Hur behandlar vi dina pengar

När du som icke-professionell kund sätter in dina pengar på ett IG-konto skyddar vi dessa pengar på en rad olika sätt. 

Så skyddar vi dina pengar

 • Dina pengar placeras på avskilda klientmedelskonton hos ett antal oberoende storbanker.

 • Dina pengar och tillgångar (t.ex. turbowarranter) blandas aldrig med IGs egna medel eller tillgångar.

 • Auktoriserat och under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) [BaFin registreringsnummer 148759] och Deutsche Bundesbank.

 • Dina tillgångar skyddas på förvaltarregistrerade klientmedelskonton.

 • Även om IG skulle gå i likvidation har våra fordringsägare ingen åtkomst till dina pengar eller tillgångar.

 • IG använder aldrig dina pengar eller tillgångar i sin egen affärsverksamhet, till exempel för att hedga motparter eller som säkerhetskrav för att hedga positioner.

Hur använder IG mina pengar?

Till skillnad från banker är investeringsföretag som IG skyldiga att se till att kunders pengar och tillgångar hålls avskilda från företagets egna medel. Det betyder att vi inte får använda dem i vår egen affärsverksamhet och att kundernas pengar och tillgångar är helt avskilda och skyddade om IG mot all förmodan skulle hamna på obestånd.

IG står under tillsyn av brittiska finansinspektionen, Financial Conduct Authority (FCA) och tyska Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) samt Deutsche Bundesbank. FCA, BaFin och Deutsche Bundesbank har strikta rättsliga krav för hanteringen av kunders medel och tillgångar. Dessa regler finns i CASS (Client Assets Sourcebook) och beskriver exakt vad vi får göra och hur vi måste göra det.

De enda kunder vars medel och tillgångar inte skiljs från IGs är professionella kunder (såsom andra finansiella företag) och jämbördiga motparter som har undertecknat ett juridiskt dokument som förklarar hur deras pengar och tillgångar förvaltas (överlåtelse av äganderätt).

Vad händer med pengarna eller de turbowarranter som jag innehar via IG?

Dina pengar eller turbowarranter placeras på avskilda klientmedelskonton. Det innebär att de fortfarande är dina, inte IGs. Det betyder också att de enkelt kan identifieras som klientmedel/klienttillgångar och precis som med kontanter, så har IG och dess fordringsägare ingen hypoteks-, pant-, kvittnings- eller retentionsrätt till dem. Dina turbowarranter kan sammanföras med andra kunders turbowarranter, men aldrig med aktier eller turbowarranter som ägs av IG.

Vi har ett flertal klientmedelskonton hos en rad solventa storbanker, däribland Barclays och Lloyds. Vi delar avsiktligen upp klientmedlen mellan flera olika banker och vi har inte tillåtelse att placera alla medel på ett ställe.

Vad händer om IG träder i likvidation?

Om detta mot all förmodan skulle inträffa får alla våra kunder tillbaka sin andel av de avskilda pengarna eller tillgångarna, efter avräkning av administratörskostnader för hanteringen och utdelningen av dessa medel.

Konton hos IG Markets

Förluster på upp till 85 000 £ kan eventuellt täckas av Financial Services Compensation Scheme (FSCS). FSCS i Storbritannien är en kompensationsfond för kunder till auktoriserade finansiella företag som har utformats av den brittiska regeringen. Den fungerar som ett ”skyddsnät” för kunder hos finansiella företag regulerat av FCA som kommit på obestånd. FSCS omfattar företag som är auktoriserade av FCA.

Konton hos IG Europe

V Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) kompenserar investerare om IG Europe har ekonomiska svårigheter och inte längre kan uppfylla sina skyldigheter gentemot sina kunder. BaFin avgör när en sådan händelse inträffat och publicerar detta i Federal Gazette.

Ersättningen till varje investerare i för värdepapperstransaktioner uppgår till 90 % av fordringarna i värdepappershandeln (högst 20 000 €).

Vad händer om banken där klientmedlen har placerats av IG träder i likvidation?

Konton hos IG Markets

Eventuella förluster fördelas mellan kunderna i förhållande till deras andel av det totala beloppet som hålls av den bank som kommit i obestånd. I Storbritannien täcks pengar som förloras p.g.a. en sådan händelse av FSCS, med en övre gräns på 85 000 £ per kund och per bank, och beroende på om kunden har andra placeringar hos banken i fråga.

Läs mer om vad FSCS täcker och vem som har rätt att ansöka om ersättning på webbplatsen www.fscs.org.uk.

Konton hos IG Europe

Kunder insättningar omfattas av insättningsgarantielagen (Einlagensicherungsgesetzes) upp till ett värde av 100 000 € eller motsvarande i utländsk valuta, beroende på det skydd som banken erbjuder. Kundmedel hålls endast av banker som omfattas av säkerhetsförordningen.

Den viktigaste informationen om ämnet finns på den här sidan, men om du har frågor går det bra att mejla kundservice@ig.com eller ringa oss på 08-505 15 003.

Öppna ett konto nu

Snabb exekvering på en rad olika marknader

Flexibel handel på över 15 000 globala marknader med pålitlig exekvering

Snabb exekvering på en rad olika marknader

Flexibel handel på över 16,000 globala marknader med pålitlig exekvering

Handla smidigt, var du än befinner dig

Handla direkt från din mobil i vår specialdesignade och prisbelönta app

Handla smidigt, var du än befinner dig

Handla direkt från din mobil i vår specialdesignade och prisbelönta app

Säker och pålitlig mäklare

Vi har 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Säker och pålitlig mäklare

Vi har 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Du kanske är intresserad av...

 • Våra avgifter

  Vi är tydliga med vilka avgifter som gäller när du handla med oss.

 • Säkerhetskrav

  Med nivåindelade säkerhetskrav kan vi erbjuda lägre nivåer för de flesta positionerna.

 • Läs mer om IG

  Vi har utvecklat trading-branschen i över 40 år.

Om oss

IG Markets Ltd är auktoriserat och står under tillsyn av brittiska Financial Conduct Authority och IG Europe är auktoriserat och under tillsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht och Deutsche Bundesbank

 • IG ägs av IG Group Holdings PLC, ett företag noterat på Londonbörsen som ingår i FTSE 250
 • IG är inte någon bank eller investeringsbank
 • IG har ingen exponering mot andra företag (företagsskulder)

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.