CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

P/E-tal Definition

Vad är P/E-talet (avkastningskvoten)?

Avkastningskvoten, eller P/E-talet, är en metod för att mäta ett företags värde. P/E-talet beräknas genom att dela företagets marknadsvärde per aktie med vinst per aktie (EPS).

Ett högt P/E-tal indikerar att investerare förväntar sig en hög vinstnivå i framtiden och att tillväxten kommer att vara stark. Ett lågt P/E-tal innebär att företaget är undervärderat eller att aktuella vinster överträffar tidigare trender.

Varför beräknar investerare P/E-tal för ett företag?

Investerare beräknar P/E-talet för ett företag så att de kan jämföra värdet på en aktie i en sektor med en annan. P/E-talet kan också användas som en guide för att avgöra om ett företag för närvarande är över- eller undervärderat jämfört med sitt historiska genomsnitt.

Ibland beräknar traders och investerare även ett dynamiskt P/E-tal med hjälp av ett genomsnitt av de senaste fyra kvartalens intäkter för att se historiskt resultat eller en P/E-prognos med hjälp av ett genomsnitt av analytikernas förväntningar inför kommande fyra kvartal.

För- och nackdelar med att använda P/E-tal

Fördelar med att använda P/E-talet

Genom att mäta ett företags P/E-tal kan investerare avgöra om aktier är över- eller undervärderade och besluta om vilka aktier som ska köpas. För företaget själv är P/E-talet en användbar indikator på hur stort förtroende investerarna har för företaget.

Nackdelar med att använda P/E-talet

Att använda P/E-talet som ett mått på ett företags aktievärde har sina begränsningar och ska inte användas som enda indikator för ett företags värde. Ett P/E-tal innebär inte mycket förrän du jämför det med resten av aktierna i samma sektor eller andra företag noterade på samma index.

Exempel på P/E-tal

Låt oss säga att du är intresserad av att köpa aktier i ABC-bolaget, som för närvarande handlas till 100 USD per aktie. Om bolaget för närvarande har intäkter per aktie på 8 USD skulle det ge ett P/E-tal på 12,5 (100 USD/8 USD). Så du måste investera 12,5 USD för varje dollar i vinst.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.