HVA ER VALUTA?

Valuta er det største finansielle instrumentet i verden. Enkelt sagt – det er hvordan enkeltpersoner og bedrifter konverterer en valuta til en annen valuta. Milliarder av dollar i valutatransaksjoner finner sted hver dag. Alternativt – du vil selg