Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Fundamental kontra teknisk analys: vad är skillnaden?

Traders använder två nyckelstrategier för analys innan de gör en transaktion eller investering. Här är allt du behöver veta om fundamental analys kontra teknisk analys och hur du effektivt handlar med dem på vår plattform.

Arbete på dator Source: Bloomberg

Vad är fundamental analys?

En fundamental analys syftar till att fastställa det verkliga värdet på en tillgång. Tillgångar prissätts baserat på både rationella faktorer – som ett företags resultat, framtidsprognoser och den makroekonomiska kontexten – och irrationella faktorer, som ett bredare marknadssentiment och mediebevakning.

Genom att fokusera på de förstnämnda försöker fundamental-traders förstå vad som kan ses som det verkliga värdet på en tillgång.

Traders kan sedan avgöra om en tillgångs inneboende värde är högre eller lägre än det värde som den handlas till på marknaden, och sedan försöka göra en vinst på antagandet att den är undervärderad eller övervärderad.

Om tillgången anses vara undervärderad köps den i regel av traders. Om den istället är övervärderad kan de sälja den.

När du handlar med aktier kommer en fundamentalanalytiker till exempel att titta på ett företags resultat. En forex-trader skulle däremot reagera på makroekonomiska data för landet i fråga, som BNP eller inflation. De kommer också att reagera på förändringar i penningpolitiken.

Trots att den har kortsiktiga tillämpningar är en fundamental analys vanligtvis en del av en långsiktig investeringsstrategi.

Vad är teknisk analys?

En teknisk analys handlar om en tillgångs historiska rörelser för att fastställa ett förväntat framtida pris. Förespråkare av denna typ av analys anser att en tillgångs diagram berättar en historia.

Medan en fundamental analys vanligtvis fokuserar på långsiktig avkastning, fokuserar en teknisk analys på att optimera kortsiktig handel. Kortsiktiga traders använder en teknisk analys när de vill optimera avkastningen vid handel.

Genom att förutse en prisrörelse baserat på tidigare trender kan handlaren hitta eventuellt fördelaktiga ingångs- och utgångspunkter för handeln. Teknisk analys använder en rad olika indikatorer för att mäta marknadsförhållandena, som till exempel glidande medelvärden, Fibonacci retracements och Bollinger-band.

Tekniska analytiker använder ofta en ”candlestick”-teknik för att analysera ett diagram. Dessa är gröna för att indikera en tillgångs bullish-rörelse, eller röda för att indikera en bearish-rörelse. Storleken på candlesticken indikerar skillnaden i pris inom den valda tidsramen, med utstickande linjer, kända som ”svansar”, som visar dess högsta och lägsta priser under perioden.

Det finns flera sätt att utföra en teknisk analys med hjälp av candlesticks, men alla fokuserar vanligtvis på det mönster som candlesticks skapar under en viss tidsperiod.

Traders tittar också ofta på glidande medelvärden för en mer långsiktig analys. Detta hjälper till att jämna ut prisvolatiliteten så att en investerare kan identifiera riktningen på en trend i en tillgångs prisrörelse.

En råvaruhandlare som använder teknisk analys kan till exempel spåra det exponentiella glidande medelvärdet för oljepriserna och jämföra detta medelvärde med tillgångens aktuella pris. Om de fastställer att det har brutit mot denna punkt kan det vara så att prisutvecklingen har gått in i en bullish eller bearish fas och kan stiga eller falla ytterligare.

Tradern kan också titta på candlesticks för energiråvaran och jämföra dem med tidigare för att identifiera likheter – och baserat på det, hur framtida rörelser kan se ut.

Viktiga skillnader mellan fundamental och teknisk analys

De viktigaste skillnaderna mellan en fundamental och en teknisk analys handlar om huruvida tradern har en kort- eller långsiktig investeringsstrategi, samt om de fokuserar på konkreta indikatorer eller tidigare resultat.

I tabellen beskrivs fler skillnader mellan fundamental och teknisk analys.

Fundamental analys

Teknisk analys

Att använda vid

Långsiktig investering Kortfristig handel

Funktion

Trading och investering Trading

Syfte

Fastställer verkligt värde för en tillgång Identifierar pristrender och potentiellt optimala ingångs- och utgångspunkter för handel

Data

Tidigare och nuvarande data, makroekonomiska indikatorer och företagsvinster Historisk data endast relaterade till priset på en tillgång

Typ av trader

Långsiktig investerare Kortfristig trader

Fördelar

Hjälper till att identifiera under- eller övervärderade aktier Identifierar potentiellt optimala ingångs- och utgångspunkter för handel

Nackdelar

Vanligtvis inte användbar för daytrading, inte samma i alla sektorer Beroende av eftersläpande data

Fundamental kontra teknisk analys: vad är bäst?

Fördelar med fundamental analys

Fundamental analys är idealisk för att identifiera långsiktiga trender för en tillgång, en tillgångsklass eller bredare sektoriella trender. Denna identifiering kan öka ditt förtroende för att tillgången kommer att nå ett visst värde på lång sikt.

När en investerare har utvecklat en framgångsrik strategi för fundamental analys kan de identifiera värdefulla aktier. Vissa erfarna värdeinvesterare har haft stor framgång med att ta långa positioner i undervärderade aktier efter analys av deras fundamentala egenskaper.

Fundamental analys kan också ha vissa kortsiktiga användningsområden, särskilt när resultatrapporter presenteras.

Trading ökar vanligtvis i volym under vinstsäsongen – en period då flera aktier i en sektor presenterar finansiella resultat samtidigt – och detta ökar volatiliteten i en akties pris.

Skickliga fundamental-investerare kan eventuellt identifiera om en akties rörelser är rimliga baserat på reaktioner på de senaste finansiella uppgifterna, och sedan upptäcka möjligheter att sälja eller köpa aktier i enlighet med detta.

Nackdelar med fundamental analys

Fundamental analys är inte lika användbar för en daytrader utanför vinstsäsongen. De flesta kortsiktiga rörelser i en aktie beror på irrationella faktorer som marknadssentiment.

Det är också svårt att använda en generell strategi för fundamental analys. Det beror på att sektorer har olika egenskaper som gör att vissa är mer benägna att nå sitt verkliga värde än andra.

Till exempel handlar tekniksektorn i allmänhet till högre P/E-tal på grund av att den är mer innovativ än andra sektorer. En handlare som använder en generell metod för fundamental analys kan alltså gå miste om högre avkastning.

Fundamental analys bygger också på subjektiv information, särskilt kring makroekonomiska data som förväntade räntor eller skattepolitik. Överraskande resultat kan också plötsligt rubba en akties verkliga värde, så det är inte ett passivt val och en värdebaserad portfölj kräver regelbundna omvärderingar.

Fördelar med teknisk analys

Att kunna identifiera olika tekniska fenomen på ett korrekt sätt gör det möjligt för en trader att föregå en marknadsrörelse. Alla tillgångar har normalt prisutvecklingar och avger signaler vid kritiska tidpunkter. Genom att kunna förstå dessa signaler ökar en trader sina chanser att snabbare uppfatta en prisrörelse än marknaden. Detta är avgörande för att identifiera lämpliga in- och utgångspunkter för en handel för att potentiellt maximera avkastningen.

En rad indikatorer som glidande medelvärde (MA) och Bollinger-band finns tillgängliga för att hjälpa traders att identifiera mönster, trender och signaler i en tillgångs diagram. Dessa kan bekräftas genom att använda olika typer av indikatorer inom samma tidsram.

Teknisk analys kan också vara användbar för att mäta hur en tillgång presterar i förhållande till bredare trender för tillgångsklasser eller sektorer. Detta kan hjälpa traders att avgöra om de ska ta en position som är i linje med den rådande trenden eller inte.

Nackdelar med teknisk analys

Teknisk analys hjälper investerare att identifiera trender som kan vara upprepas, men den är långt ifrån en garanti. Alla tillgångar kan chockas av interna och externa faktorer som inte kan förutsägas av tidigare prisrörelser.

Du kan välja att använda ett brett utbud av verktyg och strategier snarare än att enbart förlita dig på tekniska indikatorer, men detta kan leda till ogynnsamma resultat på grund av ”analysförlamning”. Det är också bra att komma ihåg att tidigare resultat inte är en garanterad indikator på framtida avkastning.

Så kombinerar du fundamental och teknisk analys

Även om traders kan vara mer fundamentala eller tekniska i sin analys är det viktigt att ha en förståelse för båda för att undvika döda vinklar i handelsbeslut – särskilt för dem som fokuserar på kortsiktig handel.

Dessa metoder visar hur du kombinerar fundamental och teknisk analys med tillgänglig information för att öka sannolikheten för framgång.

Volymtrender

Investerare kan titta på handelsvolymen för en tillgång för att bedöma hur aktien kan komma att röra sig i framtiden.

Denna tekniska bedömning, som fokuserar på marknadssentiment, hjälper investeraren att få en uppfattning om hur marknaden fastställer värdet på en tillgång. De kommer att kunna använda detta för att förstå om deras egen värdering av tillgången är lämplig eller inte.

Stigande volym indikerar ökad uppmärksamhet för en aktie, vilket kan tyda på att en bullish-utveckling har påbörjats. Däremot kan en sjunkande volym tyda på ett minskat intresse för tillgången.

Spårning av kortsiktiga rörelser

Fundamental-investerare som fokuserar på värde bryr sig vanligtvis om det långsiktiga värdet på en tillgång, men att spåra kortsiktiga rörelser kan hjälpa till att uppnå en mer gynnsam position när de väljer att köpa eller sälja tillgången.

Analytiker kan bedöma om en aktie har passerat en viktig stöd- eller motståndspunkt, eller så kan de följa kortsiktiga glidande medelvärden som, om de bryts, tenderar att kortvarigt fortsätta längs den trenden.

Spåra reaktioner över tid

Fundamental-analytiker kan använda en akties kurshistorik för att mäta dess reaktion på upprepade händelser, såsom resultat, publiceringen av ett makroekonomiskt datum eller politiska tillkännagivanden.

Bostadsaktier tenderar till exempel att reagera på räntebesked. Att förstå dessa prisrörelser kan hjälpa traders att reagera på framtida räntebesked.

Hur du handlar eller investerar med fundamental och teknisk analys

Så, hur gör du då för att handla med oss med hjälp av dessa olika analyser?

1. Lär dig mer om fundamental och teknisk analys

Gör din egen research för att ta reda på mer om fundamental och teknisk analys och avgör vilken metod som passar dina tradingmål.

2. Öppna ett konto eller öva på en demo

Öppna ett konto hos oss eller öva på att handla med vår riskfria handelssimulator.

3. Välj din möjlighet

Bestäm om du vill handla med Turbo24, CFD:er eller optioner. Du kommer att handla CFD:er via spot- och terminskontrakt. Med optioner är barrier- eller vanilla-optioner tillgängliga.

4. Välj din positionsstorlek och hantera din risk

Välj din positionsstorlek, genomför affären och hantera din risk. Överväg hur mycket du har råd att förlora.

Turbos och CFD:er är båda hävstångsprodukter. När du handlar med hävstångsderivat äger du inte den underliggande tillgången, utan satsar på prisrörelsen för den underliggande tillgången. Handel med hävstång innebär ökad komplexitet och risk, och dina potentiella vinster eller förluster förstoras till positionens fulla värde, inte bara den insättning du ursprungligen betalade. Du kan vinna eller förlora pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig.

Du kan handla aktier, råvaror, forex, index och kryptovalutor med Turbo24. Risken begränsas genom din inbyggda knock-out-nivå när du handlar med turbos. De flesta turbos kan handlas vardagar dygnet runt, men aktier följer handelstiderna för deras referensbörs(er). Alla turbos är prissatta i euro, så det finns ingen valutarisk.

Ta reda på mer om handelstider för Turbo24

Med CFD:er varierar din valutaexponering och initiala marginal beroende på vilken tillgång du väljer att handla. CFD:er finns tillgängliga för aktier, index, råvaror, ETF:er, kryptovalutor och obligationer. För att hantera risken vid CFD-handel sätter traders stop loss-order för att skydda sig mot betydande förluster.

Barrier-optioner ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris (barrier-pris) om tillgången når en specifik barrier-nivå inom en angiven tidsram. Vanilla-optioner är liknande, men är standardiserade optionskontrakt som ger dig rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång utan att behöva nå någon barrier-nivå.

Det är bra att komma ihåg att tidigare resultat inte är en garanti för framtida mönster. Dina vinster eller förluster beror på resultatet av din förutsägelse.

Fundamental kontra teknisk analys sammanfattat

  • Fundamental analys fokuserar på att fastställa en tillgångs ”verkliga värde” med hjälp av finansiell data, framåtblickande prognoser och makroekonomiska indikatorer
  • En teknisk indikator använder historisk data för en tillgång för att göra antaganden om dess framtida pris. Det finns flera tillvägagångssätt för att göra detta, inklusive MACD-indikatorn och candlestick-analys
  • Fundamental analys är användbar för långsiktiga investeringar och för att identifiera undervärderade aktier, medan teknisk analys är populär för kortsiktig handel
  • Fundamental och teknisk analys kan kombineras genom att studera volymtrender samt spåra både kortsiktiga rörelser och reaktioner på en tillgångs resultat över tid


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.