P/E-tal Definition

Vad är P/E-talet (avkastningskvoten)?

Avkastningskvoten, eller P/E-talet, är en metod för att mäta ett företags värde. P/E-talet beräknas genom att dela företagets marknadsvärde per aktie med vinst per aktie (EPS).

Ett högt P/E-tal indikerar att investerare förväntar sig en hög vinstnivå i framtiden och att tillväxten kommer att vara stark. Ett lågt P/E-tal innebär att företaget är undervärderat eller att aktuella vinster överträffar tidigare trender.

Varför beräknar investerare P/E-tal för ett företag?

Investerare beräknar P/E-talet för ett företag så att de kan jämföra värdet på en aktie i en sektor med en annan. P/E-talet kan också användas som en guide för att avgöra om ett företag för närvarande är över- eller undervärderat jämfört med sitt historiska genomsnitt.

Ibland beräknar traders och investerare även ett dynamiskt P/E-tal med hjälp av ett genomsnitt av de senaste fyra kvartalens intäkter för att se historiskt resultat eller en P/E-prognos med hjälp av ett genomsnitt av analytikernas förväntningar inför kommande fyra kvartal.

För- och nackdelar med att använda P/E-tal

Fördelar med att använda P/E-talet

Genom att mäta ett företags P/E-tal kan investerare avgöra om aktier är över- eller undervärderade och besluta om vilka aktier som ska köpas. För företaget själv är P/E-talet en användbar indikator på hur stort förtroende investerarna har för företaget.

Nackdelar med att använda P/E-talet

Att använda P/E-talet som ett mått på ett företags aktievärde har sina begränsningar och ska inte användas som enda indikator för ett företags värde. Ett P/E-tal innebär inte mycket förrän du jämför det med resten av aktierna i samma sektor eller andra företag noterade på samma index.

Exempel på P/E-tal

Låt oss säga att du är intresserad av att köpa aktier i ABC-bolaget, som för närvarande handlas till 100 USD per aktie. Om bolaget för närvarande har intäkter per aktie på 8 USD skulle det ge ett P/E-tal på 12,5 (100 USD/8 USD). Så du måste investera 12,5 USD för varje dollar i vinst.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.