Hantera dina risker

CFDs innebär vissa unika risker. Du kan få kontroll över dessa med våra riskhanteringsverktyg och se till att du är välinformerad om vårt utbud av utbildningsmaterial.

Vilka är riskerna?

Risk Orsak till risk Så här hjälper vi dig
Att du förlorar mer än insatsen för affären. CFDs fungerar som hävstänger vilket innebär att du endast behöver sätta in en bråkdel av handelspositionens totala värde för att öppna ett CFD kontrakt. Detta betyder att du kan förlora – eller vinna – en mycket större summa än din initiala insättning. Du kan reducera risken och säkra vinster genom att ställa in stopp och gränser, så att din position stängs automatiskt på nivån du väljer.

Läs mer om stopp och limits

Att dina positioner stängs oväntat och medför att du förlorar pengar. Du måste ha en viss summa på ditt konto för att dina handelspositioner ska förbli öppna. Detta kallas säkerhetskrav, och om ditt kontosaldo inte räcker till vårt säkerhetskrav kan vi komma att stänga dina positioner.

Håll uppsikt över dina saldon, som alltid är synliga och uppdateras i plattformen och appen, så att du kan sätta in mer pengar om det behövs.

Läs mer om saldofönstret

Plötsliga förluster, eller förluster (alternativt vinster) som är större än förväntat. Marknader och kurser kan vara ombytliga och flyktiga. De förändras snabbt och oväntat till följd av tillkännagivanden, händelser eller traderbeslut.

Utöver att ställa in stoppvärden kan du även få aviseringar när betydande förändringar och rörelser inträffar genom att ställa in pris- eller distanslarm, vilka ger dig möjlighet att välja om du vill agera på informationen.

Läs mer om prislarm

Att en order (en anvisning till oss om att öppna eller stänga en handelsposition åt dig när marknaden/kursen når en angiven nivå) genomförs på en annan nivå än den du har specificerat. När en marknad eller kurs snabbt förändras med stor marginal, ett s.k. ”gap” (eller ”hopp”), kan det hända att dina ordrar genomförs på en sämre nivå än du har specificerat. Detta kallas slippage.

Genom att använda garanterade stopp får du ett vattentät skydd mot slippage. De är gratis att använda och du belastas endast med en mindre premie om stoppet utlöses.

Läs mer om garanterad stopp-loss

Vad innebär handel med hävstång?

Att handla med hävstång ger hög exponering mot finansmarknaden med endast en relativt liten summa som kapitalinsats. På så vis bidrar handel med hävstång till att utöka både vinst- och förlustomfattning.

Är handel med hävstång riskfyllt?

Trots att du endast sätter in en förhållandevis liten kapitalsumma för att öppna en position så baseras din vinst eller förlust på positionens hela värde. Detta innebär att avkastningen eller förlusten kan bli relativt stor i förhållande till din initiala insats.

Skydda dig själv i vår plattform

Kostnadsfritt skydd mot negativa förändringar

Ställ in en stopp-loss för att stänga din position automatiskt om marknaden förändras i ofördelaktig riktning. Ingen triggeravgift tillkommer, men vi kan inte garantera att du skyddas mot slippage. Detta betyder att din position kan komma att stängas på en sämre nivå än specificerat i händelse av ”gaps” på marknaden.

Välj exakt var du vill att dina handelspositioner ska stängas

Ange en garanterad stopp-loss för din position för att se till att den alltid stängs vid exakt det pris som du specificerar.

Dessutom behöver du bara betala för stoppordern om den utlöses. Och även om den utlöses ger vår garanterade stopp-loss-premie det bästa marknadsvärdet inom de flesta index och valutapar.

Gå aldrig miste om vinster

Om du väljer ett dynamiskt stopp när du öppnar din handelsposition så förflyttas stoppet efter din vinst. Om marknaden eller kursen vänder så stängs din position vid det dynamiska stoppets nya nivå. Detta innebär att du kan låsa dina vinster utan att behöva övervaka din position eller justera din stopporder.

Ett dynamiskt stopp, likt en vanlig stopp-loss, skyddar inte mot slippage.

Gör vinst automatiskt

Ställ in en limitorder som överensstämmer med ditt vinstmål, så stänger vi din position åt dig när priset når din angivna nivå.

Känn dig trygg med skydd mot negativ saldobalans

Förordningar säkerställer att om din balans hamnar på negativ nivå, är vi skyldiga att återställa det till noll utan kostnad för dig.

Håll dig informerad om marknads- och kursrörelser

Du kan ställa in prislarm, så aviserar vi dig via sms eller e-post när marknaden eller kursen når ditt angivna pris.

Ha konstant översikt över dina vinster och förluster

Håll ett öga på saldofönstret som alltid är öppet i plattformen, reagera snabbt på ofördelaktiga marknadsrörelser och ta ut dina insatser i princip omedelbart för att skydda din vinst eller minimera förluster.

Öva på trading helt riskfritt

Öppna ett kostnadsfritt demokonto och öva på trading med 200 000 SEK i virtuellt kapital – helt riskfritt och utan förpliktelse att öppna ett riktigt konto.

Annan hjälp från oss

Handla med lägre minimibelopp

Bygg självförtroende under tiden du lär dig hur trading fungerar genom möjligheten att handla med lägre minimibelopp under en begränsad tid när du öppnar ett konto.

Vi erbjuder lägre minimibelopp på CFD-handel.

Läs mer

Inbyggt skydd mot risker

I syfte att skydda dig mot stora förluster stänger vi i vissa fall dina positioner om kapitalet på ditt konto (saldo +/– löpande vinst/förlust) inte räcker till säkerhetskravet. Detta kallas att ha ett ”margin call”. Vi kan dock inte alltid tillämpa denna skyddsmekanism, och du bör inte förlita dig på att skyddet alltid aktiveras. Se till att ha tillräckligt kapital på ditt handelskonto för att undvika att det stängs.

Om ditt kontobalans hamnar på en negativ nivå, återställer vi det till noll utan kostnad för dig.

Titta på videon om du vill veta mer om margin call.

Lär dig att bekämpa risker

Bli en bättre trader, lära dig mer om riskhantering, genom att ta kostnadsfria interaktiva kurser på IG Academy, såväl som livewebinars.

Vanliga frågor om att hantera risker

Hur fungerar en stopp-loss-order? 

När du lägger en stopp-loss-order, även kallad stopporder, innebär det att du instruerar din mäklare att genomföra en handel åt dig vid en sämre nivå än det aktuella marknadspriset.

Detta väljs vanligtvis i syfte att begränsa förlusten av en position, i händelse av att marknaden/kursen rör sig i en för dig ofördelaktig riktning. När du ställer in din stopp-loss till en särskild nivå så stänger mäklaren din position vid tidpunkten då marknaden når denna angivna nivå. Detta innebär att du inte behöver hålla kontinuerlig uppsikt över kurserna.

Observera att stopp-loss-ordrar inte skyddar dig mot slippage som inträffar när ett så kallat ”gap” sker på marknaden, d.v.s. när en stor förändring snabbt sker på marknaden till följd av oförutsedda faktorer. Du kan försäkra dig om att din handel utförs vid exakt den nivå du specificerar genom att använda garanterad stopp-loss. IG tar inte ut någon avgift för att lägga ett garanterat stopp, och endast en låg premie tillkommer om stoppet aktiveras.

Om du lägger en stopp-loss-order på en långsiktig handel – d.v.s. en handel som innebär att du har köpt en marknad/kurs med förväntningen att dess pris kommer att stiga – fungerar din stop-loss-order som en anvisning om att sälja till ett sämre pris än priset du öppnade handeln vid. Det omvända gäller för stopp-loss-ordrar på kortsiktig handel (när du säljer en marknad/kurs) – ordern fungerar då som en anvisning om att köpa till ett sämre pris än priset du öppnade handeln vid.

Vilken nivå du väljer att lägga din stopp-loss på beror på hur stor risk du är villig att ta. Titta på vår video för att ta del av tre populära strategier för var du bör lägga stoppordrar, och hur du kan använda dem för att hantera risker. 

Vad menas med ”risk” inom handel?

Inom handel innebär ”risk” möjligheten att dina val inte leder till det resultat som du har förväntat dig. Det kan handla om att en handelsposition inte utvecklas som du trodde att den skulle göra, vilket medför att du inte tjänar lika mycket – eller till och med förlorar mer – än du från början förväntade dig.

Det finns flera olika typer av handelsrisker. Den vanligaste typen kallas ”marknadsrisk” – den allmänna risken att dina handelspositioner inte utvecklas åt rätt håll på grund av ofördelaktiga prisrörelser, vilka kan vara följderna av ett flertal olika externa faktorer såsom lågkonjunkturer, politisk instabilitet o.s.v.

Traders är vanligtvis beredda att ta sig an en viss risknivå för att kunna delta på de olika marknaderna, med förhoppningen om att deras handel ska generera vinst över tid. Hur pass stor risk de är villiga att ta beror på vilken strategi de använder samt vilken risk-belöningskvot de anser är acceptabel.

På grund av detta är det viktigt att du vet hur mycket kapital du är villig att riskera, både vid enskilda handelstillfällen och totalt över en lång period.

Du kanske är intresserad av...

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com

Upptäck våra interaktiva tradingkurser

Öka din tradingförmåga med steg-för-steg onlinekurser, plus webbinarier och seminarier från IG Academy.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.