CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören . Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

16 candlestick-formationer varje trader bör känna till

Candlestick-formationer används för att förutse framtida prisrörelser. Upptäck 16 av de vanligaste candlestick-formationerna och hur du kan använda dem för att hitta möjligheter på marknaderna.

Vad är en candlestick?

En candlestick visar information om prisrörelser för en tillgång. Candlestick-diagram är en av de vanligaste komponenterna i teknisk analys eftersom de ger traders möjlighet att snabbt tolka prisinformation med hjälp av några enstaka prisstaplar.

Den här artikeln fokuserar på ett dagsdiagram där varje candlestick visar en tradingdag. Det har tre grundläggande funktioner:

  • Kroppen visar skillnaden mellan öppnings- och stängningskurs
  • Svansen, eller skuggan, anger högsta och lägsta nivåer intradag
  • Färgen anger riktningen på marknadsrörelsen – en grön (eller vit) kropp visar att priset stiger medan en röd (eller svart) kropp visar att priset sjunker

Enskilda candlestick-diagram bildar med tiden formationer som traders kan använda för att identifiera viktiga stöd- och motståndsnivåer. Det finns många candlestick-formationer som indikerar en möjlighet på en marknad. En del visar balansen mellan köp- och säljtrycket medan andra identifierar fortsättningsformationer eller osäkerhet på marknaden.
Innan du börjar handla är det viktigt att du lär dig grunderna om candlestick-formationer och hur du kan använda dem för att fatta informerade beslut.

Öva på att tolka candlestick-formationer

Det bästa sättet att lära sig tolka candlestick-formationer är att öva på att öppna och stänga positioner utifrån signalerna som de ger. Du kan utveckla dina färdigheter i en riskfri miljö genom att öppna ett demokonto hos IG. Om du känner dig tillräckligt säker för att börja handla kan du öppna ett riktigt konto redan idag.

Även om candlestick-formationer är praktiska för att snabbt förutse trender är det viktigt att inte glömma att de ska användas i kombination med andra former av teknisk analys för att bekräfta en etablerad trend. Du kan lära dig mer om candlesticks och teknisk analys med IG Academys onlinekurser.

Sex bullish candlestick-formationer

Bullish formationer kan uppstå efter en nedåttrend i marknaden och signalerar en reversal, eller vändning, i en prisrörelse. För traders ger de en indikation på att det kan vara läge att öppna en lång position för att dra nytta av rörelsen uppåt.

Hammer

Candlestick-formationen Hammer består av en kort kropp med en lång svans nedtill och syns längst ner i en nedåttrend.
En Hammer visar att även om det fanns ett säljtryck under dagen så pressade ett starkt köptryck till sist upp priset igen. Färgen på kroppen kan variera, men en grön Hammer indikerar en starkare bullish marknad än en röd Hammer.

16 candlestick-formationer - Potentiell riktning

Inverted hammer

En liknande bullish formation är Inverted hammer. Den enda skillnaden är att svansen upptill är lång, medan svansen nedtill är kort.
Den signalerar ett köptryck, följt av ett säljtryck som inte var starkt nog för att få ner marknadspriset. Inverted hammer indikerar att köparna inom kort kommer att ta kontroll över marknaden.

16 candlestick-formationer - Potentiell riktning

Bullish engulfing

Formationen Bullish engulfing består av två candlesticks. Den första candlesticken har en kort röd kropp som ”slukas” (”engulf” på engelska) av en större grön candlestick.
Även om den andra handelsdagen öppnar på en lägre nivå än den första pressar bullish-marknaden upp priset, vilket resulterar i en vinst för köparna.

16 candlestick-formationer - Potentiell riktning

Piercing line

Piercing line består också av två candlesticks, en lång röd candlestick som följs av en lång grön candlestick.

Ofta är det stor skillnad mellan den första candlestickens stängningskurs och den andra candlestickens öppningskurs. Formationen indikerar ett starkt köptryck där priset drivs upp till, eller över, nivån för mittpriset föregående dag.

16 candlestick-formationer - Signal om omslag efter en nedåtgående trend

Morning star

Candlestick-formationen Morning star anses vara ett hoppfullt tecken i en dyster nedåtgående marknadstrend. Den består av tre candlesticks: en candlestick med kort kropp mellan en lång röd och en lång grön kropp. Normalt överlappar ”stjärnan” inte med de längre kropparna eftersom det finns ett gap i marknaden både vid öppning och stängning.

Formationen signalerar att första dagens säljtryck håller på att avta och att en bullish market är att vänta.

16 candlestick-formationer - Morning star - Potentiell riktning

Three white soldiers

Formationen Three white soldiers spänner över tre dagar. Den består av enbart långa gröna (eller vita) candlesticks med små svansar som öppnar och stänger på en successivt högre nivå än föregående dag.

Det här är en mycket stark bullish signal som uppstår efter en nedåttrend och som visar att köptrycket ökar stadigt.

16 candlestick-formationer - Three white soldiers - Potentiell riktning

Sex bearish candlestick-formationer

Bearish candlestick-formationer bildas oftast efter uppåttrender och signalerar motståndspunkter. En starkt pessimistisk syn på marknadspriset leder ofta till att traders stänger sina långa positioner och öppnar korta positioner för att dra nytta av fallande priser.

Hanging man

Hanging man är bearish-versionen av Hammer. Den har samma form, men uppstår i slutet på en uppåttrend.
Den visar att det funnits ett starkt säljtryck under dagen, men att köparna lyckats driva upp priset igen. Det höga säljtrycket anses ofta vara ett tecken på att tjurarna håller på att tappa kontrollen över marknaden.

16 candlestick-formationer - Hanging man - Potentiell riktning

Shooting star

Shooting star har samma form som Inverted hammer, men uppstår i en uppåttrend. Den har en liten kropp med en lång svans upptill.

Oftast öppnar marknaden något högre än den stängde och stiger till en högsta nivå intradag, för att sedan stänga på en nivå precis ovanför öppningsnivån, som en fallande stjärna.

16 candlestick-formationer - Shooting star - Potentiell riktning

Bearish engulfing

Formationen Bearish engulfing uppstår i slutet på en uppåttrend. Den första candlesticken har en liten grön kropp som slukas av en lång röd candlestick.

Det här är en signal om att prisrörelsen nått en topp, eller håller på att sakta ner, och är ett tecken på ett kommande trendbrott nedåt. Ju lägre den andra stapeln går, desto större kommer trenden troligtvis att bli.

16 candlestick-formationer - Bearish engulfing - Potentiell riktning

Evening star

Evening star har tre candlesticks och är bullish-versionen av Morning star. Den består av en kort röd candlestick som är inklämd mellan en lång grön och en stor röd candlestick.

Den tyder på en vändande uppåttrend och är särskilt stark när den tredje candlesticken raderar den första candlestickens vinster.

16 candlestick-formationer - Evening star - Potentiell riktning

Three black crows

Candlestick-formationen Three black crows består av tre långa röda candlesticks i rad med korta eller obefintliga svansar. Varje handelsdag öppnar på en liknande nivå som dagen innan, men säljtrycket gör att marknaden stänger på en allt lägre nivå varje dag.

Traders tolkar den här formationen som början på en bearish nedåttrend eftersom säljarna har tagit över kontrollen från köparna tre handelsdagar i rad.

16 candlestick-formationer - Three black crows - Potentiell riktning

Dark cloud cover

Candlestick-formationen Dark cloud cover signalerar ett bearish omslag – ett mörkt moln som hänger över optimismen från föregående dag. Det består av två candlesticks: ett rött candlestick som öppnar över den tidigare gröna kroppen och som stänger under dess mittpunkt.

Formationen signalerar att björnarna har tagit över handelsdagen och pressat priset skarpt nedåt. Om svansarna på candlesticken är korta betyder det att nedåttrenden var mycket tydlig.

16 candlestick-formationer - Dark cloud cover - Potentiell riktning

Fyra candlestick-fortsättningsformationer

En candlestick-formation som inte indikerar en vändning i marknadens riktning kallas för en fortsättningsformation. Den här typen av formationer kan hjälpa traders att identifiera lugna perioder på marknaden med osäkerhet eller neutrala prisrörelser.

Doji

När öppnings- och stängningskurserna på en marknad är nästan identiska liknar candlesticken ett kors eller ett plustecken. Traders bör hålla utkik efter en kort eller obefintlig kropp med svansar av varierande längd.

Den här Doji-formationen visar att det pågår en kamp mellan köpare och säljare som inte ger nettovinst på någondera sida. En ensam Doji är en neutral signal, men den kan också ingå i vändningsformationer som bullish Morning star eller bearish Evening star.

16 candlestick-formationer - Doji - Potentiell riktning

Spinning top

Spinning top har en kort kropp med två lika långa svansar. Formationen indikerar osäkerhet på marknaden som inte leder till någon väsentlig prisförändring. Tjurarna drev upp priset och björnarna pressade ner det igen. En Spinning top tolkas ofta som en konsolideringsperiod, eller viloperiod, efter en tydlig uppåt- eller nedåttrend.

En ensam Spinning top är en relativt ofarlig signal, men den kan också tolkas som ett tecken på kommande rörelse eftersom den indikerar att det rådande marknadstrycket håller på att tappa kontrollen.

16 candlestick-formationer - Spinning top - Potentiell riktning

Falling three methods

Three-method-formationer används för att förutse fortsättningen på en rådande trend, antingen bearish eller bullish.

Bearish-formationen callas för Falling three methods. Den består av en lång röd kropp som följs av tre små gröna kroppar och ytterligare en röd kropp. De gröna candlesticken ryms alla inom bearish-kropparnas intervall. Formationen visar att tjurarna inte är tillräckligt starka för att vända trenden.

16 candlestick-formationer - Falling three methods - Potentiell riktning

Rising three methods

Det motsatta gäller för bullish-formationen som kallas Rising three methods. Den består av tre korta röda candlesticks som är inklämda mellan två långa gröna candlesticks. Formationen visar att köparna lyckats behålla kontrollen över marknaden, trots att det funnits en del säljtryck.

16 candlestick-formationer - Rising three methods - Potentiell riktning

Öva på att använda candlesticks för att mäta prisrörelser med vårt riskfria demokonto. Om du känner dig säker nog för att börja handla kan du istället öppna ett riktigt tradingkonto.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.