Vad är blankning?

Blankning eller gå kort? Lär dig hur det fungerar att spekulera i nedgång.