Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Swingtrading-strategier för nybörjare

Det finns en rad olika strategier för swingtrading som traders använder för att uppnå bästa möjliga resultat med denna form av kortsiktig handel. Upptäck vad swingtrading är och tre populära indikatorer inom denna typ av handel.

Swingtrading-strategier för nybörjare Källa: Bloomberg

Vad är swingtrading?

Swingtrading är en tradingstil som går ut på att försöka fånga en del av en större prisrörelse. Swingtraders strävar efter att göra små men frekventa vinster och att minimera förluster så snabbt som möjligt.

Tradingstilen baseras på antagandet att marknadspriserna sällan rör sig i en rak linje, och att traders kan hitta möjligheter i små svängningar. Swingtraders öppnar och stänger positioner vid de punkter där en marknad ändrar riktning. Dessa punkter kallas för svängningar eller ”swings”. De handlar därmed på de kortsiktiga rörelserna i långsiktiga trender.

Grunderna i swingtrading – så fungerar det

Swingtrading går ut på att försöka identifiera rätt tidpunkter att öppna positioner baserat på två typer av svängningar: ”swing-toppar” och ”swing-dalar”. En swing-dal syftar på en större prisnedgång medan en swing-topp syftar på en större prisuppgång.

Så fungerar swingtrading

En swingtrader försöker att fånga prisrörelserna mellan dessa toppar och dalar. I en uppåtgående trend försöker en trader att öppna långa positioner i dalarna och stänga dem på topparna. I en nedåtgående trend försöker en trader istället att öppna korta positioner på topparna för att sedan stänga dem i dalarna.

Det är omöjligt att systematiskt peka ut den exakta högsta och lägsta punkten för varje swing, men tanken är att fånga så mycket det går av prisrörelsen. Faktum är att många ofta missar de exakta högsta och lägsta punkterna, eftersom det ibland tar tid att bekräfta en ny swing.

Så börjar du med swingtrading

Det finns två sätt att börja med swingtrading beroende på din kunskapsnivå och hur säker du känner dig i din trading. Du kan antingen:

 1. Öppna ett konto. Du kan snabbt och enkelt öppna ett konto hos IG.
 2. Öva på att handla med ett demokonto. Testa dina swingtrading-strategier i en riskfri miljö med ett demokonto hos IG.

Eller så kan du gå med i IG Academy för att lära dig mer om swingtrading och andra tradingstilar.

Swingtrading jämfört med daytrading – vad är skillnaden?

Skillnaden mellan daytrading och swingtrading är tidslängden, dvs. hur länge positioner hålls öppna. Daytrayding innebär, precis som namnet antyder, att positioner stängs vid slutet av varje handelsdag. Daytraders köper och säljer flera tillgångar under en och samma handelsdag för att dra nytta av små marknadsrörelser.

Swingtraders behöver inte nödvändigtvis hålla sig till en enda handelsdag, eftersom längden på en swingtrade bestäms av längden på en trend, som kan variera stort. En trade kan därför pågå i 30 minuter eller kortare, men också vara längre än en dag.

Två populära swingtrading-strategier

Vi har sammanfattat två populära strategier inom swingtrading som används för att skapa en metodik för ingång och utgång i en marknad. Dessa är:

 1. Trendtrading
 2. Breakout-trading

Trendtrading

En trendföljande strategi använder tekniska indikatorer för att identifiera riktningen på marknadens momentum. Swingtrading-strategier försöker fånga en bit av trenden genom att utnyttja swingens hösta eller lägsta punkt.

Trendtraders tar en lång position om de tror att marknaden kommer att nå högre högstanivåer och en kort position om de tror att marknaden kommer att nå lägre lägstanivåer. De stänger sedan positionen när analysen signalerar att en vändning är på väg.

Några av de populäraste verktygen för teknisk analys som används inom trendföljande strategier är glidande medelvärden, RSI (relativt styrkeindex) och ADX (genomsnittligt riktningsindex).

Breakout-trading

Breakout-trading är en strategi som går ut på att ta en position så tidigt som möjligt inom en given trend för att dra nytta av marknadsrörelsen. Swingtraders försöker identifiera punkter där marknaden är på väg att bryta ut ur det befintliga intervallet – vanligen när en stöd- eller motståndslinje bryts.

Handel på utbrott kräver att man har koll på hur starkt eller svagt momentum som finns i marknaden, vilket normalt beräknas utifrån aktuell handelsvolym. Det är därför som volymberoende glidande medelvärden är ett populärt verktyg för teknisk analys bland swingtraders.

Populära indikatorer inom swingtrading

Många traders använder sig av prisdiagram och tekniska indikatorer i sin swingtrading-strategi för att identifiera potentiella svängningar i en marknad och lönsamma ingångs- och utgångspunkter. Några populära swingtrading-indikatorer är:

 1. Glidande medelvärden
 2. RSI
 3. Stokastisk oscillator

Glidande medelvärden

En av de populäraste indikatorerna är glidande medelvärde (MA). Den här indikatorn undersöker stängningskurserna under en viss tidsperiod för att fastställa en tillgångs genomsnittsvärde. Om du till exempel använder ett 50-dagars MA tar du stängningskurserna från de senaste femtio dagarna, adderar dem och dividerar dem med femtio för att få fram genomsnittet. Sedan drar du en linje mellan punkterna för att få fram en jämnare marknadsrörelse och lättare kunna se den övergripande trenden.

Swingtradingstrategi för korsande glidande medelvärde

Swingtradingstrategi för korsande glidande medelvärde Källa: IGs diagram

MA används främst för att identifiera eller bekräfta trender, inte för att förutse dem. Det beror på att MA är en eftersläpande indikator som alltså alltid ligger något efter marknadskursen. I princip gäller att om priset handlas ovanför det glidande medelvärdet är trenden uppåtgående, och om priset handlas under det glidande medelvärdet är trenden nedåtgående.

En vanlig strategi är att leta efter två korsande exponentiella glidande medelvärden (EMA) eftersom den här typen av glidande medelvärde lägger större vikt vid den senaste tidens prisdata, vilket standard-MA inte gör. Strategin använder normalt ett snabbt exponentiellt glidande medelvärde, såsom 50-dagars EMA i diagrammet nedan (den röda linjen), och ett långsamt exponentiellt glidande medelvärde, såsom 100-dagars EMA nedan (den gröna linjen). Syftet är att hitta punkter där de glidande medelvärdena korsar varandra, vilket kan signalera en ändring i prisets riktning. Om det snabba EMA-värdet korsar det långsamma EMA-värdet underifrån kan en swingtrader överväga att öppna en lång position. Om det snabba EMA-värdet istället korsar det långsamma EMA-värdet ovanifrån kan det vara läge att öppna en kort position.

50-dagars glidande medelvärde för FTSE

50-dagars glidande medelvärde för FTSE Källa: IGs diagram

RSI (relativt styrkeindex)

När en trend väl har identifierats kan en trader använda sig av en momentumindikator för att försöka fånga svängningar i den etablerade trenden. RSI är en populär momentumindikator bland traders som används för att avgöra om en marknad är överköpt eller översåld, vilket skulle kunna tyda på att den är på väg att svänga.

RSI räknas som en oscillator eftersom den pendlar mellan 0 och 100 i ett diagram. Ett värde över 70 indikerar normalt att marknaden är överköpt (röda områden i diagrammet nedan). Om priset sjunker under nivån 30 anses marknaden istället vara översåld (gröna områden i diagrammet nedan).

RSI-indikator för swingtrading

RSI-indikator för swingtrading Källa: IGs diagram

Om RSI bryter ut ur översålt område i en uppåtgående trend brukar det vanligen vara en köpsignal. En överköpt signal kan betyda att det är läge att stänga positionen. Om RSI rör sig bort från överköpt område i en nedåtgående trend kan det vara en signal om att öppna en kort position, medan en översåld signal kan indikera att den korta positionen bör stängas och att man ska undvika att handla mot trenden.

Stokastisk oscillator

Stokastisk oscillator är precis som RSI en momentumindikator. Den jämför det senaste stängningspriset med tidigare prisintervall under en specifik tidsperiod, normalt 14 dagar. Teorin bakom indikatorn är att marknadens momentum ändras innan volymen eller priset gör det, så stokastisk oscillator är därför en ledande indikator. Genom att handla utifrån momentum kan en trader alltså försöka att förutse svängningarna.

Den stokastiska oscillatorn visas som två linjer: indikatorlinjen (den svarta linjen i diagrammet nedan) och signallinjen (den röda streckade linjen nedan). De båda linjerna pendlar mellan 0 och 100. Vid en nivå på över 80 anses marknaden vara överköpt och vid en nivå under 20 anses den vara översåld.

Trendtradingindikator för stokastisk oscillator

Stochastic oscillator trend trading indicator Källa: IGs diagram

När de två linjerna korsar varandra är det ofta en signal på att marknaden är på väg att vända. Om indikatorlinjen stiger över signallinjen kan en swingtrader överväga att öppna en lång position – såvida inte värdena ligger över 80. Och om indikatorlinjen sjunker under signallinjen kanske en swingtrader tar en kort position – såvida inte värdena ligger under 20.

Swingtrading i korta drag

 • Swingtrading är en tradingstil som går ut på att försöka fånga en del av en större rörelse.
 • Den baseras på antagandet att marknadspriserna sällan rör sig i en rak linje och att traders kan hitta möjligheter i små svängningar.
 • Swingtraders försöker identifiera rätt tidpunkter att öppna positioner baserat på två typer av svängningar: ”swing-dalar” och ”swing-toppar”.
 • Du lyckas kanske inte alltid att pricka in den exakta högsta och lägsta punkten för varje swing, men tanken är att fånga en så stor del av prisrörelsen som möjligt.
 • Tidslängden för en swingtrade beror på tidslängden för trenden. Swingtraders kan därför inneha sina positioner i allt från några minuter till mer än en dag.
 • Två populära swingtrading-strategier är trendtrading och breakout-trading som båda fokuserar på kortsiktiga marknadsrörelser.
 • Swingtraders använder verktyg för tekniska analys, såsom glidande medelvärden, RSI och stokastisk oscillator.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.