null

Ordertyper

Vad är en order?

En order är helt enkelt en instruktion om att öppna eller stänga en transaktion.

Beroende på om du vill handla omedelbart eller invänta rätt pris kan du välja mellan ett antal olika ordertyper. De enklaste formerna av ordrar beskrivs nedan.


Marknadsordrar

Dessa ordrar används för att köpa och sälja omedelbart till bästa marknadspris.

Din marknadsorder verkställs utan dröjsmål förutsatt att marknaden är tillräckligt likvid, det vill säga att det går att hitta motparter som är villiga att köpa eller sälja. Denna typ av order använder du när du vill handla till aktuella marknadspriser.

När ordern har verkställts blir den en fylld order, det vill säga en order som antingen stängt en befintlig position eller öppnat en ny position.

Öppningsordrar

Öppningsordrar kan automatiskt öppna en transaktion då marknaden når en viss nivå. Denna typ av order används då du hoppas på ett visst pris men inte oavbrutet vill följa marknadsutvecklingen.

Order att öppna är en annan beteckning på en öppningsorder.

Stängningsordrar

Stängningsordrar stänger automatiskt en befintlig transaktion då marknaden når en viss nivå.

Du kan använda stängningsordrar för att låsa in vinster vid gynnsam kursutveckling, och för att begränsa förluster om marknaden går dig emot.

Order att stänga är en annan beteckning på en stängningsorder.

Ordrars giltighetstid

Öppnings- och stängningsordrar förblir "aktiva" så länge dina kriterier inte har uppfyllts. När så sker blir ordrarna fyllda. Du behöver ta ställning till om dina ordrar ska ha obegränsad giltighetstid, eller om de ska bli ogiltiga efter en viss tid.

indices_options copy

 

Giltig till annullerad

Ordrar av typen giltig till annullerad (GTA) förblir giltiga tills du själv avbeställer dem, eller tills de fylls. På vissa marknader måste GTA-ordrar ha begränsad giltighetstid. Din mäklare kan berätta mer. 

Giltig under dagen

Ordrar av typen giltig under dagen är giltiga fram till att orderdagens handel avslutas. Din mäklare kan berätta när den marknad som intresserar dig stänger.

Giltig till datum/tid

Vid ordrar av typen giltig till datum/tid anger du datum och tidpunkt då ordern förfaller om den inte har fyllts.

 

Det finns även andra sätt att ange när en order ska upphöra att gälla. I avsnittet för avancerade användare hittar du mer information.

Vill du veta mer om hur du kan använda ordrar vid CFD-handel? Navigera till Ordrar i beskrivningen av hur CFD-handel går till. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.