alltid är något högre än priset på den underliggande marknaden, och att priset för att sälja alltid är något lägre.

”Spread” kan även ha andra betydelser inom ekonomi, men termen syftar alltid på skillnaden mellan två priser eller kurser. Till exempel kan ”spread” också hänvisa till en strategi inom optionshandel* som kallas optionsspread. Strategin går ut på att köpa och sälja samma antal optioner med olika lösenpriser och förfallodatum.

Upptäck olika sätt att handla derivat

Läs mer om skillnaden mellan optioner och CFDs

Vad är bid-offer spread?

Bid-offer spread, eller bid-ask spread, är en annan benämning på spreaden som tillämpas på en tillgångs pris.

Bid-offer-spreaden representerar utbudet och efterfrågan för en tillgång. Om köp- och säljkurserna ligger nära varandra säger man att marknaden är smal, vilket betyder att det råder konsensus mellan köpare och säljare om hur mycket tillgången är värd. Om spreaden är bredare innebär det att åsikterna om värdet går isär.

Bid-ask-spreaden kan påverkas av en rad olika faktorer, bland annat:

  1. Likviditet. Detta syftar på hur enkelt en tillgång kan köpas eller säljas. Ju större likviditet en tillgång har, desto smalare brukar bid-ask-spreaden vara.
  2. Volym. Det här är en metod för att ange hur stor mängd av en viss tillgång som handlas varje dag. Tillgångar med högre handelsvolym har ofta smalare bid-offer-spreadar.
  3. Volatilitet. Det här är ett mått på hur mycket marknadspriset förändras under en viss period. Under perioder med hög volatilitet, då priserna ändras snabbt, tenderar spreaden att vara mycket bredare.

Så fungerar spreadavgifter

En spread är ett sätt för en trader att betala för exekveringen av en position. För vissa tillgångar, däribland aktier, tillämpas ingen spread utan leverantörerna tar istället ut ett courtage. För ytterligare andra tillgångar kan en kombination av båda användas.

En trader som handlar produkter med spread hoppas på att marknadspriset ska stiga över kostnaden för spreaden. Om det händer kan positionen stängas med vinst. Om priset inte stiger över kostnaden för spreaden kan tradern behöva stänga positionen med förlust, även om marknaden rör sig i den förutspådda riktningen.

Bid-offer spread – exempel

Vi tittar på en bid-offer-spread hos IG. I exemplet nedan visas skillnaden mellan det underliggande marknadspriset – 1339,10 dollar – och priserna som en trader får betala för att öppna en position.

Bid-offer spread – exempel

I detta fall är spreaden 0,3 punkter, så 0,15 punkter har applicerats på vardera sida av det underliggande priset. För att öppna en lång position, bör du göra ett köp vid 1339,25, och om du vill öppna en kort position säljer du vid 1338,95.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.