null

Så går hävstångsaffärer till

Vad är hävstångsprodukter?

Hävstångsprodukter ger dig möjlighet att med en relativt begränsad kapitalinsats skaffa dig en stor exponering mot finansmarknaderna. Detta hör till de främsta fördelarna med CFD-handel.

När du investerar i en produkt med hävstång, kommer din leverantör endast att begära en bråkdel av värdet av hela din position av dig. I princip kan man säga att leverantören lånar ut återstående del till dig.

Resultatet av din transaktion är emellertid beroende av hela positionen. Därför kan det förefalla som om du kan tjäna (eller förlora!) mycket stora summor jämfört med det kapital du investerat. Dessa summor kan till och med vara större än den summa du satsade initialt.

Vill du veta mer om hur hävstång är A och O inom CFD-handel? Läs avsnittet om Hävstångsprodukter och säkerhetskrav i CFD-handel.

Att handla med säkerhetskrav

Det kapital du satsar initialt kallas säkerhet eller marginal. Din leverantör begär denna för att helt eller delvis täcka eventuella förluster som din affär ger upphov till.

Säkerheten är alltid en bråkdel av vad det skulle kosta att köpa tillgångarna direkt. Den exakta storleken beror på ett antal olika faktorer. På en mer likvid och mindre volatil marknad är säkerhetskravet mindre (kanske 5%) medan det blir högre på en volatil marknad.

Vissa produkter har fasta säkerhetsbelopp per handelskontrakt medan säkerhetskravet i andra sammanhang beräknas som en viss andel av positionens värde.

De säkerhetskrav och slippagefaktorer som gäller för ditt konto beror på i vilket land ditt konto är baseratbased.

Hur fungerar hävstångsprodukter?

Ett säkerhetskrav på 10% innebär att 100 investerade kronor ger dig samma exponering som en tio gånger så stor investering. Hävstångseffekten blir således 10, eller 10:1.

I båda fallen har du tjänat lika mycket pengar, men tack vare hävstångsproduktens utformande räcker det att du investerar 1 000 SEK, snarare än 10 000. Avkastningen på din investering är 100%, i stället för 20% om du hade köpt aktieposten direkt.

Större vinster och förluster

Man kan alltså konstatera att hävstångsprodukter är ett utmärkt hjälpmedel om du vill öka din exponering mot en viss marknad. Men kom alltid ihåg att hävstångsprodukter multiplicerar inte bara din potentiella vinst, utan också din potentiella förlust. Om marknaden utvecklas extremt ogynnsamt kan du förlora mycket mer än din initialinvestering.

Under Riskhantering får du veta mer om hur du kan skydda dig för risken för stora förluster.

Vilka fördelar har hävstångsprodukter?

Den främsta fördelen med hävstångsprodukter är att du slipper binda så mycket kapital. Du behöver ju bara satsa en bråkdel av värdet på de tillgångar som intresserar dig.

Tack vare hävstångsprodukter kan du ta mycket större positioner än om du köper samma tillgångar direkt på vanligt sätt. På så vis kan du aktivera ditt kapital maximalt, och kanske investera i en lång rad tillgångar i stället för att tvingas nöja dig med enbart en eller två.

Men kom ihåg att du i hävstångsprodukter går miste om de fördelar det kan innebära att faktiskt äga tillgångarna (exempelvis aktier) eller få instrument levererade (i terminsaffärer). Det är också oerhört viktigt att komma ihåg att du kan utsättas för höjda säkerhetskrav vid förluster som uppstår genom att marknaden utvecklas ogynnsamt för dig.
 

leverage_risk-management-tools

Vem använder hävstångsprodukter?

Investerare och traders använder hävstångsprodukter för att öka sin exponering mot olika marknader. Därigenom slipper de binda kapital och kan satsa det på andra investeringar. På så vis räcker ett givet investeringskapital till mycket mer än vid köp av endast fysiska tillgångar.

Hävstångsprodukter kan användas i de flesta former av handel, bland annat med aktier, valutor, råvaror, index, obligationer, börshandlade produkter. I synnerhet inom valutahandeln förekommer produkter med stor hävstång. Stora hävstång är givetvis riskfyllt. Se till att du är helt på det klara med vilka riskerna är.

Företag använder sig av hävstångsaffärer på liknande sätt: De investerar i tillgångar som kan ge jämförelsevis hög avkastning. Åtskilliga företag finansierar sin verksamhet med lånade pengar. Det beror på att de bedömer att de kan åstadkomma en avkastning på sina investeringar som är högre än räntekostnaderna.
 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.