Hur behandlar vi dina pengar

När du som icke-professionell kund sätter in dina pengar på ett IG-konto skyddar vi dessa pengar på en rad olika sätt. 

Så skyddar vi dina pengar

 • Dina pengar placeras på avskilda klientmedelskonton hos ett antal oberoende storbanker.

 • Dina pengar blandas aldrig med IGs egna medel eller tillgångar.

 • Auktoriserat och under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien.

 • Dina tillgångar skyddas på förvaltarregistrerade klientmedelskonton.

 • Även om IG skulle gå i likvidation har våra fordringsägare ingen åtkomst till dina pengar eller tillgångar.

 • IG använder aldrig dina pengar eller tillgångar i sin egen affärsverksamhet, till exempel för att hedga motparter eller som säkerhetskrav för att hedga positioner.

Hur använder IG mina pengar?

Till skillnad från banker är investeringsföretag som IG skyldiga att se till att kunders pengar och tillgångar hålls avskilda från företagets egna medel. Det betyder att vi inte får använda dem i vår egen affärsverksamhet och att kundernas pengar och tillgångar är helt avskilda och skyddade om IG mot all förmodan skulle hamna på obestånd.

IG står under tillsyn av brittiska finansinspektionen, Financial Conduct Authority (FCA). FCA har strikta rättsliga krav för hanteringen av kunders medel och tillgångar. Dessa regler finns i CASS (Client Assets Sourcebook) och beskriver exakt vad vi får göra och hur vi måste göra det.

De enda kunder vars medel och tillgångar inte skiljs från IGs är professionella kunder (såsom andra finansiella företag) och jämbördiga motparter som har undertecknat ett juridiskt dokument som förklarar hur deras pengar och tillgångar förvaltas (överlåtelse av äganderätt).

Vad händer med de pengar som jag överför till IG?

Dina pengar placeras på avskilda klientmedelskonton. Det innebär att de fortfarande är dina, inte IGs. Det betyder också att pengarna enkelt kan identifieras som klientmedel, så IG och dess fordringsägare har ingen hypoteks-, pant-, kvittnings- eller retentionsrätt till dem.

Vi har ett flertal klientmedelskonton hos en rad solventa storbanker, däribland Barclays och Lloyds. Vi delar avsiktligen upp klientmedlen mellan flera olika banker och vi har inte tillåtelse att placera alla medel på ett ställe.

Vi kan placera pengar på spar- eller kapitalkonton där begäran om uttag måste lämnas upp till 95 dagar i förväg. Detta påverkar inte i sig din möjlighet att handla eller att ta ut pengar från ditt konto hos IG, dock kan det hända att ett visst belopp inte omedelbart finns tillgängligt på begäran.

Vad händer om IG träder i likvidation?

Om detta mot all förmodan skulle inträffa får alla våra kunder tillbaka sin andel av de avskilda pengarna eller tillgångarna, efter avräkning av administratörskostnader för hanteringen och utdelningen av dessa medel.

Förluster på upp till 50 000 GBP kan eventuellt täckas av Financial Services Compensation Scheme (FSCS). FSCS är en kompensationsfond för kunder till auktoriserade finansiella företag som har utformats av den brittiska regeringen. Den fungerar som ett ”skyddsnät” för privata investerare (icke-professionella kunder) och mindre företag som varit kunder hos finansiella företag som kommit på obestånd.

Vad händer om banken där klientmedlen har placerats av IG träder i likvidation?

Eventuella förluster fördelas mellan kunderna i förhållande till deras andel av det totala beloppet som hålls av den bank som kommit på obestånd. I Storbritannien täcks pengar som förloras p.g.a. en sådan händelse av FSCS, med en övre gräns på 85 000 GBP per kund och per bank, och beroende på om kunden har andra placeringar hos banken i fråga.

Läs mer om vad FSCS täcker och vem som har rätt att ansöka om ersättning på webbplatsen www.fscs.org.uk.

Den viktigaste informationen om ämnet finns på den här sidan, men om du har frågor går det bra att mejla kundservice@ig.com eller ringa oss på 08-505 15 003.

Öppna konto nu

Det kostar inget att öppna konto, det går snabbt och är enkelt, och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Du kanske är intresserad av...

 • Våra avgifter

  Vi är tydliga med vilka avgifter som gäller när du handla med oss.

 • Säkerhetskrav

  Med nivåindelade säkerhetskrav kan vi erbjuda lägre nivåer för de flesta positionerna.

 • Läs mer om IG

  Vi har utvecklat trading-branschen i över 40 år.

Om oss

 • IG Markets Ltd är auktoriserat och står under tillsyn av brittiska Financial Conduct Authority
 • IG ägs av IG Group Holdings PLC, ett företag noterat på Londonbörsen som ingår i FTSE 250
 • IG är inte någon bank eller investeringsbank
 • IG har ingen exponering mot andra företags skulder (företagsskuld)

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 81 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.