Innføring i CFD-handel

Innføring i CFD-handel

Hva er CFD?

En CFD (Contract For Difference) er en avtale om å utveksle forskjellen i verdien på et instrument mellom det tidspunktet kontrakten ble åpnet, og det tidspunktet den ble lukket.

Hvis du handler med CFDer, eier du aldri selve verdipapiret eller instrumentet du har valgt å handle, men du kan likevel tjene penger hvis markedet beveger seg i din favør. Dette skyldes at en CFD er et derivatprodukt med en verdi basert på et underliggende instrument.

Hvis du ønsker å begynne med CFD-handel hos IG, kan du gå til delen Vår plattform og lese mer om hvordan du åpner din første posisjon.

 

 

Hvordan fungerer CFD-handel?

Med CFD-handel har du mulighet til å tjene penger uansett om markedet stiger eller faller.

Hvis du tror at kursen på et instrument kommer til å stige, inngår du en kjøpsposisjon (kalt «longposisjon»). Hvis du tror at instrumentets kurs kommer til å falle, inngår du en salgsposisjon (kalt «shortposisjon»). Ikke bare er markedsutviklingen avgjørende for om du tjener eller taper, men også for hvor mye du tjener eller taper.

La oss si at du tror et bestemt marked kommer til å stige, og du kjøper en CFD for å spekulere i det. Du kommer til å oppnå større fortjeneste desto lenger markedet stiger, og større tap desto lenger det faller. Den samme regelen gjelder dersom du spekulerer i at et marked kommer til å falle: Du tjener mer desto lenger markedsnedgangen varer, og taper mer desto lenger markedsoppgangen varer.

Hos IG Markets kan du handle i CFDer på mange ulike markeder, inkludert markedet for aksjer, indekser, råvarer og valutakurser. Handel i for eksempel en aksje-CFD ligner på mange måter på tradisjonell aksjehandel, men er mer praktisk og økonomisk gunstig. Takket være CFDer kan du også handle i instrumenter som ikke er direkte tilgjengelige, for eksempel aksjeindekser.

CFDene er gearede produkter og kan føre til tap som overskrider det opprinnelige innskuddet.

Med CFD-handel har du mulighet til å tjene penger uansett om markedet stiger eller faller.kjøps- og salgskurs

På alle instrumentene tilbyr vi to kurser, akkurat som du ville fått på de underliggende instrumentene. Disse omfatter kjøpskurs (oppgitt først) og salgskurs (oppgitt sist). Differansen mellom disse kursene kalles «spread». Hvis du tror markedet kommer til å stige, må du kjøpe til salgskurs (den høyeste kursen). Hvis du tror markedet kommer til å falle, må du selge til kjøpskurs (den laveste kursen).


La oss si at HSBC Holdings for øyeblikket tilbyr HSBC til 593.2/593.3.

        593.2 er kjøpskursen, dvs. kursen du kan selge for
        593.3 er salgskursen, dvs. kursen du kan kjøpe for

beregning av tap og gevinst

Hvor mange aksjer eller kontrakter du ønsker å handle, er opp til deg, så lenge du innfrir kravet til minste ordrestørrelse for et bestemt instrument. Husk at verdien av én kontrakt varierer for ulike instrumenter.


La oss si at en kontrakt på FTSE 100 har en verdi på GBP 10 per punktbevegelse i underliggende indeks. Hvis du har inngått én longkontrakt på FTSE 100, og indeksen stiger med 1% poeng, oppnår du en fortjeneste på GBP 10.

 

På samme måte, la oss si at en kontrakt på EUR/USD har en verdi på USD 10 per pip i det valutakrysset. Hvis du har inngått én shortkontrakt på EUR/USD, og kursen stiger med 1% poeng, taper du USD 10.

 


utløp

De fleste CFD-posisjonene har ingen utløpsdato. Dersom du ønsker å stenge en posisjon, legger du inn en ordre med samme verdi i motsatt retning.

La oss si at du for eksempel kjøper 100 aksjer i BP som en CFD. Kursen å falle, så du bestemmer deg for å stenge posisjonen før du taper for mye. Dette gjør du ved å selge 100 BP-aksjer som en CFD og realisere tapet ditt.


Det finnes imidlertid unntak. Vi tilbyr for eksempel forwardkontrakter på ulike råvarer som utløper på spesifikke datoer i fremtiden.

Du trenger imidlertid ikke å vente til utløpsdatoen før du går ut av forwardkontrakten – du kan simpelthen lukke posisjonen når som helst før den løper ut. På utløpsdatoen har du også muligheten til å forlenge forwardkontraktene mot et lite gebyr.

Du må ikke ut med noe mer enn dette gebyret, siden kurtasjen er priset inn i spreaden.

Mer informasjon om finansieringskostnadene finner du i delen Kurser og finansiering.