Hantera dina risker

Både optioner och CFDs innebär vissa unika risker. Skydd mot negativ kontobalans betyder att du inte kan hamna i skuld.1 Du kan få kontroll över dessa med våra riskhanteringsverktyg och se till att du är välinformerad om vårt utbud av utbildningsresurser.

Vilka är riskerna?

Risk När kan detta ske? Varför detta sker Så här hjälper vi dig
Att du förlorar mer än saldot på ditt konto.
 • När du handlar CFDs
 • När du säljer vanilla-optioner
Det kan hända att positionerna på ditt konto stängs och lämnar en negativ kontobalans vilket gör att du hamnar i skuld till oss.

Tack vare skyddet mot negativ kontobalans kan vi återställa ditt konto med negativ balans till noll utan att det kostar dig någonting1.

Att du förlorar mer än det du betalade för att öppna positionen.
 • När du handlar CFDs
 • När du utfärdar vanilla-optioner

När du köper vanilla-optioner eller barriers kan du inte förlora mer än du betalat för att öppna en position. Det du betalar initialt för att öppna en position utgör din maximala risk.

När du handlar CFDs eller utfärdar vanilla-optioner behöver du endast betala en bråkdel av positionens totala värde. Detta kallas för säkerhetskrav. Detta betyder att din vinst – eller förlust – kan vara mycket större än din initiala insättning. Du kan minska din risk och säkra vinsterna du gör med CFDs och barriers genom att använda dig av automatiska stopp- eller limitordrar. På så sätt definierar du den nivå vid vilken du vill att en position ska stängas.

Läs mer om stopp och limit-ordrar
Att dina positioner stängs oväntat och medför att du förlorar pengar.
 • När du handlar CFDs
 • När du utfärdar vanilla-optioner

När du köper vanilla-optioner eller barriers betalar du direkt det som krävs för att hålla din position öppen. Barriers kan komma att stängas automatiskt men bara på den knock-out-nivå som du själv bestämt.

Du måste ha en viss summa på ditt konto för att dina CFD-positioner eller utfärdade vanilla-optioner ska förbli öppna. Om ditt kontosaldo inte räcker till vårt säkerhetskrav kan vi komma att stänga dina positioner.

Håll uppsikt över dina saldon, som alltid är synliga och uppdateras i plattformen eller appen, så att du kan sätta in mer pengar om det behövs.

Läs mer om kontobalans
Plötsliga förluster, eller förluster (alternativt vinster) som är större än förväntat.
 • När du handlar CFDs, barriers och vanilla-optioner
Marknader och kurser kan vara ombytliga och flyktiga. De förändras snabbt och oväntat till följd av tillkännagivanden, händelser eller traderbeslut.

Utöver att ställa in stoppvärden för din CFD-position kan du även få aviseringar när betydande förändringar och rörelser inträffar genom att ställa in pris- eller distanslarm. På så sätt har du möjlighet att välja om du vill agera på informationen.

Läs mer om Larm
Att en order (en anvisning till oss om att öppna eller stänga en handelsposition åt dig när marknaden/kursen når en angiven nivå) genomförs på en annan nivå än den du har specificerat.
 • När du handlar CFDs och barriers

Ordrar för att öppna och stänga positioner är inte tillgängliga för vanilla-optioner.

När en marknad eller kurs snabbt förändras med stor marginal, ett s.k. ”gap” kan det hända att dina ordrar genomförs på en sämre nivå än du har specificerat. Detta kallas slippage.

Använd garanterade stopp på CFDs, eller på din barrier-options knock-out-nivå så får du ett säkert skydd mot slippage. Det kostar inget att placera dem. Du betalar endast en mindre premie om en stopp triggas.

Läs mer om garanterade stopp

Vad innebär handel med hävstång?

Att handla med hävstång ger hög exponering inom finansmarknaden med endast en relativt liten summa som kapitalinsats. På så vis bidrar handel med hävstång till att utöka både vinst- och förlustomfattningen.

Är handel med hävstång riskfyllt?

När du köper optioner betalar du en premie för att öppna din position. Denna premie utgör din maximala risk. Oftast är kostnaden mindre än att köpa den underliggande tillgången direkt och summan är den maximala du kan förlora om marknaden vänder emot dig.

När du säljer optioner får du en premie utbetalad till dig. Detta är din maximala vinst. Om marknaden rör sig emot dig kan du förlora långt mer än bara denna premie.

När det gäller CFDs baseras din vinst eller förlust på positionens hela värde, trots att du endast sätter in en förhållandevis liten kapitalsumma för att öppna en position. Detta innebär att avkastningen eller förlusten kan bli relativt stor i förhållande till ditt initiala utlägg.

Kontrollera din risk i vår plattform

Kostnadsfritt skydd mot oväntade förändringar

Ställ in en stopp-loss för att stänga din position automatiskt om marknaden förändras i ofördelaktig riktning. Ingen triggeravgift tillkommer, men vi kan inte garantera att du skyddas mot slippage. Detta betyder att din position kan komma att stängas på en sämre nivå än specificerat i händelse av s.k. ”gaps” på marknaden.

Med vilka produkter kan jag använda en sådan?

 • Barriers
 • CFDs

Välj exakt var du vill att dina positioner ska stängas

Ange en garanterad stopp-loss för din CFD-position för att se till att den alltid stängs vid exakt det pris som du specificerar. Barriers har redan en garanterad stopp i form av en knock-out-nivå.

Dessutom behöver du bara betala för stoppordern om den utlöses. Och även om den utlöses ger vår garanterade stopp-loss-premie det bästa marknadsvärdet inom de flesta index och valutapar.

Med vilka produkter kan jag använda en sådan?

 • Barriers
 • CFDs

Dra fördel av skyddet mot negativ kontobalans

Enligt gällande föreskrifter återställer vi din kontobalans till noll i det fall det hamnar på ett negativt saldo. Utan att det kostar dig något.1

Gå aldrig miste om vinster

Om du väljer en dynamisk stopp när du öppnar din handelsposition så förflyttas stoppet efter din vinst. Om marknaden eller kursen vänder så stängs din position vid stoppets nya nivå. Detta innebär att du kan låsa dina vinster utan att behöva övervaka din position eller justera din stopporder.

En dynamisk stopp, likt en vanlig stopp-loss, skyddar inte mot slippage.

Med vilka produkter kan jag använda ett sådant?

 • CFDs

Ta hem din vinst automatiskt

Ställ in en limitorder som överensstämmer med ditt vinstmål, så stänger vi din position åt dig när priset når din angivna nivå.
Med vilka produkter kan jag använda en sådan?

 • Barriers
 • CFDs

Håll dig informerad om marknads- och kursrörelser

Du kan ställa in prislarm, så aviserar vi dig via sms eller e-post när marknaden eller kursen når ditt angivna pris.

Med vilka produkter kan jag använda ett sådant?

 • CFDs

Håll översikt över dina vinster och förluster

Håll ett öga på saldofönstret som alltid är öppet i plattformen, reagera snabbt på ofördelaktiga marknadsrörelser och ta ut dina insatser i princip omedelbart för att skydda din vinst eller minimera förluster.

Med vilka produkter kan jag använda det?

 • Barriers
 • Vanilla-optioner
 • CFDs

Öva på trading helt riskfritt

Öppna ett kostnadsfritt demokonto och öva på trading med 100 000 SEK i virtuellt kapital – helt riskfritt och utan förpliktelse att öppna ett riktigt konto.

Annan hjälp från oss

Inbyggt skydd mot risker

I syfte att skydda dig mot kapitalunderskott stänger vi i vissa fall dina positioner om kapitalet på ditt konto (saldo +/– löpande vinst/förlust) inte räcker till säkerhetskravet. Detta kallas att ha ett ”margin call”. Vi kan dock inte alltid tillämpa denna skyddsmekanism, och du bör inte förlita dig på att skyddet alltid aktiveras. Se till att ha tillräckligt kapital på ditt konto för att undvika att det stängs.

Om saldot på ditt CFD- eller optionskonto av någon anledning blir negativt kommer vi att återställa det till noll utan att det kostar dig något.1

Titta på videon om du vill veta mer om margin call.

Handla med reducerade kontraktstorlekar

Bygg självförtroende under tiden du lär dig hur trading fungerar genom möjligheten att handla med mindre kontraktstorlekar under en begränsad tid när du öppnar ett konto.

Vi erbjuder reducerade minsta handelsstorlekar på optioner och CFDs.

Läs mer

Lär dig hantera risk

Bli en bättre trader och lär dig hur du kan hantera risker genom att ta del av våra kostnadsfria, interaktiva kurser hos IG Academy och delta i direktsända webbinarier.

Vanliga frågor om att hantera risker

Hur fungerar en stopp-loss-order?

När du lägger en stopp-loss-order, även kallad stopporder, innebär det att du instruerar din mäklare att genomföra en handel åt dig vid en sämre nivå än det aktuella marknadspriset.

Detta används vanligtvis i syfte att begränsa förlusten av en position, i händelse av att marknaden/kursen rör sig i en för dig ofördelaktig riktning. När du ställer in din stopp-loss till en särskild nivå så stänger mäklaren din position vid tidpunkten då marknaden når denna angivna nivå. Detta innebär att du inte behöver hålla kontinuerlig uppsikt över kurserna.

Observera att stopp-loss-ordrar inte skyddar dig mot slippage som inträffar när ett så kallat ”gap” sker på marknaden, d.v.s. när en stor förändring snabbt sker på marknaden till följd av oförutsedda faktorer. Du kan försäkra dig om att din handel utförs vid exakt den nivå du specificerar genom att använda garanterad stopp-loss. IG tar inte ut någon avgift för att lägga en garanterad stopp, och endast en låg premie tillkommer om stoppet aktiveras.

Om du lägger en stopp-loss-order på en lång position – d.v.s. en affär du tar om du förväntar dig att priset på en marknad kommer att stiga – fungerar din stop-loss-order som en anvisning om att sälja till ett sämre pris än priset du öppnade positionen vid. Det omvända gäller för stopp-loss-ordrar på en kort position (när du säljer en marknad) – ordern fungerar då som en anvisning om att köpa till ett mindre förmånligt pris än där du öppnade positionen.

Vilken nivå du väljer att lägga din stopp-loss på beror på hur stor risk du är villig att ta. Titta på vår video för att se tre populära strategier för att lägga stopp-loss-ordrar och hur du använder dem för att hantera din risk.

Vad menas med ”risk” inom trading

Inom trading innebär ”risk” möjligheten att dina val inte leder till det resultat som du har förväntat dig. Det kan handla om att en position inte utvecklas som du trodde att den skulle göra, vilket medför att du inte tjänar lika mycket – eller till och med förlorar mer – än du från början förväntade dig.

Riskerna inom trading visar sig på många olika sätt. Den vanligaste typen kallas ”marknadsrisk” – den allmänna risken att dina handelspositioner inte utvecklas åt rätt håll på grund av ofördelaktiga prisrörelser, vilka kan vara följderna av ett flertal olika externa faktorer såsom lågkonjunkturer, politisk instabilitet o.s.v.

Traders är vanligtvis beredda att ta sig an en viss risknivå för att kunna delta på de olika marknaderna, med förhoppningen om att deras handel ska generera vinst över tid. Hur pass stor risk de är villiga att ta beror på vilken strategi de använder samt vilken risk/reward-ratio de anser är acceptabel.

På grund av detta är det viktigt att du vet hur mycket kapital du är villig att riskera, både vid enskilda handelstillfällen och totalt över en lång period.

Läs mer om hur du kan avväga risk/reward för att skapa en effektiv handelsstrategi på IG Academy, vårt webbforum där du hittar utbildningsresurser.

Detta kanske intresserar dig…

 • Hantera din risk

  Tips som kan hjälpa dig att sänka din risknivå när du handlar med hävstångseffekt.

 • Fördelar med options-trading

  Det finns flera anledningar till att options-trading är så populärt. Vi förklarar några av fördelarna.

 • Flera olika plattformar

  Välj vår intuitiva nya webbplattform eller automatisera din trading med en avancerad plattform som MT4.

1 Skydd mot negativt kontosaldo gäller endast för skulder som uppkommer till följd av trading och gäller inte för professionella traders.

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com

Upptäck våra interaktiva tradingkurser

Öka din tradingförmåga med steg-för-steg onlinekurser, plus webbinarier och seminarier från IG Academy.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-, options, och turbokontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.