Börshandlade produkter

Att handla med börshandlade produkter

Vem handlar med börshandlade produkter?

Vanligen är det endast stora institutionella investerare ("auktoriserade deltagare") som handlar andelar i börshandlade produkter direkt hos förvaltaren. De auktoriserade deltagarna är marknadsgaranter och motparter till enskilda investerare som handlar på sekundärmarknaden.

De ser till att marknaden är likvid och att intradagspriset på marknaden överensstämmer med de relevanta underliggande tillgångarnas faktiska nettovärde. I regel avviker marknadspriset från tillgångarnas nettovärde med högst 2%.

Så handlar du

Börshandlade produkter handlas på samma sätt som aktier. Om du redan handlar aktier eller andra finansiella instrument med hjälp av en mäklare eller ett förvaltningsföretag, kan du sannolikt handla börshandlade produkter på samma sätt utan svårighet. Vanligen handlas börshandlade produkter per telefon eller via internet.

Handla med hävstång

Börshandlade produkter kan handlas med hävstång. Säkerhetskravet är bara en bråkdel av affärens värde.

När du handlar med hävstång ska du vara medveten om att du kan förlora mer än din initiala kapitalinsats om marknaden utvecklas ogynnsamt. Genom att använda hävstångseffekter får du exponering mot hela det underliggande marknadsvärdet, men detta gäller inte bara när utvecklingen gagnar dig, utan också då den går dig emot.

Under hävstångseffekter får du veta mer om handel med säkerhetskrav.

Kostnader och prissättning

I allmänhet utgår ett courtage när du handlar med börshandlade produkter, precis som för transaktioner med andra marknadsnoterade finansiella instrument.

Hur stor spreaden är beror på faktorer som produktens och de följda tillgångarnas likviditet och volatilitet.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.