CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-, options, och turbokontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

Så fungerar candlestick-trading

Candlesticks används inom teknisk analys och kan hjälpa traders att förutse marknadsrörelser på ett mer exakt sätt. Formen och färgen på candlesticks kan ge information om trender och mönster i en viss marknad.

Vad är en candlestick?

En candlestick visar prisrörelsen för en tillgång under en viss tidsperiod. Beroende på prisdiagram kan det röra sig om allt från en minut till en dag. Den visar fyra olika prisnivåer som en tillgång har nått under den givna tidsperioden: högsta och lägsta pris samt öppnings- och stängningspris.

Candlestick-mönster används inom alla former av trading, till exempel inom valuta, index, aktier och råvaror.

Så börjar du använda candlestick-diagram i din trading

Om du vill använda candlesticks som en del av din tradingstrategi för CFDs bör du:

  1. Undersöka vilka marknader du kan daytrada i Sverige
  2. Undersöka candlestick-diagrammen för din valda marknad
  3. Öva på att handla med candlesticks genom att öppna ett demokonto hos IG
  4. Öppna ett tradingkonto för att daytrada på riktiga marknader

Du kan också fortsätta att lära dig mer om teknisk analys och finansiella marknader med hjälp av IG Academys olika onlinekurser.

Så tolkar du candlesticks

Candlesticks tolkas utifrån färg, kropp och svans. Om du lär dig att tolka candlestick-diagram kan det hjälpa dig att identifiera eller förutsäga marknadsrörelser.

Färg

Färgen på en candlestick anger i vilken riktning en marknad har rört sig tidigare eller rör sig just nu. Exemplet ovan visar att diagrammet kommer att vara grönt om stängningspriset är högre än öppningspriset, och rött om stängningspriset är lägre än öppningspriset. Färgen på en candlestick ger därför en bra indikation på om marknaden varit bullish eller bearish under den bestämda perioden.

Candlestick-stapeln längst till vänster i ett diagram motsvarar den äldsta handelsperioden och candlestick-stapeln längst till höger representerar den senaste eller aktuella handelsperioden. Candlesticken för den aktuella perioden kan röra sig eftersom den baseras på det aktuella priset istället för på stängningspriset. Den kan därför byta färg från grönt till rött och tvärtom innan handelsperioden är slut.

GBP/USD

Ibland kan staplarna i ett candlestick-diagram vara fyllda eller ihåliga istället för gröna eller röda. En ihålig eller vit candlestick är samma sak som en grön och en fylld eller svart candlestick är samma sak som en röd.

Kropp

Kroppen, eller bodyn, på en candlestick visar skillnaden mellan en tillgångs öppnings- och stängningspris (eller det aktuella priset för candlesticken längst till höger). På en grön candlestick representerar botten öppningspriset och toppen stängningspriset. På en röd candlestick gäller det omvända, dvs. toppen representerar öppningspriset och botten stängningspriset.

En lång kropp visar att det har varit högt köp- och säljtryck och en kort kropp visar att det snarare har skett en konsolidering på marknaden under den givna tidsperioden.

Svans

Svansarna (även skuggorna) på en candlestick visar tillgångens högsta och lägsta pris under tidsperioden. Den övre svansen anger det hösta priset och den nedre svansen anger det lägsta priset.

Om en candlestick har en lång övre svans och en kort nedre svans visar det att köparna varit väldigt aktiva under just den handelsperioden. Dock tvingande säljarna snabbt ned priserna, vilket ledde till att marknaden stängde under nivån för den övre svansen. Det svaga stängningspriset skapade en lång övre svans.

På samma sätt visar en candlestick med en lång nedre svans och en kort övre svans att säljarna till en början pressade ned priserna. Men sedan handlade köparna på den låga nivån och fick priserna att stiga igen. Marknaden fick en stark avslutning, vilket indikeras av den långa svansen nedtill.

Candlestick-stapeln för den aktuella tidsperioden kommer att ha dynamiska svansar som rör sig allteftersom priset stiger och sjunker under perioden.

Olika typer av candlestick-mönster

Det finns många olika candlestick-mönster som fungerar som praktiska indikatorer för traders som vill förutse prisrörelser.

Till exempel finns det ett bullish candlestick-mönster som kallas för ”Hammer” och som består av en kort kropp med en lång nedre svans. Det inträffar normalt i slutet på en nedåttrend och kan också vara en bra indikation på en framtida uppåttrend.

Ett annat candlestick-mönster är Doji som av många anses signalera osäkerhet bland traders i marknaden. Doji består av en kort eller obefintlig kropp och svansar av varierande längd. Doji kan ibland se ut som ett kors eftersom mönstret ofta har liknande öppnings- och stängningsnivåer men olika högsta och lägsta nivåer.

Candlesticks jämfört med HLOC-stapeldiagram

Candlestick-diagram liknar på många sätt HLOC-stapeldiagram. Båda är indikatorer inom teknisk analys som kräver en viss förståelse för hur de fungerar innan man kan använda dem på ett effektivt sätt. Den främsta skillnaden är att stapeldiagram inte använder sig av ”kropparna” på candlesticks.

Vissa traders föredrar den förenklade layouten på stapeldiagram medan andra föredrar utseendet på candlestick-diagram och tycker att de är mer överskådliga. De är mer eller mindre samma sak – båda visar marknadens högsta och lägsta noteringar samt öppnings- och stängningspriset för en tillgång inom en viss tidsperiod.

Så använder du candlesticks i din trading

Varje del i ett candlestick-mönster ger någon typ av information, men exakt vilken information är en annan fråga. Ibland kan formen, färgen och riktningen på en candlestick verka slumpmässig. Andra gånger kan ett visst antal candlesticks tillsammans forma ett mönster.

Candlestick-mönster kan visa stöd- och motståndsområden och också hjälpa traders att få sina prognoser om marknadsrörelser bekräftade. Dock är det värt att nämna att det finns mycket som candlesticks inte kan visa. Till exempel anger inte candlesticks varför öppnings- och stängningspriserna är lika eller olika.

Därför bör candlestick-mönster användas tillsammans med andra former av teknisk och fundamental analys som ett sätt för en trader att ytterligare bekräfta en förmodad etablerad trend.

Det bästa sättet att börja använda candlesticks in din trading är att öva på att tolka signalerna som de ger i en riskfri miljö, till exempel med ett demokonto hos IG. Det ger dig möjlighet att förstå hur diagrammen fungerar och öppna positioner utan att riskera något kapital. Om du redan känner dig tillräckligt säker för att börja handla kan du istället öppna ett riktigt konto hos IG.

Publicerad : 2020-03-09T11:15:25+0000


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.