CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Bollinger-band definition

Vad är Bollinger-band?

Bollinger-band är en populär teknisk prisindikator. Den är uppbyggd med en marknads enkla glidande medelvärde (SMA) i mitten och ett övre och ett undre band på vardera sida. Banden är vanligen inställda på två standardavvikelser från marknadens glidande medelvärde och kan visa områden med stöd och motstånd.

Upptäck vår webbaserade handelsplattform

Lär dig mer om våra inbyggda riskhanteringsverktyg, bl.a. stopp- och limitordrar.

Så beräknas Bollinger-band

Bollinger-band beräknas med hjälp av tre linjer i ett prisdiagram. Den första linjen motsvarar det glidande medelvärdet för en tillgångs pris, normalt inom en 20-dagarsperiod. Det övre bandet motsvarar det glidande medelvärdet plus två standardavvikelser och det undre bandet motsvarar det glidande medelvärdet minus två standardavvikelser.

För att beräkna det glidande medelvärdet tar du stängningspriserna för det antal dagar som du tittar på – vanligtvis 20 – och delar summan av alla stängningspriser med det totala antalet dagar.

När du har fått fram det glidande medelvärdet kan du beräkna det övre och det undre bandet:

  • Övre bandet = 20 dagars enkelt glidande medelvärde plus (standardavvikelse för 20 dagar multiplicerat med 2)
  • Undre bandet = 20 dagars enkelt glidande medelvärde minus (standardavvikelse för 20 dagar multiplicerat med 2)

De flesta handelsplattformar beräknar Bollinger-band automatiskt, men det kan ändå vara praktiskt för traders att veta vad de båda banden betyder och vad de visar.

Vad visar Bollinger-band för traders?

Många traders anser att Bollinger-band är en tillförlitlig indikator på volatilitet. Ju bredare avståndet mellan banden är, desto mer volatil är en marknad och ju smalare avståndet är, desto mer stabil är marknaden.

Traders håller också utkik efter så kallade ”squeezes” och ”bounces”. De inträffar när banden antingen smalnar av eller vidgas och anger nivåer av stöd och motstånd. En Bollinger squeeze – alltså när det övre och det undre bandet dras ihop mot det glidande medelvärdet – kan vara ett tecken på ett kommande utbrott i priset. Omvänt kan en Bollinger bounce – som sker när priset når det övre bandet och sedan studsar tillbaka – vara ett tecken på att marknaden snart kommer att vända.

Precis som andra indikatorer är Bollinger-band inte 100 procent tillförlitliga. Informationen som de ger bör därför användas i kombination med andra former av analys.

Bollinger-band – fördelar och nackdelar

Bollinger-band – fördelar

Bollinger-band kan vara en praktisk indikator för att upptäcka en trend i en marknad. Starka trender orsakar volatilitet, vilket syns tydligt när Bollinger-banden smalnar av eller vidgas.

Bollinger-band som ritas automatiskt i en handelsplattform är väldigt lätta att använda och kan lägga till ytterligare en dimension till en traders diagramanalys.

Bollinger-band – nackdelar

Bollinger-band är en eftersläpande indikator som inte förutser prismönster utan istället följer aktuella marknadsrörelser. Det innebär att traders kanske inte får någon signal förrän prisrörelsen redan håller på att hända.

Värt att notera också är att utvecklaren av Bollinger-banden, John Bollinger, har sagt att de inte är helt träffsäkra indikatorer på marknadstrender och att de därför bör användas tillsammans med andra former av teknisk analys.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.